Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Lwowska w czwartek

- Najdalej w czwartek 17 listopada remontowany odcinek Lwowskiej od SkÅ‚odowskiej do Krzywoustego zostanie otwarty dla ruchu koÅ‚owego - powiedziaÅ‚ Panoramie Grzegorz Zagórny, dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych.

Śmierć w Stroni

We wtorek 15 listopada ok. 4.30 doszÅ‚o do tragicznego wypadku na drodze pomiÄ™dzy Wabienicami a StroniÄ… (gmina Bierutów). Kierowca samochodu ciężarowego renault zjechaÅ‚ z drogi powiatowej i uderzyÅ‚ centralnie w drzewo. Mimo podjÄ™tej akcji reanimacyjnej, zmarÅ‚. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Białorusin w rowie
W miniony dÅ‚ugi weekend na drogach powiatu oleÅ›nickiego policjanci odnotowali 12 niegroźnych kolizji. Nie byÅ‚o wypadków drogowych. Funkcjonariusze zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców (troje z nich to rowerzyÅ›ci). Ujawnili dwóch, którzy mimo sÄ…dowego  zakazu prowadzenia pojazdów, zdecydowali siÄ™ siąść za kóÅ‚ko samochodu, w dodatku w stanie nietrzeźwym. A wyjÄ…tkowÄ… nieodpowiedzialnoÅ›ciÄ…  wykazaÅ‚ siÄ™ kierowca volvo, 32-letni obywatel BiaÅ‚orusi, czasowo przebywajÄ…cy w Polsce. 10 listopada okoÅ‚o 23 kierowaÅ‚ autem, majÄ…c 2,27 promila alkoholu. W takim stanie w Goszczu wjechaÅ‚ do rowu. Na szczęście nikt nie ucierpiaÅ‚...

Salwy śmiechu w Jenkowicach
W niedzielny wieczór, przy wypeÅ‚nionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Å›wietlicy w Jenkowicach, odbyÅ‚ siÄ™ recital popularnego pianisty i kabareciarza Waldemara Malickiego. Grane z wielkim temperamentem kompozycje przeplatane byÅ‚y zabawnymi dygresjami. Na widowni nie milkÅ‚y salwy Å›miechu publicznoÅ›ci, wÅ›ród której prym wiódÅ‚ siedzÄ…cy w pierwszym rzÄ™dzie gospodarz gminy Marcin Kasina.

Pogoń na pudle
To mimo wszystko niespodzianka - Pogoń pokonała Czarnych w Jelczu 2:1 i jest na 3. miejscu w tabeli. Na swoim boisku Wiwa wywalczyła punkt, remisując 2:2 ze Starym Śleszowem, a Widawa przegrała 2:3 z Borem Oborniki.

Zimowa halówka
3 grudnia rozpocznie siÄ™ Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza OleÅ›nicy w Halowej PiÅ‚ce Nożnej. ZgÅ‚oszenia do 22 listopada w biurze hali sportowej. DzieÅ„ później o godz. 17 w sali konferencyjnej hali sportowej odbÄ™dzie siÄ™ zebranie organizacyjne. A wpisowe w wysokoÅ›ci 450 zÅ‚ należy uiÅ›cić do 30 listopada.

Kto mistrzem pingponga?

Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w tenisie stołowym odbędą się 27 listopada w miejskiej hali sportowej. Zostaną rozegrane w w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, open amatorzy, open zawodnicy z licencją PZTS. Udział jest bezpłatny, a zgłoszeń można dokonywać do 24 listopada w biurze hali sportowej lub e-mail: hala@mokis.pl.

ITI o Bronsiu

Po raz kolejny burmistrz OleÅ›nicy staÅ‚ siÄ™ bohaterem materiaÅ‚ów w ogólnopolskich mediach. Najpierw na antenie TVN24 w cyklu Prosto z Polski wyemitowano reportaż o  sprawie, o której Panorama pisaÅ‚a w Å›rodÄ™. Chodzi o zgÅ‚oszenie przez burmistrza Bronsia do prokuratury zawiadomienia o pomówieniu go i znieważeniu na forum internetowego portalu. Potem sprawa, którÄ… poruszaÅ‚ reportaż, trafiÅ‚a na portal Onet.pl (stacja telewizyjna i portal należą do jednego koncernu medialnego ITI). Z zajawkÄ… "Åšciga internautów za nieprzychylne komentarze". Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Burmistrz ogÅ‚osiÅ‚ zbiórkÄ™ publicznÄ…

DecyzjÄ… burmistrza OleÅ›nicy, w zwiÄ…zku z pożarem kamienicy przy ulicy Krzywoustego 81, zostaÅ‚a zarzÄ…dzona zbiórka publiczna na odbudowÄ™ spalonego budynku. Osoby chcÄ…ce pomóc poszkodowanym mogÄ… wpÅ‚acać pieniÄ…dze na konto: 
Bank SpóÅ‚dzielczy w OleÅ›nicy
Nr: 25 9584 0008 2001 0011 6570 0007

Z kolei osoby poszkodowane w pożarze mogą uzyskać informacje o możliwej pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy pod numerem telefonu: 71/314-38-52.

Andrzejkowy Elektronez
ZespóÅ‚ Elektronez zagra koncert andrzejkowy na scenie miejskiej sali widowiskowej. To grupa odwoÅ‚ujÄ…ca siÄ™ w swoich kompozycjach do źródeÅ‚ muzyki rozrywkowej: bluesa, jazzu, funku i soulu, korzystajÄ…ca jednoczeÅ›nie z rozwiÄ…zaÅ„ charakterystycznych dla nowoczesnej muzyki elektronicznej. WystÄ…pi 27 listopada o 18. Bilety kosztujÄ… 10 zÅ‚.

