Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Nocny hokej piÄ…tkowy

W piÄ…tek 13 grudnia o godz. 22.30 hokeiÅ›ci OrÅ‚a OleÅ›nica zagrajÄ… pierwszy mecz na lodowisku przy Brzozowej. Ich rywalem bÄ™dzie ekipa Jasona WrocÅ‚aw. Nasi hokeiÅ›ci bardzo liczÄ… na doping oleÅ›nickich kibiców.  

Opłatek PiS-u

Tradycyjne spotkanie opÅ‚atkowe dziaÅ‚aczy i sympatyków Prawa i SprawiedliwoÅ›ci odbyÅ‚o siÄ™ w zeszÅ‚y piÄ…tek na oleÅ›nickim Zamku Książęcym. Wzięło w nim udziaÅ‚ ponad 60 osób, gÅ‚ównie z OleÅ›nicy i Bierutowa. Nie brakowaÅ‚o wrocÅ‚awskich posÅ‚ów Dawida Jackiewicza i Jacka Åšwiata. Honorowym goÅ›ciem byÅ‚ ksiÄ…dz infuÅ‚at WÅ‚adysÅ‚aw Ozimek. Ale uczestniczyÅ‚ on jedynie w pierwszej części spotkania (dzielenie siÄ™ opÅ‚atkiem i skÅ‚adanie sobie życzeÅ„). W oczy rzucaÅ‚a siÄ™ nieobecność sycowskiej posÅ‚anki Beaty Kempy, która do niedawna peÅ‚niÅ‚a rolÄ™ protektora PiS-u w naszym powiecie. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Wypadek na rondzie
W sobotÄ™ 7 stycznia doszÅ‚o do karambolu na Rondzie SolidarnoÅ›ci (róg Krzywoustego i ks. SudoÅ‚a). KierujÄ…cy volkswagenem kombi okoÅ‚o poÅ‚udnia uderzyÅ‚ w tyÅ‚ sportowego vw sirocco, a ten w fiata 500. Badanie wykazaÅ‚o, że kierowca golfa byÅ‚ w stanie nietrzeźwym.

Rzecznik został specjalistą

W czwartek 5 stycznia komendant powiatowy policji Dionizy Dyjak rozkazem personalnym powierzyÅ‚ aspirantowi Grzegorzowi Krawczykowi, dotychczasowemu rzecznikowi Komendy Powiatowej w OleÅ›nicy, peÅ‚nienie obowiÄ…zków specjalisty WydziaÅ‚u Patrolowego. ObowiÄ…zki rzecznika do 31 marca peÅ‚niÅ‚a bÄ™dzie sierżant Aleksandra Pieprzycka.

Jak ukraść 80 milionów?
W sobotÄ™ 14 stycznia MOKiS o godz. 18 zaprasza na specjalny pokaz filmu "80 milionów". To opowieÅ›ci o tym, jak trzej dziaÅ‚acze wrocÅ‚awskiej „SolidarnoÅ›ci” - Piotr Bednarz, StanisÅ‚aw Huskowski i Józef Pinior - parÄ™ dni przed ogÅ‚oszeniem stanu wojennego wyprowadzili z konta bankowego zwiÄ…zku 80 milionów zÅ‚otych, dzieki czemu pieniÄ…dze nie wpadÅ‚y w rÄ™ce SÅ‚użby BezpieczeÅ„stwa. Po seansie odbÄ™dzie siÄ™ spotkanie z reżyserem Waldemarem Krzystkiem oraz StanisÅ‚awem Huskowskim, dzisiaj posÅ‚em Platformy. Bilety kosztujÄ… 15 zÅ‚.

Lodowisko inaczej
Od 3 stycznia zmieniły się godziny otwarcia lodowiska w dni powszednie. Od poniedziałku do czwartku jest ono czynne od 10 do 21.W piątki, soboty, niedziele i święta godziny otwarcia pozostają bez zmian - od 10 do 22.

Z Travelem do Zakopanego
Gmina MiÄ™dzybórz wybraÅ‚a biuro podróży, które zorganizuje wyjazd do Zakopanego i warsztaty edukacyjno–integracyjne w TatrzaÅ„skim Parku Narodowym w ramach projektu „Dzisiaj gimnazjalista, jutro noblista”. WygraÅ‚a oferta Biura Podróży „Travel & Styl" z Ostrów Wielkopolskiego. ZwyciÄ™zca pokonaÅ‚ 7 oferentów z Wadowic, OleÅ›nicy, Kielc, WrocÅ‚awia, Nowego Targu, WaÅ‚brzycha i Rzeszowa.

