Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

JAK WYPADLI PŁYWACY ATOLA
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ?

Miejski Klub PÅ‚ywacki Atol wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ w bardzo mocno obsadzonych zawodach BaÅ„skobystricki Pohar 2012. Startowali w nich reprezentanci 11 paÅ„stw europejskich. Atol reprezentowali Paula Salik, Karol Krzekotowski oraz trenujÄ…cy na co dzieÅ„ we WrocÅ‚awiu ale wystÄ™pujÄ…cy nadal w barwach oleÅ›nickiego klubu Borys Salik, który zdobyÅ‚ srebrny medal na 200 m grzbietem oraz brÄ…zowy na 50 m stylem dowolnym.
18 listopada w Berlinie na Weddimer Herbst Pokal rywalizowaÅ‚o 387 zawodników z 39 klubów z Polski i Niemiec. OleÅ›nicÄ™ reprezentowaÅ‚o 9 zawodników Atola: Jakub Bielawski, Katarzyna Junik, Daniel Kowalski, Paula Salik, Edward Demidowicz, Hanna Zdanowicz, Nikola Sorżycka, MikoÅ‚aj Kania oraz Olga Adhikari. Najlepiej wypadÅ‚a P. Salik (na zdjÄ™ciu na 1. miejscu podium), która przywiozÅ‚a 2 medale - zÅ‚oty za 50 metrów stylem grzbietowym i brÄ…zowy na dystansie dwa razy dÅ‚uższym. A K. Junik na 100 m motylkiem wywalczyÅ‚a brÄ…z.

1040 PORCJI MARIHUANY
ZABEZPIECZYŁA POLICJA

Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji, w wyniku przeprowadzonej akcji, zatrzymali oleÅ›niczanina podejrzewanego o przestÄ™pstwa narkotykowe. Przechwycili także marihuanÄ™, z której można byÅ‚o uzyskać ponad 1040 porcji handlowych tego narkotyku. Mężczyzna trafiÅ‚ do policyjnego aresztu.

SPRAWNA MAMA, SPRAWNY TATO,
SPRAWNA CÓRKA, SPRAWNY SYN

...czyli sprawni oleÅ›niczanie. 470 osób (poÅ‚owÄ™ stanowiÅ‚y dziewczÄ™ta i panie) wzięło udziaÅ‚ w II edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Sprawni oleÅ›niczanie”. W przygotowanych
przez organizatorów (Junior OleÅ›nica, przy wspóÅ‚udziale MOKiS-u i PCEiK-u) konkurencjach rywalizowaÅ‚y gimnazja i szkoÅ‚y podstawowe. ZespoÅ‚y walczyÅ‚y w skÅ‚adach: 4 dziewczÄ™ta i 4 chÅ‚opców oraz 4 mamy i 4 ojców. ZwyciÄ™skie szkoÅ‚y otrzymaÅ‚y w nagrodÄ™ przechodnie puchary, wrÄ™czane przez wiceburmistrza Bernackiego. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

KLASYFIKACJA
gimnazja
1. G1 - 28 pkt., 2. G3 - 23, 3. G2 - 14
szkoły podstawowe
1. SP7 - 80,5, 2. SP4 - 77, 3. SP6 - 68, 4. SP2 - 47,5, 5. SP8 - 42

PORAŻKA POGONI
NA BOISKU W STRZEGOMIU

2:0 AKS Strzegom pokonaÅ‚ na wÅ‚asnym boisku IV-ligowÄ… PogoÅ„ OleÅ›nica. Bohaterem spotkania zostaÅ‚ Robert Borkowski, który strzeliÅ‚ dwie bramki. ByÅ‚ to pierwszy mecz rundy wiosennej. W przekroju caÅ‚ego sobotniego pojedynku gospodarze byli zdecydowanie lepsi od przyjezdnych. Na 1:0 Borkowski trafiÅ‚ w 45. min, W II poÅ‚owie sprytnie podciÄ…Å‚ piÅ‚kÄ™ nad wybiegajÄ…cym bramkarzem Pogoni. Zawodnicy goÅ›ci praktycznie nie zagrozili poważniej bramce AKS-u.

