Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

PIJANA PIÄ„TKA


Podczas minionego weekendy oleÅ›niccy policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujÄ…cych oraz dwóch mężczyzn, którzy kierowali pojazdem pomimo orzeczonego przez sÄ…d zakazu. W piÄ…tek w OleÅ›nicy wpadli dwaj rowerzyÅ›ci. Pierwszy zostaÅ‚ zatrzymany na ulicy Ludwikowskiej - miaÅ‚ ponad 3 promile. To 50-letni mieszkaniec gminy OleÅ›nica. Drugi byÅ‚ skontrolowany na ulicy PrzemysÅ‚owej. 37-latek miaÅ‚ niemal 2 promile alkoholu. W sobotniÄ… noc funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli vw passata. 19-letni kierujÄ…cy miaÅ‚ ponad 1 promil alkoholu. A w niedzielÄ™ policjanci zatrzymali 18-latka, który prowadziÅ‚ samochód, majÄ…c niemal 1,5 promila. Kolejny niedzielny nietrzeźwy kierujÄ…cy to 49-letni mieszkaniec gminy Twardogóra. ProwadziÅ‚ pojazd, majÄ…c w organizmie 2,5 promila alkoholu.

MEDALE ATOLA


Zawodnicy z oleÅ›nickiego klubu Atol wystartowali w bardzo mocno obsadzonym VII Mitingu PÅ‚ywackim o Puchar Prezydenta Kalisza oraz w Dobrodzieniu - tam odbywaÅ‚y siÄ™ zawody O Puchar Burmistrza. Z Dobrodzienia Karol Krzekotowski przywiózÅ‚ dwa medale. W wyÅ›cigu na 50 metrów stylem dowolnym siÄ™gnÄ…Å‚ po brÄ…z, poprawiajÄ…c swój rekord życiowy. Bezkonkurencyjny okazaÅ‚ siÄ™ na dystansie dwa razy dÅ‚uższym, siÄ™gajÄ…c po zÅ‚oto. W Kaliszu najlepiej zaprezentowaÅ‚a siÄ™ Paula Salik, która z czasem 34:82 zdobyÅ‚a brÄ…zowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym, a medal z tego samego kruszcu wypÅ‚ywaÅ‚a również na 100 m stylem klasycznym. O pechu może mówić Julia Balicka, która, ustanawiajÄ…c rekord życiowy na 100 m grzbietem, znalazÅ‚a siÄ™ tuż za podium.
 

REZERWY LEPSZE OD POGONI
Porażek z rezerwami doznali futboliści i pilkarze ręczni Pogoni Oleśnica. Drugiej wyjazdowej porażki doznali piłkarze nożni MKS-u. W niedzielę ulegli w Legnicy rezerwom tamtejszej Miedzi 0:2.Z kolei w sobotę szczypiorniści przegrali na własnym parkiecie z rezerwą Zagłębia Lubin 31:35.

RAJD Z PSEM


W niedzielÄ™ na podzamczu odbyÅ‚ siÄ™ I OleÅ›nicki Rajd z Psem. Na starcie 8-kilometrowej trasy, biegnÄ…cej malowniczymi terenami OleÅ›nicy, stanęło 19 psów wraz ze swoimi opiekunami.
Warunkiem uczestnictwa byÅ‚a aktualna książeczka zdrowia pupila oraz smycz. Impreza to inicjatywa Agnieszki MusiaÅ‚ i Magdaleny Wróbel, które od kilku lat starajÄ… siÄ™ zintegrować lokalne Å›rodowisko miÅ‚oÅ›ników psów.

LIGA TALENTÓW


FinaÅ‚ DolnoÅ›lÄ…skiej Ligi Talentów odbyÅ‚ siÄ™ w sobotÄ™ przed poÅ‚udniem w oleÅ›nickiej sali widowiskowej. Organizator to OÅ›rodek Kultury i Sztuki we WrocÅ‚awiu - instytucja samorzÄ…du dolnoÅ›lÄ…skiego. Obecni byli m.in. wicemarszaÅ‚ek RadosÅ‚aw MoÅ‚oÅ„, a także burmistrz OleÅ›nicy i radny Janusz MarszaÅ‚ek. A na scenie obejrzeliÅ›my prawdziwy kalejdoskop muzycznych gatunków: od fokloru po hip hop, od jazzu po muzykÄ™ dawnÄ…. W 3-osobowym jury zasiadaÅ‚ gitarzysta klasyczny Waldemar Gromolak. ProwadziÅ‚ imprezÄ™Tomasz Huk.