Dwoje rannych

W Å›rodÄ™ 9 listopada okoÅ‚o 15 kierujÄ…cy peugeotem 38-letni goszczanin, jadÄ…cy drogÄ… relacji Twardogóra - Syców, na skrzyżowaniu wymusiÅ‚ pierwszeÅ„stwo przejazdu jadÄ…cemu trasÄ… K-25 z WrocÅ‚awia w kierunku Ostrowa Wlkp. citroenowi, kierowanemu przez 43-letniego mieszkaÅ„ca   Wysocka Wielkiego. DoszÅ‚o do czoÅ‚owo-bocznego zderzenia siÄ™ pojazdów. Poważnych obrażeÅ„ doznaÅ‚ kierujÄ…cy citroenem i jego 41-letnia pasażerka. Zostali oni przewiezieni do szpitala w OleÅ›nicy. KierujÄ…cy peugeotem byÅ‚ trzeźwy. Od kierowcy citroena pobrano krew do badaÅ„.

OdszedÅ‚ ksiÄ…dz Józef Sypko
KsiÄ…dz kanonik Józef Sypko zmarÅ‚ 3 listopada we WrocÅ‚awiu – w 48. roku kapÅ‚aÅ„stwa. PokonaÅ‚a Go ciężka, dÅ‚ugotrwaÅ‚a choroba. MiaÅ‚ 71 lat. UrodziÅ‚ siÄ™ 22 lipca 1940 r. we wsi Woroniaki pod ZÅ‚oczowem na Podolu, czyli na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. W OleÅ›nicy zamieszkaÅ‚ po II wojnie Å›wiatowej razem z rodzicami, których Sowieci wysiedlili z ojcowizny. Tu ukoÅ„czyÅ‚ szkoÅ‚Ä™ podstawowÄ… i liceum ogólnoksztaÅ‚cÄ…ce, natomiast we WrocÅ‚awiu – Wyższe Seminarium Duchowne. Najpierw byÅ‚ wikariuszem parafii w Åšwidnicy, WrocÅ‚awiu, Brzegu i Bystrzycy KÅ‚odzkiej, a potem proboszczem parafii w Ulesiu (1974-1986), Å»ernikach WrocÅ‚awskich (1986-2003) i WrocÅ‚awiu (2003-2011). Na wÅ‚asne życzenie, wyrażone w testamencie, pochowany zostaÅ‚ w OleÅ›nicy w rodzinnym grobowcu – obok rodziców. Å»egnaÅ‚y go tÅ‚umy oleÅ›niczan. FOTORELACJA Z POGRZEBU NA DOLE STRONY.

Twoja wizja wieży Eiffla
OleÅ›nicka Biblioteka dla Dzieci i MÅ‚odzieży Pod SowÄ… ogÅ‚osiÅ‚a dla uczniów szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu konkurs plastyczny pn. Wieża Eiffla. Forma prac konkursowych jest dowolna. Należy je skÅ‚adać w Pod SowÄ… do 30 listopada. RozstrzygniÄ™cie konkursu nastÄ…pi 14 grudnia.

Pomóżmy Natankowi
Zwracamy siÄ™ do PaÅ„stwa z gorÄ…cÄ… proÅ›bÄ… o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszego synka Natana DoliÅ„skiego. UrodziÅ‚ siÄ™ w październiku 2010 roku z przepuklinÄ… oponowo-rdzeniowÄ… w odcinku lÄ™dźwiowo-krzyżowym, wodogÅ‚owiem oraz porażeniem koÅ„czyn dolnych. PrzeszedÅ‚ operacjÄ™ zamkniÄ™cia przepukliny, ma również wstawionÄ… zastawkÄ™ w gÅ‚ówce. JesteÅ›my pod staÅ‚Ä… opiekÄ… wielu specjalistów, wizyty w szpitalach to nasza codzienność. Pomimo bólu i mÄ™czÄ…cej rehabilitacji, Natanek jest bardzo pogodnym i wesoÅ‚ym maluszkiem. Ma dużą szansÄ™ na samodzielne poruszanie siÄ™ pod warunkiem bardzo intensywnej rehabilitacji. Niestety, leczenie i rehabilitacja sÄ… bardzo kosztowne i sami nie jesteÅ›my w stanie podoÅ‚ać wszystkim wydatkom. Dlatego jesteÅ›my zmuszeni prosić PaÅ„stwa o pomoc.

Dane do przekazania 1% podatku:
Nr KRS 00000 37904
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel 1%" wpisujemy - 13161 Doliński Natan.

Dane do wpłaty darowizny:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
Bank Pekao S.A. I/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Z dopiskiem: Doliński Natan - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Dziękujemy! Elżbieta i Grzegorz Dolińscy
Kontakt: ale76@interia.pl

Idziemy do kina

środa 16.11, godz. 18
MaÅ‚a Matura 1947, polski dramat historyczny, od 12 lat, 13  
piÄ…tek 18.11, godz. 18
Naznaczony, horror, USA, od 15 lat, 15 zÅ‚      
niedziela 20.11
godz. 16
Pan Popper i jego pingwiny, komedia familijna, USA, b.o., 12 zÅ‚  
godz. 18
Naznaczony
środa 23.11, godz. 18
Kret, thriller, Polska/Francja, od 12 lat, 13 zÅ‚ 
sobota 26.11, godz. 18
Porwanie, thriller, USA, od 12 lat, 15 zÅ‚                                                                                               Å›roda 30.11, godz. 18
Skóra, w której żyjÄ™, dramat, Hiszpania, od 12 lat, 13 zÅ‚

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X