Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Zaproszenie do integracji
W niedzielÄ™ 11 wrzeÅ›nia od godziny 14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleÅ›nicy zaprasza po raz czwarty na "DzieÅ„ GodnoÅ›ci Osób z NiepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…". W programie prezentacje artystyczne  osób niepeÅ‚nosprawnych i podopiecznych PCEiK, kiermasz rÄ™kodzieÅ‚a, mnóstwo bezpÅ‚atnych atrakcji dla dzieci (pokaz gigantycznych baniek mydlanych, dmuchane place zabaw, warsztaty plastyczne, ceramiczne, wikliniarskie, tkackie). A dla wszystkich instruktaż techniki nordic walking.

Wyłączyli światła
Od piątku 9 września na co najmniej tydzień wyłączona została sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowań Lwowska - Sinapiusa - Kilińskiego oraz Lwowska -Skłodowskiej i 11 Listopada.
NajwiÄ™kszych utrudnieÅ„ komunikacyjnych spodziewać siÄ™ można w dni powszednie w godzinach szczytu porannego oraz okoÅ‚o godziny 15. WyÅ‚Ä…czenie spowodowane jest koniecznoÅ›ciÄ… montażu nowych urzÄ…dzeÅ„ sygnalizacyjnych, które pojawiÄ… siÄ™ także na niezwykle ruchliwym skrzyżowaniu Hallera - 11 Listopada. SÅ‚użby drogowe i poilicja apelujÄ… do kierowców o ostrożność.

Terroryści w koszarach
Z udziaÅ‚em strażaków, policji, pogotowia ratunkowego i żandarmerii wojskowej w piÄ…tkowe przedpoÅ‚udnie 9 wrzeÅ›nia na terenie koszar przy ulicy WileÅ„skiej odbyÅ‚y siÄ™ przeprowadzone z dużym rozmachem  ćwiczenia, których celem byÅ‚a koordynacja sÅ‚uż ratowniczych w obliczu zagrożeÅ„. Najbardziej widowiskowÄ… częściÄ… ćwiczeÅ„ byÅ‚o odbijanie zakÅ‚adników z rÄ…k
terrorystów. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Telewizja na basenie
Reporterzy telewizyjnych Faktów w minionÄ… Å›rodÄ™ krÄ™cili materiaÅ‚ o perypetiach z budowÄ… kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Brzozowej w OleÅ›nicy. Dziennikarzy zaintrygowaÅ‚  materiaÅ‚ zamieszczony w Panoramie OleÅ›nickiej "Zakodowany basen". Przed kamerÄ… w tej i innych sprawach zwiÄ…zanych z nieczynnym basenem wypowiadaÅ‚ siÄ™ prezes spóÅ‚ki Atol Ryszard GÄ…sior. Emisja felietonu z OleÅ›nicy w najbliższÄ… niedzielÄ™ w regionalnej Trójce.

Nie wiedział, że kieruje
2 wrzeÅ›nia okoÅ‚o 22.30 policja zostaÅ‚a poinformowana, że ulicÄ… Wojska Polskiego jedzie ciężarowe volvo z naczepÄ…,  które zjechaÅ‚o na pobocze i  uderza w znaki drogowe. Policjanci natrafili na auto na jednej z bocznych ulic. Za jego kierownicÄ… siedziaÅ‚  42-latek do tego stopnia pijany, że nawet nie byÅ‚ Å›wiadomy, gdzie siÄ™ znajduje... MiaÅ‚ 3,63 promila. ZostaÅ‚ zatrzymany do wytrzeźwienia w Izbie WytrzeźwieÅ„ we WrocÅ‚awiu. Odpowie przed  sÄ…dem za  prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym i spowodowanie kolizji drogowej. Zatrzymano  mu prawo jazdy.

Golf wymusił
W Å›rodÄ™ 1 wrzeÅ›nia na ulicy SkÅ‚odowskiej w OleÅ›nicy okoÅ‚o 16.45 doszÅ‚o kierujÄ…cy volkswagenem golfem 52-letni oleÅ›niczanin,  wyjeżdżajÄ…c z drogi podporzÄ…dkowanej, wymusiÅ‚ pierwszeÅ„stwo przejazdu i doprowadziÅ‚ do zderzenia z prawidÅ‚owo jadÄ…cym w kierunku skrzyżowania ze Å›wiatÅ‚ami motocyklem marki Kawasaki. JechaÅ‚ nim 25-latek z OleÅ›nicy. DoznaÅ‚ on obrażeÅ„ ciaÅ‚a i zostaÅ‚ przewieziony do szpitala. KierujÄ…cy byli trzeźwi.

