Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Wyborni Wyborowi

ZespóÅ‚ Wyborowych z Serbinowa - wygraÅ‚ Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza OleÅ›nicy. Zawody rozegrano na boisku przy hali sportowej. Drugie miejsce zajęła ekipa Kerry, trzecie MKS, a czwarte Bidony. ZespoÅ‚y otrzymaÅ‚y okolicznoÅ›ciowe dukaty oleÅ›nickie, które można byÅ‚o zamienić na... piwo.

SÅ‚omian piÄ…ty na Red Bull Ringu

W inauguracyjnym wystÄ™pie Seat Leon Supercopa na terenie Austrii Mario Dablander zostaÅ‚ pierwszym austriackim kierowcÄ… w historii pucharu, któremu udaÅ‚o siÄ™ odnieść zwyciÄ™stwo. 23-letni Tyrolczyk z Silz wykorzystaÅ‚ pole position i dotarÅ‚ do mety sekundÄ™ przed EliÄ… Erhartem. OleÅ›nicki kierowca MichaÅ‚ SÅ‚omian po kolejnym udanym wyÅ›cigu zajÄ…Å‚ piÄ…te miejsce na Red Bull Ringu - i jest czwarty w punktacji.
PUNKTACJA SEAT LEON SUPERCOPA
1. Williams 85, 2. Erhart 81, 3. Weber 65, 4. SÅ‚omian 60, 5. Fulin 58, 6. Rambow 52.

Prezes odchodzi
Ze spóÅ‚dzielniÄ… jest zwiÄ…zany od 35 lat. ZaczynaÅ‚ jako jej wiceprezes, a od 1992 roku jest prezesem Zacisza. ZaczynaÅ‚, kiedy spóÅ‚dzielnia miaÅ‚a 1.314 mieszkaÅ„. Dzisiaj zarzÄ…dza 3.976 lokalami. UdaÅ‚o mu siÄ™ z powodzeniem przeprowadzić spóÅ‚dzielniÄ™ przez transformacjÄ™ roku 1989. - Za cztery miesiÄ…ce zakoÅ„czÄ™ 50-lecie pracy zawodowej. SpóÅ‚dzielnia ma 50 lat. Tym akcentem chcÄ™ siÄ™ nie rozstać z Zaciszem, bo wciąż pozostanÄ™ spóÅ‚dzielcÄ…, ale przekazać funkcjÄ™ prezesa w godne rÄ™ce - mówi Panoramie WÅ‚odzimierz ObiegÅ‚o.
O wyborze jego nastÄ™pcy zadecydujÄ… spóÅ‚dzielcy. Murowanym faworytem jest Eugeniusz DuszyÅ„ski, obecny wiceprezes. Z kolei jego funkcjÄ™ obejmie Wojciech ÅšwitoÅ„, dzisiaj w Zaciszu gÅ‚ówny specjalista ds. technicznych.

Czynsz za aptekÄ™
127 tysięcy zł brutto (w tym VAT) zarobił oleśnicki SZPZOZ na wynajmie pomieszczeń dla firmy Apteki Polskie 21. Apteka wydzierżawia je w przychodni na Ludwikowskiej. Ta kwota daje miesięczny czynsz w wysokości 10.586 zł brutto.

Konkursowa gala

1.500 uczniów z 421 powiatowych szkóÅ‚ oraz Polkowic i Åšwidnicy uczestniczyÅ‚o w 31 konkursach przedmiotowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury. We wtorek 31 maja najlepsi z nich otrzymali nagrody na uroczystej gali w miejskiej sali widowiskowej w OleÅ›nicy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Absolutorium dla burmistrza
O wykonaniu budżetu i absolutorium dla burmistrza dyskutowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta OleÅ›nicy. W 2010 roku kasa miejska wydaÅ‚a 103 mln zÅ‚ (89%), a jej dochód wyniósÅ‚ 95 mln zÅ‚ (98%). Z dotacji z funduszy europejskich miasto otrzymaÅ‚o 11,4 mln zÅ‚. Planowany 10-milionowy deficyt okazaÅ‚ siÄ™ o 2 mln zÅ‚ mniejszy. Wszyscy obecni radni zagÅ‚osowali za przyjÄ™ciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. 19 radnych poparÅ‚o udzielenie Janowi Bronsiowi absolutorum. Nikt nie byÅ‚ przeciw, od gÅ‚osu wstrzymaÅ‚a siÄ™ tylko Janina Szczuraszek z PiS-u (nieobecny byÅ‚ Piotr Karasek/OleÅ›niczanie).