DO WYDANIA MIASTO BĘDZIE MIAŁO
108 MILIONÓW


15 listopada zostaÅ‚ zÅ‚ożony w biurze Rady Miasta OleÅ›nicy oraz w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we WrocÅ‚awiu projekt budżetu miasta OleÅ›nicy na rok 2013. Planowany budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 108.600.015 zÅ‚. NajwiÄ™ksze przewidywane wpÅ‚ywy do kasy miasta pochodzić bÄ™dÄ… z dochodów z podatków i opÅ‚at lokalnych, udziaÅ‚ów w podatkach stanowiÄ…cych dochód budżetu paÅ„stwa, dochodów z majÄ…tku gminy, subwencji ogólnych oraz dotacji celowych w ramach programów unijnych. NajwiÄ™ksze wydatki bÄ™dÄ… przeznaczone na oÅ›wiatÄ™ i wychowanie - prawie 32 mln zÅ‚. Na wydatki inwestycyjne planuje siÄ™ ponad 21 mln zÅ‚.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
WIELKIEJ ORKIESTRY ÅšWIÄ„TECZNEJ POMOCY

OleÅ›nicki sztab WOÅšP, który wspólnie z caÅ‚Ä… PolskÄ… 13 stycznia 2013 r. zagra dla ratowania życia dzieci i godnej opieki seniorów, tworzÄ… instruktorzy i harcerze z Hufca ZHP OleÅ›nica. Szefem sztabu jest komendant oleÅ›nickiego Hufca hm. Łukasz Binkowski, natomiast osobÄ… odpowiedzialnÄ… za promocjÄ™ phm. Marlena Piotrowska.
Prezentujemy parę informacji technicznych dotyczących naboru wolontariuszy, ponieważ w tym roku forma zgłoszeń na WOŚP jest nieco inna niż w latach ubiegłych:
1. Dane osobowe należy przynieść do biura Komendy Hufca ZHP Oleśnica (Oleśnica, ul. Lwowska 3 nad kawiarnią "Iwona") we wtorki w godz. 17 -19.30, środy - 16.30 - 19 i piątki - 15 - 17.
2. Na zdjęcie legitymacyjne sztab czeka do 3 dni od wizyty w Hufcu i złożenia danych osobowych. Zdjęcie musi zostać przesłane w formie elektronicznej na maila sztabu: wosp@olesnica.zhp.pl
3. Nie należy przysyÅ‚ać danych osobowych w mailach! (jest to istotny szczegóÅ‚, którego należy przestrzegać!).
4. Na zgłoszenia sztab czeka do 10 grudnia.
5. PomiÄ™dzy 11 a 19 grudnia każdy z wolontariuszy musi jeszcze raz odwiedzić biuro Komendy Hufca OleÅ›nica, aby podpisać „zobowiÄ…zanie wolontariusza”. W przypadku osoby niepeÅ‚noletniej wymagany jest podpis prawnego opiekuna.
6. Wolontariuszem można zostać jedynie w wyniku spełnienia wszystkich powyższych formalności.

TEN BUDYNEK ZNIKNIE W 2013 ROKU

W przyszÅ‚ym roku zniknie z krajobrazu OleÅ›nicy widoczny na zdjÄ™ciu budynek mieszkalny - mieÅ›ci siÄ™ on na ulicy 3 Maja 40. ZBK ogÅ‚osiÅ‚ przetarg na sporzÄ…dzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej rozbiórki. Obiekt ma 252 mkw. powierzchni użytkowej, dwie kondygnacje i caÅ‚kowite podpiwniczenie. ZostaÅ‚ zbudowany ok. 1900 roku. Dokumentacja rozbiórki ma powstać do 28 lutego 2013 r.

