Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

WKS bez zmian jest

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wojskowego Klubu Sportowego OleÅ›niczanka odbyÅ‚o siÄ™ w Å›rodÄ™ 11 stycznia w oleÅ›nickim Centrum Konferencyjno-Bankietowym MonaMo. Wzięło w nim udziaÅ‚ 30 delegatów, w tym 4 zawodników. Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci zarzÄ…du Klubu w latach 2008-2011 zÅ‚ożyÅ‚ prezes WiesÅ‚aw Å»yÅ‚a. Do najlepszych zawodników w kategorii mÅ‚odzik należeli Dariusz Hoffman i PaweÅ‚ Lis, a w kategorii  junior mÅ‚odszy – Aleksander Kot. WyróżniajÄ…cymi siÄ™ biegaczami byli: Beata Gawlikowska, Joanna Grzybek, Monika Hoffman, Bartosz Jarysz, Anna Ptak, Wiktoria Stojanowska, Bartosz Tarka i Mariusz Wojtkowicz. Nowy siedmioosobowy zarzÄ…d delegaci wybrali w gÅ‚osowaniu tajnym, a nowÄ… KomisjÄ™ RewizyjnÄ… – w gÅ‚osowaniu jawnym. Prezesem ponownie jest WiesÅ‚aw Å»yÅ‚a, wiceprezesem ds. organizacyjnych – WÅ‚odzimierz Matosz, wiceprezesem ds. szkolenia – Andrzej SzaÅ‚ek. Oprócz nich skÅ‚ad zarzÄ…du stanowiÄ… czÅ‚onkowie: Antoni Borowik, Marek GajÄ™cki, Leszek MÅ‚ynarczyk i Wojciech Piekarniak. Do Komisji Rewizyjnej ponownie weszli: ZdzisÅ‚aw Dudek, StanisÅ‚aw Åšmitkowski (przewodniczÄ…cy) i Leszek Witkowski.

Podwórko po nowemu
Nowego zagospodarowania doczeka siÄ™ w tym roku teren przy ulicy 11 Listopada 13-14 – Å»eromskiego 3-4. Zdemontowane zostanÄ… istniejÄ…ce urzÄ…dzenia zabawowe, a w ich miejsce stanÄ… nowe. Zostanie zbudowany nowy, szerszy, chodnik z kostki betonowej. Rozebrane bÄ™dÄ… murki terenowe, a sam teren bÄ™dzie zniwelowany. ZakÅ‚ad Budynków Komunalnych ogÅ‚osiÅ‚ na razie przetarg na dokumentacjÄ™ zagospodarowania.

Miłość swe humory ma
Bohdan Łazuka ma zaÅ›piewać w marcu na deskach oleÅ›nickiej sali widowiskowej. Rozmowy z artystÄ…, jak siÄ™ dowiedzieliÅ›my, sÄ… obecnie przez MOKiS dopinane i najprawdopodobniej zaÅ›piewa on na DzieÅ„ Kobiet. A repertuar ma nader bogaty. Bo to siÄ™ zwykle tak zaczyna, Dzisiaj jutro zawsze, Jak to dziewczyna, MiÅ‚ość swe humory ma, Odrobina szczęścia w miÅ‚oÅ›ci, PrzeklnÄ™ ciÄ™, Tajemnica mundialu (Entliczek pentliczek) - to tylko niektóre wylansowane przez niego hity. 73-letni dziÅ› Łazuka, aktor, piosenkarz, kabareciarz, mistrz komedii, wciąż bawi i wzrusza publiczność w teatrze i na estradzie.

Przyrost dodatni
UrzÄ…d Stanu Cywilnego w OleÅ›nicy odnotowaÅ‚ w roku 2011: urodzeÅ„ – 748, zgonów – 435, zawartych małżeÅ„stw – 311. Różnica pomiÄ™dzy liczbÄ… urodzeÅ„ a zgonów daje nam (wysoki!) dodatni przyrost naturalny.

WypÅ‚aty zasiÅ‚ków
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w OleÅ›nicy w grudniu pierwszy zasiÅ‚ek mogÄ… pobrać 16 lub 17 stycznia. Ci zarejestrowani w styczniu - 15 lub 16 lutego, a zarejestrowani w lutym - 15 lub 16 marca. Data wypÅ‚aty zasiÅ‚ków: 10, 11, 16, 17 stycznia, 10, 13, 15, 16 lutego, 9, 12, 15 i 16 marca.

Kto nas powiezie?
W ostatnich latach ten przetarg wygrywaÅ‚ albo Polbus albo DolnoÅ›lÄ…skie Linie Autobusowe. Kto tym razem zaoferuje niższÄ… stawkÄ™ kilometrowÄ… za komunikacjÄ™ miejskÄ… w zakresie dowozów pasażerskich? Rocznie trzeba przejechać 140.000 km.

