Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Spalił się dom
OkoÅ‚o póÅ‚nocy z poniedziaÅ‚ku na wtorek 22 listopada w pÅ‚omieniach stanÄ…Å‚ parterowy dom jednorodzinny w  Smolnej (gmina OleÅ›nica). Najprawdopodobniej przyczynÄ… pożaru byÅ‚o rozszczelnienie instalacji gazowej  z butlÄ… na propan-butan. W wyniku pożaru spaliÅ‚y siÄ™ doszczÄ™tnie 3 pokoje, kuchnia, Å‚azienka, , przedpokój oraz wyposażenie mieszkania (meble, piec, zmywarka), okna i drzwi. Przed przybyciem straży pożarnej ewakuowaÅ‚a siÄ™ kobieta z 5 dzieci, a z nieobjÄ™tej pożarem części 4 osoby. Po zbadaniu osób ewakuowanych lekarz zadecydowaÅ‚ o zabraniu do szpitala dwójki dzieci, które pozostaÅ‚y pod opieka mamy. 

zDolni oleśniczanie
21 listopada w sali Filharmonii WrocÅ‚awskiej odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość wrÄ™czenia stypendiów mÅ‚odym dolnoÅ›lÄ…zakom. KapituÅ‚a, w skÅ‚ad której wchodzili przedstawiciele UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego, DolnoÅ›lÄ…skiego Kuratorium, Fundacji Edukacji MiÄ™dzynarodowej,  przyznaÅ‚a 54 stypendia w 4 kategoriach. WÅ›ród laureatów znalazÅ‚o siÄ™ 8 przedstawicieli szkóÅ‚ powiatu oleÅ›nickiego, w tym piÄ™cioro z OleÅ›nicy: Magdalena Konieczna  - uczennica SP2 (stypendium sportowe), Barbara Piasecka – absolwentka Katolickiej SP (stypendium naukowe), Daria Karbowniczak – uczennica G3 (stypendium artystyczne), Borys Salik – uczeÅ„ G3 (stypendium sportowe), Katarzyna Boryczka – absolwentka G3 (stypendium naukowe).

RZUCIŁ SIĘ POD POCIÄ„G

Do tragedii doszÅ‚o w poniedziaÅ‚kowy wieczór 21 listopada ok. godz. 18.50. W okolicy glinianek w OleÅ›nicy pod pociÄ…g rzuciÅ‚ siÄ™ 51-letni Zenon I. z OleÅ›nicy. PoniósÅ‚ Å›mierć na miejscu. ByÅ‚ trzeźwy.

Udaremnili kradzież

Funkcjonariusze WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji zauważyli podczas patrolu 19 listopada o godzinie 00.10 mazdÄ™ bez kóÅ‚. Kilka metrów przed tym pojazdem staÅ‚ zaparkowany samochód hunday na milickich numerach rejestracyjnych. SiedziaÅ‚ w nim kierowca, a dwie osoby znajdowaÅ‚y siÄ™ obok pojazdu. Gdy nieoznakowany radiowóz zbliżyÅ‚ siÄ™ do tego miejsca,  auto z piskiem opon ruszyÅ‚o i kierowca podjÄ…Å‚ ucieczkÄ™. Mężczyźni, którzy znajdowali siÄ™ na zewnÄ…trz, zaczÄ™li uciekać pieszo. Policjanci w poÅ›cigu prowadzonym ulicami miasta zatrzymali kierowcÄ™ tego samochodu. PozostaÅ‚e dwie osoby zostaÅ‚y zatrzymane przez wezwany na miejsce drugi patrol policji. CaÅ‚a trójka - mężczyźni w wieku od 17 do 20 lat - trafiÅ‚a do policyjnego aresztu. W ich samochodzie policjanci znaleźli zdemontowane chwilÄ™ wczeÅ›niej koÅ‚a mazdy. Poszkodowany wyceniÅ‚ je na 2,5 tysiÄ…ca zÅ‚otych. Utracone mienie odzyskaÅ‚.

