Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

WIELKANOC ZA PASEM

...o czym świadczy chocby widok tego oleśnickego ronda.

PECHOWA BOROWA?
Drugi mecz z rzÄ™du u siebie, czyli w hali w Borowej OleÅ›nickiej, przegrali piÅ‚karze rÄ™czni Pogoni OleÅ›nica. Tym razem podopieczni Grzegorza Wosia ulegli TÄ™czy KoÅ›cian 30:34 (15:20). O wyniku zadecydowaÅ‚ fatalny poczÄ…tek MKS-u, który graÅ‚ w skÅ‚adzie: Krystian Szmidt, Piotr Piwnicki - Krzysztof Senyszyn, Maciej Krekora 4, Krzysztof WÄ™cek 7 (5/7), Wojciech Å»arecki, Wojciech Paryna 1, Krzysztof Grela 2 (1/2), Mateusz Torbiarczyk 2, Bartosz Czyżewski 2, Marcin Kruk 1, Adam BagiÅ„ski 2, Łukasz Piwnicki 9 (0/1), Szymon Suwiczak.

NAGŁY ZGON
W sobotę 23 marca w warsztatach PKS w Oleśnicy zmarł nagle Zbigniew W. Mężczyzna miał ok. 40 lat.

MATYJA MISTRZEM POLSKI


W Zawierciu odbywajÄ… siÄ™ finaÅ‚y Mistrzostw Polski seniorów w boksie. Marek Matyja z OrÅ‚a OleÅ›nica, wystÄ™pujÄ…cy w kategorii 81 kg, w ćwierćfinale pokonaÅ‚ przez rsc w III rudzie Kasjusza Å»yciÅ„skiego zawodnika Sako GdaÅ„sk, a w piÄ…tkowym póÅ‚finale wygraÅ‚ na punkty z aktualnym wicemistrzem Polski Patrykiem Rostkowskim. W finale przeciwnikiem naszego zawodnika byÅ‚ aktualny mistrz Polski MichaÅ‚ Gerelcki z PKB Lech PoznaÅ„. OleÅ›nicki bokser wygraÅ‚ z nim w III rundzie przez ko. Trener kadry narodowej powoÅ‚aÅ‚ naszego zawodnika do reprezentacji oraz zakwalifikowaÅ‚ go do turnieju Feliksa Stamma.

AKME WYREMONTUJE TRYBUNĘ

13 ofert wpłynęło na przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu miejskiego w Oleśnicy. Zbudowaną w dwudziestoleciu międzywojennym trybunę kryta wyremontuje za
689.490 zÅ‚ Akme SpóÅ‚ka z o.o. z Ostrzeszowa. Miasto przygotowaÅ‚o na tÄ™ inwestycje 1 mln zÅ‚. StartowaÅ‚y firmy z WrocÅ‚awia, OleÅ›nicy, Twardogóry, OÅ‚awy, KroÅ›nic, Strzelina. Najwyższa cena opiewaÅ‚a na 1.104.715 zÅ‚.

PIŁKARSKA WIOSNA ODWOŁANA!


Komisja ds. Rozgrywek DolnoÅ›lÄ…skiego ZPN, na posiedzeniu 20 marca, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady Å›niegu), w trosce o zdrowie zawodników, postanowiÅ‚a odwoÅ‚ać zawody piÅ‚ki nożnej mistrzowskie we wszystkich klasach rozgrywkowych strefy wrocÅ‚awskiej z 24 marca.

PISANKI, KRASZANKI, DRAPANKI,
OKLEJANKI I... LAUREACI


RozstrzygniÄ™to konkurs na ,,PisankÄ™ wielkanocnÄ…", który ogÅ‚osiÅ‚ Miejski OÅ›rodek Kultury i Sportu. NależaÅ‚o indywidualnie wykonać jednÄ… pisankÄ™ na wydmuszce lub kraszankÄ™, oklejankÄ™, nalepiankÄ™, rysowankÄ™, drapankÄ™. Najciekawsze prace zostaÅ‚y nagrodzone i utworzÄ… wystawÄ™ pokonkursowÄ….

szkoÅ‚y podstawowe klasy I – III
1. Maja Bińczycka SP6
wyróżnienie: Julia Urbaniak SP4, Dominika BÄ™ben zajÄ™cia twórcze Z. Osuch
szkoÅ‚y podstawowe klasy IV– VI
1. Jakub Lisowski SP 2
wyróżnienie: Olga Adhikari SP2, Zuzanna Jednoróg - Katolicka SP
gimnazja
1. Michał Dziadosz G1
wyróżnienie: Aleksandra Januszewska G3, Anna LeÅ›nierowska Gimnazjum w Bierutowie
dorośli
Janina i Monika Błach oraz Paweł Janiszyn Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Świetlica Środowiskowa w Oleśnicy

ZBUDUJE OGRÓD DOÅšWIADCZEŃ
Tylko jedna oferta wpÅ‚ynęła na przetarg na budowÄ™ oÅ›wietlenia, iluminacjÄ™ murów obronnych, budowÄ™ drenażu oraz zagospodarowanie terenu w obrÄ™bie ulic: 3 Maja, CieszyÅ„skiego i KiliÅ„skiego. ZÅ‚ożyÅ‚ jÄ… Kanbud Leszek Kanak z Bierutowa. Oferta zostaÅ‚ zaakceptowana. Wykonawca wyceniÅ‚ prace na 2,047 mln zÅ‚.

