Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

MIRELKA W ZŁOCIE

CzoÅ‚ówka mÅ‚odych zawodniczek z kraju, reprezentujÄ…cych ponad 20 klubów bokserskich, walczyÅ‚a w GrudziÄ…dzu w MÅ‚odzieżowych Mistrzostwach Polski kobiet oraz finale IV Pucharu Polski Juniorek w boksie. W finale PP w kat 60 kg wystÄ…piÅ‚a zawodniczka OrÅ‚a OleÅ›nica Mirella Skubij. SpotkaÅ‚a siÄ™ z bardzo doÅ›wiadczona zawodniczkÄ… z BKS Gorzów Wielkopolski PatrycjÄ… Pawlak. Dla naszej zawodniczki to starcie byÅ‚o 4. oficjalnÄ… walkÄ… w ringu, a dla rywalki 41. Ale to oleÅ›niczanka narzuciÅ‚a swój styl walki, wykorzystujÄ…c szybkość i zasiÄ™g ramion. Werdykt sÄ™dziów byÅ‚ jednogÅ‚oÅ›ny – Mirella wygraÅ‚a 3:0.
Nasza zawodniczka, która zostaÅ‚a powoÅ‚ana do szerokiej kadry narodowej juniorek, razem z pozostaÅ‚ymi zawodnikami OrÅ‚a trenuje obecnie w CKiW OHP.

O LOTNISKU W MONA MO

Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ Lotniska-OleÅ›nica w sobotÄ™ 8 grudnia o godz. 10 w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Mona Mo organizuje debatÄ™ o przyszÅ‚oÅ›ci lotniska. - Zapraszamy chcÄ…cych podzielić siÄ™ z nami swoimi propozycjami, a także ewentualnych inwestorów zainteresowanych planami rewitalizacji oleÅ›nickiego lotniska. Na spotkaniu bÄ™dzie okazja zapoznać siÄ™ z zaÅ‚ożeniami
rozwoju inwestycji, a także wziąć udziaÅ‚ w dyskusji - mówi Grzegorz DÅ‚ubak, prezes Stowarzyszenia. - Trudna sytuacja gospodarcza, zakoÅ„czenie pomocowych programów unijnych na lata 2007-2012, oraz brak konkretów na 2013 rok i planu UE na 2014 - 2020, degradacja i dewastacja lotniska przez poprzednich „opiekunów”, to wszystko zmusza nas do wielu zmian w planie rewitalizacji, szukania innych rozwiÄ…zaÅ„ - dodaje. Przewidziana jest obecność
starosty, burmistrza OleÅ›nicy i wójta gminy. Bieżący grzecznoÅ›ciowy kontakt roboczy do Stowarzyszenia: tel. 661-303-093; e-mail: jareks@serwis-polska.pl.

SZACH-MAT GIMNAZJALISTÓW Z SYCOWA

5 drużyn wzięło udziaÅ‚ w Mistrzostwach Powiatu w szachach. Zawody rozegrano w Gimnazjum nr 3 w OleÅ›nicy. GÅ‚ównym organizatorem i sÄ™dziÄ… byÅ‚a Marzenna Chojnacka, której pomagaÅ‚ Ryszard Rosiek z Sycowa.

WYNIKI
1. G Syców - 12 pkt (op. Barbara Fic-Nowak)
2. G3 Oleśnica - 11 (Marzenna Chojnacka)
3. G1 Oleśnica - 8 (Adam Kwaczyński)
4. G Dziadowa Kłoda - 7 (Stanisław Cichosz)
5. G2 Oleśnica - 2 (Jacek Malczewski)

Zwycięska drużyna grała w składzie: T. Jadanowski (najlepszy na II szachownicy), J. Kuczkowski (najlepszy na I), A. Domagalski, M. Miedzińska.