Rolnik świętuje

ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, dawny ZespóÅ‚ SzkoÅ‚ Rolniczych, czyli popularny Rolnik, obchodziÅ‚ jubileusz 65-lecia. Na uroczystej gali przekazano szkole, której dyrektorem jest Barbara Teleszko, nowy sztandar. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

www.olesnica.pl
Nowy image ma oficjalna strona internetowa miasta. Nowoczesny design, łatwiejsza nawigacja, nowe działy, sporo ciekawostek i nowych informacji. Adres - www.olesnica.pl.

Pamiętali o Cieszyńskim

We wtorek 31 maja minęła 129. rocznica urodzin twórcy stomatologii polskiej prof. Antoniego CieszyÅ„skiego. Z tej okazji dzieÅ„ wczeÅ›niej pod tablicÄ… upamiÄ™tniajÄ…cÄ… tego wybitnego uczonego i niezÅ‚omnego patrioty – wiszÄ…cÄ… na frontowej elewacji kamienicy obok ratusza w OleÅ›nicy – wiÄ…zankÄ™ kwiatów zÅ‚ożyÅ‚a szeÅ›cioosobowa grupa lekarzy: dr nauk med. Barbara Bruziewicz-MikÅ‚aszewska, dr nauk med. Danuta Nowakowska z WrocÅ‚awia, dr nauk med. Andrzej Wojnar (wiceprezes DolnoÅ›lÄ…skiej Rady Lekarskiej), oraz oleÅ›niccy lekarze stomatolodzy: Jacek Wojtkowicz, Wanda Zarówny i Zbigniew ZieliÅ„ski.

OleÅ›nica miasto wież i róż

Pod takim hasłem będą przebiegały tegoroczne Dni Oleśnicy. Potrwają trzy dni - od 17 do 19 czerwca. Są określane nie Dniami Oleśnicy, ale Świętem Miasta 2011.
W piÄ…tek w Bramie WrocÅ‚awskiej nastÄ…pi otwarcie wystawy „Wieża peÅ‚na lalek Czarnego Teatru" ze zbiorów Teatru Ahoj z Chrudimia, w ratuszu odbÄ™dzie siÄ™ uroczysta sesja Rady Miasta, a o 19 na zamkowym dziedziÅ„cu rozpocznie siÄ™ Biesiada Urodzinowa (zabawa z zespoÅ‚em Evergreen i dj, pokaz Centrum TaÅ„ca Arko, bilety po 90 zÅ‚ od osoby  do nabycia od 6 czerwca w biurze MOKiS). A o 20 na Kochanowskiego i placu ZwyciÄ™stwa bÄ™dzie miaÅ‚a miejsce Ogólnopolska Akcja Wiersze Chodnikowe „Poemat  sÅ‚owa na wagÄ™".
Sobota jest koncertowa. ZagrajÄ…: o 17 - SiN, o 18.30 - Nolens Volens, o 20 - Leszcze, a o 22 - Doda, jako gwiazda wieczoru.
W niedzielÄ™ pod BramÄ™ WrocÅ‚awskÄ… zaproszÄ… lokalni artyÅ›ci, trwaÅ‚ bÄ™dzie projekt fotograficzny OleÅ›niczanie 12 H autorstwa Tomasz IÅ‚kowa i Tomasza Jamroza, zobaczymy pokaz tai chi, prezentacje artystyczne i rekreacyjne przygotowane przez uczniów oleÅ›nickich szkóÅ‚ i przedszkoli. O 19.10 zaÅ›piewa Francesco Napoli, a o 21 na jubileuszowym koncercie z okazji 65-lecia MOKiS-u - Maryla Rodowicz. ÅšwiÄ™to zakoÅ„czy pokaz pirotechniczny. Imprezie miejskiej bÄ™dÄ… towarzyszyÅ‚y Turniej Miast Partnerskich w piÅ‚ki nożnej, Mistrzostwa OleÅ›nicy szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjalnych w streetballu, turniej piÅ‚ki nożnej Rataje Cup oraz wystawa malarstwa Anny Klozy-Rozwadowskiej. Patronem prasowym Å›wiÄ™ta miasta jest Panorama OleÅ›nicka.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: http://www.olesnica.pl/sm/aktualnosci/kalendarz-imprez

