Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Poszło o pierogi?

W piÄ…tek 9 grudnia w samo poÅ‚udnie policjanci otrzymali zgÅ‚oszenie o awanturze, która miaÅ‚a miejsce w OleÅ›nicy przy ulicy DaszyÅ„skiego. Na miejscu funkcjonariusze zastali strony konfliktu: dwóch mężczyzn w wieku 36 i 31 lat, wÅ‚aÅ›cicieli  sÄ…siadujÄ…cych ze sobÄ… konkurencyjnych lokali gastronomicznych. To pierogrania Starach Chata i bar Pierożek.  Jak ustalili mundurowi, pomiÄ™dzy panami najpierw doszÅ‚o do kÅ‚ótni, a nastÄ™pnie do rÄ™koczynów, w trakcie których obaj doznali obrażeÅ„ ciaÅ‚a. Starszy z nich zostaÅ‚  przewieziony do szpitala  w OleÅ›nicy z urazem nosa. 

Lodowe oczekiwanie
- Mamy  już za sobÄ… odbiory Sanepidu, straży pożarnej, nadzoru budowlanego. Wszystkie  techniczne elementy sÄ… przez nas poodbierane. Natomiast te, które sÄ… okreÅ›lone jako zausterkowane, czyli braki: rolby, siatek do squasha, uruchomienia automatyki instalacji solarnej, Å‚awek przy pÅ‚ycie lodowiska, mam nadziejÄ™, że bÄ™dÄ… szybko uzupeÅ‚nione... - mówi Panoramie Leszek GoliÅ„ski, naczelnik WydziaÅ‚u Architektury UrzÄ™du Miasta. - Jeżeli to wszystko siÄ™ pojawi, podpisujemy  protokóÅ‚ koÅ„cowego odbioru. KwestiÄ… do rozstrzygniÄ™cia pozostaje gwarancja, która pierwotnie odnosiÅ‚a siÄ™ do 2013 roku. Przez roczny poÅ›lizg, który powstaÅ‚ z winy wykonawcy, powinna być przedÅ‚użona do 2014 roku. - JeÅ›li wykonawca uzna nasze racje, wtedy zwoÅ‚ujemy komisjÄ™ i podpisujemy protokóÅ‚ koÅ„cowy - mówi L. GoliÅ„ski.  W obiekcie przy Brzozowej skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ wylewanie pÅ‚yty lodowiska. Operacja mrożenia przeszÅ‚a bez zakÅ‚óceÅ„. Lód ma grubość 5 cm. Zakupiono też 240 par Å‚yżew różnych rozmiarów. Teraz  miasto czeka na tzw. rolbÄ™ (samojezdne urzÄ…dzenie do czyszczenia i wygÅ‚adzania lodu). - Być może jeszcze przed Å›wiÄ™tami obiekt ruszy. Wszystko zależy od tego, jak na ostatniej prostej zachowa siÄ™ Tiwwal... - dodaje naczelnik.

Wróbel odleciaÅ‚ z PiS-u

Jak dowiedziaÅ‚a siÄ™ Panorama, PrzemysÅ‚aw Wróbel zÅ‚ożyÅ‚ rezygnacjÄ™ z czÅ‚onkostwa w PiS. Niewykluczone, że wstÄ…pi do Solidarnej Polski i bÄ™dzie klubowym koordynatorem w powiecie. Przypomnijmy, że byÅ‚ on zastÄ™pcÄ… wójta gminy OleÅ›nica, bez powodzenia kandydowaÅ‚ na fotel wójta gminy, a w ostatnich wyborach, mimo dobrego wyniku, nie udaÅ‚o mu siÄ™ zdobyć mandatu radnego powiatowego. Jest bliskim wspóÅ‚pracownikiem posÅ‚anki Beaty Kempy.

Złota Żaba dla Dylewskiej
XIX edycja MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage należaÅ‚a do polskich twórców, którzy triumfowali w kilku kategoriach, a w konkursie gÅ‚ównym ZÅ‚otÄ… Å»abÄ™ otrzymaÅ‚a Jolanta Dylewska za zrealizowane w niezwykle trudnych warunkach zdjÄ™cia do "W ciemnoÅ›ci" Agnieszki Holland. Dylewska, pochodzÄ…ca z OleÅ›nicy (jej sylwetkÄ™ przedstawialiÅ›my w Panoramie), to operator filmowy, reżyserka, pedagog i scenarzystka filmów dokumentalnych. A "W ciemnoÅ›ci" to polski kandydat do Oscara, oparta na faktach historia zÅ‚odziejaszka, który podczas okupacji hitlerowskiej w podziemnych kanaÅ‚ach Lwowa ukrywaÅ‚ uciekinierów z getta.

