Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

PIERWSZY PUNKT

...w rundzie rewanżowej zdobyli piÅ‚karze rÄ™czni Pogoni. W rozegranym 3 lutego spotkaniu zremisowali 26:26 z AZS-em Zielona Góra. GrajÄ…cy w Borowej oleÅ›niczanie byli bliscy sprawienia sensacji, bo do przerwy prowadzili 15:11 z kandydatem do awansu. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

SPARINGOWE ZWYCIĘSTWA


W rozegranym w sobotÄ™ 2 lutego sparingu PogoÅ„ OleÅ›nica wygraÅ‚a 4:3 z PoloniÄ… WrocÅ‚aw. Gole dla MKS-u strzelili: MichaÅ‚ ZiÄ™ba, Jakub BÅ‚aszczyk, Grzegorz Sajewicz i PaweÅ‚ Bezak.  Rywal to zespóÅ‚ klasy okrÄ™gowej. Mecz rozegrano na sztucznej murawie przy Brzozowej. Gospodarzy dopingowaÅ‚a kilkunastoosobowa grupa sympatyków. To druga sparingowa wygrana MKS-u. W poprzednim meczu podopieczni Andrzeja Szczypkowskiego pokonali Start NamysÅ‚ów 3:2. Bramki zdobyli Krzysztof Bezak, Arkadiusz SmyczyÅ„ski i PaweÅ‚ Bezak.

MŁODZIEŻY, DO DYSKUSJI!


W OleÅ›nicy powstaje Klub Dyskusyjny dla mÅ‚odzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. W zamyÅ›le pomysÅ‚odawców ma stanowić miejsce spotkaÅ„ dla każdego, kto pragnie zmienić swoje życie, uczynić je bardziej twórczym. Klub ma pomóc mÅ‚odzieży rozwinąć umiejÄ™tnoÅ›ci interpersonalne, nauczyć kreatywnego myÅ›lenia, a przede wszystkim stworzyć grupÄ™ przyjacióÅ‚. BÄ™dzie to też okazja do zabawy, integracji z rówieÅ›nikami, możliwoÅ›ci poznania nowych, ciekawych ludzi, poszerzenia wÅ‚asnej wyobraźni. Pierwsze spotkanie odbÄ™dzie siÄ™ w piÄ…tek 15 lutego o godzinie 17 w Bibliotece Centralnej w OleÅ›nicy przy ulicy Reja 10, w salce na parterze.

ON TAŃCZYŁ DLA NICH

W czwartek 31 stycznia w restauracji Amber zgraÅ‚ zespóÅ‚ Weekend. Poczas wystapu nie zabrakÅ‚o hitu grupy "Ona taÅ„czy dla mnie". Nie tylko przy nim scena byÅ‚a oblegana przez panie, fanki RadosÅ‚awa "Lisa" Liszewskiego, wokalisty i lidera formacji. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

ŚMIERĆ W LESIE


W czwartek 31 stycznia ok. godz. 9 policja otrzymaÅ‚a zgÅ‚oszenie o tragicznym zdarzeniu, które miaÅ‚o miejsce w lesie w Olszówce (gmina.Twardogóra). Jeden z pracowników firmy leÅ›nej pracujÄ…cej przy wycince zostaÅ‚ przygnieciony drzewem, które spadÅ‚o na niego w wyniku wichury. Mężczyźnie nie pomógÅ‚ kask, w którym pracowaÅ‚. PoniósÅ‚ Å›mierć na miejscu. ByÅ‚ to 39-letni mieszkaniec Twardogóry. Na miejsce wypadku poza policjantami przyjechali również prokurator oraz inspektor pracy.

WYPADEK NA LUDWIKOWSKIEJ


W środę przed godziną 7 na ulicy Ludwikowskiej kierująca daewoo nexia 25-letnia mieszkanka gminy Oleśnica, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej fiatem pandą. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiła 52-letnia kierująca fiatem wraz z pasażerką. Obie kierujące były trzeźwe. Policjanci będą ustalać wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Usuwanie aut trwało aż 4 godziny.

ÅšPIEWAJÄ„CY BURMISTRZ


„ChcÄ™ porozmawiać z TobÄ…” - to tytuÅ‚ pÅ‚yty, do której muzykÄ™ i teksty napisaÅ‚ Piotr PawÅ‚owski. WÅ›ród wykonawców sÄ… obok wiceburmistrza m.in. jego żona Agnieszka, Krzysztof OrÅ‚owski (producent pÅ‚yty i autor projektu okÅ‚adki), Agnieszka Ostapowicz, Anna Mulowska-Plaskota z kwartetem Primavera i chór MOKiS-u. 10 pieÅ›ni umieszczonych na pÅ‚ycie ma charakter religijny. PawÅ‚owski gra na gitarze, marakasach i tamburynie. - Minęły prawie 24 lata od powstania pierwszej pieÅ›ni z tej pÅ‚yty. DoszliÅ›my z AgnieszkÄ… [żona] do wniosku, że warto by siÄ™ podzielić z innymi radoÅ›ciÄ… poznawania Tego, dziÄ™ki któremu istniejemy i któremu wszystko, co dobre, zawdziÄ™czamy - mówi Piotr PawÅ‚owski. Dodajmy, że jest on czÅ‚onkiem wspólnoty KoÅ›cioÅ‚a ZielonoÅ›wiÄ…tkowego.