Cech ma już 65 lat
Jubileusz 65-lecia swej dziaÅ‚alnoÅ›ci obchodziÅ‚ 28 maja oleÅ›nicki Cech RzemiosÅ‚ Różnych. Obchody rozpoczęły siÄ™ od przemarszu – spod Domu RzemiosÅ‚a do bazyliki  – starszyzny Cechu, grup zrzeszonych w nim rzemieÅ›lników i przedsiÄ™biorców oraz delegacji bratnich cechów, a także pocztów sztandarowych. Starszyzna kroczyÅ‚a w tradycyjnych strojach, czyli w togach, kryzach i biretach. Po nabożeÅ„stwie uczestnicy obchodów przemaszerowali do sali restauracyjnej hotelu „PerÅ‚a”. WyróżniajÄ…cy siÄ™ czÅ‚onkowie Cechu otrzymali medale i odznaki, m.in. platynowy medal im. Jana KiliÅ„skiego: Jerzy BaryÅ‚kiewicz, WÅ‚adysÅ‚aw KÄ™dziora, Zbigniew PowÄ…ska; zÅ‚oty medal KiliÅ„skiego: Maria Buniowska, Franciszek Fronia, Zenon Łyszczarz, Gerard Maczaj, WacÅ‚aw Piaskowski, WÅ‚adysÅ‚aw Wrzeszczak, srebrny medal KiliÅ„skiego: Janusz BÅ‚aszkiewicz, Renata Firek, BronisÅ‚awa JamioÅ‚, Dorota Kogut, Adam KataryÅ„czuk, Roman Kubów, Jolanta Lenartowicz, Elżbieta Malik-Mielcarska, Zygmunt Maleszka, Dariusz Praczyk, Barbara Sosnowska, Zbigniew Sikora, Edward Salamon, Renata WÄ…s, Andrzej WesoÅ‚owski, Barbara Wekiera. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA JEST NA DOLE STRONY.

Blacha zmienia siÄ™ w browar

Od pewnego czasu w obiekcie znanym od lat jako Blacha trwają intensywne prace porządkowe i modernizacyjne. Jak dowiedziała się Panorama, właściciel Blachy Stanisław Daszczyk planuje w niej otwarcie minibrowaru. Piwo, jak we wrocławskim Spiżu, będzie warzone na miejscu i tam sprzedawane.

Radny skazany
OleÅ›nicki SÄ…d Rejonowy skazaÅ‚ StanisÅ‚awa A., przewodniczÄ…cego Rady Miejskiej w Twardogórze, na 2 lata pozbawienie wolnoÅ›ci (w zawieszeniu) i grzywnÄ™. SÄ…d potwierdziÅ‚, że wszystko, o czym pisaÅ‚a Panorama, polegaÅ‚o na prawdzie. JeÅ›li wyrok siÄ™ uprawomocni, prominentny polityk straci swoje stanowisko i mandat radnego.