19 x HIV w POWIECIE OLEÅšNICKIM

WedÅ‚ug danych epidemiologicznych, w Polsce do koÅ„ca lipca 2011 r. odnotowano 14.725 zakażonych wirusem HIV, 2.623 zachorowaÅ„ na AIDS. 1.103 chorych zmarÅ‚o na AIDS (dane Krajowego Centrum ds. AIDS). Jak podaje w swoim komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w powiecie oleÅ›nickim w 2011 roku stwierdzono 2 zachorowania na AIDS, natomiast w okresie od stycznia do listopada 2012 roku odnotowano 19 bezobjawowych zakażeÅ„ wirusem HIV. 1 grudnia obchodzimy Åšwiatowy DzieÅ„ Walki z AIDS.  Z inicjatywy Åšwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieÅ„ ten jest uroczyÅ›cie obchodzony od 1988 r. w celu uÅ›wiadomienia  zagrożenia oraz poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS. Jest to dzieÅ„, w którym szczególnie staramy siÄ™ przeÅ‚amywać bariery takie, jak strach i wynikajÄ…cÄ… z niego stygmatyzacjÄ™ osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Symbolem solidarnoÅ›ci z osobami żyjÄ…cymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjacióÅ‚mi jest „czerwona kokardka”.

MISTRZOWIE KOMETKI


60 badmintonistów stanęło na starcie V Amatorskiego Turnieju Badmintona w OleÅ›nicy. Rywalizowano w 4 kategoriach: gra pojedyncza - mężczyzn, kobiet, seniorów (50+) oraz uczniów szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjalnych ( bez podziaÅ‚u na pÅ‚eć). Organizatorem zawodów w miejskiej hali sportowej byÅ‚ MOKiS.

404 GOŁĘBIE POCZTOWE
PRZYLECIAŁY DO OLEŚNICY

404 goÅ‚Ä™bie można podziwiać na wystawie „OleÅ›nica 2012” w sobotÄ™ i niedzielÄ™ w Szkole Podstawowej nr 2, w godz. 15 – 20. Wystawili je hodowcy z 11 miast Dolnego ÅšlÄ…ska. W sobotÄ™ wrÄ™czono nagrody laureatom Mistrzostw OkrÄ™gu WrocÅ‚aw w sezonie lotowym 2012. A w niedzielÄ™ o godz. 13 odbÄ™dzie siÄ™ aukcja goÅ‚Ä™bi czoÅ‚owych hodowców z Polski i z zagranicy na cele dobroczynne. Bilet wstÄ™pu kosztuje 10 zÅ‚.

ROBIÄ„ BIEDRONKI,
CZYLI KOLEJNY SKOK W SYCOWIE


Nie ma koÅ„ca seria zuchwaÅ‚ych wÅ‚amaÅ„ w Sycowie. Tym razem w nocy z niedzieli na poniedziaÅ‚ek nieznani sprawcy wÅ‚amali siÄ™ do marketu sieci Biedronka przy ulicy Kaliskiej. Ze sklepu zginęła gotówka, zabrana także banknoty ze znajdujÄ…cego siÄ™ wewnÄ…trz budynku bankomatu. Nieoficjalnie mówi siÄ™, że zginęło ok. 15 tysiÄ™cy zÅ‚. Z informacji Panoramy wynika że sprawcy to wyspecjalizowana w napadach na Biedronki szajka.

KREDYT ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI

Prawie godzinÄ™ trwaÅ‚a przerwa w obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie. Powodem byÅ‚a dyskusja, toczÄ…ca siÄ™ za zamkniÄ™tymi drzwiami, dotyczÄ…ca zaciÄ…gniÄ™cia dÅ‚ugoterminowego kredytu w kwocie 1.300.000 zÅ‚. Ostatecznie 13 gÅ‚osami „za” i 1 „wstrzymujÄ…cym siÄ™” radni podjÄ™li uchwaÅ‚Ä™ i wszystko wskazuje na to, że kredyt zostanie zaciÄ…gniÄ™ty. Nieoficjalnie mówi siÄ™, że brak pieniÄ™dzy z Unii może spowodować brak pieniÄ™dzy na bieżące wydatki gminy. Dlatego konieczne jest zaciÄ…gniÄ™cie dÅ‚ugoterminowego kredytu. Oficjalnie zaÅ› uchwaÅ‚Ä™ uzasadnia siÄ™ tym, iż brak możliwoÅ›ci otrzymania zwrotu w roku 2012 poniesionych nakÅ‚adów na zadania inwestycyjne wspóÅ‚finansowane ze Åšrodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnoÅ›lÄ…skiego wymusza konieczność zastÄ…pienia części planowanych dotacji kredytem. Zabezpieczeniem kredytu bÄ™dzie weksel „in blanco”,. a jego spÅ‚ata ma nastÄ…pić w roku 2013 ze zwrotu Å›rodków dokonanych prze województwo dolnoÅ›lÄ…skie w ramach RPO. Od gÅ‚osu wstrzymaÅ‚ siÄ™ radny Dariusz Maniak. - Rozumiem potrzebÄ™ zaciÄ…gniÄ™cia kredytu oraz to, że budżet „musi siÄ™ domknąć”. Ale nadal nie rozumiem genezy zaciÄ…gniÄ™cia kredytu, skoro wszystkie inwestycje zostaÅ‚y odebrane i zakoÅ„czone- mówiÅ‚  już w sali obrad radny Maniak. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy…

