Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

CIĘCIE I MODELOWANIE DLA ORKIESTRY


OleÅ›nickie salony – „Zuzann” przy ulicy Åšw. Jadwigi 9, oraz Studio Renty Michalik przy ulicy Mickiewicza 3 - zapraszajÄ… na strzyżenie, czesanie i farbowanie, z którego caÅ‚kowity dochód przeznaczony zostanie na rzecz Wielkiej Orkiestry ÅšwiÄ…tecznej Pomocy. W akcji biorÄ… udziaÅ‚ fryzjerzy z caÅ‚ej Polski, a Jurek Owsiak zachÄ™ca: „Zróbmy sobie fantastyczne fryzury, dla babci, dla dziadka, dla wszystkich tych, dla których zbiera w tym roku Wielka Orkiestra!”.
Na orkiestrowe strzyżenie oleÅ›nickie salony zapraszajÄ… w dniu FinaÅ‚u WOÅšP, czyli w niedzielÄ™ 13 stycznia. Wówczas to w salonach wyÅ‚Ä…czone zostanÄ… kasy, a klienci wynagrodzenie wrzucać bÄ™dÄ… bezpoÅ›rednio do orkiestrowych skarbon. Ale skarbony w oleÅ›nickich salonach znajduje siÄ™ już teraz i już teraz klienci mogÄ… wypeÅ‚niać jÄ… drobnymi datkami. W finaÅ‚owÄ… niedzielÄ™ w salonie wylicytować bÄ™dzie można jednÄ… z maskotek chÅ‚opca o imieniu Nomek (na zdjÄ™ciu), który jest symbolem caÅ‚ej fryzjerskiej akcji, oraz obrazek z oryginalnym, wÅ‚asnorÄ™cznym podpisem Jurka Owsiaka. Zbiórka w oleÅ›nickich salonach jest częściÄ… ogólnopolskiej akcji fryzjerskiej prowadzonej przez salony firmowe marki Kemon – w dotychczasowych siedmiu FinaÅ‚ach udaÅ‚o im siÄ™ zebrać ponad milion zÅ‚otych. „Z fryzjerami gramy od lat, od lat dziÄ™kujemy im za ich zaangażowanie w telewizyjnym studio. Jeżeli możecie, odwiedźcie swojego fryzjera, zróbcie sobie fryzurÄ™, o której zawsze marzyliÅ›cie i bawcie siÄ™ dobrze!” – zachÄ™ca Jurek Owsiak, zapraszajÄ…c jednoczeÅ›nie wszystkich mieszkaÅ„ców OleÅ›nicy do orkiestrowych salonów.

PRZYJEŻDŻAJĄ TURNAU I ŁOWCY.B

Od 4 stycznia, można w MOKiS-ie kupować bilety na kabaret Łowcy.B. Prezentujący absurdalny humor Mariusz Kałamaga i jego koledzy z Cieszyna przyjadą do Oleśnicy w sobotę 26 stycznia. Występ o godz. 18. Bilety kosztują 30 zł. Na scenie miejskiej sali widowiskowej zagra i zaśpiewa Grzegorz Turnau. Bilety na koncert 45-letniego artysty, wykonawcy tzw. poezji śpiewanej, kosztują 60 zł. Krakowianin wystąpi 15 lutego o 18. Bilety można kupować od 11 lutego.

BODZIO - DOBRA MARKA


Fabryka Mebli Bodzio z Goszcza po raz kolejny potwierdziÅ‚a silnÄ… pozycjÄ™ na polskim rynku meblowym. Tym razem znalazÅ‚a siÄ™ w elitarnym gronie Marki Polskie 2012 - rankingu przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita. Redakcja bada, jaka jest wartość marek, stworzonych z myÅ›lÄ… o polskich konsumentach. W rankingu braÅ‚y udziaÅ‚ tylko te marki, które narodziÅ‚y siÄ™ w Polsce, a ich siÅ‚Ä™ oceniano na podstawie czterech kryteriów: pozycji rynkowej, relacji z klientami, postrzegania marki oraz rodzaju rynku. W tym roku badanie przeprowadzono już po raz dziewiÄ…ty, poddajÄ…c dokÅ‚adnej ocenie 330 marek o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ponad 57 mld zÅ‚. Celem rankingu Rzeczpospolitej jest promocja polskiej gospodarki, poprzez pokazanie, że również u nas można tworzyć silne marki, w niczym nie ustÄ™pujÄ…cym Å›wiatowym gigantom oraz stworzenie prestiżowego rankingu marek krajowych.