DWIE DEKADY SZPZOZ


Samodzielny ZespóÅ‚ Publlicznych ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w OleÅ›nicy w ubiegÅ‚y piÄ…tek, wespóÅ‚ z samorzÄ…dowcami, Å›wiÄ™towaÅ‚ 20-lecie w miejskiej sali widowiskowej. Dyrektor StanisÅ‚aw Ptak wygÅ‚osiÅ‚ okolicznoÅ›ciowy wykÅ‚ad, w którym szczegóÅ‚owo podsumowaÅ‚ osiÄ…gniÄ™cia zarzÄ…dzanych przez siebie jednostek. ByÅ‚a mowa o sukcesach, takich jak szeroki front inwestycji i spore zakupy sprzÄ™towe, a także o planach i bolÄ…czkach codziennego dnia pracy w przychodniach. Najważniejszy sukces to dobra kondycja finansowa. SÅ‚owa dyrektora - "JesteÅ›my bez dÅ‚ugów" - zostaÅ‚y nagrodzone gromkimi brawami.

CZEKAJA NA KREW
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że akcja poboru krwi odbędzie się 15 października w sali gimnastycznej przy ul. Żeromskiego w godzinach 8.30-13.

STRATEGIA Z PREZYDENTEM

Zaprezentowano projekt strategii wojewódzkiej

W sali audytoryjnej WrocÅ‚awskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia marszaÅ‚ek województwa zaprezentowaÅ‚ projekt Strategii Rozwoju Województwa DolnoÅ›lÄ…skiego. W uroczystoÅ›ci udziaÅ‚ wziÄ™li starosta Zbigniew PotyraÅ‚a oraz dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy Irena Lisikiewicz. Na spotkaniu obecny byÅ‚ prezydent BronisÅ‚aw Komorowski.

Zaprezentowano projekt strategii wojewódzkiej

Jednym z najważniejszych zaÅ‚ożeÅ„ Strategii jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki - czyli obszaru skupionego wokóÅ‚ istniejÄ…cych i planowanych dróg, który stanie siÄ™ miejscem dynamicznego rozwoju przemysÅ‚u opartego na najnowoczeÅ›niejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu majÄ… być tereny o wybitnych wartoÅ›ciach przyrodniczych i kulturowych, w tym gÅ‚ównie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać siÄ™ bÄ™dzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów.

WZIĄŁ WYPŁATĘ W SŁUPKACH
Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej komendy zatrzymali mężczyznÄ™ podejrzewanego o kradzież metalowych sÅ‚upków z terenu budowy, na której wczeÅ›niej pracowaÅ‚. Mężczyzna wykonywaÅ‚ prace dorywcze zwiÄ…zane z budowÄ… domu, za które nie otrzymaÅ‚ caÅ‚oÅ›ci wynagrodzenia. W ramach rekompensaty postanowiÅ‚ ukraść sÅ‚upki metalowe, sÅ‚użące do podpierania stropów, i sprzedać je w punkcie skupu zÅ‚omu. Policjanci ustalili, że w okresie pierwszej poÅ‚owy czerwca ukradÅ‚ ponad 130 sztuk sÅ‚upków, których wartość przekracza 13 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Zatrzymany mężczyzna to 34-letni mieszkaniec Trzebnicy. Już wczeÅ›niej dokonywaÅ‚ podobnych przestÄ™pstw przeciwko mieniu. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

RĘKĄ ODNALEZIONA. MECENAS POSZUKIWANY

Książe Jan Podiebrad żyÅ‚ w poÅ‚owie XVI wieku. PrzyjaźniÅ‚ siÄ™ w mÅ‚odoÅ›ci z Zygmuntem Starym, królem Polski. ByÅ‚ mężem Krystyny SzydÅ‚owieckiej, córki kanclerza koronnego. Obecny wyglÄ…d zamku zawdziÄ™czamy wÅ‚aÅ›nie jemu. Jest szansa na rewanż wobec ksiÄ™cia. Kto zostanie mecenasem renowacji jego posagu? Przejazd pod zamkiem zostaÅ‚ podczas zamkowej przebudowy ozdobiony portalem, nad którym stanęła kamienna rzeźba ksiÄ™cia Jana, a obok umieszczono tarcze herbowe. Ten zamkowy fronton umocniono przedbramiem, okreÅ›lanym jako barbakan (choć nie byÅ‚a to typowa budowla tego typu). Potem rozbudowane je i posÄ…g ksiÄ™cia zostaÅ‚ schowany. BramÄ™ barbakanu zamkniÄ™to, co jednak nie przeszkodziÅ‚o kilku uczniom szkoÅ‚y podstawowej w dostaniu siÄ™ (wchodzili górÄ…, po zamkowej fasadzie) do posÄ…gu ksiÄ™cia Jana. Jeden z nich w latach 90. uÅ‚amaÅ‚ dÅ‚oÅ„ ksiÄ™cia. ZostawiÅ‚ jÄ… za posÄ…giem. Po pewnym czasie trafiÅ‚a do biurka jednego z kierowników w OHP. Później zmieniali siÄ™ dyrektorzy, a rÄ™ka zaczęła wÄ™drować w różne miejsca. W minionym tygodniu zostaÅ‚a odnaleziona.