Kiermasz zapomnianych książek

Powiatowa i MIejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kiermasz książek 15 i 16 grudnia
w godzinach od 10 do 18  do biblioteki na MikoÅ‚aja Reja 10.

Będzie pasaż
W II przetargu udaÅ‚o siÄ™ wyÅ‚onić wykonawcÄ™ pasażu handlowego przy ulicy WrocÅ‚awskiej. MajÄ… na nim sprzedawać swoje towary oleÅ›niccy dziaÅ‚kowicze. Pasaż zbuduje ZakÅ‚ad Budowlano-Remontowy Budus Krzysztofa ÅšlÄ…zaka z OleÅ›nicy za 107.829 zÅ‚. Druga zÅ‚ożona w przetargu oferta - ZakÅ‚adu Robót Drogowych Zbigniewa Rappa z Czeszowa - opiewaÅ‚a na 138.990 zÅ‚.

Lodowisko zaprasza

W sobotÄ™ 3 grudnia ruszyÅ‚o twardogórskie lodowisko. Otwarte jest od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 16 - 20, a w soboty i niedziele od 13 do 20 z godzinna (17 - 18) przerwÄ… techniczna. Bilety kosztujÄ…: ulgowe 2 i 3 zÅ‚, a normalne 4 i 5 zÅ‚. Wypożyczenie Å‚yżew to koszt 6 zÅ‚, kasku - 2 zÅ‚, a ostrzenie Å‚yżew kosztuje 6 zÅ‚. Grupy zorganizowane mogÄ… przyjechać po wczeÅ›niejszej rezerwacji (tel. 315-81-09).

Za pieski 10 zł więcej
Stawka roczna opÅ‚aty od posiadania psów ma wynieÅ›c 50 zÅ‚ od jednego psa oraz 45 zÅ‚ za każdego nastÄ™pnego. DotÄ…d za jednego pieska jego wÅ‚aÅ›ciciel pÅ‚aciÅ‚ 40 zÅ‚, a za kolejne po 35 zÅ‚. OpÅ‚ata od posiadania psów pÅ‚atna jest bez wezwania do 30 kwietnia roku podatkowego, a kiedy czworonóg trafiÅ‚ do nas po tej dacie - w terminie 14 dni. WpÅ‚at można dokonywać bezpoÅ›rednio na konto miasta OleÅ›nicy. Pobór opÅ‚aty odbywa siÄ™ również w drodze inkasa. Inkasentami sÄ… zarzÄ…dcy nieruchomoÅ›ci: Procon, Dom, Izyda oraz Zacisze.

Mikołaj, anioł i diabeł
W poniedziaÅ‚ek 5 grudnia OleÅ›nicÄ™ odwiedziÅ‚ Åšwiety MikoÅ‚aj. W Rynku na choince lampki zaÅ›wieciÅ‚ burmistrz, a MikoÅ‚aj obdarowywaÅ‚ dzieci cukierkami. Nie zabrakÅ‚o anioÅ‚a i diabÅ‚a. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dwaj z prochami
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o posiadanie Å›rodków odurzajÄ…cych. 2 grudnia funkcjonariusze WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej komendy zatrzymali 25-letniego mężczyznÄ™, u którego w trakcie przeszukania w mieszkaniu znaleźli trzy woreczki foliowe z amfetaminÄ… (1,10 g). Mężczyzna trafiÅ‚ do policyjnego aresztu. Dwa dni później okoÅ‚o godz. 1.30 w Bierutowie na ulicy 1 Maja funkcjonariusze miejscowego komisariatu zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Daewoo. W popielniczce auta zauważyli woreczek foliowy z marihuanÄ… (0,36 g). Kierowca - 30-letni mieszkaniec Kluczborka - również zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie.