Pierwszy dzwonek w Oleśnicy

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odbyÅ‚a siÄ™ 1 wrzeÅ›nia w miejskiej hali sportowej w OleÅ›nicy. Jednym z powodów, dziÄ™ki któremu uroczystość ta odbyÅ‚a siÄ™ w OleÅ›nicy, jest stworzenie koncepcji oraz kompleksowa realizacja nowoczesnego projektu informatycznego E- OÅ›wiata: program przyjaznej gminy, element projektu E-Miasto . Gospodarzem uroczystoÅ›ci byÅ‚o Gimnazjum nr 3. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Ponowa świętuje

Jubileusz 60-lecia dziaÅ‚alnoÅ›ci Å›wiÄ™towali myÅ›liwi z koÅ‚a Å‚owieckiego „Ponowa” w Bierutowie. Zgodnie z tradycjÄ… polowaÅ„ hubertowskich uroczyste obchody rozpoczęła msza w koÅ›ciele Å›w. Józefa, pod przewodnictwem proboszcza ksiÄ™dza kanonika Ryszarda Znamirowskiego. MyÅ›liwi w galowych strojach, reprezentacje pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych kóÅ‚ Å‚owieckich oraz oprawa muzyczna sygnalistów myÅ›liwskich nadaÅ‚a eucharystii szczególnego charakteru. - Å»yczÄ™ wam bożego bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa, aby w waszej myÅ›liwskiej rodzinie dziaÅ‚o siÄ™ dobrze - mówiÅ‚. Dalsza część uroczystoÅ›ci odbyÅ‚a siÄ™ w Å›wietlicy w Zbytowej, która tego dnia zmieniÅ‚a siÄ™ w stanicÄ™. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Powiatowi stypendyści

42 stypendia ufundowaÅ‚ w tym roku ZarzÄ…d Powiatu OleÅ›nickiego dla wyróżniajÄ…cych siÄ™ w nauce i sporcie uczniów oraz absolwentów szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych.
33 stypendia zostaÅ‚y wrÄ™czone 1 wrzeÅ›nia. Za szczególne osiÄ…gniÄ™cia w nauce 800-zÅ‚otowe stypendia wrÄ™czono Marzenie Hanas i PawÅ‚owi Cybulskiemu (oboje LO w Sycowie).
31 stypendiów przyznano za szczególne osiÄ…gniÄ™cia w sporcie. Jednorazowe stypendium w wysokoÅ›ci 500 zÅ‚ otrzymali: Anna Zamorska,  Kacper Mirecki, Bartosz Ziomek, Szymon PÅ‚aneta (I LO w OleÅ›nicy),  Szymon Babiarz, Artur GaÅ‚Ä™zowski i Maciej Braciszewicz (II LO w OleÅ›nicy); a w wysokoÅ›ci 400 zÅ‚: Kacper Mroczek - Wojciech Michalak, BartÅ‚omiej Pilecki i MichaÅ‚ KoźmiÅ„ski (II LO w OleÅ›nicy), Dorota Pokusa, Katarzyna Fabian, Joanna Reszka, Marlena Pisula, Natalia Marczewska (LO w Sycowie), Karolina Dyjak,  Natalia KotliÅ„ska, Izabela Pietrzak, Katarzyna Bilska, Klaudia GrÄ™da, Dominik Schubert, Damian Dzikowski, MichaÅ‚ KoÅ›ciaÅ„ski, Emilia Bator, Aleksandra Mikosiak, Aleksandra Sokalska, Katarzyna Mierzba, Patrycja Stefaniuk (ZSP Syców).
Dodajmy, że 9 stypendiów po 700 zÅ‚ już 29 kwietnia wrÄ™czono absolwentom szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych. Otrzymali je wówczas: Patrycja Wojtyra i Martyna Langa (I LO OleÅ›nica), Beata Namiel, Dagmara Sieradzka, Dariusz Sikora i Patryk Suchecki (II LO OleÅ›nica), Kamil KÄ™dzia, Bartosz Zajdler i Łukasz ÅšledziÅ„ski (LO w Sycowie).


