Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

W wierze mocni

W sobotÄ™ 24 wrzeÅ›nia w parafii NMP Matki MiÅ‚osierdzia odbÄ™dÄ… siÄ™ Diecezjalne Spotkanie MÅ‚odzieży z okazji Å›w. StanisÅ‚awa Kostki patrona mÅ‚odzieży, pod hasÅ‚em "Mocni w wierze". Od 10 do 12 potrwajÄ… warsztaty tematyczne, od 12 do 13 adoracja NajÅ›wiÄ™tszego Sakramentu, o 13 mszy przewodniczyć bÄ™dzie biskup Edward Janiak, o 15.30 zacznÄ… siÄ™ koncerty (wystÄ…piÄ… 40 Synów i 30 Wnuków jeżdżących na 70 oÅ›lÄ™tach oraz Kapela Kota, czyli zespóÅ‚ ks. BatÅ‚omieja Kota z parafii Å›w. Jana).

18-letni kierowca był pijany...

Trzy wypadki odnotowano w miniony weekend w powiecie oleÅ›nickim. 14 wrzeÅ›nia o 16.20 pomiÄ™dzy SokoÅ‚owicami i OstrowinÄ… kierujÄ…cy oplem astrÄ… 42-letni wrocÅ‚awianin, wykonujÄ…c manewr wyprzedzania, zjechaÅ‚ na lewy pas ruchu i uderzyÅ‚ w bok wyprzedzajÄ…cego go forda probe, którym kierowaÅ‚ 33-mieszkaniec gminy Bralin. Ford kilkakrotnie kozioÅ‚kowaÅ‚, po czym zatrzymaÅ‚ siÄ™ w rowie. Kierowca astry byÅ‚ trzeźwy, nie odniósÅ‚ obrażeÅ„. KierujÄ…cy fordem z poważnym urazem krÄ™gosÅ‚upa zostaÅ‚ odwieziony przez pogotowie do szpitala we WrocÅ‚awiu.
Do dwóch wypadków doszÅ‚o 17 wrzeÅ›nia. Pierwszy miaÅ‚ miejsce o 10.20 w Brodowcach niedaleko Twardogóry. KierujÄ…cy mercedesem sprinterem 23-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra z niewyjaÅ›nionych dotychczas przyczyn nagle zjechaÅ‚ na przeciwny pas ruchu i zderzyÅ‚ siÄ™ z oplem vectrÄ…, za kierownicÄ… którego siedziaÅ‚ 35-letni twardogórzanin. Kierowca vectry zostaÅ‚ ranny i przewieziono go do szpitala w OleÅ›nicy. Obaj kierujÄ…cy byli trzeźwi. Drugi wypadek wydarzyÅ‚ siÄ™ o 23 w Bierutowie na ul. NamysÅ‚owskiej. KierujÄ…cy mazdÄ… 18-letni mieszkaniec powiatu namysÅ‚owskiego na prostym odcinku jechaÅ‚ zbyt szybko, straciÅ‚ panowanie nad autem i uderzyÅ‚ w betonowy sÅ‚up energetyczny. Z obrażeniami odwieziono go oleÅ›nickiego szpitala. Podobnie jak 19- i 20-latka - pasażerów tego pojazdu. 16-letnia pasażerka z urazem krÄ™gosÅ‚upa trafiÅ‚a do szpitala we WrocÅ‚awiu. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, kierujÄ…cy mazdÄ… byÅ‚ nietrzeźwy - miaÅ‚ 1,21 promila alkoholu.

Pogoń w hokeja...

5:4 (4:3) PogoÅ„ pokonaÅ‚a w niedzielÄ™ OrÅ‚a Sadków. ZaczÄ…Å‚ Bezak, potem byÅ‚o 1:1, 1:2, wyrównaÅ‚ Doniec, ale szybko zrobiÅ‚o siÄ™ 2:3. Ponownie do remisu doprowadziÅ‚ Sajewicz. Na 5:3 wyprowadzili MKS PÅ‚uska i SmyczyÅ„ski, a w koÅ„cówce goÅ›cie ustalili wynik na 5:4. W bramce Pogoni wystÄ…piÅ‚ Kacper Rogala. 

Szczypiorno lepsze

Niezbyt szczęśliwie byÅ‚a inauguracja sezonu dla piÅ‚karzy rÄ™cznych II-ligowej Pogoni OleÅ›nica. Po ciekawym spotkaniu piÅ‚karze MKS-u musieli uznać wyższość  gospodarzy z Kalisza 32:22 (14:9).

Attache na cmentarzu

Luka Ezerski, attache Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, zÅ‚ożyÅ‚ kwiaty pod pomnikiem polegÅ‚ych żoÅ‚nierzy Armii  Czerwonej na oleÅ›nickim cmentarzu. wojennym. ByÅ‚a to inicjatywa wiceburmistrza Piotra PawÅ‚owskiego. Dyplomacie, który wczeÅ›niej odwiedziÅ‚ oleÅ›nickÄ… bibliotekÄ™, w niedzielÄ™ 18 wrzeÅ›nia towarzyszyÅ‚ na cmentarzu poseÅ‚  PO StanisÅ‚aw Huskowski.

