Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

OSKARŻENIE NIE DOTARŁO


Nie odbyÅ‚o siÄ™ posiedzenie pojednawcze w sprawie, którÄ… wytoczyÅ‚ Wojciech R., prezes MOKiS-u Siatkarza, Kazimierzowi K. (prezesowi Stowarzyszenia Interwencji Obywatelskiej). W prywatnym akcie oskarżenia Wojciech R. zarzuciÅ‚ mu pomówienie, które mogÅ‚o go poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratÄ™ zaufania. Sprawca miaÅ‚ dopuÅ›cić siÄ™ tego czynu za pomocÄ… Å›rodków masowego komunikowania. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolnoÅ›ci albo pozbawienia wolnoÅ›ci do lat 2. PeÅ‚nomocnikiem procesowym R. jest MichaÅ‚ BÄ…ba z oleÅ›nickiej kancelarii. ObroÅ„cÄ… Kazimierza K. jest Barbara Grzybowska z WrocÅ‚awia. OÅ›wiadczyÅ‚a ona, że jej klient ma obecnie w Niemczech operacjÄ™, a przede wszystkim nie otrzymaÅ‚ aktu oskarżenia. SprawÄ™ bÄ™dzie prowadziÅ‚ sÄ™dzia RafaÅ‚ PÅ‚ażewski. ZobowiÄ…zaÅ‚ on oskarżyciela prywatnego do dostarczenia Kazimierzowi K. aktu oskarżenia. Proces bÄ™dzie toczyÅ‚ siÄ™ zamkniÄ™tymi drzwiami, chyba że obie strony postanowiÄ… inaczej.

OLEÅšNICA KIBICUJE KOWALCZYK


Tej flagi nie sposób byÅ‚o nie zauważyc... Kiedy Justyna Kowalczyk po raz czwarty wygrywaÅ‚a cykl Tour de Ski we wÅ‚oskim Val di Fiemme, na mecie dopingowali jÄ… kibice z polskÄ… flagÄ… z napisem OleÅ›nica. KiedyÅ› takÄ… flagÄ™ można byÅ‚o dostrzec na każdym konkursie z udziaÅ‚em MaÅ‚ysza. Teraz oleÅ›niccy fani biaÅ‚ych sportów jeżdżą za naszÄ… narciarkÄ…...

34 NOMINOWANYCH DO
OLEÅšNICKIEGO SUKCESU GOSPODARCZEGO


34 firmy zostaÅ‚y nominowane do OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego przez burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu, media, przedstawicieli cechów rzemiosÅ‚ różnych z OleÅ›nicy i Sycowa, a także Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego. KapituÅ‚a w skÅ‚adzie: starosta Zbigniew PotyraÅ‚a, burmistrz Jan BronÅ›, prezes Stowarzyszenia PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego Leszek Lenartowicz oraz reprezentujÄ…cy Cech RzemiosÅ‚ Różnych w OleÅ›nicy Roman Michalec zdecydowaÅ‚a, że 21 spoÅ›ród nominowanych otrzyma statuetkÄ™ OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego, czyli charakterystycznÄ… zÅ‚otÄ… żaglówkÄ™. Wyniki zostanÄ… ogÅ‚oszone podczas uroczystej gali OSG, która odbÄ™dzie siÄ™ 9 lutego w restauracji Aroma Stone w Sycowie. O statuetkÄ™ w 12 edycji walczyÅ‚y m.in. piekarnie, zakÅ‚ady fryzjerskie, biuro architektoniczne, apteka, firmy meblowe, mechanika pojazdowa, restauracje i mleczarnia. Firmy zgÅ‚oszone do 12 edycji OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego za rok 2012:
kategoria "Za szczególne osiÄ…gniÄ™cia w rozwoju przedsiÄ™biorstwa" -
Aida - OleÅ›nica, apteka Pod Zegarem - Bierutów, Archigra Biuro Projektowe - OleÅ›nica, Auto Salamon – Spalice, Cukiernictwo – Piekarnictwo Marcello – Syców, Dach-Mat – CieÅ›le, Drukarnia Urdruk – OleÅ›nica, Gastro Siweccy - OleÅ›nica, Gimex - OleÅ›nica, Gospodarstwo Rolne Niwa – Dalborowice, Iskra Hurtownia Spożywcza – OleÅ›nica, Jersa – OleÅ›nica, Masarnia Urbanowski – Zawidowice, Mechanika Pojazdowa Cezar - OleÅ›nica, MobilCar s.c. – DobrzeÅ„, OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska w MiÄ™dzyborzu, Piekarnia S.C. PowÄ…ska – Bierutów, Piekarnia E.Malik-Mielcarska – Bierutów, restauracja Aroma Stone - Syców, restauracja Markus- Bierutów, Salon Fryzjerski Dorota - Bierutów, Salonik Fryzjerski Kasia - Dobroszyce, SpóÅ‚dzielnia Inwalidów Spamel - Twardogóra, Stolarstwo Ogólne Zygmunt Maleszka - Dobroszyce, Åšwiat Kamienia – Smardzów, Telka Rusztowania – Spalice, Yureco SA - OleÅ›nica; kategoria II "Za szczególne osiÄ…gniÄ™cia na rzecz rozwoju gospodarki powiatu oleÅ›nickiego" - Agro-Efekt Sp. z o.o. Syców, Binotto Polska Sp. z o.o. - CieÅ›le, Eko-Rados Sp. z o.o. Grupy Producentów Rolnych - Radzowice, Elektro Plus - OleÅ›nica, Fabryka Mebli Bodzio - Goszcz, Finanse Chabierscy sp.j. - OleÅ›nica, GKN Driveline Polska Sp. z o.o - OleÅ›nica.

