Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Szczypiorniak dla Szczypiorna

Garstka najwierniejszych kibiców obejrzaÅ‚a I mecz rundy rewanżowej II ligi. PogoÅ„ podejmowaÅ‚a wicelidera tabeli - kaliskie Szczypiorno. Gospodarze zagrali dobrze, ambitnie i przez caÅ‚y mecz dotrzyymywali kroku fawroyzowanym przyjezdnym. Do przerwy byÅ‚o 17:20, a ostatecznie kaliszanie wygrali 37:35. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

POGOŃ: Mikołaj Krekora, Szmidt - Szpich (7), Maciej Krekora (3), Węcek (4), Rzepecki(7), Paryna (1), Grela (7), Suwiczak (2), Trześniak, Bagiński, Piwnicki (4), Sawicki (1) oraz Woś.
Trener: Błażej SZPICH.

Poezji śpiewanej wierni
Bardzo smutna piosenka retro, Ballada o ciotce Matyldzie, Ciężkie czasy, Kraków, Piwna 7, Piosenka o mojej ulicy, Jak kapitalizm to kapitalizm, TokszoÅ‚, czy chyba najbardziej znany Nie przenoÅ›cie nam stolicy do Krakowa - to tylko niektóre przeboje tego krakowskiego zespoÅ‚u. GrupÄ™ Pod BudÄ… zobaczymy w oleÅ›nickiej sali widowiskowej w sobotÄ™ 18 lutego o godz. 17.  Bilety na jej wystÄ™p bÄ™dÄ… kosztowaÅ‚y 30 zÅ‚ - do kupienia od 3 lutego.

Melduje siÄ™ Formacja
Po raz kolejny zagoÅ›ci w Olesnicy kabaret Formacja Chatelet. TworzÄ… go dzisiaj Adam MaÅ‚czyk,  MichaÅ‚ PaÅ‚ubski i Askaniusz Petynka. Bilety bÄ™dÄ… do kupienia od 27 stycznia (po 30 zÅ‚). A Formacja wystÄ…pi w sobotÄ™ 11 lutego o 19.30.

ZÅ‚odziej metalu
19 stycznia policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego KPP w OleÅ›nicy w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 51-latka, mieszkaÅ„ca OleÅ›nicy, który pod koniec roku 2011 dokonaÅ‚ kradzieży elementów metalowych z uszkodzonego pomieszczenia garażowego na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 600 zÅ‚. Swój Å‚up sprzedaÅ‚ w jednym z punktów skupu zÅ‚omu. Policjanci odzyskali skradzione mienie, które wróciÅ‚o do wÅ‚aÅ›ciciela.

Szkolny włam
18 stycznia policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego KPP w OleÅ›nicy ustalili i zatrzymali sprawcÄ™ kradzieży z wÅ‚amaniem do sekretariatu jednej ze szkóÅ‚ na terenie OleÅ›nicy. Łupem przestÄ™pcy padÅ‚a damska torebka z  pieniÄ™dzmi i dokumentami. Łączna wartość strat - 1100 zÅ‚. Zatrzymany mężczyzna to 54-letni mieszkaniec OleÅ›nicy w wieku 54 lat.

MOKiS nagradza
"Za dziaÅ‚alność na rzecz oleÅ›niczan w obszarze kultury i sportu w 2011 roku" trzy osoby otrzymaÅ‚y podziÄ™kowania od burmistrza Jana Bronsia i dyrektor MOKiS-u Agaty SzpiÅ‚yk. Byli to:  Kazimierz Bruzdewicz - za zbiorowe oprowadzanie mieszkaÅ„ców po zabytkach OleÅ›nicy, Wojciech Rozdolski - za charytatywny turniej siatkówki z udziaÅ‚em polskich i zagranicznych drużyn, SÅ‚awomr Wiatr - za zorganizowanie w OleÅ›nicy po raz pierwszy Biegu BÅ‚otnego "Pogrom Wichra".

