Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

METODÄ„ NA WNUCZKA
OSZUKAŁ ICH NA 21 TYSIĘCY ZŁ


OleÅ›nicka policja przestrzega przed oszustami dziaÅ‚ajÄ…cymi metodÄ… „na wnuczka”. W miniony weekend ofiarÄ… padÅ‚o starsze małżeÅ„stwo. Do zdarzenia doszÅ‚o w godzinach popoÅ‚udniowych na terenie sÄ…siedniego powiatu. Sposób dziaÅ‚ania sprawcy przebiegaÅ‚ szablonowo. Oszust telefonicznie poinformowaÅ‚ swojÄ… ofiarÄ™, że pilnie potrzebuje pieniÄ™dzy na pokrycie kosztów zwiÄ…zanych z pobytem w szpitalu. Starsze małżeÅ„stwo chciaÅ‚o pomóc i przygotowaÅ‚o wczeÅ›niej ustalonÄ… kwotÄ™ - 21.000 zÅ‚. Tym razem zmieniony zostaÅ‚ sposób odebrania pieniÄ™dzy. Rozmówca poinformowaÅ‚ starszych paÅ„stwa, że za godzinÄ™ do ich domu podjedzie kurier jednej z lokalnie dziaÅ‚ajÄ…cych firm kurierskich. Po krótkim czasie od rozmowy telefonicznej prawdziwy kurier zjawiÅ‚ siÄ™, by odebrać przesyÅ‚kÄ™. NastÄ™pnie otrzymaÅ‚ telefon z wytycznymi dotyczÄ…cymi miejsca odbioru przesyÅ‚ki przez oszustów. Dla kuriera byÅ‚a to sprawa podejrzana, dlatego zawiadomiÅ‚ powiadomiÅ‚ policjÄ™ o swoim przypuszczeniu popeÅ‚nienia oszustwa. W konsekwencji pieniÄ…dze zabezpieczone przez funkcjonariuszy wróciÅ‚y do małżeÅ„stwa, jednak gdyby nie zdrowy rozsÄ…dek kuriera, zostaliby oni bez swoich życiowych oszczÄ™dnoÅ›ci.
PojawiÅ‚a siÄ™ także kolejna metoda dziaÅ‚ania oszustów - „na policjanta”. Osoba dzwoniÄ…ca przedstawia siÄ™ jako funkcjonariusz jednostki policji informujÄ…cy o zdarzeniu drogowym, w którym udziaÅ‚ braÅ‚ krewny, wnuczek, syn. NastÄ™pnie informuje starszÄ… osobÄ™, że sprawÄ™ można zaÅ‚atwić polubownie, ale to wymaga wpÅ‚acenia pewnej kwoty pieniÄ™dzy. Dalsze postÄ™powanie oszusta jest szablonowe, podobne jak w poprzednich przypadkach.
Policja apeluje, aby: nie ufać osobom, które podajÄ… siÄ™ za krewnych lub przyjacióÅ‚, nie przekazywać pieniÄ™dzy nieznanym osobom. W podobnych sytuacjach należy natychmiast skontaktować siÄ™ z policjÄ…, dzwoniÄ…c pod bezpÅ‚atny numer 997 lub 112.

GRACJAN KUÅš NOWYM SZEFEM
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

W sali obrad ratusza odbyÅ‚y siÄ™ wybory wÅ‚adz MÅ‚odzieżowej Rady Miasta OleÅ›nicy. Nowym przewodniczÄ…cym MRM zostaÅ‚ Gracjan KuÅ› z Gimnazjum nr 3. WiceprzewodniczÄ…cym bÄ™dzie Maksymilian Siwecki z I LO, a sekretarzem Maciej Krynicki z ZSP. Na sesji w poniedziaÅ‚ek 5 listopada Å›lubowanie zÅ‚ożyli nowi radni MRM II kadencji, wybrani w wyborach uzupeÅ‚niajÄ…cych: Maja Patyk (SP2), PaweÅ‚ Cepuch (SP6), Barbara Steblecka (SP6), MichaÅ‚ Bukowski (G1) i Patryk Królik (II LO).