Młodzi przedsiębiorczy
- WierzÄ™, że wielu spoÅ›ród was już niebawem znajdzie siÄ™ wÅ›ród laureatów OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego, walczcie o swój byt i speÅ‚nienie marzeÅ„ - mówiÅ‚  do uczestników  X  Regionalnych Targów MÅ‚odzieżowej PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci starosta Zbigniew PotyraÅ‚a. CieszÄ…ce siÄ™ powodzeniem i uznaniem w regionie targi to wspólna inicjatywa nauczyciela ZSP WiesÅ‚awa Szymczykiewicza oraz uczniów skupionych w prężnie dziaÅ‚ajÄ…cym Szkolnym Kole Naukowym Marketingu Focus. Tym razem na placu apelowym swoje stoiska zaprezentowaÅ‚o 27 uczniowskich miniprzedsiÄ™biorstw z OleÅ›nicy i powiatu, byÅ‚y też delegaje ze Åšwidnicy i Polkowic. Jury w skÅ‚adzie: Jolanta BroÅ„ska - przewodniczÄ…ca, Maria Lota Malak, Zygmunt Huber, Urszula Kuczerska oceniÅ‚o najlepsze prezentacje szkolnych mini przedsiÄ™biorstw.

gimnazja

produkt: 1. Ekoladies - Gimnazjum nr 3 OleÅ›nica, wyróżnienie: Rajskie Smaki - Gimnazjum Gminne OleÅ›nica
personel: 1. MÅ‚odzi ArtyÅ›ci - Gimnazjum nr I Polkowice, wyróżnienie: Magiczny BÅ‚ysk - Gimnazjum nr 3 OleÅ›nica
stoisko: 1. Origami - Gimnazjum nr 2 Oleśnica
wyróżnienie: U Czapli - Gimnazjum Gminne w Dobroszycach
szkoły ponadgimnazjalne
produkt: 1. Second Life - ZSE Åšwidnica, wyróżnienie: Raj SÅ‚odkoÅ›ci - ZSP w OleÅ›nicy
personel: 1. Ekonomikus  LO Syców, wyróżnienie: Stos Drobiazgów II LO OleÅ›nica
stoisko: 1. Beauty Card ZSP Syców, wyróżnienie: Karczma Juliusza I LO OleÅ›nica

BiorÄ…c pod uwagÄ™ wkÅ‚ad pracy i zaangażowania, jury przyznaÅ‚o specjalne wyróżnienia zespoÅ‚om. Otrzymali je: Naukowe KoÅ‚o Marketingu  Focus w ZSP w OleÅ›nicy oraz szkolna firma Drobiazgi z Gimnazjum Gminy OleÅ›nica. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Bo mój chÅ‚opiec piÅ‚kÄ™ kopie...

"Spotkanie po latach" - pod takim hasÅ‚em byli i i obecni pogoniarze spotkali siÄ™ w sobotÄ™ 21 maja na stadionie przy Brzozowej. OrganizacjÄ… zajÄ…Å‚ siÄ™ kwartet: prezes MKS-u Filip Potycz, czÅ‚onek ZarzÄ…du, wieloletni kibic i dziaÅ‚acz Zenon OlewiÅ„ski oraz dwaj byli piÅ‚karze - StanisÅ‚aw Chudyk i Leszek CielibaÅ‚a. O 16 rozegrali mecz 2 x 20 minut, który sÄ™dziowaÅ‚a Aneta Adamczuk. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Uszkodzone auto Urzędu

O sprawie uszkodzonego auta UrzÄ™du Miasta OleÅ›nicy pisaliÅ›my w dwóch ostatnich wydaniach Panoramy. Po ostatniej publikacji, w której zacytowaliÅ›my wypowiedź Jana Bronsia, zaprzeczajÄ…cÄ… komunikatowi wydanemu przez jego rzeczniczkÄ™, burmistrz wydaÅ‚ specjalne oÅ›wiadczenie w tej sprawie. Oto jego treść:

