Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

CZERWONA JAK PUCHAR WINA
BIAŁA JAK ŚNIEŻNA LAWINA


Z okazji Dnia Flagi RP na Rynku w OleÅ›nicy odbyÅ‚ siÄ™ we wtorek 2 maja pokaz zabytkowych pojazdów militarnych – Å‚azików Ludowego Wojska Polskiego i jeepów armii USA, a także PRL-owskich samochodów – warszawy i fiatów 125p. Wojskowa kuchnia polowa za darmo serwowaÅ‚a grochówkÄ™. Deszcz sprawiÅ‚, że na pokaz przyszÅ‚o niewielu oleÅ›niczan. Za sprawÄ… Sekcji Promocji Miasta pokaz zorganizowaÅ‚a nieformalna Grupa Militarni WrocÅ‚aw we wspóÅ‚pracy z OleÅ›nickim Stowarzyszeniem MiÅ‚oÅ›ników Techniki „Olsensium”. CzÅ‚onkowie wspomnianej grupy zaprezentowali siÄ™ w mundurach polowych Polskich SiÅ‚ Zbrojnych. WÅ›ród nich byli również mÅ‚odzi mieszkaÅ„cy OleÅ›nicy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

ZOSTANIESZ BIAŁO-CZERWONA
JAK WIELKA ZORZA SZALONA


OdÅ›piewaniem pod ratuszem patriotycznych pieÅ›ni uczcili we wtorek 2 maja Å›wiÄ™to flagi RP sÅ‚uchacze OleÅ›nickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do ich chóralnych Å›piewów przyÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ liczna grupa oleÅ›niczan. WÅ›ród nich znaleźli siÄ™ m.in. burmistrz Jan BronÅ› i jego zastÄ™pca Piotr PawÅ‚owski. – GodÅ‚o, hymn i flaga to nasze ważne narodowe symbole. Dlatego powinniÅ›my je szanować, cenić i chronić – mówiÅ‚ w swoim okolicznoÅ›ciowym wystÄ…pieniu wiceprezes UTW StanisÅ‚aw Dziedzic. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

POGOŃ TOPI NYSĘ


Ważne trzy punkty w walce o utrzymanie zdobyÅ‚a w Å›rodÄ™ 1 maja oleÅ›nicka PogoÅ„. PiÅ‚karze MKS-u 3:1 pokonali na Brzozowej NysÄ™ Zgorzelec. Bramki dla gospodarzy strzelali: Bezak (2. min), StrójwÄ…s (15. min) i Szczypkowski (45. min). Honorowe trafienie dla goÅ›ci padÅ‚o w 50. min

ZARYBILI STAWY


410 kg ryb wpuścili do stawu na Brzozowej oleśniccy wędkarze. Do wody trafiło 300 kg karpia, 60 jazia, 40 szczupaka i 20 karasia oraz płoci. Akcja zarybiania miała miejsce we wtorek 30 kwietnia.

KOLIZJA PO MARIHUANIE
W poniedziaÅ‚ek 29 kwietnia oleÅ›niccy policjanci, w trakcie wykonywania czynnoÅ›ci na miejscu kolizji drogowej, zatrzymali jej sprawcÄ™ - 19-letniego oleÅ›niczanina Marcina J.. Jego zachowanie wskazywaÅ‚o na stan po zażyciu Å›rodków odurzajÄ…cych. Mężczyzna przyznaÅ‚ siÄ™ do zażywania przed kolizjÄ… marihuany. Pobrano mu krew do badaÅ„ na zawartość Å›rodków odurzajÄ…cych. W trakcie dalszych czynnoÅ›ci w samochodzie policjanci ujawnili dwa woreczki foliowe z kilkoma porcamji marihuany.

SIĘ WSPINALI

http://www.panoramaolesnicka.pl/files/artykuly/4355/wspinaczka.jpg
28 kwietnia Å›ciankÄ™ wspinaczkowÄ… w Atolu pokonywaÅ‚o kilkadziesiÄ…t osób. ByÅ‚ to dzieÅ„ inaugurujÄ…cy sezon w tej widowiskowej dyscyplinie sportowej. Instruktorzy uczyli wspinaczki i czuwali nad bezpieczeÅ„stwem najmÅ‚odszych goÅ›ci. Nie zabrakÅ‚o konkursów i zabaw. Dzieci mogÅ‚y też skorzystać ze specjalnie przygotowanych animacji.