CHCIAŁA TYLKO UGASIĆ PRAGNIENIE...


Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy zatrzymali kobietÄ™ podejrzewanÄ… o kradzież biżuterii oraz portfela z dokumentami i pieniÄ™dzmi. Z jednego domu ukradÅ‚a biżuteriÄ™ o wartoÅ›ci 300 zÅ‚, a do Å›rodka dostaÅ‚a siÄ™ pod pretekstem ugaszenia pragnienia. Do kolejnego z domów weszÅ‚a niezauważona przez domowników i zabraÅ‚a portfel z dokumentami i pieniÄ™dzmi. ZostaÅ‚a zatrzymana przez policjantów krótko po tym zdarzeniu. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, w wydychanym powietrzu miaÅ‚a ponad 2,5 promila alkoholu. CaÅ‚ość skradzionego mienia policjanci zwrócili wÅ‚aÅ›cicielom, natomiast 42-letnia sprawczyni zostaÅ‚a zatrzymana w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta ma na swoim koncie wiele podobnych przestÄ™pstw przeciwko mieniu.

BANK FUNDUJE RADAR
NA DROGOWYCH PIRATÓW


Komenda Powiatowa Policji w OleÅ›nicy otrzymaÅ‚a nowe urzÄ…dzenie radarowe do pomiaru prÄ™dkoÅ›ci pojazdów Iskra-1. PrzekazaÅ‚ je prezes Banku SpóÅ‚dzielczego w OleÅ›nicy Aleksander Dachowski. Wartość takiego urzÄ…dzenia to okoÅ‚o 10 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Jest do drugi bezprzewodowy radar tego typu na wyposażeniu oleÅ›nickiej drogówki. Iskra-1 to rÄ™czny miernik prÄ™dkoÅ›ci pojazdów w ruchu na drogach. UrzÄ…dzenie dziaÅ‚a wewnÄ…trz pojazdu, umożliwiajÄ…c wykonanie pomiarów również przez szyby, stacjonarnie – podczas postoju lub podczas jazdy radiowozu. W trakcie pracy w jadÄ…cym pojeździe patrolowym można wykonywać pomiary prÄ™dkoÅ›ci pojazdów jadÄ…cych z przeciwka oraz podążajÄ…cych w tym samym kierunku ruchu (również jadÄ…cych za radiowozem). UrzÄ…dzenie wykonuje pomiar prÄ™dkoÅ›ci pojazdów w odlegÅ‚oÅ›ci 300-800 metrów. Zakres mierzonej prÄ™dkoÅ›ci to 20-240 km/h.

KIBICE NAMALOWALI MURAL
KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


Przed zbliżajÄ…cym siÄ™ ÅšwiÄ™tem NiepodlegÅ‚oÅ›ci oleÅ›niccy kibice ÅšlÄ…ska WrocÅ‚aw postanowili upamiÄ™tnić żoÅ‚nierzy walczÄ…cych o wolnoÅ›ci i suwerenność naszej ojczyzny. Mural na garażu przy ulicy RzemieÅ›lniczej jest stylizowany na starÄ… fotografia i przedstawia autentyczne postacie. Malunek jest odwzorowaniem zdjÄ™cia zrobionego w 1945 roku. Przedstawia sylwetki piÄ™ciu znanych żoÅ‚nierzy z V Kadry WileÅ„skiej Armii Krajowej. StojÄ… od lewej ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa”, por. Marian PluciÅ„ski ps. „MÅ›cisÅ‚aw”, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski ps. „Szpagat” oraz ppor. ZdzisÅ‚aw Badocha ps. „ Å»elazny” .