Awans na nowy rok szkolny

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego uroczyÅ›cie wrÄ™czyÅ‚ we wtorek 30 sierpnia w Starostwie siedmiu mÅ‚odym nauczycielom powiatowych szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych starosta Zbigniew PotyraÅ‚a. Mianowani nauczyciele to: Aneta Gugulska i Katarzyna Jaworska-Dawidziuk (II LO w OleÅ›nicy), Katarzyna Piórkowska (LO w Sycowie), Grażyna PaÅ‚ka i Piotr Rzepka (Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w OleÅ›nicy), Ewa SÅ‚ugocka (ZSP w MiÄ™dzyborzu), MaÅ‚gorzata Szkudlarek (ZSP w Sycowie.

Projekt siedziby
Sekcja Dróg Miejskich zapÅ‚aci 69.714 zÅ‚ za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku biurowo-socjalnego siedziby Sekcji wraz z niezbÄ™dnymi instalacjami i urzÄ…dzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu przylegÅ‚ego do budynku. Wykona go OSA Biuro Projektowe z Poznania. Na przetarg wpÅ‚ynęły 4 oferty - również z Olsztyna i WrocÅ‚awia. Najdroższa wynosiÅ‚a 97.170 zÅ‚.

Archigra laureatem
I nagrodÄ™ w kategorii „Obiekty Zdrowia i Opieki SpoÅ‚ecznej” otrzymaÅ‚a Archigra Biuro Projektowe Grażyny Rajewskiej z OleÅ›nicy „za doskonaÅ‚e przystosowanie obiektu do nowoczesnych standardów zakÅ‚adu opieki zdrowotnej z uwzglÄ™dnieniem starej substancji obiektu” w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”. Przypomnijmy, że Archigra prezentowaÅ‚a w konkursie modernizacjÄ™ ZOZ-u w Dobroszycach.
NagrodÄ™ wrÄ™czyÅ‚ Olgierd DziekoÅ„ski, który reprezentowaÅ‚ prezydenta RP. W XV jubileuszowej edycji konkursu wzięły udziaÅ‚ Å‚Ä…cznie 823 obiekty, z czego w finale znalazÅ‚o siÄ™ 106, a laureatami zostaÅ‚o 15 z caÅ‚ego kraju. - MyÅ›lÄ™, że to udana promocja powiatu oleÅ›nickiego, a Archigra kolejny raz udowodniÅ‚a, że jest firmÄ… godnÄ… polecenia, gwarantujÄ…ca należyte wykonanie projektu – powiedziaÅ‚a Panoramie prezes Grażyna Rajewska.

Mistrzynie nożyczek

V OleÅ›nicki Konkurs Fryzjerski odbyÅ‚ siÄ™ w niedzielÄ™ 28 sierpnia na scenie miejskiej sali widowiskowej. W szranki stanęło 21 mÅ‚odych fryzjerek z OleÅ›nicy, OÅ‚awy i Sycowa, które dopiero uczÄ… siÄ™ zawodu w zakÅ‚adach u swych mistrzów rzemiosÅ‚a. RywalizowaÅ‚y w kategoriach „gejsza” i „kobieta w biznesie”. Na zrobienie fryzur miaÅ‚y 45 minut. RolÄ™ modelek peÅ‚niÅ‚y ich rówieÅ›niczki. Prace nad fryzurami z widowni obserwowaÅ‚o ponad 150 widzów. Jurorkami byÅ‚y mistrzynie fryzjerstwa: Anna Lachowicz, Beata KrzemiÅ„ska i Julita Sikorska. W kategorii „gejsza” 1. miejsce zdobyÅ‚a Marcela Tkaczuk, 2. – Natalia Golimowska, a 3. – Patrycja Witak. Natomiast w kategorii „kobieta w biznesie” wygraÅ‚a Patrycja Zalachowska, druga byÅ‚a Dominika Petelicka, a trzecia Iwona Janeczek.  Specjalne wyróżnienie dostaÅ‚a Ewelina Janda. Nagrody w postaci kosmetyków i artykuÅ‚ów fryzjerskich (m.in. nożyce, prostownice i suszarki), które ufundowaÅ‚a firma „Polwell”, zwyciężczynie konkursu odebraÅ‚y z rÄ…k posÅ‚anki Ewy Wolak oraz starosty Zbigniewa PotyraÅ‚y.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X