 

- W zamku nic nie ginie... - mówi Jowita Tomaszewska, dyrektorka CKiW OHP. - Z pomocÄ… wieloletnich pracowników odnaleźliÅ›my w piwnicach część rzeźby, która wróci do ksiÄ™cia Jana - dodaje. Å»ywicÄ… brakujÄ…cÄ… część rÄ™ki doklei WiesÅ‚aw Piechówka. PosÄ…g bÄ™dzie w caÅ‚oÅ›ci, ale jego dalszy byt jest bardzo poważnie zagrożony. Konieczna jest jego kompleksowa renowacja. Szukamy mecenasa dla ksiÄ™cia Jana. Kto nim zostanie - przejdzie do historii miasta.

KEMPA: PIS MNIE BRUTALNIE WYRZUCIŁ


Beata Kempa, sycowska posÅ‚anka Solidarnej Polski zdementowaÅ‚ w programie Bogdana Rymanowskiego "Jeden na jeden" pogÅ‚oski, jakoby prowadziÅ‚a zakulisowe rozmowy dotyczÄ…ce jej powrotu do Prawa i SprawiedliwoÅ›ci. - Jestem w SP i tak pozostanie. Nie ma prowadzonych żadnych negocjacji dotyczÄ…cych mojego wstÄ…pienia do PiS - powiedziaÅ‚a. DodaÅ‚a, że "z PiS-u nie wyszÅ‚a, ale zostaÅ‚a brutalnie wyrzucona". - BÄ™dÄ™ to dÅ‚ugo nosić w sercu. Nie mam sobie nic do zarzucenia, wÅ‚ożyÅ‚am kawaÅ‚ roboty i wÅ‚asnego życia - stwierdziÅ‚a. Kempa wysnuÅ‚a także teoriÄ™, wedÅ‚ug której Donald Tusk nie wyklucza wypchniÄ™cia PSL-u z koalicji. PrzykÅ‚adem na to, zdaniem sycowianki, ma być decyzja ministra Gowina o likwidacji sÄ…dów rejonowych, która wedÅ‚ug Kempy najbardziej uderza wÅ‚aÅ›nie w ludowców.

DEMOKRACI ZAPRASZAJÄ„


DolnoÅ›lÄ…skie Stowarzyszenie „MÅ‚odzi Demokraci” rozpoczyna akcjÄ™ rekrutacji czÅ‚onków do kóÅ‚ lokalnych z naszego województwa. OleÅ›nickie koÅ‚o zachÄ™ca każdÄ… zainteresowanÄ… osobÄ™ w wieku miÄ™dzy 16 a 35 lat do przyjÅ›cia w poniedziaÅ‚ek 15 października od godziny 10 do 13 oraz od 17 do 18 do biura posÅ‚a MichaÅ‚a Jarosa (budynek SM „Zacisze”). W spotkaniu udziaÅ‚ wezmÄ… czÅ‚onkowie oleÅ›nickiego koÅ‚a MÅ‚odych Demokratów, w tym przewodniczÄ…cy i sekretarz.

S-8 (CZĘŚCIOWO) OTWARTA


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sobotÄ™ 6 października o godz. 14.30 uruchomiÅ‚a dla kierowców drogÄ™ ekspresowÄ… S8 miÄ™dzy WrocÅ‚awiem a OleÅ›nicÄ…. Ruch (w weekend niewielki...) odbywa siÄ™ już na 22-kilometrowej trasie poÅ‚Ä…czonej z AutostradowÄ… ObwodnicÄ… WrocÅ‚awia i obwodnicÄ… OleÅ›nicy. Kierowcy mogÄ… skrócić sobie czas przejazdu, jadÄ…c 2-jezdniowÄ… drogÄ… z dwoma pasami ruchu (plus pas awaryjny). Trasa zostaÅ‚a ogrodzona i wyposażona w bariery ochronne. Zainstalowane sÄ… ekrany akustyczne, nad drogÄ… przebiega 16 wiaduktów, a pod niÄ… przejÅ›cia dla zwierzÄ…t. Inwestycja kosztowaÅ‚a 565 mln zÅ‚.

 

 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X