- Poszczególnych sylwetek żoÅ‚nierzy na muralu nikt raczej nie rozpozna, bo aż takich zdolnoÅ›ci artystycznych nie mamy, ale też nie takie byÅ‚o nasze zaÅ‚ożenie przy wykonaniu tej pracy. WÅ‚aÅ›nie dziÄ™ki pozornej tajemniczoÅ›ci postaci, nasz mural ma dodatkowe przesÅ‚ane zwiÄ…zane historiÄ… Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych. Liczymy na to, że każdy kto zobaczy murala zastanowi siÄ™ co to w ogóle byÅ‚a za formacja „Partyzancka Armia WyklÄ™ta” - mówi wspóÅ‚autor muralu..

GITARZYSTA TENISISTA
OGRAŁ OLIMPIJCZYKA

 W tym roku w sierpniu minęło 20 lat od zdobycia ostatniego medalu olimpijskiego przez polskiego boksera i jedynego medalu igrzysk mieszkaÅ„ca OleÅ›nicy. PamiÄ™taÅ‚o o tym wyczynie Å›rodowisko oleÅ›nickich tenisistów stoÅ‚owych, które przygotowaÅ‚o z okazji tego medalowego jubileuszu niespodziankÄ™. W sobotÄ™ 3 listopada podczas Otwartych Mistrzostw OleÅ›nicy w Tenisie StoÅ‚owym Wojciech Bartnik, brÄ…zowy medalista z Barcelony, rozegraÅ‚ mecz pokazowy z Waldemarem Gromolakiem. Mistrz pięści kontra mistrz gitary - tak reklamowali ten pojedynek organizatorzy. Muzyk okazaÅ‚ siÄ™ lepszy - pokonaÅ‚ boksera 3:0. Mecz obejrzaÅ‚o ok. 180 widzów.

POGOŃ WYGRAŁA I... CZEKOLADĘ DOSTAŁA


Do przerwy niewiele zapowiadaÅ‚o sukces Pogoni na Brzozowej, która w sobotÄ™ 3 listopada zagraÅ‚a z GranicÄ… Bogatynia. GoÅ›cie od 18. min prowadzili 1:0. A po póÅ‚ godzinie gry za zagranie rÄ™kÄ… naszego zawodnika w polu karnym egzekwowali jedenastkÄ™. Na szczęście dla nielicznych kibiców Pogoni Sawczuk fatalnie przestrzeliÅ‚ i przyjezdni nie dobili MKS-u. A minutÄ™ przed koÅ„cem I poÅ‚owy Sajewicz wykorzystaÅ‚ nieporozumienie w defensywie goÅ›ci i wyrównaÅ‚. Po zmianie stron emocji nie brakowaÅ‚o. Najpierw po faulu na SmyczyÅ„skim Sajewicz uderzeniem z rzutu karnego wyprowadziÅ‚ gospodarzy na prowadzenie. Potem drugÄ… żóÅ‚tÄ… kartkÄ™, a w konsekwencji czerwonÄ…, oglÄ…da Mularczyk. PogoÅ„ gra w dziesiÄ…tkÄ™... Nie przeszkadza jej to jednak w podwyższeniu wyniku na 3:1. Strzelcem bramki jest Nowak. GoÅ›cie trafiajÄ… jeszcze raz do bramki Idziorka i mecz koÅ„czy siÄ™ wygranÄ… Pogoni 3:2. A wierna kibicka MKS-u Helena Szosta (na zdjÄ™ciu glosuje na walnym Pogoni) w szatni wrÄ™czyÅ‚a swoim chÅ‚opakom po tabliczce czekolady...