Etiopczyk wygrywa Psujka

Yared Shequmo, zawodnik z Etiopii, wygraÅ‚ bieg gÅ‚ówny XXVII MemoriaÅ‚u BogusÅ‚awa Psujka. Trzeci byÅ‚ Kenijczyk Sammy Limo. Czarnoskórych biegaczy przedzieliÅ‚ Artur Kern z Hrubieszowa. Tym razem bieg byÅ‚ rozgrywany na dystansie nie 10, ale 6 km. ZwyciÄ™zca uzyskaÅ‚ czas 17 minut i 41 sekund. Najlepszy z zawodników naszego powiatu byÅ‚ PaweÅ‚ Rak z KS Smolna - zajÄ…Å‚ 14. miejsce. Bieg gÅ‚ówny ukoÅ„czyÅ‚o 171 startujÄ…cych. Na Å‚yżworolkach najszybciej dojechaÅ‚ 61-letni Marek Cetnar z OleÅ›nicy. W Mistrzostwach Dolnego ÅšlÄ…ska Policji Piotr Nieckarz z OleÅ›nicy wywalczyÅ‚ brÄ…zowy medal, a srebro przegraÅ‚ tylko o sekundÄ™...

Szczepanik za PtakowÄ…
NowÄ… dyrektorkÄ… Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej bÄ™dzie Danuta Szczepanik. Obejmie stanowisko po Jadwidze Ptak, która odeszÅ‚a na emeryturÄ™. Szczepanik pracuje obecnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W konkursie pokonaÅ‚a Janusza MarszaÅ‚ka i KrystynÄ™ BednarskÄ….

Puk, puk, Europo
XIV edycja Dni Europy przebiegaÅ‚a pod hasÅ‚em „Ocalić od zapomnienia”i. Przedstawiciele miasta partnerskiego OleÅ›nicy - francuskiego Januay Clan - zapraszali na trzy stoiska podczas ÅšwiÄ™ta Miodu i Wina: jedno, na którym można byÅ‚o nabyć wina i sery, drugie z produktami regionalnymi i trzecie - promujÄ…ce francuski park rozrywki Futuroscope. Francuskie akcenty to także koncert Doroty Lanton MiÅ‚ość w Paryżu wystÄ™p zespoÅ‚u Exajer z Januay Clan. Do OleÅ›nicy przyjechali też przedstawiciele pozostaÅ‚ych miast partnerskich OleÅ›nicy czyli Warendorfu i Chrudimia, a także delegacje miast zainteresowanych nawiÄ…zaniem wspóÅ‚pracy  - Cavan z Irlandii i Tichwin z Rosji.

Pawlak wylÄ…duje?
Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć Panoramie, na zaproszenie lokalnych politykow PSL 20 września gościem w oleśnickim zamku ma być wicepremier Waldemar Pawlak. Prezes PSL-u ma przed południem wylądować rządowym śmigłowcem na lotnisku w Oleśnicy. W planie jest konferencja z samorządowcami w zamku i nocleg polityka w specjalnie szykowanym apartamencie zamkowym.

Inwazja ministrów
To byÅ‚o bezprecedensowe wydarzenie w historii powiatu oleÅ›nickiego. Na poÅ‚ożonym w okolicach Sycowa Folwarku Lesieniec należącym do Marii i Albina Nicponiów odbyÅ‚o siÄ™ w poniedziaÅ‚ek 12 wrzeÅ›nia spotkanie ministrów rolnictwa wszystkich krajów Unii Europejskiej, któremu przewodziÅ‚ szef polskiego resortu rolnictwa Marek Sawicki. ByÅ‚o zwiedzanie nowoczesnego gospodarstwa, pokazy woltyżerki i ujeżdżania koni, Å‚owienie ryb w tutejszych stawach oraz nieformalne rozmowy przy smakoÅ‚ykach serwowanych przez oleÅ›nickÄ… firmÄ™ Daskopol.  FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Citroen dla strażaków?

Fiaskiem zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ kolejny, drugi już, przetarg ogÅ‚oszony przez UrzÄ…d Miasta na sprzedaż sÅ‚użbowego citroena C5 rocznik 2003 o przebiegu 197 tysiÄ™cy kilometrów. Cena auta oszacowanego na 11.500 zÅ‚otych widocznie byÅ‚a zbyt wygórowana, skoro na licytacjÄ™ auta, którÄ… wyznaczono na 2 wrzeÅ›nia, nie zgÅ‚osiÅ‚ siÄ™ ani jeden potencjalny nabywca. Jak siÄ™ nieoficjalnie dowiedzieliÅ›my, zainteresowanie samochodem wyraziÅ‚a Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej. Auto miaÅ‚oby zostać przekazane strażakom nieodpÅ‚atnie

Terroryści w koszarach
Z udziaÅ‚em strażaków, policji, pogotowia ratunkowego i żandarmerii wojskowej w piÄ…tkowe przedpoÅ‚udnie 9 wrzeÅ›nia na terenie koszar przy ulicy WileÅ„skiej odbyÅ‚y siÄ™ przeprowadzone z dużym rozmachem  ćwiczenia, których celem byÅ‚a koordynacja sÅ‚uż ratowniczych w obliczu zagrożeÅ„. Najbardziej widowiskowÄ… częściÄ… ćwiczeÅ„ byÅ‚o odbijanie zakÅ‚adników z rÄ…k
terrorystów.  FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Pierwszy dzwonek w Oleśnicy

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odbyÅ‚a siÄ™ 1 wrzeÅ›nia w miejskiej hali sportowej w OleÅ›nicy. Jednym z powodów, dziÄ™ki któremu uroczystość ta odbyÅ‚a siÄ™ w OleÅ›nicy, jest stworzenie koncepcji oraz kompleksowa realizacja nowoczesnego projektu informatycznego E- OÅ›wiata: program przyjaznej gminy, element projektu E-Miasto . Gospodarzem uroczystoÅ›ci byÅ‚o Gimnazjum nr 3. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X