TRZEJ KRÓLOWIE NA ULICY


Orszak Trzech Króli to uliczna parada organizowana w miastach Hiszpanii, w niektórych miastach Meksyku, a od 2008 r. na ulicach polskich miast. Z inicjatywy Koinonii [Wspólnoty] Jan Chrzciciel oraz parafii Å›w. Jana ApostoÅ‚a i Ewangelisty Orszak Trzech Króli 6 grudnia przejdzie ulicami OleÅ›nicy. To przedsiÄ™wziÄ™cie polegajÄ…ce na przemarszu aktorów przebranych za Trzech Króli, ÅšwiÄ™tÄ… RodzinÄ™, dworaków, wojskowych, anioÅ‚ów, diabÅ‚ów, Heroda. Scenariusz Orszaku nawiÄ…zuje do tradycji jaseÅ‚ek i jest oparty na przekazie biblijnym. Trasa Orszaku przebiegać bÄ™dzie ulicami: BocianiÄ…, ZamkowÄ…, SejmowÄ…, 3 Maja, KiliÅ„skiego, LwowskÄ… i ÅšwiÄ™tej Jadwigi. Przedstawione na niej bÄ™dÄ… sceny zwiÄ…zane z narodzinami Jezusa, przygotowane przez wspólnotÄ™ ewangelizacyjnÄ… Koinonia Jan Chrzciciel, grupy dziaÅ‚ajÄ…ce przy parafii Å›w. Jana oraz oleÅ›nickie szkoÅ‚y i instytucje. Ukoronowaniem wÄ™drówki bÄ™dzie oddanie pokÅ‚onu ÅšwiÄ™tej Rodzinie przy stajence znajdujÄ…cej siÄ™ w Rynku. UdziaÅ‚ w Orszaku może wziąć każdy. Organizatorzy zapraszajÄ… wszystkich chÄ™tnych: dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych. Zgodnie z tradycjÄ… osoba w Orszaku powinna być przebrana za postaci kojarzone z przekazem biblijnym dotyczÄ…cym narodzin Chrystusa lub zastosować w ubiorze jeden z trzech kolorów: zieleÅ„ - symbolizujÄ…cÄ… AzjÄ™, czerwieÅ„ - symbolizujÄ…cÄ… EuropÄ™ lub niebieski - symbol Afryki. Jako nakrycie gÅ‚owy może sÅ‚użyć chusta w wybranym kolorze.

ARESZTOWANY
ZA NAPAD Z NOŻEM

W piÄ…tek 21 grudnia okoÅ‚o 14 oficer dyżurny otrzymaÅ‚ zgÅ‚oszenie od mieszkanki Dobroszyc, że do jej mieszkania wszedÅ‚ zamaskowany mÅ‚ody mężczyzna, który - grożąc użyciem noża - zażądaÅ‚ wydania pieniÄ™dzy. 55-latka oddaÅ‚a napastnikowi biżuteriÄ™ i pieniÄ…dze o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 5.000 zÅ‚. Policjanci po otrzymaniu zgÅ‚oszenia podjÄ™li poszukiwania mężczyzny. Wykonane czynnoÅ›ci operacyjne doprowadziÅ‚y ich do 18-latka, mieszkaÅ„ca gminy Dobroszyce. MÅ‚odzieniec przyznaÅ‚ siÄ™ do zarzucanych mu czynów, ponadto wskazaÅ‚ miejsce ukrycia skradzionego Å‚upu, którego nie zdążyÅ‚ jeszcze sprzedać. Biżuteria i część pieniÄ™dzy wróciÅ‚y do rÄ…k wÅ‚aÅ›cicielki, natomiast 18-latek zostaÅ‚ umieszczony w policyjnym areszcie. SÄ…d Rejonowy w OleÅ›nicy zastosowaÅ‚ wobec niego 3-miesiÄ™czny areszt tymczasowy. Za popeÅ‚nienie tego przestÄ™pstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

ÅšWIÄ„TECZNE JARMARKI W LICEACH


Fotorelacja z jarmarków Å›wiÄ…tecznych w oleÅ›nickich liceach ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych na dole strony.

ZDERZENIE BUSÓW W DROŁTOWICACH.
JEDNA OSOBA NIE ŻYJE

Do czoÅ‚owego zderzenia busów doszÅ‚o w sobotÄ™ 22 grudnia ok. godz. 6.40 we wsi DroÅ‚towice (gmina Syców). ByÅ‚o jeszcze ciemno. Do wypadku doszÅ‚o na prostym odcinku drogi. JadÄ…cy w kierunku Ostrowa Wlkp. kierujÄ…cy peugeotem 21-letni mieszkaniec gminy Przygodzice z nieustalonych dotÄ…d przyczyn zjechaÅ‚ na przeciwny pas ruchu i zderzyÅ‚ siÄ™ czoÅ‚owo z jadÄ…cy w kierunku OleÅ›nicy renault, którym kierowaÅ‚ 33-letni mieszkaniec gminy SoÅ›nie. W renaulcie  jechaÅ‚o sześć osób, w drugim busie dwie. Cztery osoby zdoÅ‚aÅ‚y opuÅ›cić uszkodzone pojazdy o wÅ‚asnych siÅ‚ach. Na miejscu zginęła jedna osoba - pasażer renaulta, 43-letni BogusÅ‚aw R., mieszkaniec Chojnika, wsi w gminie SoÅ›nie. PozostaÅ‚e siedem trafiÅ‚o do szpitali w OleÅ›nicy i WrocÅ‚awiu. Trzech poszkodowanych opuÅ›ciÅ‚o już szpital w OleÅ›nicy, pozostali uczestnicy zdarzenia nadal przebywajÄ… na obserwacji w szpitalu we WrocÅ‚awiu. W najcięższym stanie byÅ‚ kierowca drugiego busa. W renaulcie podróżowali jeszcze mężczyźni w wieku: 20, 23, 36 i 53 lata - mieszkaÅ„cy powiatu ostrowskiego oraz mieszkaniec MiÄ™dzyborza. Pasażerem peugeota byÅ‚ 21-letni mieszkaniec gminy Przygodzice. Droga krajowa nr 25 byÅ‚a dÅ‚ugo zablokowana. Busy wiozÅ‚y budowlaÅ„ców do pracy.