PIJANI PRZESTĘPCY NA DRODZE

W piÄ…tkowe popoÅ‚udnie policjanci WydziaÅ‚u Ruchu Drogowego oleÅ›nickiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej citroena. KierowaÅ‚ nim 56-letni oleÅ›niczanin, który w wydychanym powietrzu miaÅ‚ ponad 2 promile alkoholu. W sobotni wieczór policjanci z OleÅ›nicy skontrolowali kierujÄ…cego skodÄ…. W organizmie miaÅ‚ ponad 1,6 promila. Natomiast policjanci z Bierutowa zatrzymali do kontroli drogowej 49-latka, kierujÄ…cego pojazdem osobowym. On z kolei miaÅ‚ sÄ…dowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, w zwiÄ…zku z czym popeÅ‚niÅ‚ przestÄ™pstwo. A w niedzielÄ™ w poÅ‚udnie na terenie Sycowa funkcjonariusze dokonali kontroli audi. KierowaÅ‚ nim 46-latek, który w swoim organizmie miaÅ‚ niespeÅ‚na 1 promil alkoholu.

2,5 TYSIÄ„CA OLEÅšNICZAN
W BARWNYM KOROWODZIE


Mimo deszczu i chÅ‚odu okoÅ‚o dwa i póÅ‚ tysiÄ…ca oleÅ›niczan uczestniczyÅ‚o w niedzielÄ™ 6 stycznia w dwugodzinnym Orszaku Trzech Króli. Wymarsz orszaku poprzedziÅ‚a msza Å›wiÄ™ta odprawiona w bazylice. Orszak wyruszyÅ‚ spod bazyliki i przemierzaÅ‚ ulicami: WrocÅ‚awskÄ…, SejmowÄ…, 3 Maja, KiliÅ„skiego, LwowskÄ… i Traugutta. A zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ na Rynku. Tu w betlejemskiej stajence trzej królowie oraz reprezentanci oleÅ›nickich stanów pokÅ‚onili siÄ™ Åšwietej Rodzinie. Podczas przemarszu przygrywaÅ‚y zespoÅ‚y ludowe: Leszczynki i SÄ…siadeczki z GCK w Dobroszycach oraz Bierutowianie z PCEiK-u. Przy betlejemskiej stajence Å›piewaÅ‚ zespóÅ‚ wokalny I LO. StajenkÄ™ przygotowaÅ‚a wrocÅ‚awska Koinonia Jan Chrzciciel (wspólnota ewangelizacyjna) razem z MOKiS-em. Żłóbek do stajenki zrobiÅ‚ Jacenty Kawecki, mieszkaniec wsi Poniatowice. JaseÅ‚kowe scenki przygotowali: Koinonia, gimnazja nr 1 i 2 oraz SP7. O wierzchowce dla dwóch królów postaraÅ‚o siÄ™ oleÅ›nickie Bractwo Rycerskie. Natomiast wielbÅ‚Ä…dzicÄ™ dostarczyli ze swego prywatnego Zoo oleÅ›niczanie Andrzej i Katarzyna Cichoszowie. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

