Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

ÅšPIEWAJÄ„CY BURMISTRZ
„ChcÄ™ porozmawiać z TobÄ…” - to tytuÅ‚ pÅ‚yty, do której muzykÄ™ i teksty napisaÅ‚ Piotr PawÅ‚owski. WÅ›ród wykonawców sÄ… obok wiceburmistrza m.in. jego żona Agnieszka, Krzysztof OrÅ‚owski (producent pÅ‚yty i autor projektu okÅ‚adki). Agniszka Ostapowicz, Anna Mulowska-Plaskota z kwartetem Primavera i chór MOKiS-u. 10 pieÅ›ni umieszczonych na pÅ‚ycie ma charakter religijny. PawÅ‚owski gra na gitarze, marakasach i tamburynie. - Minęły prawie 24 lata od powstania pierwszej pieÅ›ni z tej pÅ‚yty. DoszliÅ›my z AgnieszkÄ… [żona] do wniosku, że warto by siÄ™ podzielić z innymi radoÅ›ciÄ… powstania Tego, dziÄ™ki któremu istniejemy i któremu wszystko, co dobre, zawdziÄ™czamy - mówi Piotr PawÅ‚owski. Dodajmy, że jest on czÅ‚onkiem wspólnoty KoÅ›cioÅ‚a ZielonoÅ›wiÄ…tkowego.

STUDNIÓWKOWE SZALEŃSTWA

Na swoich balach studniówkowych bawili siÄ™ tegoroczni maturzyÅ›ci. Ci z I LO w OleÅ›nicy taÅ„czyli w restauracji Amber w CieÅ›lach. Z kolei uczniowie ZSP w Bierutowie spotkali siÄ™ na studniówce w sycowskim hotelu Aroma Stone. FOTORELACJE NA DOLE STRONY

ZŁAPALI DZIAŁKOWEGO WŁAMYWACZA


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy ustalili, że sprawcÄ… wÅ‚amania do altany na ogródkach dziaÅ‚kowych, które miaÅ‚o miejsce w październiku ubiegÅ‚ego roku jest prawdopodobnie 50-letni mieszkaniec OleÅ›nicy. Przypuszczenia policjantów potwierdziÅ‚y siÄ™, gdy po zatrzymaniu mężczyzny okazaÅ‚o siÄ™, że w pomieszczeniach gospodarczych swojego miejsca zamieszkania ma on wiÄ™kszość skradzionych przedmiotów. ByÅ‚y to m.in. wkrÄ™tarki, butla gazowa, skrzynki z narzÄ™dziami i inne narzÄ™dzia. Łączna wartość strat, na jakie wÅ‚amywacz naraziÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciela altany, to okoÅ‚o 1.200 zÅ‚.

MAZOWSZE TAŃCZYŁO W SYCOWIE

Jubileuszowy  X Koncert Charytatywny na rzecz Ukrainy i BiaÅ‚orusi uatrakcyjniÅ‚ swoim wystÄ™pem PaÅ„stwowy ZespóÅ‚ Ludowy PieÅ›ni i TaÅ„ca Mazowsze. W minionÄ… sobotÄ™ w hali sportowej MOSiR-u w Sycowie oklaskiwali go mieszkaÅ„cy powiatu, kapÅ‚ani i samorzÄ…dowcy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

PORAŻKA POGONI NA STARCIE
RUNDY REWANŻOWEJ


Piłkarze ręczni Pogoni Oleśnica nie dali rady Sparcie Oborniki Wielkopolskie. W hali w Borowej nasi zawodnicy zeszli na przerwę przegrywając aż 10:17.Po przerwie pokazali determinację i ducha walk i w 50. min było tylko 20:22. Goście z Obornik jednak szybko odpowiedzieli i utrzymali tę przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 26:28 dla Sparty. O transparentach atakujących burmistrza, dyrektorkę MOKiS-u i radnych piszemy obok. A szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

RADA NADZORCZA LOTNISKA WYBRANA
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…cej jako Lotnisko OleÅ›nica sp. z o.o. w organizacji z siedzibÄ… w CieÅ›lach 46, powoÅ‚aÅ‚o 24 stycznia  w drodze uchwaÅ‚ czÅ‚onków Rady Nadzorczej. W jej skÅ‚ad powoÅ‚ani zostali: na funkcjÄ™ przewodniczÄ…cego - Piotr BrÄ…kowski, wiceprzewodniczÄ…cego - Marcin Dziki, czÅ‚onka - Marek Sarnowski.

HODOWCA MARIHUANY ZATRZYMANY


Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej komendy uzyskali informacjÄ™ na temat mężczyzny, który prawdopodobnie posiada Å›rodki odurzajÄ…ce. Podczas przeszukania jego mieszkania przechwycili marihuanÄ™, z której można byÅ‚o uzyskać blisko 450 porcji handlowych narkotyku. Znaleźli też 8 doniczek z sadzonkami konopi indyjskich. 24-letni mieszkaniec gminy Twardogóra trafiÅ‚ do do policyjnego aresztu.

