Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

DO POCZYTANIA
W PAPIEROWEJ PANORAMIE

NIE PŁACILI ZUS-u ZA PERSONEL SZPITALA - Odkrywamy kolejnÄ… aferÄ™ z niepÅ‚aceniem skÅ‚adek ZUS. Kontrola wykazaÅ‚a, że Powiatowy ZespóÅ‚ Szpitali w OleÅ›nicy zawarÅ‚ umowÄ™ z firmÄ… z Opola, która zatrudniaÅ‚a na dyżury pracowników szpitala. Ale nikt nie pÅ‚aciÅ‚ za nich przez 3 lata ZUS-u. Kto spÅ‚aci teraz zalegÅ‚oÅ›ci?

ALKOMATY W HALACH SPORTOWYCH? - Czy w halach sportowych gminy Oleśnica staną alkomaty? Ich zakup proponuje radna Elżbieta Kotwa. Jej wniosek wzbudził na sesji Rady Gminy lekką konsternację, ale i ożywioną dyskusję.

PROKURATURA O POBICIU W KATOLICKIEJ SP - Ujawniamy, jak zakończyła się w Prokuraturze Rejonowej zgłoszona sprawa pobicia 13-letniej uczennicy.

TAJNA DYSKUSJA O KREDYCIE - Czy w gminie Syców sytuacja finansowa jest już tak zÅ‚a, że o kredycie radni muszÄ… dyskutowac za zamkniÄ™tymi drzwiami? Opisujemy kulisy wziÄ™cia przez samorzÄ…d kolejnej pożyczki, tym razem w wysokoÅ›ci 1,3 mln zÅ‚.

NAJPIĘKNIEJSZA NA PŁYWALNI - To olimpijka, która uchodzi za jednÄ… z najÅ‚adniejszych i najbardziej fotogenicznych sportsmenek w Polsce. ByÅ‚a kandydatkÄ… w wyborach miss uczelni i konkursie "Top 10 najpiÄ™kniejszych polskich sportsmenek". A teraz bÄ™dzie trenowaÅ‚a mÅ‚odych pÅ‚ywaków w OleÅ›nicy.

MIKOŁAJKI NA LODZIE

OleÅ›nicki Kompleks Rekreacyjny Atol 6 grudnia organizuje "MikoÅ‚ajki na lodzie". Profesjonalni animatorzy dla uczniów szkóÅ‚ podstawowych bÄ™dÄ… przeprowadzać różne konkursy, zabawy i konkurencje na lodowisku. Nie zabraknie MikoÅ‚aja, który wrÄ™czy dzieciom pamiÄ…tkowe dyplomy oraz rozda sÅ‚odycze. Klientów indywidualnych Atol zaprasza w godzinach od 15 do 20. MikoÅ‚aj na Å‚yżwach bÄ™dzie umilaÅ‚ i osÅ‚adzaÅ‚ czas spÄ™dzony na lodowisku.
 

PODEBATUJMY O KŁADCE...


Pełne wyniki ekspertyzy Politechniki Wrocławskiej, dotyczącej stanu kolejowej kładki, poznamy w trakcie otwartego spotkania organizowanego 8 grudnia przez oleśnickie biuro poselskie Michała Jarosa (PO). Ile będzie kosztował remont? 1,4 mln? 0,7 mln? A może jeszcze mniej?... Do hotelu Perła na niedzielną debatę zaproszono przedstawicieli władz miasta, gminy i powiatu, PKP Nieruchomości, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Oleśnickiego
Stowarzyszenia MiÅ‚oÅ›ników Techniki Olsensium oraz Stowarzyszenia MÅ‚odzi Demokraci. Spotkanie rozpocznie siÄ™ o godzinie 17 i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. - PeÅ‚ne wyniki ekspertyzy specjalistów z Politechniki WrocÅ‚awskiej wskażą nam, ile trzeba na remont kÅ‚adki wydać. ChciaÅ‚bym, żebyÅ›my ponad politycznymi podziaÅ‚ami wspólnie rozwiÄ…zali ten uciążliwy dla wielu oleÅ›niczan problem - mówi poseÅ‚ M. Jaros.