ANNA MARIA WESOŁOWSKA W OLEÅšNICKIM ZAMKU

 

SÄ™dzia Anna Maria WesoÅ‚owska, przedstawicielka Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy ministrze sprawiedliwoÅ›ci, oraz dr Laura Koba, specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, autorka scenariusza inscenizacji „Prawa dziecka przed sÄ…dem, byÅ‚y gośćmi specjalnymi konferencji „Prawa dziecka a aktywność obywatelska", która odbyÅ‚a siÄ™ w auli Zamku Książąt OleÅ›nickich. OrganizowaÅ‚y ja PCEiK z I LO w OleÅ›nicy, przy wspóÅ‚pracy CKiW OHP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wÅ‚adz samorzÄ…dowych, dyrektorzy placówek oÅ›wiatowych i kulturalnych, nauczyciele, przedstawiciele instytucji i organizacji, realizujÄ…cych dziaÅ‚ania na rzecz dzieci i mÅ‚odzieży, czÅ‚onkowie samorzÄ…dów szkolnych, radni MÅ‚odzieżowej Rady Miasta OleÅ›nicy oraz wychowankowie CKiW OHP. 

ZAÅ»ALENIE JÓZEFA K. ODRZUCONE

Ważne rozstrzygniÄ™cie zapadÅ‚o w Å›rodÄ™ 19 grudnia w oleÅ›nickim SÄ…dzie Rejonowym. ZwiÄ…zane byÅ‚o z zawiadomieniem, które do prokuratury zÅ‚ożyÅ‚ eks-dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych Józef K. UtrzymywaÅ‚ on, że 6 jego podpisów na zmianach aneksu umowy o budowie drogi w Åšlizowie, który spowodowaÅ‚ cofniÄ™cie unijnej dotacji, zostaÅ‚o sfaÅ‚szowanych. Prokuratura w OÅ‚awie, która prowadziÅ‚a tÄ™ sprawÄ™, umorzyÅ‚a jÄ… "wobec niewykrycia sprawcy". Na tÄ™ decyzjÄ™ Józef K. zÅ‚ożyÅ‚ zażalenie. Jego obroÅ„ca podnosiÅ‚, że zażalenie jest zasadne, bo obecna decyzja oÅ‚awskiej Prokuratury powoduje, że nadal nie wiadomo, kto zÅ‚ożyÅ‚ ów feralny podpis. PrzedÅ‚ożyÅ‚ też opinie grafologa, wskazujÄ…cÄ… - jak to okreÅ›liÅ‚ - na "prawdopodobieÅ„stwo popeÅ‚nia przestÄ™pstwa przez innÄ… osobÄ™". Prokuratura z kolei stoi na stanowisku, że Józef K. w tej sprawie nie ma statusu pokrzywdzonego i nie ma tym samym prawa do skÅ‚adania zażalenia. SÄ…d podzieliÅ‚ tÄ™ argumentacjÄ™ i zażalenia Józefa K. nie uwzglÄ™dniÅ‚. Co teraz? O prawnych aspektach tego postanowienia sÄ…dowego czytaj w papierowym wydaniu Panoramy.

PREZES IDZIE DO SÄ„DU
Z MIROSŁAWEM PAŁKĄ I KAZIMIERZEM K.

Prezes jednego z oleśnickich stowarzyszeń sportowych Wojciech R. złożył dwa prywatne akty oskarżenia. Jeden przeciwko Kazimierzowi K., prezesowi Stowarzyszenia Interwencji Obywatelskiej, a drugi przeciwko wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Mirosławowi Pałce [wyraził zgodę na podanie pełnych danych] oraz 3 innym osobom, autorom - zdaniem prywatnego oskarżyciela - internetowych komentarzy. Zarzuca im wszystkim zniesławienie. Pierwsze rozprawy przed Sądem Rejonowym w Oleśnicy odbędą się odpowiednio - 8 i 18 stycznia 2013 r.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X