Paliwowi złodzieje
W piÄ…tek 18 listopada okoÅ‚o 2.15 policjanci z Komisariatu Policji w Twardogórze na ulicy Spacerowej zatrzymali do kontroli drogowej renault megane. W samochodzie przebywaÅ‚o trzech mężczyzn, mieszkaÅ„ców powiatu milickiego w wieku od 17 do 22 lat. Funkcjonariusze w trakcie kontroli wyczuli wewnÄ…trz pojazdu silnÄ… woÅ„ paliwa. Postanowili przeszukać pojazd. W bagażniku znaleźli 6 sztuk kanistrów plastikowych, wąż gumowy, nożyce do ciÄ™cia metalu oraz inne narzÄ™dzia. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, przedmioty te sÅ‚użyÅ‚y do kradzieży paliwa z samochodów ciężarowych. Mężczyźni od dwóch miesiÄ™cy trudnili siÄ™ tym procederem. Dokonali oni w okresie ostatnich dwóch miesiÄ™cy przynajmniej 10 takich kradzieży na terenie województwa dolnoÅ›lÄ…skiego, w tym powiatów oleÅ›nickiego i milickiego oraz gminy DÅ‚ugoÅ‚Ä™ka .
Funkcjonariusze udowodnili już zatrzymanym kradzież blisko 600 litrów oleju napÄ™dowego wartoÅ›ci okoÅ‚o 3 tysiÄ™cy zÅ‚otych.

Przegrali wygrany mecz
Do przerwy szczypiorniści Pogoni prowadzili 9 bramkami. Drugą połowę przegrali 13... I ostatecznie MKS uległ Sparcie Oborniki Wielkopolskie 30:34 (21:12)...

Oleśniczanka na mecie
Z udziaÅ‚em 25 mÅ‚odych sportowców i grupy dziaÅ‚aczy sportowych w piÄ…tkowy wieczór 18 listopada WKS  OleÅ›niczanka podsumowaÅ‚ miniony sezon. Spotkanie miaÅ‚o miejsce w goÅ›cinnych progach Centrum Bankietowo-Konferencyjnego MonaMo w OleÅ›nicy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Pomalowali mercedesa i baner

Do aktu wandalizmu doszło przed jedną z oleśnickich hurtowni. Sprawcy pomalowali markerami karoserię dostawczego mercedesa oraz zamontowaną na ścianie budynku reklamę. Jak ustalili policjanci, nietrzeźwi sprawcy, wracając do domu, dokonali zniszczeń bez żadnego wyraźnego powodu. Po zatrzymaniu nie potrafili wytłumaczyć swojego zachowania. Obaj to to mieszkańcy Oleśnicy w wieku 20 lat. Wartość powstałych strat oszacowano na kwotę około 4 tysięcy złotych. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Lwowska otwarta, Lwowska zamknięta

- Najpóźniej w czwartek 17 listopada remontowany odcinek Lwowskiej od SkÅ‚odowskiej do Krzywoustego zostanie otwarty dla ruchu koÅ‚owego - powiedziaÅ‚ Panoramie Grzegorz Zagórny, dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych. SÅ‚owa dotrzymaÅ‚ - od Å›rody ten odcinek zostaÅ‚ oddany do użytku. Ale sÅ‚użby drogowe zamknęły kolejny odcinek tej ruchliwej arterii. Termin zakoÅ„czenia robót planowany jest na czerwiec przyszÅ‚ego roku.

Śmierć w Stroni

We wtorek 15 listopada ok. 4.30 doszÅ‚o do tragicznego wypadku na drodze pomiÄ™dzy Wabienicami a StroniÄ… (gmina Bierutów). Kierowca samochodu ciężarowego renault zjechaÅ‚ z drogi powiatowej i uderzyÅ‚ centralnie w drzewo. Mimo podjÄ™tej akcji reanimacyjnej, zmarÅ‚. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Mistrzostwa tysiąca młodych tancerek
Niemal 1000 dziewczÄ…t i prawie 30 chÅ‚opców z caÅ‚ego kraju zjechaÅ‚o do OleÅ›nicy na XVIII Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle. Ten jeden z najwiÄ™kszych i zarazem najstarszych turniejów tanecznych w Polsce odbyÅ‚ siÄ™ w miejskiej w hali sportowej w dniach od 11 do 13 listopada – pod patronatem burmistrza Jana Bronsia. Mistrzostwa skÅ‚adaÅ‚y siÄ™ z turniejów wyÅ‚Ä…cznie dla tancerzy Polskiego ZwiÄ…zku TaÅ„ca Freestyle oraz z otwartych turniejów towarzyszÄ…cych. Organizatorami mistrzostw byli MOKiS i wrocÅ‚awski Klub TaÅ„ca Sportowego Sport-Dance, a wspóÅ‚organizatorami – wrocÅ‚awska SzkoÅ‚a TaÅ„ca Jast i Polski ZwiÄ…zek TaÅ„ca Freestyle. Publiczność dopisaÅ‚a. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