Zderzenie w Smardzowie
W nocy z soboty na niedzielÄ™ w Smardzowie kierujÄ…cy volkswagenem polo 52-letni wrocÅ‚awianin, jadÄ…cy od OleÅ›nicy w kierunku WrocÅ‚awia, nie dostosowaÅ‚ prÄ™dkoÅ›ci do warunków drogowych i zjechaÅ‚ na przeciwlegÅ‚y pas jezdni. ZderzyÅ‚ siÄ™ peugotem partnerem, kierowanym przez 32-letniego mieszkaÅ„ca Radomia. Pasażerka z pojazdu sprawcy zdarzenia z obrażeniami ciaÅ‚a trafiÅ‚a do szpitala. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Katolicka kolędowała

Jak co roku oleÅ›nicka Katolicka SzkoÅ‚a Podstawowa zaprosiÅ‚a na wspólny opÅ‚atek swoich przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców. W miniony czwartek piÄ™cio- i szeÅ›ciolatki przedstawiÅ‚y jaseÅ‚ka, a uczniowie klasy czwartej wcieli siÄ™ w role kolÄ™dników. - Oby ten Nowy Rok byÅ‚ obfity jedynie w same dobre chwile - życzyÅ‚a wicedyrektor szkoÅ‚y Izabela Jankiewicz. Spotkanie zakoÅ„czyÅ‚o siÄ™ Å›piewaniem kolÄ™d i skromnym poczÄ™stunkiem.

WKS bez zmian jest

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wojskowego Klubu Sportowego OleÅ›niczanka odbyÅ‚o siÄ™ w Å›rodÄ™ 11 stycznia w oleÅ›nickim Centrum Konferencyjno-Bankietowym MonaMo. Wzięło w nim udziaÅ‚ 30 delegatów, w tym 4 zawodników. Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci zarzÄ…du Klubu w latach 2008-2011 zÅ‚ożyÅ‚ prezes WiesÅ‚aw Å»yÅ‚a. Do najlepszych zawodników w kategorii mÅ‚odzik należeli Dariusz Hoffman i PaweÅ‚ Lis, a w kategorii  junior mÅ‚odszy – Aleksander Kot. WyróżniajÄ…cymi siÄ™ biegaczami byli: Beata Gawlikowska, Joanna Grzybek, Monika Hoffman, Bartosz Jarysz, Anna Ptak, Wiktoria Stojanowska, Bartosz Tarka i Mariusz Wojtkowicz. Nowy siedmioosobowy zarzÄ…d delegaci wybrali w gÅ‚osowaniu tajnym, a nowÄ… KomisjÄ™ RewizyjnÄ… – w gÅ‚osowaniu jawnym. Prezesem ponownie jest WiesÅ‚aw Å»yÅ‚a, wiceprezesem ds. organizacyjnych – WÅ‚odzimierz Matosz, wiceprezesem ds. szkolenia – Andrzej SzaÅ‚ek. Oprócz nich skÅ‚ad zarzÄ…du stanowiÄ… czÅ‚onkowie: Antoni Borowik, Marek GajÄ™cki, Leszek MÅ‚ynarczyk i Wojciech Piekarniak. Do Komisji Rewizyjnej ponownie weszli: ZdzisÅ‚aw Dudek, StanisÅ‚aw Åšmitkowski (przewodniczÄ…cy) i Leszek Witkowski.

Czwartkowe koncertowanie

Kolejny koncert z cyklu „Łączy nas muzyka” odbyÅ‚ siÄ™ w zeszÅ‚y czwartek na oleÅ›nickim Zamku Książęcym. Jak zawsze licznie zgromadzona publiczność tym razem wysÅ‚uchaÅ‚a kolÄ™d w wykonaniu chóru PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I stopnia w OleÅ›nicy i mÅ‚odzieżowego chóru Schol, który dziaÅ‚a przy miejscowej parafii Å›w. Jana ApostoÅ‚a. KolÄ™dy zagraÅ‚y również dwa zespoÅ‚y instrumentalne - smyczkowy i gitarowy - skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z uczniów PSM. Przypomnijmy, że koncerty z cyklu „Łączy nas muzyka” Starostwo Powiatowe urzÄ…dza na zamku raz na miesiÄ…c nieprzerwanie od roku 2001, czyli już od 12 lat. Ich patronem medialonym jest Panorama OleÅ›nicka.

Podwórko po nowemu
Nowego zagospodarowania doczeka siÄ™ w tym roku teren przy ulicy 11 Listopada 13-14 – Å»eromskiego 3-4. Zdemontowane zostanÄ… istniejÄ…ce urzÄ…dzenia zabawowe, a w ich miejsce stanÄ… nowe. Zostanie zbudowany nowy, szerszy, chodnik z kostki betonowej. Rozebrane bÄ™dÄ… murki terenowe, a sam teren bÄ™dzie zniwelowany. ZakÅ‚ad Budynków Komunalnych ogÅ‚osiÅ‚ na razie przetarg na dokumentacjÄ™ zagospodarowania.