STUDNIÓWKOWE SZALEŃSTWA

Na swoich balach studniówkowych bawili siÄ™ tegoroczni maturzyÅ›ci. Ci z I LO w OleÅ›nicy taÅ„czyli w restauracji Amber w CieÅ›lach. Z kolei uczniowie ZSP w Bierutowie spotkali siÄ™ na studniówce w sycowskim hotelu Aroma Stone. FOTORELACJE NA DOLE STRONY

ZŁAPALI DZIAŁKOWEGO WŁAMYWACZA


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy ustalili, że sprawcÄ… wÅ‚amania do altany na ogródkach dziaÅ‚kowych, które miaÅ‚o miejsce w październiku ubiegÅ‚ego roku jest prawdopodobnie 50-letni mieszkaniec OleÅ›nicy. Przypuszczenia policjantów potwierdziÅ‚y siÄ™, gdy po zatrzymaniu mężczyzny okazaÅ‚o siÄ™, że w pomieszczeniach gospodarczych swojego miejsca zamieszkania ma on wiÄ™kszość skradzionych przedmiotów. ByÅ‚y to m.in. wkrÄ™tarki, butla gazowa, skrzynki z narzÄ™dziami i inne narzÄ™dzia. Łączna wartość strat, na jakie wÅ‚amywacz naraziÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciela altany, to okoÅ‚o 1.200 zÅ‚.

MAZOWSZE TAŃCZYŁO W SYCOWIE

Jubileuszowy  X Koncert Charytatywny na rzecz Ukrainy i BiaÅ‚orusi uatrakcyjniÅ‚ swoim wystÄ™pem PaÅ„stwowy ZespóÅ‚ Ludowy PieÅ›ni i TaÅ„ca Mazowsze. W minionÄ… sobotÄ™ w hali sportowej MOSiR-u w Sycowie oklaskiwali go mieszkaÅ„cy powiatu, kapÅ‚ani i samorzÄ…dowcy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

RADA NADZORCZA LOTNISKA WYBRANA
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…cej jako Lotnisko OleÅ›nica sp. z o.o. w organizacji z siedzibÄ… w CieÅ›lach 46, powoÅ‚aÅ‚o 24 stycznia  w drodze uchwaÅ‚ czÅ‚onków Rady Nadzorczej. W jej skÅ‚ad powoÅ‚ani zostali: na funkcjÄ™ przewodniczÄ…cego - Piotr BrÄ…kowski, wiceprzewodniczÄ…cego - Marcin Dziki, czÅ‚onka - Marek Sarnowski.

ZAMASKOWANY MĘŻCZYZNA NAPADŁ
NA BANK W TWARDOGÓRZE


W czwartek 24 stycznia o 13.30 w Twardogórze zamaskowany mężczyzna wszedÅ‚ do jednej z placówek finansowych SKOK-u  i, używajÄ…c przedmiotu przypominajÄ…cego broÅ„ palnÄ…, zażądaÅ‚ od pracowników wydania pieniÄ™dzy. Po uzyskaniu dostÄ™pu do kasy zabraÅ‚ z niej pieniÄ…dze, po czym oddaliÅ‚ siÄ™. Podczas napadu w pomieszczeniu znajdowali siÄ™ jedynie pracownicy - nikomu nic siÄ™ nie staÅ‚o. Policjanci podjÄ™li czynnoÅ›ci zmierzajÄ…ce do ujawnienia sprawcy napadu. Obecnie w dalszym ciÄ…gu prowadzone sÄ… intensywne poszukiwania. Osoby posiadajÄ…ce jakiekolwiek informacje na temat napadu proszone sÄ… o kontakt z najbliższÄ… jednostkÄ… policji, bÄ…dź pod nr telefonu 71 397 6200, 71 315 8997. Komendant Powiatowy Policji w OleÅ›nicy wyznaczyÅ‚ nagrodÄ™ pieniężnÄ… dla osoby mogÄ…cej pomóc w odnalezieniu napastnika.

SANTOR W BIERUTOWIE,
MAZOWSZE W SYCOWIE

Irena Santor, wielka gwiazda polskiej estrady, wystÄ…pi 10 marca w hali widowiskowej w Bierutowie. AkompaniowaÅ‚ jej bÄ™dzie CzesÅ‚aw Majewski. Bilety kosztujÄ… 20 zÅ‚. WczeÅ›niej, bo 26 stycznia, w Sycowie, zaÅ›piewa i zataÅ„czy w hali sportowej zespóÅ‚ Mazowsze. WstÄ™p jest wolny.

NOWY NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI


W Å›rodÄ™ 23 stycznia odbyÅ‚ siÄ™ konkurs na stanowisko naczelnika WydziaÅ‚u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy. ZostaÅ‚ on ogÅ‚oszony po odejÅ›ciu na emeryturÄ™ dotychczasowego naczelnika asp.sztab. Piotra Nieckarza. Do konkursu zgÅ‚osiÅ‚o siÄ™ trzech kandydatów - funkcjonariuszy z powiatu oleÅ›nickiego. Pierwszym etapem konkursu byÅ‚ test wiedzy, którego wynik pozytywny pozwoliÅ‚ na uczestnictwo w kolejnym etapie - rozmowie z komisjÄ… konkursowÄ…. Nowym naczelnikiem zostaÅ‚ asp. Grzegorz Krawczyk. SwojÄ… funkcjÄ™ bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚ od 1 lutego.

ZAMKOWY PÓŁMETEK I LO

Jak bawili siÄ™ uczniowie (i nauczyciele...) z oleÅ›nickiego I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego na poÅ‚owinkach w Zamku Książęcym? FOTORELACJA Z ICH PÓŁMETKA NA DOLE STRONY.

LICEALIÅšCI POLONEZA TAŃCZÄ„

Jak bawili siÄ™ maturzyÅ›ci z oleÅ›nickiego II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w Amberze? FOTORELACJA Z ICH STUDNIÓWKI NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X