ITI o Bronsiu

Po raz kolejny burmistrz OleÅ›nicy staÅ‚ siÄ™ bohaterem materiaÅ‚ów w ogólnopolskich mediach. Najpierw na antenie TVN24 w cyklu Prosto z Polski wyemitowano reportaż o  sprawie, o której Panorama pisaÅ‚a w Å›rodÄ™. Chodzi o zgÅ‚oszenie przez burmistrza Bronsia do prokuratury zawiadomienia o pomówieniu go i znieważeniu na forum internetowego portalu. Potem sprawa, którÄ… poruszaÅ‚ reportaż, trafiÅ‚a na portal Onet.pl (stacja telewizyjna i portal należą do jednego koncernu medialnego ITI). Z zajawkÄ… "Åšciga internautów za nieprzychylne komentarze". Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Burmistrz ogÅ‚osiÅ‚ zbiórkÄ™ publicznÄ…

DecyzjÄ… burmistrza OleÅ›nicy, w zwiÄ…zku z pożarem kamienicy przy ulicy Krzywoustego 81, zostaÅ‚a zarzÄ…dzona zbiórka publiczna na odbudowÄ™ spalonego budynku. Osoby chcÄ…ce pomóc poszkodowanym mogÄ… wpÅ‚acać pieniÄ…dze na konto: 
Bank SpóÅ‚dzielczy w OleÅ›nicy
Nr: 25 9584 0008 2001 0011 6570 0007

Z kolei osoby poszkodowane w pożarze mogą uzyskać informacje o możliwej pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy pod numerem telefonu: 71/314-38-52.

OdszedÅ‚ ksiÄ…dz Józef Sypko

KsiÄ…dz kanonik Józef Sypko zmarÅ‚ 3 listopada we WrocÅ‚awiu – w 48. roku kapÅ‚aÅ„stwa. PokonaÅ‚a Go ciężka, dÅ‚ugotrwaÅ‚a choroba. MiaÅ‚ 71 lat. UrodziÅ‚ siÄ™ 22 lipca 1940 r. we wsi Woroniaki pod ZÅ‚oczowem na Podolu, czyli na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. W OleÅ›nicy zamieszkaÅ‚ po II wojnie Å›wiatowej razem z rodzicami, których Sowieci wysiedlili z ojcowizny. Tu ukoÅ„czyÅ‚ szkoÅ‚Ä™ podstawowÄ… i liceum ogólnoksztaÅ‚cÄ…ce, natomiast we WrocÅ‚awiu – Wyższe Seminarium Duchowne. Najpierw byÅ‚ wikariuszem parafii w Åšwidnicy, WrocÅ‚awiu, Brzegu i Bystrzycy KÅ‚odzkiej, a potem proboszczem parafii w Ulesiu (1974-1986), Å»ernikach WrocÅ‚awskich (1986-2003) i WrocÅ‚awiu (2003-2011). Na wÅ‚asne życzenie, wyrażone w testamencie, pochowany zostaÅ‚ w OleÅ›nicy w rodzinnym grobowcu – obok rodziców. Å»egnaÅ‚y go tÅ‚umy oleÅ›niczan. FOTORELACJA Z POGRZEBU NA DOLE STRONY.

Idziemy do kina
środa 23.11, godz. 18
Kret, thriller, Polska/Francja, od 12 lat, 13 zÅ‚ 
sobota 26.11, godz. 18
Porwanie, thriller, USA, od 12 lat, 15 zÅ‚                                                                                               Å›roda 30.11, godz. 18
Skóra, w której żyjÄ™, dramat, Hiszpania, od 12 lat, 13 zÅ‚

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X