Gmina dla Fundacji
Oleśnicka Fundacja Rehabilitacji może w tym roku liczyć na dotację z gminy Oleśnica w wysokości 40.000 zł. Tyle władze samorządowe mają przeznaczone na prowadzenie badań, profilaktykę i rehabilitację dzieci z wadami postawy. W 2010 i 2011 r. była to kwota 35 tysięcy zł.
 

Nosferatu i taperzy
Kino MOKiS 21 stycznia wyświetli arcydzieło kina niemego "Nosferatu.
"Symfonia Grozy", horror, który reżyserowaÅ‚ F.W. Murnau. Muzyczny podkÅ‚ad na żywo zapewni pochodzÄ…cy spod Andrychowa zespóÅ‚ Czerwie - alternatywna formacja, grajÄ…ca muzykÄ™ okreÅ›lana jako psychofolk. 10-zÅ‚otowe wejÅ›ciówki bÄ™dÄ… do nabycia od 13 stycznia w kasie MOKiS-u.

Metalowe akcenty
22 stycznia w miejskiej sali widowiskowa zagra Joseph Magazine. To mÅ‚ody wrocÅ‚awski zespóÅ‚, Å‚Ä…czÄ…cy elementy szeroko rozumianej muzyki progresywnej z metalowymi akcentami. WejÅ›ciówki w cenie 10 zÅ‚ sÄ… do nabycia w kasie MOKiS-u.

Taniec na ferie
SzkoÅ‚a TaÅ„ca Jast i MOKiS organizujÄ… w ferie (od 16 do 20 stycznia) warsztaty taneczne. W godzinach 10.30 - 11.30 bÄ™dzie balet dla dzieci,  od 11.30 do 12.25 taniec nowoczesny dla dzieci mÅ‚odszych, a od 12.30 do 13.25 hip hop dla mÅ‚odzieży. OdpÅ‚atność wynosi 15 zÅ‚ za 5 zajęć.

Wybuchały petrady i awantury
W SylwestrowÄ…  noc policjanci w powiecie oleÅ›nickim 10-krotnie byli wzywani  do awantur domowych. Wyjeżdżali też na interwencje do lokali i w miejsca publiczne, w których dochodziÅ‚o do kÅ‚ótni, szarpanin pomiÄ™dzy gośćmi i uczestnikami różnych imprez.  Do wytrzeźwienia zostaÅ‚y zatrzymane  4 osoby (dwie trzeźwiaÅ‚y we wrocÅ‚awskiej Izbie WytrzeźwieÅ„, dwie w policyjnej izbie zatrzymaÅ„). Zatrzymano  3 nietrzeźwych kierowców, odnotowano również 3 niegroźne kolizje drogowe. Nie byÅ‚o za to żadnych zdarzeÅ„ zwiÄ…zanych z nieodpowiedzialnym  odpaleniem fajerwerków.

Komputery dla miasta
Dwa notebooki z matrycÄ… LCD 15 cala, monitor LCD 19 cali, sieciowa drukarkÄ™ atramentowÄ… kolorowÄ…, dwie sieciowe drukarki laserowe format A4 ( wszystkie z funkcjÄ… kopiowania, skanowania i faksowania) kupi miasto OleÅ›nicy. NajkorzystniejszÄ… ofertÄ™ zÅ‚ożyÅ‚a spóÅ‚ka e-Tech Jacka Sójki z Łodzi - 16.304 zÅ‚. PokonaÅ‚a w przetargu firmy z WrocÅ‚awia, Å»ywca i Poznania.

Zima w Oleśnicy
Powiatowe Centrum Edukacji w OleÅ›nicy zaprasza dzieci i mÅ‚odzież w wieku 7-14 lat do uczestnictwa w zajÄ™ciach feryjnych organizowanych w od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia w ramach Akcji „Zima w mieÅ›cie”. ZajÄ™cia bÄ™dÄ… trwać każdego dnia w godzinach 9.30 - 14.30. OdpÅ‚atność wynosi 60 zÅ‚ za tydzieÅ„. Zapisów należy dokonywać osobiÅ›cie w budynku  PCEiK, ul. Wojska Polskiego 56 w godz. 9 - 16 w pokoju nr 20.

Łącznik gotowy
ZostaÅ‚ ukoÅ„czony Å‚Ä…cznik przy ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji zostaÅ‚a wykonana kanalizacja deszczowa o dÅ‚ugoÅ›ci 142 metrów i przekroju 300 mm,  nawierzchnia z betonu asfaltowego 1.233 metry kwadratowe, zatokii parkingowe o pojemnoÅ›ci 48 miejsc, chodnik z kostki betonowej i Å›cieżka rowerowa o dÅ‚ugoÅ›ci 155 m. Inwestycja byÅ‚a realizowana wspólnie przez miasto i oleÅ›nickÄ… firmÄ™ Wzórbud. Koszt robót budowlanych po stronie miasta wyniósÅ‚ 550 tysiÄ™cy zÅ‚.