PALILI MARIHUANĘ NA SZKOLNEJ WYCIECZE.
JEDEN LICEALISTA ZOSTAŁ ZATRZYMANY

W nocy z soboty na niedzielÄ™ kilka minut po godzinie 1 dyżurny szamotulskiej komendy otrzymaÅ‚ zgÅ‚oszenie, że na terenie bursy w SzamotuÅ‚ach przebywajÄ… nieletni, którzy prawdopodobnie znajdujÄ… siÄ™ pod dziaÅ‚aniem narkotyków. Podejrzenia takie zgÅ‚osiÅ‚ jeden z opiekunów wycieczki. Pojechali na niÄ… uczniowie klas I oleÅ›nickiego II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili, że zachowanie wskazanych osób wskazuje na to, iż mogÄ… znajdować siÄ™ pod wpÅ‚ywem Å›rodków odurzajÄ…cych. Kilka osób przyznaÅ‚o siÄ™ do palenia marihuany. Policjanci podjÄ™li czynnoÅ›ci, aby ustalić, skÄ…d nieletni posiadali narkotyki. OkazaÅ‚o siÄ™, że jeden z podejrzanie zachowujÄ…cych siÄ™ nieletnich - 16-letni Łukasz R., miaÅ‚ przy sobie marihuanÄ™. 16-latek zostaÅ‚ zatrzymany i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu. Nastolatek usÅ‚yszaÅ‚ zarzut posiadania oraz udostÄ™pnianiania narkotyków.

BIERUTÓW ZALEGA ZDP.
NEGOCJUJE SPŁATĘ


Jak ujawniÅ‚ na sesji Rady Powiatu starosta Zbigniew PotyraÅ‚a, samorzÄ…d Bierutowa zalega ZarzÄ…dowi Dróg Powiatowych 119.000 zÅ‚ za zajÄ™cie pasa drogowego. TrwajÄ… rozmowy na temat terminu i sposobu rozliczenia tej kwoty. Powiat nie ma zalegÅ‚oÅ›ci wobec gminy. Wypowiedź starosty byÅ‚a odpowiedziÄ… na pytanie radnego MichaÅ‚a KoÅ‚aciÅ„skiego (PiS).

ZARZĄD PRZEKROCZYŁ KOMPETENCJE?
JEST W TYM "PEWNA RACJA"

Radny Alojzy Kulig uznaÅ‚, ze ZarzÄ…d Powiatu udzielajÄ…c nagany dyrektorce Powiatowego Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Ostrowinie przekroczyÅ‚ swoje kompetencje, bo może to, zgodnie z prawem, zrobić tylko starosta - on jest pracodawcÄ… szefa jednostki samorzÄ…dowej. Z. PotyraÅ‚a przyznaÅ‚ "pewnÄ… racje" radnemu PiS. DodaÅ‚, że decyzja ZarzÄ…du byÅ‚a "opiniÄ… i wskazówka", a dyrektorka otrzymaÅ‚a nie naganÄ™, tylko upomnienie.

POWIAT MA 51 MLN ZŁ DŁUGU. ALE MIAŁ WIĘCEJ...


51 mln zł - tyle wynosi dług powiatu. To wskaźnik na poziomie 52,74%. W ostatnim okresie zadłużenie spadło o 82 tys. zł. Informację podał na sesji Czesław Teleszko, przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu.

CZY NA KONIEC ROKU BEZROBOCIE WZROÅšNIE?
14,9% - taki jest wskaźnik bezrobocia w powiecie - poinformowała Irena Lisikiewicz, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. To była odpowiedź na pytanie radnej Zdzisławy Jakimiec (PiS). Starosta przyznał, że pod koniec roku, jak zawsze, bezrobocie wzrośnie.

ZA CZEKOLADOWY MASAÅ»
PROMOCJA DO SAUNY


Wszyscy, którzy w listopadzie zakupiÄ… w Atolu masaż SPA (masaż gorÄ…cÄ… czekoladÄ… lub miodowo-bursztynowy) otrzymajÄ… dwugodzinny bilet promocyjny do saunarium. Można skorzystać tam z sauny fiÅ„skiej, sauny fiÅ„skiej mokrej, sauny parowej, laconium (rozwiÄ…zanie dla osób, które nie mogÄ… korzystać z zabiegów w klasycznej saunie) i groty solnej.
 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X