ZAMASKOWANY MĘŻCZYZNA NAPADŁ
NA BANK W TWARDOGÓRZE


W czwartek 24 stycznia o 13.30 w Twardogórze zamaskowany mężczyzna wszedÅ‚ do jednej z placówek finansowych SKOK-u  i, używajÄ…c przedmiotu przypominajÄ…cego broÅ„ palnÄ…, zażądaÅ‚ od pracowników wydania pieniÄ™dzy. Po uzyskaniu dostÄ™pu do kasy zabraÅ‚ z niej pieniÄ…dze, po czym oddaliÅ‚ siÄ™. Podczas napadu w pomieszczeniu znajdowali siÄ™ jedynie pracownicy - nikomu nic siÄ™ nie staÅ‚o. Policjanci podjÄ™li czynnoÅ›ci zmierzajÄ…ce do ujawnienia sprawcy napadu. Obecnie w dalszym ciÄ…gu prowadzone sÄ… intensywne poszukiwania. Osoby posiadajÄ…ce jakiekolwiek informacje na temat napadu proszone sÄ… o kontakt z najbliższÄ… jednostkÄ… policji, bÄ…dź pod nr telefonu 71 397 6200, 71 315 8997. Komendant Powiatowy Policji w OleÅ›nicy wyznaczyÅ‚ nagrodÄ™ pieniężnÄ… dla osoby mogÄ…cej pomóc w odnalezieniu napastnika.

SANTOR W BIERUTOWIE,
MAZOWSZE W SYCOWIE

Irena Santor, wielka gwiazda polskiej estrady, wystÄ…pi 10 marca w hali widowiskowej w Bierutowie. AkompaniowaÅ‚ jej bÄ™dzie CzesÅ‚aw Majewski. Bilety kosztujÄ… 20 zÅ‚. WczeÅ›niej, bo 26 stycznia, w Sycowie, zaÅ›piewa i zataÅ„czy w hali sportowej zespóÅ‚ Mazowsze. WstÄ™p jest wolny.

NOWY NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI


W Å›rodÄ™ 23 stycznia odbyÅ‚ siÄ™ konkurs na stanowisko naczelnika WydziaÅ‚u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy. ZostaÅ‚ on ogÅ‚oszony po odejÅ›ciu na emeryturÄ™ dotychczasowego naczelnika asp.sztab. Piotra Nieckarza. Do konkursu zgÅ‚osiÅ‚o siÄ™ trzech kandydatów - funkcjonariuszy z powiatu oleÅ›nickiego. Pierwszym etapem konkursu byÅ‚ test wiedzy, którego wynik pozytywny pozwoliÅ‚ na uczestnictwo w kolejnym etapie - rozmowie z komisjÄ… konkursowÄ…. Nowym naczelnikiem zostaÅ‚ asp. Grzegorz Krawczyk. SwojÄ… funkcjÄ™ bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚ od 1 lutego.

POJEDZIEMY POLBUSEM


RozstrzygniÄ™ty zostaÅ‚ przetarg na obsÅ‚ugÄ™ komunikacji miejskiej na terenie OleÅ›nicy. Oferty w postÄ™powaniu zÅ‚ożyÅ‚y trzy firmy: DolnoÅ›lÄ…skie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (firma zaoferowaÅ‚a 4,49 zÅ‚ brutto za 1 kilometr), Trako, Marek Wierzbicki, Wilczyce (3,30 zÅ‚/1 km), Polbus-PKS Sp. z o.o. we WrocÅ‚awiu (2,84 zÅ‚/1 km). WygraÅ‚ Polbus i to on przez najbliższy rok bÄ™dzie woziÅ‚ pasażerów w OleÅ›nicy.

ZAWAŁ PRZEWODNICZĄCEGO

Ryszard Zelinka, przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, przeszedł w poniedziałek 21 stycznia rozległy zawał serca. Został przewieziony na oddział intensywnej terapii do jednego z wrocławskich szpitali.

C`EST LA VIE - BADACH ZAŚPIEWA ZAUCHĘ

Jakub Badach, muzyk, kompozytor i wokalista, wystÄ…pi w miejskiej sali widowiskowej w OleÅ›nicy 12 marca o 18.30. Znany jest przede wszystkim z wieloletnich wystÄ™pów w zespole muzyki pop Poluzjanci. Z Robertem Jansonem nagraÅ‚ przebój „MaÅ‚e szczęścia”. A ostatnio najgÅ‚oÅ›niej byÅ‚o o jego małżeÅ„stwie z AleksandrÄ… KwaÅ›niewskÄ…... W OleÅ›nicy wykona utwory polskiej legendy sceny muzycznej, tragicznie zmarÅ‚ego, Andrzeja Zauchy, w nowych aranżacjach. WejÅ›ciówki, w cenie 25 zÅ‚, bÄ™dÄ… do nabycia w kasie MOKiS-u od 8 lutego.