WESZLI DO RADY SZPZOZ
Rada Miasta OleÅ›nicy desygnowaÅ‚a do Rady SpoÅ‚ecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w OleÅ›nicy Piotra PawÅ‚owskiego, Marka Czarneckiego, Roberta SarnÄ™, StanisÅ‚awa Pytla, KatarzynÄ™ Jurzyk i Józefa Stojanowskiego.

WKS NA MECIE

Zawodnicy, trenerzy i działacze WKS Oleśniczanka podsumowali sezon 2011/2012. Były multimedialne pokazy, nagrody dla najlepszych i poczęstunek. Spotkanie odbyło się w resturacji Aquarium. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

SZCZODRÓW ZAGRA Z JUVENTUSEM


27 listopada odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie organizacyjne oraz losowanie grup do VII Edycji Halowej Ligi PiÅ‚ki Nożnej Zina-Sycówka Cup. W tegorocznym turnieju weźmie udziaÅ‚ 19 drużyn. Grupa A to: Radzowice, Juventus, Szczodrów, Ogrodzenia Pudys Gronowiec, Mar-Tel, FC TrÄ™baczów, Ascobloc, Ferranti Meble, Oldboje Syców i Åšlizów. A grupe B utworzÄ…: Kozi Team, Marian Team, Sportowy Live Styl OleÅ›nica, Skino Team, Kantor Team, Zawisza SoÅ›nie, Milian, Komorów, The Game. Rozgrywki rozpocznÄ… siÄ™ 2 grudnia o 10 w hali sycowskiego MOSiR-u. Organizatorem turnieju jest Łukasz Schonfelder. W ubiegÅ‚orocznej edycji 1. miejsce zajÄ…Å‚ Komorów, 2. - Ferranti Meble, a 3. - Mar-Tel.

ZŁOTA KACZKA
DLA DYLEWSKIEJ


PochodzÄ…ca z OleÅ›nicy Jolanta Dylewska otrzymaÅ‚a ZÅ‚otÄ… KaczkÄ™ 2012 za zdjÄ™cia do filmu "W ciemnoÅ›ci". ZÅ‚ote Kaczki to nagrody przyznawane przez czytelników magazynu "Film". WrÄ™czono je uroczystej gali w Warszawie. Dylewska byÅ‚a na niej nieobecna. O jej drodze życiowej i twórczoÅ›ci w Panoramie pisaliÅ›my już wielokrotnie (m.in.http://www.panoramaolesnicka.pl/artykul,526.htm)

"STAN WOJENNY" W OLEÅšNICY


14 grudnia o 19 w rynku stanie posterunek milicji, wjadÄ… pojazdy wojskowe i cywilne z epoki, w tym samochód opancerzony BRDM. O odpowiedniÄ… oprawÄ™ zadbajÄ… rekonstruktorzy, którzy wcielÄ… siÄ™ w role patrolujÄ…cych miasto funkcjonariuszy, a wszystko odbÄ™dzie siÄ™ z dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y. W scenariuszu inscenizacji stanu wojennego nie zabraknie takich wydarzeÅ„ jak: rozpÄ™dzenie demonstracji, zatrzymanie cywilnego auta, aresztowanie i zatrzymanie podejrzanych. CaÅ‚ość bÄ™dzie komentowana przez narratora, dziÄ™ki czemu wszyscy z Å‚atwoÅ›ciÄ… zorientujÄ… siÄ™, co rozgrywa siÄ™ na ich oczach.

