Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
Zdobywcy Oskarów

 

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiÄ…gnie.” Te mÄ…dre sÅ‚owa Heraklita kierowaÅ‚a do uczniów Renata Sachanek, która prowadziÅ‚a Szkolne Oskary 2006. Jest to uroczystość, podczas której zostajÄ… wyróżnieni i nagrodzeni laureaci konkursów szkolnych, pozaszkolnych, miÄ™dzyszkolnych, a nawet miÄ™dzynarodowych. Taka uroczystość odbyÅ‚a siÄ™ już po raz kolejny, a same Oskary po raz trzeci. Jej organizatorzy to dyrekcja SzkoÅ‚y Podstawowej nr 4 oraz ZespóÅ‚ ds. Imprez i Promocji SzkoÅ‚y. Uroczystość tÄ™ uatrakcyjnili utalentowani artystycznie i sportowo uczniowie. Przedstawili oni spektakl teatralny Tajemnica strychu, zespóÅ‚ Filipinki zataÅ„czyÅ‚ dla publicznoÅ›ci w rytm skocznej muzyki, wystÄ…piÅ‚a też Rebeka Halska w pokazie akrobatyki sportowej oraz usÅ‚yszeliÅ›my utwór solowy w wykonaniu jednej z uczennic czwórki. - MyÅ›lÄ™, że wszyscy siÄ™ bÄ™dÄ… dobrze bawić i bÄ™dÄ… zadowoleni z uroczystoÅ›ci. Przede wszystkim zależy nam, aby zadowolone byÅ‚y dzieci, aby ich trud, jaki wÅ‚ożyÅ‚y w ciÄ…gu roku szkolnego, zostaÅ‚ zauważony i doceniony – mówiÅ‚a nam Grażyna DÅ‚ubakowska. DzieÅ„ ten byÅ‚ wyjÄ…tkowy dla okoÅ‚o 170 wyróżnionych uczniów. Dzieci wraz z dumnymi rodzicami odbieraÅ‚y listy pochwalne i gratulacyjne. Wyróżnienia wrÄ™czane byÅ‚y w kategorii konkursów pozaszkolnych (klasy 0-IV), miÄ™dzyszkolnych (klasy I-III i IV-VI), szkolnych (0-IV i V-VI), zawodów sportowych (0-III, IV-V i VI) oraz za sukcesy dydaktyczne. Statuetki za udziaÅ‚ w konkursach otrzymali: Maciej Kasperek, Marcin Sambor, Kacper KawiÅ„ski, Jan Kiryk. Statuetki otrzymali też szóstoklasiÅ›ci, którzy na sprawdzianie koÅ„czÄ…cym szkoÅ‚Ä™ zdobyli maksymalnÄ… ilość punktów: Daria PÄ™kala, Hanna Staszewska, Joanna WiÄ™cek. OkazaÅ‚e puchary wrÄ™czyÅ‚ także dyrektor Kazimierz Ubowski szkolnym omnibusom: Aleksandrze Poszwie, MichaÅ‚owi Kasperkowi i Ewie Ługowskiej. Troje uczniów odnosi znaczÄ…ce sukcesy na arenie miÄ™dzynarodowej, zdobywajÄ…c tytuÅ‚y mistrzów Å›wiata. Puchary otrzymali: Rebeka Halska – gimnastyka sportowa, Maciej Braciszewicz – tenis stoÅ‚owy, Jan Kiryk – combat kalaki. PrzewodniczÄ…cy Rady Miejskiej Ryszard Zelnika wrÄ™czyÅ‚ statuetkÄ™ prymusce szkoÅ‚y Aleksandrze Polak, która osiÄ…gnęła Å›redniÄ… ocen 5,8. Impreza byÅ‚a okazjÄ… do nadania tytuÅ‚u przyjaciela szkoÅ‚y Romanowi Szczurkowi, Jolancie Lenartowicz i Joannie de Cournuaud. WÅ‚aÅ›cicielka Leclerca jako jedyna osobiÅ›cie przyjęła gratulacje. DzieÅ„ byÅ‚ wyjÄ…tkowy też dla nauczycieli, którzy otrzymali dyplomy. ZapytaliÅ›my prymuskÄ™ szkoÅ‚y, w jaki sposób udaÅ‚o jej siÄ™ osiÄ…gnąć tak wysokÄ… Å›redniÄ…. PowiedziaÅ‚a nam: ByÅ‚o dość ciężko. NajwiÄ™cej problemów miaÅ‚am z matematykÄ… i historiÄ…, bo nie jestem w tym najlepsza, ale jakoÅ› poszÅ‚o. Ostatni miesiÄ…c pomógÅ‚ mi najwiÄ™cej. CaÅ‚oroczna praca też siÄ™ bardzo liczyÅ‚a. Niektórzy uczniowie kilkakrotnie odbierali dyplomy za udziaÅ‚ w różnorodnych, czÄ™sto ze sobÄ… nie zwiÄ…zanych tematycznie, konkurencjach. Klaudia DiduÅ‚a, która jest laureatkÄ… konkursu plastycznego, komputerowego i zawodów sportowych, krótko ocenia swe osiÄ…gniÄ™cia: Po prostu ciÄ…gle chciaÅ‚am brać udziaÅ‚... Jak widać chÄ™ci i zaangażowanie sÄ… najważniejsze, by osiÄ…gać sukcesy.

autor: Paulina Golińskafot. Autorka

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X