POÅ»EGNANIA KILKA SŁÓW:
PITAGORAS, BÄ„DŹŻE ZDRÓW!

http://www.panoramaolesnicka.pl/files/artykuly/4355/lo%20nr%201.JPG

http://www.panoramaolesnicka.pl/files/artykuly/4355/2lo.jpg
W piÄ…tek 26 kwietnia ze swoimi szkoÅ‚ami pożegnali siÄ™ absolwenci oleÅ›nickich placówek: I i II LO oraz ZSP. Tegoroczni abiturienci już niedÅ‚ugo przystÄ…piÄ… do egzaminu dojrzaÅ‚oÅ›ci. TRZY FOTORELACJE NA DOLE STRONY.

http://www.panoramaolesnicka.pl/files/artykuly/4355/2lo2.jpg

POCILI SIĘ GIMNAZJALIŚCI
409 uczniów trzecich klas oleÅ›nickich gimnazjów zdawaÅ‚o trzydniowy egzamin gimnazjalny. SkÅ‚adaÅ‚ siÄ™ on z trzech pisemnych części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jÄ™zykowej. – Wyniki egzaminu przelicza siÄ™ na punkty rekrutacyjne do szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych – mówi Panoramie Wioletta BiliÅ„ska, dyrektorka Gimnazjum nr 3. W jej szkole do egzaminu przystÄ…piÅ‚o 153 uczniów.

WSPANIALE - WIWA W FINALE!


KolejnÄ… niespodziankÄ™ w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okrÄ™gowym sprawili piÅ‚karze Wiwy Goszcz. W rozegranym w Å›rodÄ™ 24 kwietnia póÅ‚finale pokonali 3:2 III-ligowÄ… Foto HigienÄ™ Gać.W finale zagrajÄ… z KP Brzeg Dolny, który w drugim póÅ‚finale rozgromiÅ‚ PoloniÄ™ WrocÅ‚aw 5:0.

WYPADEK SKUTERA
We wtorek 23 kwietnia w godzinach porannych na drodze miÄ™dzy Ose i OskÄ… PiÅ‚Ä… (gmina MiÄ™dzybórz) w jadÄ…cÄ… skuterem parÄ™ 17-latków z Bukowiny Sycowskiej najechaÅ‚ tyÅ‚ przyczepy samochodu ciężarowego. ChÅ‚opak i dziewczyna zostali odwiezieni do jednego z wrocÅ‚awskich szpitali na obserwacjÄ™. W chwili przyjazdu karetki byli przytomni.

NOWA NACZELNIK
Anna LeÅ›niewska z Kolonii Strzelce zostaÅ‚a naczelniczkÄ… WydziaÅ‚u Rozwoju w Starostwie Powiatowym. ZÅ‚ożono 4 aplikacje. Jeden kandydat nie speÅ‚niÅ‚ wymogów formalnych. Kandydowali jeszcze Grzegorz Kubicki z WrocÅ‚awia i Adam Stocki z Obornik ÅšlÄ…skich.

CI WSPANIALI MĘŻCZYŹNI
I ICH RYCZÄ„CE MASZYNY


ZaczÄ™li sezon wrocÅ‚awscy motocykliÅ›ci, zaczÄ™li ci z Dziadowej KÅ‚ody. A oleÅ›niccy miÅ‚oÅ›nicy tych jednoÅ›ladów pierwsze wiosenne spotkanie wyznaczyli sobie 4 maja o godz. 13.30 na placu ZwyciÄ™stwa. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

WYPADEK MOTOCYKLISTY.
W CIĘŻKIM STANIE ZABRAŁ GO ŚMIGŁOWIEC


Do wypadku z udziaÅ‚em motocyklisty doszÅ‚o w sobotÄ™ 20 kwietnia ok. 14.50 w CieÅ›lach. 29-letni mieszkaniec WrocÅ‚awia, kierujÄ…cy honda CRB600F, wjeżdżajÄ…c na drogÄ™ S-8 w okolicach hotelu Amber, straciÅ‚ panowanie nad motocyklem i uderzyÅ‚ w metalowÄ… barierÄ™ na poboczu. Nieprzytomnego, z poważnymi obrażeniami ciaÅ‚a, zabraÅ‚ go do wrocÅ‚awskiego szpitala Å›migÅ‚owiec Pogotowia Ratunkowego. Na powiatowych drogach mogliÅ›my w tym dniu zaobserwować wzmożony ruch motorów, zwiÄ…zany z oficjalnym otwarciem sezonu motocyklowego. 

TYSIÄ„C BIEGACZY POD ZAMKIEM NA PRZEŁAJ

Na mecie podczas rozegranych 20 kwietnia na podzamczu Indywidualnych Mistrzostw OleÅ›nicy w Biegach PrzeÅ‚ajowych o Puchar PrzewodniczÄ…cej Szkolnego ZwiÄ…zku Sportowego Dolny ÅšlÄ…sk zameldowaÅ‚o siÄ™ 1070 uczniów szkoÅ‚ podstawowych, gimnazjów i szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych z Dolnego ÅšlÄ…ska. Pierwsze miejsca spoÅ›ród biegaczy z naszego powiatu wywalczyli: MichaÅ‚ Król SP MiÄ™dzybórz, PaweÅ‚ Lis GGO i Aleksander Kot LO Euroconsulting; drugie - Natalia Sikora G2 i Dariusz Hoffman II LO, a trzecie: SÅ‚awomir Warszawski SP Ligota Polska i Aneta CymbaliÅ„ska SP4; a A. CymbaliÅ„ska SP4, Daniel Kowalski SP6, Tamara Krajewska SP4, Olaf Hajdasz SP4, Paula Salik G3, N. Sikora G2, Kamil Bielski G2, Patrycja Idziorek II LO (na zdjÄ™ciu), A. Kot i D. Hoffman byli najlepsi wÅ›ród oleÅ›niczan w 11 biegach . Zawody zorganizowali SZS Dolny ÅšlÄ…sk i WKS OleÅ›niczanka. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