Wyłapią psy

CaÅ‚odobowym wyÅ‚apywaniem bezpaÅ„skich psów z terenu OleÅ›nicy, przetrzymywaniem ich do czasu wywozu oraz wywozem do schroniska zajmie sie w tym roku ponownie  PPHU Mar Mac Marcina Kolendy z OleÅ›nicy. ByÅ‚a jedynym oferentem.

MOPS przypomina
Od 1 stycznia, jak informuje Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej, prawo do dodatku do zasiÅ‚ku rodzinnego z tytuÅ‚u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytuÅ‚u urodzenia siÄ™ dziecka, ponownie uzależnione bÄ™dzie od przedstawienia zaÅ›wiadczenie, że matka dziecka pozostawaÅ‚a pod opiekÄ… medycznÄ… nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci zastÄ…pienia ww. zaÅ›wiadczenia oÅ›wiadczeniem).

MiÄ™dzybórz: praca dla informatyka
UrzÄ…d Miasta i Gminy MiÄ™dzybórz szuka informatyka. Kandydat musi mieć wyksztaÅ‚cenie wyższe lub Å›rednie techniczne z 3-letnim stażem pracy umożliwiajÄ…ce wykonywanie zadaÅ„ na stanowisku informatyka. Preferowane bÄ™dÄ…: wyksztaÅ‚cenie o profilu informatycznym oraz praca w charakterze informatyka, serwisanta komputerów lub administratora sieci, znajomość jÄ™zyka angielskiego w stopniu umożliwiajÄ…cym swobodne czytanie dokumentacji technicznej, znajomość jÄ™zyków programowania Java, PHP, SQL i systemów operacyjnych MS Windows, Unix. Praca wykonywana bÄ™dzie w budynku UrzÄ™du, a zatrudnienie jest na peÅ‚ny etat. 

Dziewczynka pod mercedesem
W czwartek 29 grudnia okoÅ‚o 16.30 na ul. Wojska Polskiego w OleÅ›nicy 11-letnia oleÅ›niczanka,  poza przejÅ›ciem dla pieszych, wtargnęła nagle na jezdniÄ™ i wpadÅ‚a pod koÅ‚a jadÄ…cego od strony  Kopernika mercedesa. Za jego kierownicÄ… siedziaÅ‚a 55-letnia mieszkanka OleÅ›nicy. Dziewczynka z obrażeniami ciaÅ‚a zostaÅ‚a przetransportowana Å›migÅ‚owcem do Szpitala im. Marciniaka we WrocÅ‚awiu. KierujÄ…ca mercedesem byÅ‚a trzeźwa.

GCK bez dyrektora
Konkurs na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Sycowie nie przyniósÅ‚ rozstrzygniÄ™cia. "W zwiÄ…zku z tym, że koncepcja programowo-organizacyjna jest podstawÄ… do zawarcia późniejszej umowy z wybranym kandydatem na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Sycowie, która to zobowiÄ…zuje dyrektora do peÅ‚nej jej realizacji ,czÅ‚onkowie komisji postanowili jednomyÅ›lnie odmówić gÅ‚osowania, a tym samym rozstrzygniÄ™cia konkursu, gdyż w ich ocenie żaden z kandydatów nie przedstawiÅ‚ koncepcji programowo – organizacyjnej Centrum Kultury w Sycowie, która daje gwarancjÄ™ rozwoju jednostki w oparciu o jej możliwoÅ›ci" - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej UrzÄ™du Miasta i Gminy w Sycowie.

Dziadowa Kłoda: świetlice do remontu
Gmina chce wyremontować  trzy Å›wietlice: w GoÅ‚Ä™bicach, Lipce i Stradomi Dolnej. Prace potrwajÄ… do 21 maja 2012 roku.