Maturzyści balowali

Tegoroczna studniówka maturzystów z I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w OleÅ›nicy odbyÅ‚a siÄ™ w hotelu Amber w CieÅ›lach. BawiÅ‚o siÄ™ na niej okoÅ‚o 330 osób. MaturzyÅ›ci musieli zapÅ‚acić za swojÄ… studniówkÄ™ 180 zÅ‚ od osoby. Bal organizowaÅ‚ komitet organizacyjny (Agnieszka Gierus, Ewa Janiak, Barbara Machocka - Lis, Anna Iliaszewicz, Anetta KaliÅ„ska, Andrzelika LataÅ‚a), a poprowadzili go Anna Pustelnik oraz Kacper Nowakowski, oboje z klasy IIIc. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Nocny hokej piÄ…tkowy

W piÄ…tek 13 grudnia o godz. 22.30 hokeiÅ›ci OrÅ‚a OleÅ›nica zagrajÄ… pierwszy mecz na lodowisku przy Brzozowej. Ich rywalem bÄ™dzie ekipa Jasona WrocÅ‚aw. Nasi hokeiÅ›ci bardzo liczÄ… na doping oleÅ›nickich kibiców. 

Złapali włamywacza
4 stycznia okoÅ‚o godziny 11.45 funkcjonariusze oleÅ›nickiej policji otrzymali informacjÄ™ o wÅ‚amaniu do jednego z kiosków w centrum miasta. ZgÅ‚aszajÄ…ca ten fakt podaÅ‚a dokÅ‚adny rysopis sprawcy oraz wskazaÅ‚a kierunek, w jakim ucieka. Funkcjonariusze rozpoczÄ™li poÅ›cig za wÅ‚amywaczem. Pomocny w tym przypadku okazaÅ‚ siÄ™ miejski monitoring - obsÅ‚ugujÄ…cy system monitoringu skierowaÅ‚ kamery na sprawcÄ™ i Å›ledziÅ‚ jego drogÄ™ ucieczki, podajÄ…c jednoczeÅ›nie patrolom aktualne miejsce przebywania wÅ‚amywacza. Policjanci bardzo szybko zatrzymali 42-letniego oleÅ›niczanina. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, ze sklepu, w którym wybiÅ‚ szybÄ™, ukradÅ‚ papierosy różnych marek na kwotÄ™ okoÅ‚o 80 zÅ‚otych. Odzyskano je w caÅ‚oÅ›ci. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazaÅ‚o w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu . Sprawca trafiÅ‚ do policyjnego aresztu. Grozi mu do 10 lat wiÄ™zienia.
 

Orkiestra na 50 tysięcy

Podczas XX FinaÅ‚u Wielkiej Orkiestry ÅšwiÄ…tecznej Pomocy w OleÅ›nicy zebrano 51.186 zÅ‚. Liczenie wciąż trwa...  Licytacje w miejskiej sali widowiskowej przyniosÅ‚y 4.400 zÅ‚. NajwyższÄ… kwotÄ™ uzyskaÅ‚ wyjazd do Parlamentu Europejskiego - 400 zÅ‚. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dla kogo zieleń i porządek?

Miasto ogÅ‚osiÅ‚o przetarg na konserwacja zieleni, utrzymanie czystoÅ›ci oraz porzÄ…dku na terenie OleÅ›nicy. Od wielu lat zajmuje siÄ™ tym ZakÅ‚ad Zieleni WiesÅ‚awa Niedzielskiego. Niedawno wygraÅ‚ - proponujÄ…c cenÄ™ 119 tysiÄ™cy zÅ‚ - przetarg na utrzymanie czystoÅ›ci stadionu i utrzymaniem pÅ‚yt boiska gÅ‚ównego oraz boiska treningowego. W pokonanym polu znalazÅ‚a siÄ™ MKS PogoÅ„, proponujÄ…ca usÅ‚ugÄ™ za 130 tysiÄ™cy zÅ‚. Kto wygra przetarg w mieÅ›cie, zajmie siÄ™ tym do 5 lutego 2013 r.

Biblioferie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na zajÄ™cia feryjne. W bibliotece Pod Pegazem bÄ™dÄ… to w styczniu: 16 - Maski karnawaÅ‚owe, 18 - AnioÅ‚y i anioÅ‚ki, 20 - Królowa Å›niegu, 23 - Karmnik dla ptaków, 25 - Åšniegowy baÅ‚wan i choinka, 27 - Zimowy pejzaż w Dolinie Muminków, a w bibliotece dla dzieci i mÅ‚odzieży Pod SowÄ…: 17 - PÅ‚atki Å›niegu, 19 - Papierowe zawijanki dla babci, 24 - KarnawaÅ‚owe maski, 26 - Filcowe zwierzaki, 27 - Konkurs plastyczny "Zimowe przygody naszych ulubionych bohaterów". PoczÄ…tek zajęć o godz. 12.

