Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Szczepanik za PtakowÄ…
NowÄ… dyrektorkÄ… Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej bÄ™dzie Danuta Szczepanik. Obejmie stanowisko po Jadwidze Ptak, która odeszÅ‚a na emeryturÄ™. Szczepanik pracuje obecnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W konkursie pokonaÅ‚a Janusza MarszaÅ‚ka i KrystynÄ™ BednarskÄ….

Pawlak wylÄ…duje?
Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć Panoramie, na zaproszenie lokalnych politykow PSL 20 września gościem w oleśnickim zamku ma być wicepremier Waldemar Pawlak. Prezes PSL-u ma przed południem wylądować rządowym śmigłowcem na lotnisku w Oleśnicy. W planie jest konferencja z samorządowcami w zamku i nocleg polityka w specjalnie szykowanym apartamencie zamkowym.

Nastoletni wandal
9 wrzeÅ›nia policjanci zespoÅ‚u ds. nieletnich oleÅ›nickiej Komendy Powiatowej zatrzymali 15-latka, który w marcu w okolicach oleÅ›nickiego Rynku uszkodziÅ‚ trzy samochody (toyotÄ™, opla i forda), zarysowujÄ…c w jednym z nich karoseriÄ™, a w dwóch pozostaÅ‚ych poprzebijaÅ‚ ostrym narzÄ™dziem opony. Jak stwierdziÅ‚ nieletni, jego postÄ™powanie byÅ‚o podyktowane faktem, że samochody które byÅ‚y zaparkowane w zatoczce przed budynkiem, utrudniaÅ‚y swobodny ruch pieszym. Nie byÅ‚o to jednak prawdÄ…... Swoim dziaÅ‚aniem chciaÅ‚ zmusić wÅ‚aÅ›cicieli do parkowania w innym miejscu. Wartość uszkodzeÅ„ w autach wyceniono na kwotÄ™ powyżej 2 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Policjanci sprawdzajÄ…, czy zatrzymany nie ma na koncie innych czynów przeciwko mieniu, gdyż byÅ‚ już notowany za podobne przestÄ™pstwa.

Inwazja ministrów
To byÅ‚o bezprecedensowe wydarzenie w historii powiatu oleÅ›nickiego. Na poÅ‚ożonym w okolicach Sycowa Folwarku Lesieniec należącym do Marii i Albina Nicponiów odbyÅ‚o siÄ™ w poniedziaÅ‚ek 12 wrzeÅ›nia spotkanie ministrów rolnictwa wszystkich krajów Unii Europejskiej, któremu przewodziÅ‚ szef polskiego resortu rolnictwa Marek Sawicki. ByÅ‚o zwiedzanie nowoczesnego gospodarstwa, pokazy woltyżerki i ujeżdżania koni, Å‚owienie ryb w tutejszych stawach oraz nieformalne rozmowy przy smakoÅ‚ykach serwowanych przez oleÅ›nickÄ… firmÄ™ Daskopol. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Wypadek przed PolankÄ…

Na wiadukcie przy zajeździe Na Polance doszło w poniedziałek 12 września ok. 7.30 do wypadlu drogowego - skoda fabia uderzyła w tył volkswagena caddy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale droga była zablokowana, a policja zorganizowała objazd.

Citroen dla strażaków?

Fiaskiem zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ kolejny, drugi już, przetarg ogÅ‚oszony przez UrzÄ…d Miasta na sprzedaż sÅ‚użbowego citroena C5 rocznik 2003 o przebiegu 197 tysiÄ™cy kilometrów. Cena auta oszacowanego na 11.500 zÅ‚otych widocznie byÅ‚a zbyt wygórowana, skoro na licytacjÄ™ auta, którÄ… wyznaczono na 2 wrzeÅ›nia, nie zgÅ‚osiÅ‚ siÄ™ ani jeden potencjalny nabywca. Jak siÄ™ nieoficjalnie dowiedzieliÅ›my, zainteresowanie samochodem wyraziÅ‚a Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej. Auto miaÅ‚oby zostać przekazane strażakom nieodpÅ‚atnie

Policjanci go dogonili
12 wrzeÅ›nia  okoÅ‚o godziny 6.45 policjanci Referatu Patrolowo – Interwencyjnego oleÅ›nickiej Komendy Powiatowej Policji na ul. Ludwikowskiej  podjÄ™li próbÄ™ zatrzymania do kontroli kierowcÄ™ forda mondeo. Mężczyzna, pomimo wyraźnych sygnaÅ‚ów do zatrzymania,  podjÄ…Å‚ ucieczkÄ™. Kilkaset metrów dalej, jadÄ…c z nadmiernÄ… prÄ™dkoÅ›ciÄ…, na Å‚uku drogi straciÅ‚ panowanie nad pojazdem i uderzyÅ‚ w znak drogowy, nastÄ™pnie w latarniÄ™ ulicznÄ…. WybiegÅ‚ z pojazdu i zaczÄ…Å‚ uciekać. Policjanci w poÅ›cigu pieszym zatrzymali kierowcÄ™ już na  ulicy 3 Maja. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, 19-letni oleÅ›niczanin uciekaÅ‚, ponieważ nie miaÅ‚ uprawnieÅ„ do kierowania pojazdami. PowiedziaÅ‚, że  pomimo  kilkakrotnych prób nie może zdać egzaminu na  prawo jazdy. Samochód, który zakupiÅ‚ dwa dni wczeÅ›niej, miaÅ‚ mu sÅ‚użyć do transportu  do pracy. Nie  zdążyÅ‚ jednak zrobić badaÅ„ technicznych oraz wykupić obowiÄ…zkowego ubezpieczenia. Przeprowadzone badanie wykazaÅ‚o, że byÅ‚ trzeźwy.