BUM! NA WIADUKCIE...
W czwartek 18 kwietnia około godz. 18.30 na wiadukcie przy Wojska Polskiego w Oleśnicy kierujący oplem corsą 21-latek z Dobroszyc, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu ulicą Wojska Polskiego renaultowi megane, kierowanemu przez wrocławianina. W wyniku zderzenia pasażerka renault - 69-latka z Wrocławia - z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Oleśnicy. Po opatrzeniu została zwolniona do domu. Kierujący byli trzeźwi i stosowali pasy bezpieczeństwa.

NOWI (STARZY) DYREKTORZY
Katarzyna Piórkowska wygraÅ‚a konkurs na dyrektora SzkoÅ‚y Podstawowej w Szczodrowie. Piórkowska jest obecnie nauczycielkÄ… matematyki w Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cym w Sycowie. NowÄ… funkcjÄ™ obejmie 1 lipca 2013 roku. Przypomnimy, że po odejÅ›ciu poprzedniego dyrektora - Renaty Kokot (zostaÅ‚a dyrektorem Gimnazjum w Dziadowej KÅ‚odzie) - jego obowiÄ…zki peÅ‚niÅ‚a Mariola Dutkowska. Komisja konkursowa wybraÅ‚a także dyrektora SzkoÅ‚y Podstawowej w DziaÅ‚oszy. FunkcjÄ™ tÄ™ bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚a dotychczasowa dyrektorka Elżbieta Rybak.

ZGON W ALTANCE
W czwartek 18 kwietnia ok. godz. 6 znajomy znalazł ciało mężczyzny w okolicy stawu na tzw. Starych Ratajach. 42-letni Mariusz S. był bezdomny, mieszkał zimą w altance na pobliskich działkach. Mężczyzna nadużywał alkoholu.

SAMOBÓJCZA ÅšMIERĆ
W Å›rodÄ™ 17 kwietnia powiesiÅ‚a siÄ™ 37-letnia mieszkanka Bierutowa. Samobójczego aktu dokonaÅ‚a przed domem. O godz. 6 rano znalazÅ‚a jÄ… sÄ…siadka.

URZĘDOWY CITROEN USZKODZONY

Z informacji uzyskanych przez Panoramę od samochodowego rzeczoznawcy wynika, że 22 marca służbowy citroen Urzędu Miasta Oleśnicy, kierowany przez burmistrza, został uszkodzony.
Zdarzenie miaÅ‚o miejsce podczas wyjazdu na posiedzenie zarzÄ…du ZwiÄ…zku Miast Polskich w MÅ‚awie. W okolicach Czekanowa (wielkopolskie) citroen uderzyÅ‚ w gwaÅ‚townie hamujÄ…cy przed nim pojazd. Å»aden z uczestników stÅ‚uczki nie doznaÅ‚ obrażeÅ„, citroen, którego prÄ™dkoÅ›c w momencie zdarzenia byÅ‚a minimalna, pojechaÅ‚ dalej, a do zdarzenia nie wzywano policji.

FARNA I ENEJ
NA DNIACH SYCOWA


Od 17 do 19 maja potrwajÄ… tegoroczne Dni Sycowa. Ich najwiÄ™kszymi gwiazdami bÄ™dÄ… Ewa Farna, która na stadionie wystÄ…pi w sobotÄ™, i zespóÅ‚ Enej, który zagra w niedzielÄ™. W piÄ…tek kameralne koncerty odbÄ™dÄ… siÄ™ w koÅ›ciele ewangelickim.

RODZINNY SKARB BODZIA


Fabryka Mebli Bodzio znalazÅ‚a siÄ™ na 2. miejscu najnowszego rankingu Rzeczpospolitej PrzedsiÄ™biorstwa Rodzinne – Skarby Gospodarki 2012. To kolejne tak wysokie wyróżnienie za ubiegÅ‚y rok dla firmy z Goszcza. Ranking jest listÄ… rodzinnych przedsiÄ™biorstw, które corocznie zwiÄ™kszajÄ… zysk i dominujÄ… na rynku pod wzglÄ™dem osiÄ…ganego obrotu (powyżej 1 miliona). FM Bodzio wykazaÅ‚a znaczÄ…cy wzrost zysków netto w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2010 wyniósÅ‚ on ponad 31 mln, a w 2011 niemal 44 mln. Firma znalazÅ‚a wÅ›ród takich znanych przedsiÄ™biorstw jak Ziaja, Inglot, Bakoma.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X