NOŻNI WYRZUCENI,
RĘCZNI NIEWPUSZCZENI

Niedawno piÅ‚karze nożni Miejskiego Klubu Sportowego PogoÅ„ OleÅ›nica musieli opuÅ›cic swojÄ… siedzibÄ™ i magazyn na stadionie miejskim. W minionÄ… sobotÄ™ swojego sparingu z III-ligowym Szczypiorniakiem OÅ‚awa nie rozegrali piÅ‚karze rÄ™czni Pogoni. Nie zostali wpuszczeni do miejskiej hali przez przedstawicieli MOKiS-u. Obie decyzje byÅ‚y podyktowane zadÅ‚użeniem klubu wobec oÅ›rodka z tytuÅ‚u wynajmu obiektów sportowych. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

BĘDZIE NADZOROWAŁ BUDOWĘ SALI
ZBK rozstrzygnÄ…Å‚ przetarg na sprawdzenie dokumentacji, peÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego oraz koordynowanie przebudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1. WpÅ‚ynęło 5 ofert, a najtaÅ„szÄ… zÅ‚ożyÅ‚o Pro-Bud Krzysztofa Kaźmierczaka z Poznania - 17.835 zÅ‚. Inne oferty firm opiewaÅ‚y na: 64.866 (CzÄ™stochowa), 88.868 (Leszno), 29.520 (Ostrzeszów), 28.900 (Brzeg Dolny). ZBK liczyÅ‚o siÄ™ z wydatkiem na poziomie 48 tysiÄ™cy zÅ‚.

NOWE MIESZKANIA
NA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Na I przetargu udaÅ‚o siÄ™ sprzedać dziaÅ‚kÄ™ budowlanÄ… przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, 5a. Starsi mieszkaÅ„cy pamiÄ™tajÄ… jeszcze, jak staÅ‚a tam piwiarnia Turysta. MÅ‚odsi skojarzÄ… ten teren z zakÅ‚adem dorabiania kluczy. TrójkÄ…tny grunt ma 1.848 mkw. Rzeczoznawca wyceniÅ‚ jego wartość na 511 tys. zÅ‚. Miasto wystawiÅ‚o jÄ… za 520 tys. zÅ‚. Jedyny oferent - Jerzy Batóg, znany oleÅ›nicki developer (m.in. Tom-Bud 1) - kupiÅ‚ jÄ… za 525.200 zÅ‚ netto. To brutto 646 tys. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowÄ™ budynku wielorodzinnego z dopuszczeniem lokali usÅ‚ugowych w parterze.

OLEÅšNICZANIN NARKOTYKI
UKRYŁ W CZAPCE


45-letni oleÅ›niczanin byÅ‚ w krÄ™gu podejrzanych o handel narkotykami. Policyjne Å›ledztwo przyniosÅ‚o potwierdzenie, że ma do czynienia ze Å›rodkami odurzajÄ…cymi. Gdy zostaÅ‚ zatrzymany, w jego czapce znaleziono amfetaminÄ™. Można byÅ‚o z tej iloÅ›ci zrobić aż 135 porcji. Mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Czeka go sÄ…dowy proces, w którym zostanie oskarżony o posiadanie narkotyków i handel nimi. Grozi mu do 10 lat wiÄ™zienia.
 

JAK ZAGRA ORKIESTRA?