Wypadek na rondzie
W sobotÄ™ 7 stycznia doszÅ‚o do karambolu na Rondzie SolidarnoÅ›ci (róg Krzywoustego i ks. SudoÅ‚a). KierujÄ…cy volkswagenem kombi 29-letni oleÅ›niczanin okoÅ‚o poÅ‚udnia uderzyÅ‚ w tyÅ‚ sportowego vw sirocco, za kierownica którego siedziaÅ‚a 38-latka z OleÅ›nicy, a ten w fiata 500. Badanie wykazaÅ‚o, że kierowca golfa byÅ‚ w stanie nietrzeźwym. MiaÅ‚ prawie 2 promile alkoholu. ZostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie.

Rzecznik został specjalistą

W czwartek 5 stycznia komendant powiatowy policji Dionizy Dyjak rozkazem personalnym powierzyÅ‚ aspirantowi Grzegorzowi Krawczykowi, dotychczasowemu rzecznikowi Komendy Powiatowej w OleÅ›nicy, peÅ‚nienie obowiÄ…zków specjalisty WydziaÅ‚u Patrolowego. ObowiÄ…zki rzecznika do 31 marca peÅ‚niÅ‚a bÄ™dzie sierżant Aleksandra Pieprzycka.

Jak ukraść 80 milionów?
W sobotÄ™ 14 stycznia MOKiS o godz. 18 zaprasza na specjalny pokaz filmu "80 milionów". To opowieÅ›ci o tym, jak trzej dziaÅ‚acze wrocÅ‚awskiej „SolidarnoÅ›ci” - Piotr Bednarz, StanisÅ‚aw Huskowski i Józef Pinior - parÄ™ dni przed ogÅ‚oszeniem stanu wojennego wyprowadzili z konta bankowego zwiÄ…zku 80 milionów zÅ‚otych, dzieki czemu pieniÄ…dze nie wpadÅ‚y w rÄ™ce SÅ‚użby BezpieczeÅ„stwa. Po seansie odbÄ™dzie siÄ™ spotkanie z reżyserem Waldemarem Krzystkiem oraz StanisÅ‚awem Huskowskim, dzisiaj posÅ‚em Platformy. Bilety kosztujÄ… 15 zÅ‚.

Lodowisko inaczej
Od 3 stycznia zmieniły się godziny otwarcia lodowiska w dni powszednie. Od poniedziałku do czwartku jest ono czynne od 10 do 21.W piątki, soboty, niedziele i święta godziny otwarcia pozostają bez zmian - od 10 do 22.

Z Travelem do Zakopanego
Gmina MiÄ™dzybórz wybraÅ‚a biuro podróży, które zorganizuje wyjazd do Zakopanego i warsztaty edukacyjno–integracyjne w TatrzaÅ„skim Parku Narodowym w ramach projektu „Dzisiaj gimnazjalista, jutro noblista”. WygraÅ‚a oferta Biura Podróży „Travel & Styl" z Ostrów Wielkopolskiego. ZwyciÄ™zca pokonaÅ‚ 7 oferentów z Wadowic, OleÅ›nicy, Kielc, WrocÅ‚awia, Nowego Targu, WaÅ‚brzycha i Rzeszowa.

Gmina dla Fundacji
Oleśnicka Fundacja Rehabilitacji może w tym roku liczyć na dotację z gminy Oleśnica w wysokości 40.000 zł. Tyle władze samorządowe mają przeznaczone na prowadzenie badań, profilaktykę i rehabilitację dzieci z wadami postawy. W 2010 i 2011 r. była to kwota 35 tysięcy zł.

Nosferatu i taperzy
Kino MOKiS 21 stycznia wyÅ›wietli arcydzieÅ‚o kina niemego "Nosferatu. "Symfonia Grozy", horror, który reżyserowaÅ‚ F.W. Murnau. Muzyczny podkÅ‚ad na żywo zapewni pochodzÄ…cy spod Andrychowa zespóÅ‚ Czerwie - alternatywna formacja, grajÄ…ca muzykÄ™ okreÅ›lana jako psychofolk. 10-zÅ‚otowe wejÅ›ciówki bÄ™dÄ… do nabycia od 13 stycznia w kasie MOKiS-u.