Kapłański jubileusz
SetnÄ… rocznicÄ™ urodzin i 74 lat posÅ‚ugi duszpasterskiej obchodziÅ‚ ksiÄ…dz kanonik Franciszek Rozwód. Przed laty pracowaÅ‚ na terenie gminy Bierutów. Uroczyste jubileuszowe nabożeÅ„stwo odbyÅ‚o siÄ™ w niedzielÄ™ w koÅ›ciele p/w. Åšw Katarzyny w Bierutowie.

Kadrowicze z nCentrum
W niedzielÄ™ 11 wrzeÅ›nia odbÄ™dzie siÄ™ konsultacja kadry Dolnego ÅšlÄ…ska rocznika 1999, na którÄ… zostali powoÅ‚ani trzej piÅ‚karze MSP Ncentrum.pl Rataje: BartÅ‚omiej KruszyÅ„ski, BartÅ‚omiej Olszowy i MichaÅ‚ Surma. Dla Bartka KruszyÅ„skiego, który od dÅ‚uższego czasu jest w krÄ™gu
zainteresowaÅ„ trenera Leszka Dulata jest to kolejne powoÅ‚anie. Bartek Olszowy wraca do reprezentacji po kilkumiesiÄ™cznej przerwie. Z kolei MichaÅ‚ Surma, który ostatni rok trenowaÅ‚ w oddziale w Dobroszycach, bÄ™dzie debiutantem.

Wyłączyli światła
Od piątku 9 września na co najmniej tydzień wyłączona została sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowań Lwowska - Sinapiusa - Kilińskiego oraz Lwowska -Skłodowskiej i 11 Listopada.
NajwiÄ™kszych utrudnieÅ„ komunikacyjnych spodziewać siÄ™ można w dni powszednie w godzinach szczytu porannego oraz okoÅ‚o godziny 15. WyÅ‚Ä…czenie spowodowane jest koniecznoÅ›ciÄ… montażu nowych urzÄ…dzeÅ„ sygnalizacyjnych, które pojawiÄ… siÄ™ także na niezwykle ruchliwym skrzyżowaniu Hallera - 11 Listopada. SÅ‚użby drogowe i poilicja apelujÄ… do kierowców o ostrożność.

Terroryści w koszarach
Z udziaÅ‚em strażaków, policji, pogotowia ratunkowego i żandarmerii wojskowej w piÄ…tkowe przedpoÅ‚udnie 9 wrzeÅ›nia na terenie koszar przy ulicy WileÅ„skiej odbyÅ‚y siÄ™ przeprowadzone z dużym rozmachem  ćwiczenia, których celem byÅ‚a koordynacja sÅ‚uż ratowniczych w obliczu zagrożeÅ„. Najbardziej widowiskowÄ… częściÄ… ćwiczeÅ„ byÅ‚o odbijanie zakÅ‚adników z rÄ…k
terrorystów.  FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Telewizja na basenie
Reporterzy telewizyjnych Faktów w minionÄ… Å›rodÄ™ krÄ™cili materiaÅ‚ o perypetiach z budowÄ… kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Brzozowej w OleÅ›nicy. Dziennikarzy zaintrygowaÅ‚  materiaÅ‚ zamieszczony w Panoramie OleÅ›nickiej  "Zakodowany basen". Przed kamerÄ… w tej i innych sprawach zwiÄ…zanych z nieczynnym basenem wypowiadaÅ‚ siÄ™ prezes spóÅ‚ki Atol Ryszard GÄ…sior. Emisja felietonu z OleÅ›nicy w najbliższÄ… niedzielÄ™ w regionalnej Trójce.

Nie wiedział, że kieruje
2 wrzeÅ›nia okoÅ‚o 22.30 policja zostaÅ‚a poinformowana, że ulicÄ… Wojska Polskiego jedzie ciężarowe volvo z naczepÄ…, które zjechaÅ‚o na pobocze i  uderza w znaki drogowe. Policjanci natrafili na auto na jednej z bocznych ulic. Za jego kierownicÄ… siedziaÅ‚  42-latek do tego stopnia pijany, że nawet nie byÅ‚ Å›wiadomy, gdzie siÄ™ znajduje... MiaÅ‚ 3,63 promila.

Pierwszy dzwonek w Oleśnicy

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odbyÅ‚a siÄ™ 1 wrzeÅ›nia w miejskiej hali sportowej w OleÅ›nicy. Jednym z powodów, dziÄ™ki któremu uroczystość ta odbyÅ‚a siÄ™ w OleÅ›nicy, jest stworzenie koncepcji oraz kompleksowa realizacja nowoczesnego projektu informatycznego E- OÅ›wiata: program przyjaznej gminy, element projektu E-Miasto . Gospodarzem uroczystoÅ›ci byÅ‚o Gimnazjum nr 3. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X