(Nie taka) cicha noc...
W okresie Å›wiÄ…t Bożego Narodzenia  policjanci na drogach powiatu nie odnotowali żadnego wypadku drogowego. Zatrzymali  tylko trzy osoby, które zdecydowaÅ‚y siÄ™ prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwym. Ponadto wpadÅ‚a też edna osoba poszukiwanÄ… przez ProkuraturÄ™ RejonowÄ… WrocÅ‚aw Psie-Pole.  Na terenie powiatu w okresie Å›wiÄ…tecznym miaÅ‚o miejsce 6 niegroźnych kolizji drogowych. Za to aż kilkanaÅ›cie razy policjanci wzywani byli do interwencji zwiÄ…zanych z upojeniem alkoholowym osób, które nie byÅ‚y w stanie same dotrzeć do miejsca zamieszkania. Do takich interwencji wzywane byÅ‚o też pogotowie ratunkowe. Pijani niejednokrotnie leżeli na chodnikach, jezdniach, klatkach schodowych budynków. W kilku przypadkach osoby te byÅ‚y przekazywane pod opiekÄ™ rodziny lub trafiaÅ‚y do Izby WytrzeźwieÅ„ we WrocÅ‚awiu. Odnotowano także kilkanaÅ›cie interwencji zwiÄ…zanych z zakÅ‚óceniem ciszy nocnej .

Panie się zderzyły
OkoÅ‚o 9.30 w piÄ…tek 23 grudnia na drodze nr 8 w Smardzowie kierujÄ…ca matizem 22-latka, jadÄ…ca w kierunku WrocÅ‚awia, nie dostosowaÅ‚a prÄ™dkoÅ›ci do panujÄ…cych warunków atmosferycznych i uderzyÅ‚a w tyÅ‚ opla corsy, który chciaÅ‚ skrÄ™cic w lewo. KierujÄ…ca matizem oraz kierujÄ…ca corsÄ… 42-letnia mieszkanka gminy OleÅ›nica trafiÅ‚y do szpitala.

Pożegnanie pułkownika

W czwartek 22 grudnia pożegnano dowódcÄ™ garnizonu OleÅ›nica ppÅ‚k Artura PoÅ‚czyÅ„skiego, który zostaÅ‚ awansowany i skierowany do pracy w nadrzÄ™dnej  jednostce we WrocÅ‚awiu. NominacjÄ™ na nowego kierownika Warsztatów Technicznych otrzymaÅ‚ major Andrzej Koziara, który od swego byÅ‚ego szefa otrzymaÅ‚ symboliczny klucz. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Wyszkoni w Bierutowie
- To byÅ‚o jak grom z jasnego nieba - opowiada Panoramie dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuÅ„czo-Wychowawczej w Bierutowie PaweÅ‚ Wolko. - W czwartek o godzinie 10.40 dostaÅ‚em telefon, że za póÅ‚ godziny w Domu Dziecka pojawi siÄ™ popularna wokalistka Ania Wyszkoni... Szerzej o wizycie popularnej wokalistki w papierowym wydaniu Panoramy.

Projekt renowacji
PrzedsiÄ™biorstwo Projektowo-UsÅ‚ugowe LW-Projekt Lecha Wciórki z WrocÅ‚awia wygraÅ‚o przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku mieszkalno-usÅ‚ugowego przy ulicy 3 Maja 69 - Zamkowa 1. ZÅ‚ożyÅ‚ najtaÅ„szÄ… ofertÄ™ - 9.840 zÅ‚. TakÄ… samÄ… kwotÄ™ zaproponowaÅ‚a Pracownia Projektowa Magna z Orzesza, ale nie zÅ‚ożyÅ‚a wymaganego zaÅ›wiadczenia o wpisie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. Najdroższa spoÅ›ród 13 ofert - Demiurga z Poznania - opiewaÅ‚a na 46.986 zÅ‚.

Mistrzyni słowa

Katarzyna Hallala z Gimnazjum nr 3 w wojewódzkim finale konkursu "Turniej sÅ‚owa" w MDK we WrocÅ‚awiu startowaÅ‚a w kategorii "Wywiedzione ze sÅ‚owa" (to recytacja z elementami udramatyzowanej inscenizacji) i bezapelacyjnie zajęła w niej I miejsce. Jej kategoria byÅ‚a najliczniej reprezentowana (pozostaÅ‚e to: recytacja, poezja Å›piewana, teatr poezji).


Wielka gala małych piłkarzy

Doroczna gala MÅ‚odzieżowej SzkóÅ‚ki PiÅ‚karskiej Rataje OleÅ›nica odbyÅ‚a siÄ™ w czwartek 15 grudnia w oleÅ›nickiej sali widowiskowej.  Oprócz wszystkich trenerów i uczniów szkóÅ‚ki w gali uczestniczyli również rodzice oraz przewodniczÄ…cy Rady Powiatu Walerian Pietrzak i wiceburmistrz OleÅ›nicy Piotr PawÅ‚owski. Jedenastu najlepszym w tym roku uczniom trenerzy przyznali sportowe tytuÅ‚y – w dziewiÄ™ciu kategoriach.

FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X