"W zwiÄ…zku z publikacjami dotyczÄ…cymi uszkodzenia samochodu sÅ‚użbowego UrzÄ™du Miasta OleÅ›nicy informujÄ™, iż  15 kwietnia 2011 r. podczas mojego powrotu z posiedzenia ZarzÄ…du ZwiÄ…zku Miast Polskich, które odbywaÅ‚o siÄ™ w Wieliczce oraz Krakowie, samochód zostaÅ‚ uderzony przez wybiegajÄ…cÄ… z pobocza sarnÄ™. Uderzenie nie byÅ‚o silne, na drodze nie byÅ‚o innych uczestników ruchu, zwierzÄ™ odbiÅ‚o siÄ™ od auta i odbiegÅ‚o dalej. Uszkodzenia spowodowane tym wypadkiem nie unieruchomiÅ‚y samochodu i pozwoliÅ‚y na powrót do OleÅ›nicy. 18 kwietnia 2011 samochód zostaÅ‚ odstawiony do autoryzowanego serwisu celem dokonania oceny uszkodzeÅ„ i niezbÄ™dnych napraw. W tym samym dniu dokonano pisemnego zgÅ‚oszenia szkody do ubezpieczyciela. Samochód sÅ‚użbowy posiada zarówno ubezpieczenie OC jak i AC, z tego ostatniego zostaÅ‚y pokryte koszty jego naprawy netto, kwotÄ™ podatku VAT pokryÅ‚ UrzÄ…d Miasta OleÅ›nicy, z czego 71% podatku podlega zwrotowi jako podatek naliczony. Po odliczeniu podatku koszty naprawy poniesione przez UrzÄ…d wyniosÄ… 1.415,05 zÅ‚.
JednoczeÅ›nie stanowczo dementujÄ™ jakiekolwiek pomówienia na temat tego wypadku. ByÅ‚o to zwykÅ‚e losowe zdarzenie, jakich wiele na naszych drogach i należy cieszyć siÄ™, że nic nikomu siÄ™ nie staÅ‚o. Wyrażam także ubolewanie z powodu nieprzychylnej atmosfery medialnej wokóÅ‚ tej sprawy, co spowodowaÅ‚o niepotrzebne plotki i domysÅ‚y niemajÄ…ce żadnego pokrycia w rzeczywistoÅ›ci. W tej sprawie nie byÅ‚o nic do ukrycia i nie byÅ‚o to intencjÄ… ani mojÄ…, ani żadnego z podlegÅ‚ych mi pracowników UrzÄ™du Miasta OleÅ›nicy. Niestety, zawiniÅ‚a komunikacja wewnÄ…trz UrzÄ™du, za co przyjmujÄ™ peÅ‚nÄ… odpowiedzialność i zapewniam, że doÅ‚ożymy wszelkich staraÅ„, aby w przyszÅ‚oÅ›ci mieszkaÅ„cy OleÅ›nicy nie czuli siÄ™ w żaden sposób pozbawieni informacji publicznych".  W zaÅ‚Ä…czeniu na www.olesnica.pl sÄ… fotografie i skany dokumentów dotyczÄ…ce tej sprawy.

Panorama na Facebooku

Stronę "Panoramy Oleśnickiej" można znaleźć na najpopularniejszym obecnie na świecie portalu społeczenościowym - Facebook.com. Skorzystaliśmy z możliwości tego serwisu, by pokazać część naszego ogromnego archiwum fotograficznego. W kilkudziesięciu tematycznych albumach zamieściliśmy kilka tysięcy fotografii autorstwa Krzysztofa Dziedzica, dokumentujące wydarzenia nie tylko w Oleśnicy, ale i w całym powiecie. Żeby obejrzeć naszą "twarz" na portalu, trzeba być jego zalogowanym uczestnikiem, znaleźć w wyszukiwarce "Panorama Oleśnicka" i kliknąć "Lubię to". Zapraszamy!

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X