PORANNA KRAKSA
NA LWOWSKIEJ I 11 LISTOPADA


Do groźnie wyglÄ…dajÄ…cej kolizji drogowej doszÅ‚o okoÅ‚o 6 rano w czwartek 15 listopada na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i 11 Listopada. JadÄ…ca od strony ronda fiatem brava 27-letnia mieszkanka Januszkowic zbagatelizowaÅ‚a znak "Stop" i nie zatrzymaÅ‚a siÄ™ na czerwonym Å›wietle, wjeżdżajÄ…c wprost pod jadÄ…cy ulicÄ… 11 Listopada ciÄ…gnik siodÅ‚owy z naczepÄ…. Auto osobowe zostaÅ‚o uderzone i odrzucone na pobocze, a kierujÄ…ca fiatem kobieta i jej pasażerka  odwieziono do szpitala na obserwacjÄ™. Na szczęście skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ na ogólnych potÅ‚uczeniach.. PrawdopodobnÄ… przyczynÄ… zdarzenia byÅ‚ poranny poÅ›piech i sÅ‚aba widoczność.

200 ZŁ + ŚWINKA ZAMIAST MANDATU...

Policjanci Komisariatu w Bierutowie dokonali kontroli nissana, który poruszaÅ‚ siÄ™ caÅ‚Ä… szerokoÅ›ciÄ… jedni. Jego kierowca miaÅ‚ prawie 3 promile alkoholu. W trakcie wykonywania czynnoÅ›ci przez funkcjonariuszy 56-letni mieszkaniec gminy Bierutów wyciÄ…gnÄ…Å‚ z portfela 200 zÅ‚ i obiecaÅ‚... przekazanie Å›wini w zamian za odstÄ…pienie od dalszych czynnoÅ›ci sÅ‚użbowych. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznÄ™ w policyjnym areszcie. Teraz odpowie nie tylko za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwoÅ›ci, ale również za próbÄ™ wrÄ™czenia korzyÅ›ci majÄ…tkowej policjantom. Za jazdÄ™ w stanie nietrzeźwoÅ›ci grozi kara do 2 lat wiÄ™zienia, natomiast za usiÅ‚owanie przekupstwa policjantów do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

DŻEJ DŻEJ, SKIBA i PIĘKNY ROMAN
ZAGRAJÄ„ W SYCOWIE

24 listopada o godzinie 20 odbÄ™dzie siÄ™ koncert zespoÅ‚u Big Cyc z okazji 10- lecie hali MOSiR Syców. Bilety po 15 zÅ‚ sÄ… już w sprzedaży w sycowskiej hali na ulicy Komorowskiej 2.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
PRZEJDZIE ULICAMI OLEÅšNICY

Z inicjatywy Koinonii Jan Chrzciciel oraz parafii Å›w. Jana ApostoÅ‚a i Ewangelisty 6 stycznia ulicami OleÅ›nicy przejdzie Orszak Trzech Króli. To religijne i spoÅ‚eczne przedsiÄ™wziÄ™cie polegajÄ…ce na przemarszu aktorów przebranych za Trzech Króli, dwór i wojsko, ÅšwiÄ™tÄ… RodzinÄ™, anioÅ‚ów, diabÅ‚ów, Heroda. Scenariusz Orszaku nawiÄ…zuje do tradycji jaseÅ‚ek i jest oparty na przekazie biblijnym. Trasa Orszaku przebiegać bÄ™dzie ulicami: BocianiÄ…, ZamkowÄ…, SejmowÄ…, 3 Maja, KiliÅ„skiego, LwowskÄ… i Å›w. Jadwigi. Przedstawione bÄ™dÄ… sceny zwiÄ…zane z narodzinami Jezusa przygotowane przez wspólnotÄ™ ewangelizacyjnÄ… Koinonia Jan Chrzciciel, grupy dziaÅ‚ajÄ…ce przy parafii oraz oleÅ›nickie szkoÅ‚y i instytucje. Ukoronowaniem wÄ™drówki bÄ™dzie oddanie pokÅ‚onu ÅšwiÄ™tej Rodzinie przy stajence znajdujÄ…cej siÄ™ w Rynku. Organizatorzy zapraszajÄ… wszystkich chÄ™tnych: dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych.