ANIMATORZY ORLIKA
Mariusz Kartocha (prezes Pogoni i Akademii Piłkarskiej) oraz Mariusz Kiryk (prezes Powiatowego Związku Sportu Szkolnego i wiceprezes MIKS Junior) będą animatorami orlika zbudowanego przy II LO. Będą pracowali w określone dni tygodnia na zmianę. Ich etaty są opłacane przez Starostwo i Ministerstwo Sportu.

PRZYLECÄ„ BALONY. A KIEDY SAMOLOTY?
http://img147.imagevenue.com/loc1079/th_96585_CESSNA_F.337F_SUPER_SKYMASTER_se-gok_122_1079lo.jpghttp://img46.imagevenue.com/loc1094/th_96590_CSS-13_sp-aol_122_1094lo.jpg

Po latach przerwy do OleÅ›nicy może wrócić piknik lotniczy, który kiedyÅ› byÅ‚a atrakcyjnÄ… imprezÄ… promujÄ…cÄ… miasto. - Planujemy jÄ… 21 - 23 czerwca. Impreza bÄ™dzie miaÅ‚a charakter pikniku i jeÅ›li siÄ™ uda, za rok być może zdecydujemy siÄ™ przejść na formÄ™ zlotu. Na razie na jego reaktywacjÄ™ jest za wczeÅ›nie, a poza tym koszty sÄ… spore - mówi ZdzisÅ‚aw Kierkicz ze Stowarzyszenia PrzyjacióÅ‚ Lotniska OleÅ›nica. Ale plany snuje. - PrzyszÅ‚oroczny zlot ma być kontynuacjÄ… dawnych, ale nie ograniczać siÄ™ do formuÅ‚y konstrukcji wyÅ‚Ä…cznie ultralekkich i eksperymental. Chcemy zaproponować formuÅ‚Ä™ otwartÄ…, bardziej atrakcyjnÄ… dla widza. Wszystko zależy od tego, czy spóÅ‚ka nabierze tempa i do poÅ‚owy maja zarejestrujemy lÄ…dowisko - dodaje. Swój udziaÅ‚ w tegorocznym pikniku zadeklarowaÅ‚o wstÄ™pnie Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego. - Jest wiele ekip z kraju i zagranicy zainteresowanych. Nie chcÄ™ zdradzać wszystkich szczegóÅ‚ów, powiem tylko, że jednÄ… z atrakcji ma być pokaz wrocÅ‚awskiego klubu sportów balonowych z udziaÅ‚em 40 - 50 balonów - mówi Z. Kierkicz.

SAMOBÓJSTWA MYÅšLIWYCH

Prokuratura Rejonowa w OleÅ›nicy prowadzi postÄ™powanie w sprawie dwóch zgonów w OleÅ›nicy i Posadowicach. W tej ostatniej wiosce w czwartek 14 marca zmarÅ‚ 60-letni R.R. Z kolei w niedzielÄ™ 17 marca odnotowano w OleÅ›nicy zgon 64-letniego Z.W. Obaj mężczyźni byli myÅ›liwymi. - Jedna i druga osoba zginęły na skutek postrzaÅ‚ów z broni. Ze wstÄ™pnych ustaleÅ„ wynika, że oba przypadki to samobójstwa - powiedziaÅ‚ Panoramie Marcin Firko, zastÄ™pca prokuratora rejonowego w OleÅ›nicy. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

KOGUTEK W OBIEKTYWIE


Fotorelacja z XVI PrzeglÄ…du Zwyczajów i ObrzÄ™dów Wiosennych i Wielkanocnych "Kogutek", który odbyÅ‚ siÄ™ w Å›wietlicy wiejskiej we WszechÅ›wiÄ™tem, na dole strony.

MITING W ATOLU

W 21 konkurencjach rywalizowali uczestnicy II MiÄ™dzynarodowego Mitingu PÅ‚ywackiego, który w minionÄ… sobotÄ™ i niedzielÄ™ oleÅ›nickie MKP Atol, ZSP i UM zorganizowali na obiekcie miejscowego aquaparku. PrzyjechaÅ‚o 470 zawodników i zawodniczek z 35 klubów z Polski i Litwy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

OD TRAGEDII O WŁOS...