WYROSTEK NA AKORDEONIE


...zagra 4 stycznia w miejskiej sali widowiskowej w OleÅ›nicy. Marcin Wyrostek (zwyciÄ™zca II edycji Mam Talent) wystÄ…pi z zespoÅ‚em Tango Corazon, Koncert „Tango Music & Dance Show” odbÄ™dzie siÄ™ z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego w OleÅ›nicy. WystÄ™p inspirowany jest twórczoÅ›ciÄ… argentyÅ„skich kompozytorów tanga. W ramach muzyczno-tanecznego show muzykom na scenie towarzyszÄ… pary taneczne. ZataÅ„czÄ… Anna GÅ‚ogowska i Jan Klimenta (Taniec z Gwiazdami) oraz Tomasz BaraÅ„ski (You Can Dance) . W trakcie koncertu wybrzmiewać bÄ™dÄ… argentyÅ„skie tanga i folkowe nuty muzyki baÅ‚kaÅ„skiej. Repertuar zespoÅ‚u oparty jest gÅ‚ównie na tangach Astora Piazzolli oraz Richarda Galliano. koncercie. Bilety na koncert kosztujÄ… 30 zÅ‚ i bÄ™dÄ… do nabycia od 7 grudnia w biurze MOKiS.

MIRELKA W ZŁOCIE

CzoÅ‚ówka mÅ‚odych zawodniczek z kraju, reprezentujÄ…cych ponad 20 klubów bokserskich, walczyÅ‚a w GrudziÄ…dzu w MÅ‚odzieżowych Mistrzostwach Polski kobiet oraz finale IV Pucharu Polski Juniorek w boksie. W finale PP w kat 60 kg wystÄ…piÅ‚a zawodniczka OrÅ‚a OleÅ›nica Mirella Skubij. SpotkaÅ‚a siÄ™ z bardzo doÅ›wiadczona zawodniczkÄ… z BKS Gorzów Wielkopolski PatrycjÄ… Pawlak. Dla naszej zawodniczki to starcie byÅ‚o 4. oficjalnÄ… walkÄ… w ringu, a dla rywalki 41. Ale to oleÅ›niczanka narzuciÅ‚a swój styl walki, wykorzystujÄ…c szybkość i zasiÄ™g ramion. Werdykt sÄ™dziów byÅ‚ jednogÅ‚oÅ›ny – Mirella wygraÅ‚a 3:0. Nasza zawodniczka, która zostaÅ‚a powoÅ‚ana do szerokiej kadry narodowej juniorek, razem z pozostaÅ‚ymi zawodnikami OrÅ‚a trenuje obecnie w CKiW OHP.

O LOTNISKU W MONA MO

Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ Lotniska-OleÅ›nica w sobotÄ™ 8 grudnia o godz. 10 w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Mona Mo organizuje debatÄ™ o przyszÅ‚oÅ›ci lotniska. - Zapraszamy chcÄ…cych podzielić siÄ™ z nami swoimi propozycjami, a także ewentualnych inwestorów zainteresowanych planami rewitalizacji oleÅ›nickiego lotniska. Na spotkaniu bÄ™dzie okazja zapoznać siÄ™ z zaÅ‚ożeniami rozwoju inwestycji, a także wziąć udziaÅ‚ w dyskusji - mówi Grzegorz DÅ‚ubak, prezes Stowarzyszenia. - Trudna sytuacja gospodarcza, zakoÅ„czenie pomocowych programów unijnych na lata 2007-2012, oraz brak konkretów na 2013 rok i planu UE na 2014 - 2020, degradacja i dewastacja lotniska przez poprzednich „opiekunów”, to wszystko zmusza nas do wielu zmian w planie rewitalizacji, szukania innych rozwiÄ…zaÅ„ - dodaje. Przewidziana jest obecność starosty, burmistrza OleÅ›nicy i wójta gminy. Bieżący grzecznoÅ›ciowy kontakt roboczy do Stowarzyszenia: tel. 661-303-093; e-mail: jareks@serwis-polska.pl.

