Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

ÓSEMKA ZABLOKOWANA


Atak zimy spowodowaÅ‚ ogromne utrudnienia i jeden wypadek na powiatowych drogach. Na odcinku KÄ™pno - Syców z powodu opadów Å›niegu w poniedziaÅ‚ek o godz. 21 drogÄ™ zablokowaÅ‚y dwie ciężarówki, które nie mogÅ‚y wjechać na stromy podjazd. SytuacjÄ™ udaÅ‚o siÄ™ opanować dopiero we wtorek ok. godz. 6, ale korek na obwodnicy Sycowa jest w dalszym ciÄ…gu.

PRZYLECÄ„ BALONY. A KIEDY SAMOLOTY?
http://img147.imagevenue.com/loc1079/th_96585_CESSNA_F.337F_SUPER_SKYMASTER_se-gok_122_1079lo.jpghttp://img46.imagevenue.com/loc1094/th_96590_CSS-13_sp-aol_122_1094lo.jpg

Po latach przerwy do OleÅ›nicy może wrócić piknik lotniczy, który kiedyÅ› byÅ‚a atrakcyjnÄ… imprezÄ… promujÄ…cÄ… miasto. - W uzgodnieniu ze starostÄ… planujemy jÄ… 21 - 23 czerwca. Impreza w zaÅ‚ożeniach bÄ™dzie miaÅ‚a charakter pikniku i jeÅ›li siÄ™ uda, za rok być może zdecydujemy siÄ™ przejść na formÄ™ zlotu. Na razie na reaktywacjÄ™ zlotu jest za wczeÅ›nie, a poza tym jego koszty sÄ… spore - mówi ZdzisÅ‚aw Kierkicz ze Stowarzyszenia PrzyjacióÅ‚ Lotniska OleÅ›nica. Ale plany snuje. - PrzyszÅ‚oroczny zlot ma być kontynuacjÄ… dawnych, ale nie ograniczać siÄ™ do formuÅ‚y konstrukcji wyÅ‚Ä…cznie ultralekkich i eksperymental. Chcemy zaproponować formuÅ‚Ä™ otwartÄ…, bardziej atrakcyjnÄ… dla widza. Wszystko zależy od tego, czy spóÅ‚ka nabierze tempa i do poÅ‚owy maja zarejestrujemy lÄ…dowisko - dodaje. Swój udziaÅ‚ w tegorocznym pikniku zadeklarowaÅ‚o wstÄ™pnie Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego. - Jest wiele ekip z kraju i zagranicy zainteresowanych. Nie chcÄ™ zdradzać wszystkich szczegóÅ‚ów, powiem tylko, że jednÄ… z atrakcji ma być pokaz wrocÅ‚awskiego klubu sportów balonowych z udziaÅ‚em 40 - 50 balonów - mówi Z. Kierkicz.

SAMOBÓJSTWA MYÅšLIWYCH

Prokuratura Rejonowa w OleÅ›nicy prowadzi postÄ™powanie w sprawie dwóch zgonów w OleÅ›nicy i Posadowicach. W tej ostatniej wiosce w czwartek 14 marca zmarÅ‚ 60-letni R.R. Z kolei w niedzielÄ™ 17 marca odnotowano w OleÅ›nicy zgon 64-letniego Z.W. Obaj mężczyźni byli myÅ›liwymi. - Jedna i druga osoba zginęły na skutek postrzaÅ‚ów z broni. Ze wstÄ™pnych ustaleÅ„ wynika, że oba przypadki to samobójstwa - powiedziaÅ‚ Panoramie Marcin Firko, zastÄ™pca prokuratora rejonowego w OleÅ›nicy. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

KOGUTEK W OBIEKTYWIE


Fotorelacja z XVI PrzeglÄ…du Zwyczajów i ObrzÄ™dów Wiosennych i Wielkanocnych "Kogutek", który odbyÅ‚ siÄ™ w Å›wietlicy wiejskiej we WszechÅ›wiÄ™tem, na dole strony.