Miłość swe humory ma
Bohdan Łazuka ma zaÅ›piewać w marcu na deskach oleÅ›nickiej sali widowiskowej. Rozmowy z artystÄ…, jak siÄ™ dowiedzieliÅ›my, sÄ… obecnie przez MOKiS dopinane i najprawdopodobniej zaÅ›piewa on na DzieÅ„ Kobiet. A repertuar ma nader bogaty. Bo to siÄ™ zwykle tak zaczyna, Dzisiaj jutro zawsze, Jak to dziewczyna, MiÅ‚ość swe humory ma, Odrobina szczęścia w miÅ‚oÅ›ci, PrzeklnÄ™ ciÄ™, Tajemnica mundialu (Entliczek pentliczek) - to tylko niektóre wylansowane przez niego hity. 73-letni dziÅ› Łazuka, aktor, piosenkarz, kabareciarz, mistrz komedii, wciąż bawi i wzrusza publiczność w teatrze i na estradzie.

Przyrost dodatni
UrzÄ…d Stanu Cywilnego w OleÅ›nicy odnotowaÅ‚ w roku 2011: urodzeÅ„ – 748, zgonów – 435, zawartych małżeÅ„stw – 311. Różnica pomiÄ™dzy liczbÄ… urodzeÅ„ a zgonów daje nam (wysoki!) dodatni przyrost naturalny.

Maturzyści balowali

Tegoroczna studniówka maturzystów z I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w OleÅ›nicy odbyÅ‚a siÄ™ w hotelu Amber w CieÅ›lach. BawiÅ‚o siÄ™ na niej okoÅ‚o 330 osób. MaturzyÅ›ci musieli zapÅ‚acić za swojÄ… studniówkÄ™ 180 zÅ‚ od osoby. Bal organizowaÅ‚ komitet organizacyjny (Agnieszka Gierus, Ewa Janiak, Barbara Machocka - Lis, Anna Iliaszewicz, Anetta KaliÅ„ska, Andrzelika LataÅ‚a), a poprowadzili go Anna Pustelnik oraz Kacper Nowakowski, oboje z klasy IIIc. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Orkiestra na 50 tysięcy

Podczas XX FinaÅ‚u Wielkiej Orkiestry ÅšwiÄ…tecznej Pomocy w OleÅ›nicy zebrano 51.186 zÅ‚. Liczenie wciąż trwa...  Licytacje w miejskiej sali widowiskowej przyniosÅ‚y 4.400 zÅ‚. NajwyższÄ… kwotÄ™ uzyskaÅ‚ wyjazd do Parlamentu Europejskiego - 400 zÅ‚. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dla kogo zieleń i porządek?

Miasto ogÅ‚osiÅ‚o przetarg na konserwacja zieleni, utrzymanie czystoÅ›ci oraz porzÄ…dku na terenie OleÅ›nicy. Od wielu lat zajmuje siÄ™ tym ZakÅ‚ad Zieleni WiesÅ‚awa Niedzielskiego. Niedawno wygraÅ‚ - proponujÄ…c cenÄ™ 119 tysiÄ™cy zÅ‚ - przetarg na utrzymanie czystoÅ›ci stadionu i utrzymaniem pÅ‚yt boiska gÅ‚ównego oraz boiska treningowego. W pokonanym polu znalazÅ‚a siÄ™ MKS PogoÅ„, proponujÄ…ca usÅ‚ugÄ™ za 130 tysiÄ™cy zÅ‚. Kto wygra przetarg w mieÅ›cie, zajmie siÄ™ tym do 5 lutego 2013 r.

Rzecznik został specjalistą

W czwartek 5 stycznia komendant powiatowy policji Dionizy Dyjak rozkazem personalnym powierzyÅ‚ aspirantowi Grzegorzowi Krawczykowi, dotychczasowemu rzecznikowi Komendy Powiatowej w OleÅ›nicy, peÅ‚nienie obowiÄ…zków specjalisty WydziaÅ‚u Patrolowego. ObowiÄ…zki rzecznika do 31 marca peÅ‚niÅ‚a bÄ™dzie sierżant Aleksandra Pieprzycka.

Lodowisko inaczej
Od 3 stycznia zmieniły się godziny otwarcia lodowiska w dni powszednie. Od poniedziałku do czwartku jest ono czynne od 10 do 21.W piątki, soboty, niedziele i święta godziny otwarcia pozostają bez zmian - od 10 do 22.

Gmina dla Fundacji
Oleśnicka Fundacja Rehabilitacji może w tym roku liczyć na dotację z gminy Oleśnica w wysokości 40.000 zł. Tyle władze samorządowe mają przeznaczone na prowadzenie badań, profilaktykę i rehabilitację dzieci z wadami postawy. W 2010 i 2011 r. była to kwota 35 tysięcy zł.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X