Korelat, ul. Kochanowskiego 5 (SM „Zacisze”)
13 stycznia – siedziba oleÅ›nickiego Sztabu WOÅšP
13 stycznia, 16:00-22:00
Charytatywny Otwarty Turniej Bilardowy "Wyzwanie"

Åšciema Rock Motor Bar
ul. Kazimierza Wielkiego 9, Oleśnica
11 stycznia, 19:00 – Dywersya (punk rock, WrocÅ‚aw), Pewex (punk rock, OleÅ›nica)
12 stycznia, 19:00 – CPN (rock/blues, OleÅ›nica), Wild Jack (rock, OleÅ›nica)
13 stycznia, 19:00 – Artthemind (grunge/metal/rock, Dobroszyce), Czwarty Poziom (rock & roll'owy kogel mogel, OleÅ›nica)

miejska sala widowiskowa
13 stycznia, 12:00-14:00 – prezentacje szkóÅ‚ i przedszkoli
13 stycznia, 18:30 – licytacja produktów i usÅ‚ug
CaÅ‚ość Å›rodków pozyskanych w trakcie tej licytacji zostanie przekazana na wsparcie tegorocznego celu zbiórki publicznej: ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
13 stycznia, 20:00 – ÅšwiateÅ‚ko do Nieba – pokaz fireshow - Teatr Tancerzy Ognia „Paradox” z Nysy - parking koÅ‚o sali widowiskowej

plac Zwycięstwa
13 stycznia, 10:00-17:00
Wystawa pojazdów - OleÅ›nickie Stowarzyszenie MiÅ‚oÅ›ników Techniki Olsensium

Centrum Tańca Arko, ul. Młynarska 6
13 stycznia – 13:00-14:00
sala 1 – taniec hip hop/jazz, sala 2 – breakdance
13 stycznia – 14:00-15:00
sala 1 - aerobic latynoamerykański, sala 2 - taniec hip hop/jazz
W zajęciach tanecznych możesz wziąć udział po wrzuceniu dowolnego datku do puszki WOŚ

SYLWESTROWE POŻARY

Do najgroźniejszego pożaru doszÅ‚o w OleÅ›nicy na ulicy Reymonta. Od petardy o 16.58 zapaliÅ‚o siÄ™ drzewko ozdobne na jednej z posesji. OgioeÅ„ obejmowaÅ‚ kolejne drzewka tworzÄ…ce żywopÅ‚ot. Dwa zastÄ™py straży pożarnej rozpoczęły gaszenie o 17.02. Dwoma prÄ…dami wody pożar ugaszono, ale piÄ™kny żywopÅ‚ot na dÅ‚ugoÅ›ci kilkunastu metrów ulegÅ‚ spaleniu. Na szczęście od ognia nie zajÄ…Å‚ siÄ™ dom. W Sylwestra i Nowy Rok straż pożarna odnotowaÅ‚a 6 pożarów. PaliÅ‚y siÄ™ sadze w kominie w Bierutowie, w Twardogórze sucha trawa, a na ulicy Ogrodowej plastikowe kontenery na Å›mieci. A na ulicy SkÅ‚odowskiej w OleÅ›nicy również od petrady kwadrans po przyjÅ›ciu 2013 roku zapaliÅ‚o siÄ™ drzewko ozdobne. - Osób poszkodowanych nie byÅ‚o i mogÄ™ powiedzieć, że Sylwester minÄ…Å‚ bardzo spokojnie - mówi Panoramie SÅ‚awomir Pieprzyk, rzecznik prasowy PSP OleÅ›nica.

16-LETNI OLEÅšNICZANIN
OBROBIŁ KOLEKCJONERA


KtoÅ› ukradÅ‚ ponad 260 wspóÅ‚czesnych kolekcjonerskich monet z mieszkania w OleÅ›nicy. SprawÄ… zajÄ…Å‚ siÄ™ ZespóÅ‚ ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji. Funkcjonariusze w wyniku swojego Å›ledztwa trafili do podejrzanego o kradzież 16-letniego oleÅ›niczanina. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, Å‚up zdążyÅ‚ sprzedać. Policjanci odzyskali monety wartoÅ›ci kilku tysiÄ™cy zÅ‚otych i zwrócili je kolekcjonerowi.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X