MITING W ATOLU

W 21 konkurencjach rywalizowali uczestnicy II MiÄ™dzynarodowego Mitingu PÅ‚ywackiego, który w minionÄ… sobotÄ™ i niedzielÄ™ oleÅ›nickie MKP Atol, ZSP i UM zorganizowali na obiekcie miejscowego aquaparku. PrzyjechaÅ‚o 470 zawodników i zawodniczek z 35 klubów z Polski i Litwy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

OD TRAGEDII O WŁOS...

 W niedzielne przedpoÅ‚udnie prawdopodobnie pod wpÅ‚ywem silnego podmuchu wiatru zÅ‚amaÅ‚a siÄ™ konstrukcja sygnalizacji Å›wietlnej u zbiegu placu Staszica i Wojska Polskiego. Ważące kilkaset kilogramów elementy sygnalizatora, wraz z podtrzymujÄ…cÄ… je rurÄ…, z impetem spadÅ‚y na jezdniÄ™. Na szczęście w tym czasie w tym miejscu nie byÅ‚o pojazdów ani przechodniów. ChwilÄ™ potem do zabezpieczenia miejsca katastrofy budowlanej pojawiÅ‚y siÄ™ policyjne radiowozy i dwa zastÄ™py straży pożarnej. Jak mówi dyrektor Krzysztof Fink z Sekcji Dróg Miejskich, elementy sygnalizacji nie wytrzymaÅ‚y próby czasu i zÅ‚amaÅ‚y siÄ™ wskutek tzw. zmÄ™czenia materiaÅ‚u.

RĘCZNI REMISUJĄ
32:32 (16:17) zremisowali piÅ‚karze rÄ™czni Pogoni OleÅ›nica w Koninie w meczu z miejscowym Startem. To niespodzianka, bo koninianie nie zdobyli dotÄ…d ani jednego punktu. 

POGOŃ NIE ZAINAUGUROWAŁA
XVII kolejka dolnośląskiej IV ligi została przełożona na 15 czerwca i będzie rozgrywana jako ostatnia 30. seria spotkań sezonu 2012/2013. Powodem przełożenia meczy są złe warunki atmosferyczne. Pogoń Oleśnica nie pojechała w sobotę 16 marca do Nowej Rudy.

ZMARŁ KAZIMIERZ BRUZDEWICZ
W piÄ…tek 15 marca, w przededniu swoich 63. urodzin, zmarÅ‚ Kazimierz Bruzdewicz. Emerytowany wojskowy byÅ‚ jedynym oleÅ›nickim licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. DziaÅ‚aÅ‚ aktywnie w dolnoÅ›lÄ…skim PTTK i Towarzystwie MiÅ‚oÅ›ników OleÅ›nicy. Od dwóch lat oprowadzaÅ‚ oleÅ›niczan w ramach Spacerków po OleÅ›nicy po zabytkach i historycznych zakÄ…tkach miasta. ByÅ‚ autorem przewodnika turystycznego po OleÅ›nicy. ZmarÅ‚ podczas szkolenia PTTK w Åšwieradowie-Zdroju.

POŚCIG ZAKOŃCZONY TRAGICZNIE


W piÄ…tek 15 marca ok. godz. 17.10 policyjny patrol próbowaÅ‚ zatrzymać do kontroli renault 19, jadÄ…ce ulicÄ… TrzebnickÄ… w Dobroszycach. Kierowca najpierw zwolniÅ‚, potem przyÅ›pieszyÅ‚ i zaczÄ…Å‚ uciekać. Radiowóz ruszyÅ‚ w poÅ›cig. Renault na ulicy WesoÅ‚ej uderzyÅ‚ w ulicznÄ… lampÄ™. Auto zostaÅ‚o rozbite, a 42-letni kierujÄ…cy w stanie ciężkim zostaÅ‚ odwieziony do szpitala.

NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ
- MÓWI DANUTA WAŁĘSA
 

OleÅ›nickÄ… BibliotekÄ™ odwiedziÅ‚a Danuta WaÅ‚Ä™sa, promujÄ…ca książkÄ™ " Marzenia i tajemnice". Autorka spotkaÅ‚a siÄ™ z bardzo ciepÅ‚ym przyjÄ™ciem oleÅ›niczan, którzy z podziwem patrzÄ… na jej peÅ‚ne pokory, ale i woli walki o rodzinÄ™ życie, które jest tematem książki. Polityka zajęła bardzo niewiele miejsce w rozmowie z autorkÄ…. SzczególnÄ… uwagÄ™ poÅ›wiÄ™ciÅ‚a wspomnieniom z czasów Sierpnia ’80, stanu wojennego, prezydentury męża, ale odniosÅ‚a siÄ™ i do dzisiejszych czasów. SkupiÅ‚a siÄ™ na swojej roli w tamtych wydarzeniach – osoby wspierajÄ…cej męża i broniÄ…cej dzieci przed atakami nieprzychylnych jej mężowi Å›rodowisk. O samej książce mówiÅ‚a z naturalnÄ… skromnoÅ›ciÄ…, że nie spodziewaÅ‚a siÄ™ takiego sukcesu, takiego zainteresowania i tak ciepÅ‚ego przyjÄ™cia. - Niczego nie żaÅ‚ujÄ™ – tak podsumowaÅ‚a swoje barwne, niezwykle intensywne życie byÅ‚a Pierwsza Dama. Danuta WaÅ‚Ä™sa przybyÅ‚a na Dolny ÅšlÄ…sk na zaproszenie poseÅ‚ Ewy Wolak.

BORYS SALIK BRÄ„ZOWYM
MEDALISTÄ„ MISTRZOSTW POLSKI


BrÄ…zowy medal na 200 metrów stylem grzbietowym zdobyÅ‚ w Mistrzostwach Polski Juniorów (do lat 16) Borys Salik. OleÅ›nicki pÅ‚ywak w Gliwicach reprezentowaÅ‚ ÅšlÄ…sk WrocÅ‚aw. Salik uzyskaÅ‚ 2:04.87.

ZATANKOWALI, NIE ZAPŁACILI.
PRZEZ ROZTARGNIENIE?

9 marca okoÅ‚o godziny 15.30 oleÅ›niccy policjanci otrzymali zgÅ‚oszenie od pracownika stacji paliw na terenie miasta o nieuiszczeniu zapÅ‚aty w kwocie blisko 250 zÅ‚otych za zatankowane paliwo. Z relacji obsÅ‚ugi stacji wynikaÅ‚o, że ciemny terenowy samochód, w którym przebywaÅ‚o dwóch mężczyzn, po zatankowaniu odjechaÅ‚ w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze, patrolujÄ…c pobliskie wioski, w Smardzowie na polnej drodze zauważyli poszukiwane auto.Samochód ten ugrzÄ…zÅ‚ w podmokÅ‚ym terenie. Jeden z mężczyzn znajdowaÅ‚ siÄ™ przy samochodzie, drugi natomiast szukaÅ‚ pomocy drogowej do wyciÄ…gniÄ™cia pojazdu z bÅ‚ota. Jeden z nich to mieszkaniec Jelcza Laskowic w wieku 22 lat, drugi to 30-letni wrocÅ‚awianin. TÅ‚umaczyli, że zapomnieli zapÅ‚acić z powodu roztargnienia...

UDERZYŁ W POLICYJNY RADIOWÓZ

W Sycowie doszÅ‚o do niecodziennego zdarzenia. PatrolujÄ…cy miasto policjanci zauważyli, że na ulicy Mickiewicza, w pobliżu UrzÄ™du Miasta i Gminy, stoi auto, którego silnik pracuje, a kierowca jest bezwÅ‚adnie pochylony nad kierownicÄ…. Kiedy podjechali bliżej, okazaÅ‚o siÄ™, że kierujÄ…cy mężczyzna zasÅ‚abÅ‚. Wtem w tyÅ‚ radiowozu wjechaÅ‚o inne auto i uszkodziÅ‚o policyjny wóz...