Mikołaj sponsorowany
Po raz trzeci w Å›wietlicy wiejskiej w Boguszycach zorganizowano zabawÄ™ mikoÅ‚ajkowÄ… dla dzieci. Inicjatorami przedsiÄ™wziÄ™cia byli soÅ‚tys Jadwiga Bodo oraz miejscowy radny Tadeusz Kunaj, który sfinansowaÅ‚ zakup 85 mikoÅ‚ajkowych paczek. W organizacjÄ™ imprezy czynnie wÅ‚Ä…czyli siÄ™ czÅ‚onkowie Rady SoÅ‚eckiej w skÅ‚adzie: Mariusz Wójcik, Jan Machowski, Wojciech PÅ‚uciennik oraz Marian Tacikiewicz, który wcieliÅ‚ siÄ™ w rolÄ™ ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja. Nad caÅ‚oÅ›ciÄ… czuwaÅ‚y panie Lucyna PoÅ‚eć oraz MaÅ‚gorzata Zakrzewska-Biczysko. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Pomóż zÅ‚apać sprawcÄ™ wypadku
WydziaÅ‚ Dochodzeniowo - Åšledczy Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy prowadzi postÄ™powanie w zwiÄ…zku z wypadkiem drogowym, do którego doszÅ‚o 27 listopada 2011 r. w godzinach wieczorowo-nocnych na drodze Dobroszyce - Dobra. W wyniku potrÄ…cenia przez samochód zginÄ…Å‚ 18-letni mężczyzna. Z ustaleÅ„ policji wynika, że sprawcÄ… wypadku byÅ‚ kierujÄ…cy samochodem typu furgon, bus koloru kremowego. Auto po zderzeniu ma uszkodzenie przedniej prawej strony. Osoby, które byÅ‚y Å›wiadkami tego wypadku drogowego lub majÄ… jakiekolwiek informacjÄ™ w tej sprawie, proszone sÄ… o kontakt z WydziaÅ‚em Dochodzeniowym oleÅ›nickiej policji pod nrem telefonu 71-397-62-55 caÅ‚odobowo 71-39762-00. Informacje można również przesÅ‚ać na adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy@olesnica.wr.policja.gov.pl.  
oficer prasowy KPP w Oleśnicy asp. Grzegorz Krawczyk.

Tęcza zasłoniła Pogoń

Wysokiej porażki doznali w sobotę 3 grudnia piłkarze ręczni Pogoni Oleśnica. MKS uległ 28:40 (10:22) Tęczy Kościan.

Tragiczna sobota

SobotÄ™ 3 grudnia byÅ‚a tragicznym dniem na powiatowych drogach. Dwie osoby zginęły... OkoÅ‚o godz. 10.30 na drodze krajowej K25 w okolicy DroÅ‚towic kierujÄ…cy bmw 22-letni inowrocÅ‚awianin w trakcie wyprzedzania straciÅ‚ panowanie nad autem,  zjechaÅ‚ na przeciwny pas ruchu, potem na pobocze i uderzyÅ‚ w drzewo. W trakcie transportu do szpitala - na skutek odniesionych obraże - zmarÅ‚. A ok. godz. 17.10 kierujÄ…ca fordem focusem 48-letnia mieszkanka Kobylej Góry potrÄ…ciÅ‚a 70-letniego pieszego na drodze nr 8 w Stradomi Wierzchniej. PrzechodziÅ‚ przez jezdniÄ™ w niedozwolonym miejscu. PoniósÅ‚ Å›mierc na miejscu. Szerzej w papierowym wydaniu

Miś ma święto dziś

„Wielu przygód, dużo miodu i mnóstwa miÅ‚ych goÅ›ci” – od serca życzyÅ‚y w zeszÅ‚y piÄ…tek Pluszowemu Misiowi dzieci chodzÄ…ce do oleÅ›nickiego Przedszkola nr 3. Å»yczenia maluchy zÅ‚ożyÅ‚y mu z okazji Åšwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Poza tym zaÅ›piewaÅ‚y mu Å‚adne piosenki. I razem z nim obejrzaÅ‚y inscenizacjÄ™ „Niespodzianka dla Kubusia Puchatka” w wykonaniu grupy „Zuchy” oraz pokaz przezroczy poÅ›wiÄ™cony Colargolowi i Gumisiom. A w ramach akcji „CaÅ‚a Polska czyta dzieciom” wysÅ‚uchaÅ‚y fragmentów książek o Puchatku, Uszatku i Paddingtonie. Czytali zaproszeni goÅ›cie: sierż. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Powiatowej Policji, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Zasada i wiceburmistrz Henryk Bernacki. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X