Metalowe akcenty
22 stycznia w miejskiej sali widowiskowa zagra Joseph Magazine. To mÅ‚ody wrocÅ‚awski zespóÅ‚, Å‚Ä…czÄ…cy elementy szeroko rozumianej muzyki progresywnej z metalowymi akcentami. WejÅ›ciówki w cenie 10 zÅ‚ sÄ… do nabycia w kasie MOKiS-u.

Taniec na ferie
SzkoÅ‚a TaÅ„ca Jast i MOKiS organizujÄ… w ferie (od 16 do 20 stycznia) warsztaty taneczne. W godzinach 10.30 - 11.30 bÄ™dzie balet dla dzieci,  od 11.30 do 12.25 taniec nowoczesny dla dzieci mÅ‚odszych, a od 12.30 do 13.25 hip hop dla mÅ‚odzieży. OdpÅ‚atność wynosi 15 zÅ‚ za 5 zajęć.

Komputery dla miasta
Dwa notebooki z matrycÄ… LCD 15 cala, monitor LCD 19 cali, sieciowa drukarkÄ™ atramentowÄ… kolorowÄ…, dwie sieciowe drukarki laserowe format A4 ( wszystkie z funkcjÄ… kopiowania, skanowania i faksowania) kupi miasto OleÅ›nicy. NajkorzystniejszÄ… ofertÄ™ zÅ‚ożyÅ‚a spóÅ‚ka e-Tech Jacka Sójki z Łodzi - 16.304 zÅ‚. PokonaÅ‚a w przetargu firmy z WrocÅ‚awia, Å»ywca i Poznania.

Zima w Oleśnicy
Powiatowe Centrum Edukacji w OleÅ›nicy zaprasza dzieci i mÅ‚odzież w wieku 7-14 lat do uczestnictwa w zajÄ™ciach feryjnych organizowanych w od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia w ramach Akcji „Zima w mieÅ›cie”. ZajÄ™cia bÄ™dÄ… trwać każdego dnia w godzinach 9.30 - 14.30. OdpÅ‚atność wynosi 60 zÅ‚ za tydzieÅ„. Zapisów należy dokonywać osobiÅ›cie w budynku  PCEiK, ul. Wojska Polskiego 56 w godz. 9 - 16 w pokoju nr 20.

Łącznik gotowy
ZostaÅ‚ ukoÅ„czony Å‚Ä…cznik przy ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji zostaÅ‚a wykonana kanalizacja deszczowa o dÅ‚ugoÅ›ci 142 metrów i przekroju 300 mm,  nawierzchnia z betonu asfaltowego 1.233 metry kwadratowe, zatokii parkingowe o pojemnoÅ›ci 48 miejsc, chodnik z kostki betonowej i Å›cieżka rowerowa o dÅ‚ugoÅ›ci 155 m. Inwestycja byÅ‚a realizowana wspólnie przez miasto i oleÅ›nickÄ… firmÄ™ Wzórbud. Koszt robót budowlanych po stronie miasta wyniósÅ‚ 550 tysiÄ™cy zÅ‚.

Wyłapią psy

CaÅ‚odobowym wyÅ‚apywaniem bezpaÅ„skich psów z terenu OleÅ›nicy, przetrzymywaniem ich do czasu wywozu oraz wywozem do schroniska zajmie sie w tym roku ponownie  PPHU Mar Mac Marcina Kolendy z OleÅ›nicy. ByÅ‚a jedynym oferentem.

MOPS przypomina
Od 1 stycznia, jak informuje Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej, prawo do dodatku do zasiÅ‚ku rodzinnego z tytuÅ‚u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytuÅ‚u urodzenia siÄ™ dziecka, ponownie uzależnione bÄ™dzie od przedstawienia zaÅ›wiadczenie, że matka dziecka pozostawaÅ‚a pod opiekÄ… medycznÄ… nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci zastÄ…pienia ww. zaÅ›wiadczenia oÅ›wiadczeniem).


GCK bez dyrektora
Konkurs na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Sycowie nie przyniósÅ‚ rozstrzygniÄ™cia. "W zwiÄ…zku z tym, że koncepcja programowo-organizacyjna jest podstawÄ… do zawarcia późniejszej umowy z wybranym kandydatem na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Sycowie, która to zobowiÄ…zuje dyrektora do peÅ‚nej jej realizacji ,czÅ‚onkowie komisji postanowili jednomyÅ›lnie odmówić gÅ‚osowania, a tym samym rozstrzygniÄ™cia konkursu, gdyż w ich ocenie żaden z kandydatów nie przedstawiÅ‚ koncepcji programowo – organizacyjnej Centrum Kultury w Sycowie, która daje gwarancjÄ™ rozwoju jednostki w oparciu o jej możliwoÅ›ci" - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej UrzÄ™du Miasta i Gminy w Sycowie.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X