 W niedzielne przedpoÅ‚udnie prawdopodobnie pod wpÅ‚ywem silnego podmuchu wiatru zÅ‚amaÅ‚a siÄ™ konstrukcja sygnalizacji Å›wietlnej u zbiegu placu Staszica i Wojska Polskiego. Ważące kilkaset kilogramów elementy sygnalizatora, wraz z podtrzymujÄ…cÄ… je rurÄ…, z impetem spadÅ‚y na jezdniÄ™. Na szczęście w tym czasie w tym miejscu nie byÅ‚o pojazdów ani przechodniów. ChwilÄ™ potem do zabezpieczenia miejsca katastrofy budowlanej pojawiÅ‚y siÄ™ policyjne radiowozy i dwa zastÄ™py straży pożarnej. Jak mówi dyrektor Krzysztof Fink z Sekcji Dróg Miejskich, elementy sygnalizacji nie wytrzymaÅ‚y próby czasu i zÅ‚amaÅ‚y siÄ™ wskutek tzw. zmÄ™czenia materiaÅ‚u.


ZMARŁ KAZIMIERZ BRUZDEWICZ
W piÄ…tek 15 marca, w przededniu swoich 63. urodzin, zmarÅ‚ Kazimierz Bruzdewicz. Emerytowany wojskowy byÅ‚ jedynym oleÅ›nickim licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. DziaÅ‚aÅ‚ aktywnie w dolnoÅ›lÄ…skim PTTK i Towarzystwie MiÅ‚oÅ›ników OleÅ›nicy. Od dwóch lat oprowadzaÅ‚ oleÅ›niczan w ramach Spacerków po OleÅ›nicy po zabytkach i historycznych zakÄ…tkach miasta. ByÅ‚ autorem przewodnika turystycznego po OleÅ›nicy. ZmarÅ‚ podczas szkolenia PTTK w Åšwieradowie-Zdroju.

POŚCIG ZAKOŃCZONY TRAGICZNIE


W piÄ…tek 15 marca ok. godz. 17.10 policyjny patrol próbowaÅ‚ zatrzymać do kontroli renault 19, jadÄ…ce ulicÄ… TrzebnickÄ… w Dobroszycach. Kierowca najpierw zwolniÅ‚, potem przyÅ›pieszyÅ‚ i zaczÄ…Å‚ uciekać. Radiowóz ruszyÅ‚ w poÅ›cig. Renault na ulicy WesoÅ‚ej uderzyÅ‚ w ulicznÄ… lampÄ™. Auto zostaÅ‚o rozbite, a 42-letni kierujÄ…cy w stanie ciężkim zostaÅ‚ odwieziony do szpitala.

NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ
- MÓWI DANUTA WAŁĘSA
 

OleÅ›nickÄ… BibliotekÄ™ odwiedziÅ‚a Danuta WaÅ‚Ä™sa, promujÄ…ca książkÄ™ " Marzenia i tajemnice". Autorka spotkaÅ‚a siÄ™ z bardzo ciepÅ‚ym przyjÄ™ciem oleÅ›niczan, którzy z podziwem patrzÄ… na jej peÅ‚ne pokory, ale i woli walki o rodzinÄ™ życie, które jest tematem książki. Polityka zajęła bardzo niewiele miejsce w rozmowie z autorkÄ…. SzczególnÄ… uwagÄ™ poÅ›wiÄ™ciÅ‚a wspomnieniom z czasów Sierpnia ’80, stanu wojennego, prezydentury męża, ale odniosÅ‚a siÄ™ i do dzisiejszych czasów. SkupiÅ‚a siÄ™ na swojej roli w tamtych wydarzeniach – osoby wspierajÄ…cej męża i broniÄ…cej dzieci przed atakami nieprzychylnych jej mężowi Å›rodowisk. O samej książce mówiÅ‚a z naturalnÄ… skromnoÅ›ciÄ…, że nie spodziewaÅ‚a siÄ™ takiego sukcesu, takiego zainteresowania i tak ciepÅ‚ego przyjÄ™cia. - Niczego nie żaÅ‚ujÄ™ – tak podsumowaÅ‚a swoje barwne, niezwykle intensywne życie byÅ‚a Pierwsza Dama. Danuta WaÅ‚Ä™sa przybyÅ‚a na Dolny ÅšlÄ…sk na zaproszenie poseÅ‚ Ewy Wolak.

BORYS SALIK BRÄ„ZOWYM
MEDALISTÄ„ MISTRZOSTW POLSKI


BrÄ…zowy medal na 200 metrów stylem grzbietowym zdobyÅ‚ w Mistrzostwach Polski Juniorów (do lat 16) Borys Salik. OleÅ›nicki pÅ‚ywak w Gliwicach reprezentowaÅ‚ ÅšlÄ…sk WrocÅ‚aw. Salik uzyskaÅ‚ 2:04.87.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X