MIKOŁAJKI W STAROSTWIE

Mikołajki w starostwie
W minionÄ… sobotÄ™ dzieci pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczyÅ‚y w spotkaniu mikoÅ‚ajkowym. Specjalnie dla nich przygotowany zostaÅ‚ program artystyczny. ByÅ‚y prezenty, zabawy, konkursy oraz wspólne Å›piewanie Å›wiÄ…tecznych piosenek. O magicznÄ… atmosferÄ™ i Å›wiÄ…tecznÄ… oprawÄ™ zadbaÅ‚a krakowska grupa UniwersaÅ‚, która dla ponad 40. dzieci przygotowaÅ‚a znakomitÄ… zabawÄ™, peÅ‚nÄ… niespodzianek.

Mikołajki w starostwie

SZACH-MAT GIMNAZJALISTÓW Z SYCOWA

5 drużyn wzięło udziaÅ‚ w Mistrzostwach Powiatu w szachach. Zawody rozegrano w Gimnazjum nr 3 w OleÅ›nicy. GÅ‚ównym organizatorem i sÄ™dziÄ… byÅ‚a Marzenna Chojnacka, której pomagaÅ‚ Ryszard Rosiek z Sycowa.

WYNIKI
1. G Syców - 12 pkt (op. Barbara Fic-Nowak)
2. G3 Oleśnica - 11 (Marzenna Chojnacka)
3. G1 Oleśnica - 8 (Adam Kwaczyński)
4. G Dziadowa Kłoda - 7 (Stanisław Cichosz)
5. G2 Oleśnica - 2 (Jacek Malczewski)

Zwycięska drużyna grała w składzie: T. Jadanowski (najlepszy na II szachownicy), J. Kuczkowski (najlepszy na I), A. Domagalski, M. Miedzińska.

19 x HIV w POWIECIE OLEÅšNICKIM

WedÅ‚ug danych epidemiologicznych, w Polsce do koÅ„ca lipca 2011 r. odnotowano 14.725 zakażonych wirusem HIV, 2.623 zachorowaÅ„ na AIDS. 1.103 chorych zmarÅ‚o na AIDS (dane Krajowego Centrum ds. AIDS). Jak podaje w swoim komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w powiecie oleÅ›nickim w 2011 roku stwierdzono 2 zachorowania na AIDS, natomiast w okresie od stycznia do listopada 2012 roku odnotowano 19 bezobjawowych zakażeÅ„ wirusem HIV. 1 grudnia obchodziliÅ›my Åšwiatowy DzieÅ„ Walki z AIDS.  .

MISTRZOWIE KOMETKI


60 badmintonistów stanęło na starcie V Amatorskiego Turnieju Badmintona w OleÅ›nicy. Rywalizowano w 4 kategoriach: gra pojedyncza - mężczyzn, kobiet, seniorów (50+) oraz uczniów szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjalnych ( bez podziaÅ‚u na pÅ‚eć). Organizatorem zawodów w miejskiej hali sportowej byÅ‚ MOKiS.

WYNIKI
uczniowie
1. Mikolaj Glinicki
2. Konrad Baliński
3. Łukasz Kryczka
mężczyźni
1. Rafał Glinicki
2. Krzysztof Marek
3. Andrzej Fischer
kobiety
1. Izabela Mikołajun
2. Karolina Olszewska
3. Iwona Trzciańska
seniorzy
1. Andrzej Szumski
2. Małgorzata Stankiewicz
3. Piotr Stankiewicz