BLIŻEJ GWIAZD:
NOWICKI, WOLSZCZAK, DANCEWICZ

22 i 23 listopada odbÄ™dÄ… siÄ™ w miejskiej sali widowiskowej OleÅ›nickie Spotkania Filmowe "Bliżej Gwiazd". GwiazdÄ… pierwszego dnia bÄ™dzie aktor Jan Nowicki, który opowie o swojej książce „Mężczyzna i one” oraz odbierze nagrodÄ™ publicznoÅ›ci. Spotkanie poprowadzÄ… Grażyna Wolszczak i MichaÅ‚ ChaciÅ„ski. WÅ‚aÅ›nie Wolszczak bÄ™dzie jednÄ… z gwiazd drugiego dnia spotkaÅ„ filmowych. DoÅ‚Ä…czy do niej aktorka Renata Dancewicz. AtrakcjÄ… dla mÅ‚odzieży bÄ™dÄ… warsztaty ze scenarzystÄ… Cezarym Harasimowiczem i operatorem Andrzejem Wolfem. WstÄ™p na wiÄ™kszość spotkaÅ„ jest bezpÅ‚atny (należy wczeÅ›niej zgÅ‚osić chęć uczestnictwa).

PROGRAM
czwartek


godz. 10 – seans dla szkóÅ‚ ,,Magnat" - spotkanie z Janem Nowickim poprowadzi red. MichaÅ‚ ChaciÅ„ski. Dla grup zorganizowanych wstÄ™p wolny.
godz. 13 - seans dla szkóÅ‚ ,,Krab i Joanna” – spotkanie z Janem Nowickim poprowadzi red. MichaÅ‚ ChaciÅ„ski. Dla grup zorganizowanych wstÄ™p wolny.
godz. 15:00 - warsztat scenariuszowy dla szkóÅ‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Cezarym Harasimowiczem - ,,Podstawy scenariopisarstwa". ZgÅ‚oszenia do 20.11 w biurze MOKiS.
godz. 18.30 – uroczystość wrÄ™czenia ZÅ‚otej Róży - nagrody publicznoÅ›ci dla Nowickiego. Koncert duetu Gosi Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego. WejÅ›ciówka w cenie 10 zÅ‚ do nabycia od 14.11 w kasie MOKiS.

piÄ…tek

godz.11 - seans dla szkóÅ‚ „Ja wam pokażę" – spotkanie z GrażynÄ… Wolszczak poprowadzi red. MichaÅ‚ ChaciÅ„ski. Dla grup zorganizowanych wstÄ™p wolny.
godz. 16 - warsztat operatorski dla szkóÅ‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Andrzejem Wolfem, operatorem filmowym i wykÅ‚adowcÄ… w Warszawskiej Szkole Filmowej. ZgÅ‚oszenia do 20.11 w biurze MOKiS.
godz. 18 - seans ,,PuÅ‚kownik Kwiatkowski"- spotkanie z RenatÄ… Dancewicz i GrażynÄ… Wolszczak poprowadzi red. MichaÅ‚ ChaciÅ„ski. BezpÅ‚atne wejÅ›ciówki do nabycia od 14.11 w kasie MOKiS
.

DOMINIKA KOPEĆ WYGRAŁA
KONKURS OJCZYZNA-POLSZCZYZNA


Rozpoczęła siÄ™ kolejna edycja Konkursu JÄ™zykowego „Ojczyzna – Polszczyzna”. W tym roku organizatorzy zaprosili do uczestnictwa również uczniów szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych. W powiecie oleÅ›nickim swój akces zgÅ‚osiÅ‚o tylko Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce w Sycowie, W PCEIK-u w OleÅ›nicy MaÅ‚y FinaÅ‚ konkursu odbyÅ‚ siÄ™ z z udziaÅ‚em piÄ™ciu najlepszych uczennic z tej szkoÅ‚y. Zadania dotyczyÅ‚y poezji wspóÅ‚czesnej. Jury - w skÅ‚adzie Edyta Jezierska (II LO w OleÅ›nicy), Agnieszka Kierkicz -Åšliwka (II LO w OleÅ›nicy), MaÅ‚gorzata KozÅ‚owska ( PCEiK) - ogÅ‚osiÅ‚o, że zwyciężczyniÄ… zostaÅ‚a Dominika Kopeć. Uczennica zakwalifikowaÅ‚a sie do trzeciego etapu Konkursu – Ogólnopolskiego FinaÅ‚u.

 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X