WESZLI DO DOMU, POBILI
I OKRADLI WŁAŚCICIELA


Policjanci z Komisariatu Policji w Sycowie zatrzymali dwóch mÅ‚odych mężczyzn podejrzanych o napad rabunkowy. Okazali siÄ™ nimi dwaj 19-letni mieszkaÅ„cy powiatu wieruszowskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzani późnym wieczorem weszli do jednego z domów na terenie gminy Dziadowa KÅ‚oda, obezwÅ‚adnili i pobili wÅ‚aÅ›ciciela, a nastÄ™pnie skradli mu pieniÄ…dze, telefon i samochód osobowy. Straty w tej sprawie oszacowano na kwotÄ™ ponad 13 tys. zÅ‚otych. Już kilka godzin po tym zdarzeniu policjanci wytypowali i zatrzymali osoby podejrzane. Mężczyźni trafili do aresztu. Funkcjonariusze odzyskali w caÅ‚oÅ›ci skradzione przez mężczyzn mienie.Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

POLICJANCI ARESZTOWANI NA 3 MIESIÄ„CE.
PLANOWANE SÄ„ KOLEJNE ZATRZYMANIA

Dwaj policjanci z Komisariatu w Bierutowie zostali zatrzymani we wtorek 5 marca o godz. 7 przez policyjne Biuro Spraw WewnÄ™trznych. To funkcjonariusze drogówki - Jan G i Adrian K. Zatrzymano też jeszcze jednego emerytowanego policjanta R. i 7 innych osób, nie pracujÄ…cych w policji - to one wrÄ™czaÅ‚y funkcjonariuszom Å‚apówki. PostÄ™powanie prowadzi WydziaÅ‚ Åšledczy wrocÅ‚awskiej Prokuratury OkrÄ™gowej. Wszyscy zatrzymani usÅ‚yszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym. Po ich postawieniu osoby cywilne zostaÅ‚y zwolnione. Prokuratorzy zawnioskowali natomiast w Å›rodÄ™ 6 marca do SÄ…du OkrÄ™gowego we WrocÅ‚awiu o tymczasowy areszt dla 3 funkcjonariuszy. SÄ…d zdecydowaÅ‚ o ich aresztowaniu na okres 3 miesiÄ™cy. WyjdÄ… jednak na wolność, jeÅ›li w ciÄ…gu 14 dni wpÅ‚acÄ… kaucje w wysokoÅ›ci od 100 do 130 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Zdaniem sÄ…du nie zachodzi obawa o utrudnianie dochodzenia, bo zebrane dowody sÄ… bardzo mocne. Funkcjonariusze sÄ… podejrzani o branie Å‚apówek od 50 do 200 zÅ‚ za odstÄ™powanie od wystawiania mandatów bÄ…dź obniżanie kwot wypisywanych mandatów za wykroczenia drogowe w ciÄ…gu kilku miesiÄ™cy 2011 i 2012 roku. Policyjne Biuro Spraw WewnÄ™trznych zamontowaÅ‚o w ich radiowozach ukryte kamery. FOTORELACJA Z ZATRZYMANIA TYLKO W PAPIEROWYM WYDANIU PANORAMY.

MAREK MATYJA ZABOKSUJE
W MISTRZOSTWACH POLSKI

Od 20 do 23 marca w Zawierciu rozegrane zostanÄ… Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie. WydziaÅ‚ szkolenia PZB oraz trener kadry narodowej przyznali kwalifikacje do udziaÅ‚u w Mistrzostwach 87 zawodnikom. WÅ›ród zakwalifikowanych jest tylko 2 reprezentantów Dolnego ÅšlÄ…ska – Ireneusz Zakrzewski z Jeleniej Góry i zawodnik OrÅ‚a OleÅ›nica Marek Matyja. O kwalifikacji boksera OrÅ‚a zadecydowaÅ‚y udane wystÄ™py podczas zawodów cyklu Grand Prix rozegranych w Ostródzie i ZÄ…bkowicach ÅšlÄ…skich. 

JAK POMÓC? PRZEKAÅ» 1%


Nasz portal otworzyÅ‚ nowa rubrykÄ™- w zakÅ‚adce 1% na górze strony (po prawej) bÄ™dziemy zamieszczali BEZPŁATNIE ogÅ‚oszenia osób i organizacji pożytku publicznego, które apelujÄ… o przekazanie na ich rzecz 1% podatku. Kliknij i pomóż!.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X