404 GOŁĘBIE POCZTOWE
PRZYLECIAŁY DO OLEŚNICY

404 goÅ‚Ä™bie można byÅ‚o podziwiać na wystawie „OleÅ›nica 2012” w sobotÄ™ i niedzielÄ™ w Szkole Podstawowej nr 2. Wystawili je hodowcy z 11 miast Dolnego ÅšlÄ…ska. W sobotÄ™ wrÄ™czono nagrody laureatom Mistrzostw OkrÄ™gu WrocÅ‚aw w sezonie lotowym 2012. A w niedzielÄ™ odbyÅ‚a siÄ™ aukcja goÅ‚Ä™bi czoÅ‚owych hodowców z Polski i z zagranicy na cele dobroczynne. Laureatami nagrody za wystawÄ™ „OleÅ›nica 2012” zostali: RafaÅ‚ Wolszczak, StanisÅ‚aw Dorobek, StanisÅ‚aw Derdak, Marcin KorzÄ™pa, Andrzej Macko, Tomasz JÄ™drzejczyk, Andrzej Migalski, Andrzej JaÅ‚owy i Marek Kubiak.

ROBIÄ„ BIEDRONKI,
CZYLI KOLEJNY SKOK W SYCOWIE


Nie ma koÅ„ca seria zuchwaÅ‚ych wÅ‚amaÅ„ w Sycowie. Tym razem w nocy z niedzieli na poniedziaÅ‚ek nieznani sprawcy wÅ‚amali siÄ™ do marketu sieci Biedronka przy ulicy Kaliskiej. Ze sklepu zginęła gotówka, zabrana także banknoty ze znajdujÄ…cego siÄ™ wewnÄ…trz budynku bankomatu. Nieoficjalnie mówi siÄ™, że zginęło ok. 15 tysiÄ™cy zÅ‚. Z informacji Panoramy wynika że sprawcy to wyspecjalizowana w napadach na Biedronki szajka.

WESZLI DO RADY SZPZOZ
Rada Miasta OleÅ›nicy desygnowaÅ‚a do Rady SpoÅ‚ecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w OleÅ›nicy Piotra PawÅ‚owskiego, Marka Czarneckiego, Roberta SarnÄ™, StanisÅ‚awa Pytla, KatarzynÄ™ Jurzyk i Józefa Stojanowskiego.

WKS NA MECIE

Zawodnicy, trenerzy i działacze WKS Oleśniczanka podsumowali sezon 2011/2012. Były multimedialne pokazy, nagrody dla najlepszych i poczęstunek. Spotkanie odbyło się w resturacji Aquarium. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

ZŁOTA KACZKA
DLA DYLEWSKIEJ


PochodzÄ…ca z OleÅ›nicy Jolanta Dylewska otrzymaÅ‚a ZÅ‚otÄ… KaczkÄ™ 2012 za zdjÄ™cia do filmu "W ciemnoÅ›ci". ZÅ‚ote Kaczki to nagrody przyznawane przez czytelników magazynu "Film". WrÄ™czono je uroczystej gali w Warszawie. Dylewska byÅ‚a na niej nieobecna. O jej drodze życiowej i twórczoÅ›ci w Panoramie pisaliÅ›my już wielokrotnie (m.in.http://www.panoramaolesnicka.pl/artykul,526.htm)

"STAN WOJENNY" W OLEÅšNICY


14 grudnia o 19 w rynku stanie posterunek milicji, wjadÄ… pojazdy wojskowe i cywilne z epoki, w tym samochód opancerzony BRDM. O odpowiedniÄ… oprawÄ™ zadbajÄ… rekonstruktorzy, którzy wcielÄ… siÄ™ w role patrolujÄ…cych miasto funkcjonariuszy, a wszystko odbÄ™dzie siÄ™ z dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y. W scenariuszu inscenizacji stanu wojennego nie zabraknie takich wydarzeÅ„ jak: rozpÄ™dzenie demonstracji, zatrzymanie cywilnego auta, aresztowanie i zatrzymanie podejrzanych. CaÅ‚ość bÄ™dzie komentowana przez narratora, dziÄ™ki czemu wszyscy z Å‚atwoÅ›ciÄ… zorientujÄ… siÄ™, co rozgrywa siÄ™ na ich oczach.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X