ZAMKOWY PÓŁMETEK I LO

Jak bawili siÄ™ uczniowie (i nauczyciele...) z oleÅ›nickiego I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego na poÅ‚owinkach w Zamku Książęcym? FOTORELACJA Z ICH PÓŁMETKA NA DOLE STRONY.

LICEALIÅšCI POLONEZA TAŃCZÄ„

Jak bawili siÄ™ maturzyÅ›ci z oleÅ›nickiego II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w Amberze? FOTORELACJA Z ICH STUDNIÓWKI NA DOLE STRONY.

BALOWANIE U STAROSTY
Gala OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego poÅ‚Ä…czona z Balem Starosty odbÄ™dzie siÄ™ w restauracji Aroma Stone w Sycowie 9 lutego. Impreza rozpocznie siÄ™ o godzinie 19 wrÄ™czeniem statuetek oraz wyróżnieÅ„ przedsiÄ™biorcom nominowanym za swojÄ… dziaÅ‚alność w roku 2012. Tuż po gali OSG zacznie siÄ™ Bal Starosty, podczas którego - jak co roku - bÄ™dzie miaÅ‚a miejsce aukcja charytatywna. Dochód z aukcji oraz Å›rodki pochodzÄ…ce ze sprzedaży biletów przeznaczone zostanÄ… na wymianÄ™ okien szpitala w Sycowie. O oprawÄ™ muzycznÄ… i doskonaÅ‚Ä… zabawÄ™ zadbajÄ… muzycy z zespoÅ‚u Evergreen Band. Można już rezerwować bilety - cena to 200 zÅ‚ za osobÄ™, z czego 150 zÅ‚ to koszt balu, natomiast każde 50 zÅ‚ przekazane zostanie na konto Fundacji na rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie OleÅ›nickim. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, dzwoniÄ…c na numer 71/314-01-38, 314-01-28, a także mailowo: promocja@powiat-olesnicki.pl

ZAGRALI DLA IRKA


I MemoriaÅ‚ Ireneusza Maciasia w halowej piÅ‚ce nożnej odbyÅ‚ siÄ™ 13 stycznia w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze. Irek (jego żona na zdjÄ™ciu) zginÄ…Å‚ tragicznie w 2006 r. w wieku 37 lat. Dwa lata wczeÅ›niej zostaÅ‚ uznany najlepszym dziennikarzem sportowym na Dolnym ÅšlÄ…sku. Zaproszeni przez piÅ‚karskiego menadżera Michela Thiry ( na zdjÄ™ciu w Å›rodku) na turniej przyjechali m.in. RadosÅ‚aw Majdan (na zdjÄ™ciu z prawej), Marcin Kuźba, Bartosz Karwan, Grzegorz WÄ™dzyÅ„ski, Igor GoÅ‚aszewski, dyrektor sportowy WisÅ‚y Kraków Jacek Bednarz. Najlepszym piÅ‚karzem i snajperem zawodów zostaÅ‚ Jacek WiÅ›niewski, eks-zawodnik Górnika Zabrze, a bramkarzem Tomasz Idziorek. W turnieju zagrali też inni oleÅ›niccy pogoniarze - Andrzej i Grzegorz Szczypkowscy, Krzysztof Michalewski i MirosÅ‚aw Mularczyk, Reprezentacja Polski Bezdomnych oraz Oldboy Twardogóra z Leszkiem Rusieckimi. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

NOWI HONOROWI


Do grona Honorowych Obywateli Sycowa doÅ‚Ä…czyli konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Åšwiderek oraz Grażyna OrÅ‚owska-Sondej, dziennikarka TVP WrocÅ‚aw. Radni decyzjÄ™ w tej sprawie podjÄ™li jednomyÅ›lnie na ostatniej sesji Rady Miejskiej. TytuÅ‚ trafi do rÄ…k Åšwiderka i OrÅ‚owskiej-Sondej na X Jubileuszowym Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym. TytuÅ‚ Honorowego Obywatela Sycowa otrzymali już: Gertruda Kurzawa, książe Ernst Johan Biron von Curland, Kurt Heinzler, Aleksandra HoÅ‚ubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica.

SKRZYŻUJĄ SZPADY

31 stycznia i 1 lutego w oleÅ›nickiej hali sportowej swoje umiejÄ™tnoÅ›ci zaprezentujÄ… zawodnicy Klubu Sportowego Szpada WrocÅ‚aw. O godz. 11 w tajniki szermierki wprowadzi i przeprowadzi rozgrzewkÄ™ Adam MedyÅ„ski - najwybitniejszy polski trener w tej dyscyplinie, którego podopieczni zdobyli 10 medali olimpijskich. Od 11.30 do 13.30 potrwa pokaz szermierki w wykonaniu mistrzów Polski juniorów i wielokrotnych medalistów mistrzostw i pucharów Europy.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X