GKN INWESTUJE.
DOCELOWO ZATRUDNI 100 OSÓB

Starosta odwiedził nową inwestycję GKN-u

StarostÄ™ Zbigniewa PotyraÅ‚Ä™ oraz burmistrza Jana Bronnsia goÅ›ciÅ‚o kierownictwo GKN Driveline, które prezentowaÅ‚o najnowszy projekt inwestycyjny. W powstajÄ…cym obiekcie bÄ™dzie funkcjonowaÅ‚ dziaÅ‚ badawczo- rozwojowy (Centrum Inżynieryjne), zajmujÄ…cy siÄ™ konstruowaniem i badaniami produktów. Zostanie uruchomiona produkcja nowoczesnych komponentów do póÅ‚osi napÄ™dowych, a także zainstalowane zostanÄ… ciÄ…gi technologiczne, pozwalajÄ…ce na rozpoczÄ™cie w zakÅ‚adzie produkcji kompletnych waÅ‚ów napÄ™dowych. ZakoÅ„czenie budowy planowane jest na koniec kwietnia 2013 r. Od tego momentu rozpocznÄ… siÄ™ prace przygotowawcze do przyjÄ™cia nowych maszyn. W poÅ‚owie kwietnia 2014 r. w firmie planuje siÄ™ rozpoczÄ™cie produkcji waÅ‚ów napÄ™dowych. Wzrost zatrudnienia bÄ™dzie nastÄ™powaÅ‚ stopniowo przez 5 lat. Obecnie spóÅ‚ka zatrudnia 650 osób, a docelowo zatrudnienie powinno wzrosnąć o 100 osób. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

DRUGI KONKURS NA DYREKTORA SZPITALA


Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Musi złożyć koncepcję funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szpitali w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta oraz jakości świadczonych usług. Oferty należy składać do 4 stycznia.

BLIŻEJ GWIAZD:
NOWICKI, WOLSZCZAK, DANCEWICZ

Za nami pierwszy dzieÅ„ OleÅ›nickich SpotkaÅ„ Filmowych "Bliżej Gwiazd". GwiazdÄ… pierwszego dnia byÅ‚ aktor Jan Nowicki, który opowiadaÅ‚ o swojej książce „Mężczyzna i one” oraz odebraÅ‚ z rÄ…k burmistrza Jana Bronsia nagrodÄ™ oleÅ›nickiej publicznoÅ›ci.

Spotkanie poprowadzili redaktor MichaÅ‚ ChaciÅ„ski i aktorka Grażyna Wolszczak. Wolszczak byÅ‚a też jednÄ… z gwiazd drugiego dnia SpotkaÅ„. DoÅ‚Ä…czyÅ‚a do niej aktorka Renata Dancewicz. Dla mÅ‚odzieży przygotowano warsztaty ze scenarzystÄ… Cezarym Harasimowiczem i operatorem Andrzejem Wolfem. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

TEN LWÓW, TO MIASTO SNÓW...

Konkurs poezji kresowej

W VII Konkursie Recytatorskim Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara rywalizowaÅ‚o 44 uczestników, reprezentujÄ…cych 11 oleÅ›nickich szkóÅ‚. Laureatami konkursu zostali:
w kategorii szkoÅ‚y podstawowe: 1. Barbara Steblecka SP6 (op. Joanna Kajmowicz), 2. Aleksandra Konieczna SP2 (Danuta SeredyÅ„ska), 3. Joanna Łuczak SP4 (Grażyna DÅ‚ubakowska). Wyróżnienia: Nicola CielibaÅ‚a, Natalia BanaÅ›, Daria Englot, Hanna Zdanowicz, Mateusz Torski, Klaudia Nowak
w kategorii gimnazja i licea: 1. Dominika OrÅ‚owska II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek), 2. Jakub JÄ™drusiak G3 (Maria Lota-Malak), 3. Martyna Herman II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek). Wyróżnienia: Klaudia Grzyb, Martyna Sachanek i Hanna KoÅ‚aciÅ„ska.

Konkurs poezji kresowej
 FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X