Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

100 porcji marychy + anaboliki
Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali mężczyznÄ™ podejrzanego o posiadanie narkotyków. W miejscu jego zamieszkania znaleziono woreczki z marihuanÄ… w iloÅ›ci pozwalajÄ…cej uzyskać blisko 100 porcji narkotyku. Ujawnili także Å›rodki lecznicze (tzw. anabolik)i, których posiadanie jest zabronione. Dalsze czynnoÅ›ci operacyjne policjantów pozwoliÅ‚y udowodnić, że mężczyzna zajmowaÅ‚ siÄ™ także rozprowadzaniem Å›rodków odurzajÄ…cych i leczniczych. 26-letni oleÅ›niczanin zostaÅ‚ zatrzymany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Raz, dwa, trzy... kolizje
Do dwóch doszÅ‚o 11 wrzeÅ›nia w OleÅ›nicy. Na ul. Ludwikowskiej ok. godz. 11.20 kierujÄ…cy vw golfem 34-latek, wykonujÄ…c manewr skrÄ™tu w lewo, nie ustÄ…piÅ‚ pierwszeÅ„stwa przejazdu kierujÄ…cemu renault master 30-latkowi, w wyniku czego doszÅ‚o do zderzenia. Oboje uczestnicy odnieÅ›li niewielkie obrażenia. Opatrzeni przez lekarza opuÅ›cili szpital. Byli trzeźwi. Sprawca kolizji zostaÅ‚ ukarany mandatem karnym. Z kolei o 16.45 na ul. Mickiewicza/Grabskiego kierowca citroena, 64-latek, nie ustÄ…piÅ‚ pierwszeÅ„stwa kierujÄ…cemu motorowerem 17-leatkowi z OleÅ›nicy. DoszÅ‚o do zderzenia, podczas którego citroen zmieniÅ‚ kierunek. Kolejny uczestnik ruchu – kierujÄ…ce motocyklem Triumph 36-latek - aby uniknąć zderzenia z samochodem, wykonaÅ‚ gwaÅ‚towny ruch motocyklem, przewracajÄ…c go. Uczestnicy zdarzenia doznali lekkich obrażeÅ„. Sprawca zostaÅ‚ ukarany mandatem. Wszyscy byli trzeźwi.
A 12 wrzeÅ›nia o godz. 6 w DÄ…browie w volkswagenie jadÄ…cemu w kierunku wsi prawdopodobnie uszkodzeniu ulegÅ‚a jedna z opon, w wyniku czego kierowca najechaÅ‚ na barierkÄ™, a nastÄ™pnie przewróciÅ‚ pojazd na bok. Lekkie obrażenia odniosÅ‚a pasażerka, natomiast kierujÄ…cemu 59-letniemu mieszkaÅ„cowi Kalisza nic siÄ™ nie staÅ‚o. ByÅ‚ trzeźwy.

Ukradł słupki
Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali mężczyznÄ™ podejrzanego o kradzież 25 sÅ‚upków metalowych ocynkowanych, przeznaczonych do budowy ogrodzenia na jednej z posesji we OleÅ›nicy. 61-letni oleÅ›niczanin przyznaÅ‚ siÄ™ do kradzieży sÅ‚upków i sprzedania ich w punkcie skupu zÅ‚omu. Jak siÄ™ później okazaÅ‚o, wielokrotnie byÅ‚ już karany za popeÅ‚nianie przestÄ™pstw przeciwko mieniu – byÅ‚y do gÅ‚ównie różnego rodzaju kradzieże. Wartość skradzionego mienia to ok. 1500 zÅ‚. Również i tym razem za kradzież odpowie przed sÄ…dem. Grozi mu do 5 lat wiÄ™zienia.

Żołnierski wrzesień
- Wojewódzki Sztab Wojskowy zaprasza czytelników portalu "Panoramy OleÅ›nickiej" na wystrzaÅ‚owÄ… imprezÄ™ - mówi Klaudia Kordylas z Wojskowej Komendy UzupeÅ‚nieÅ„ we WrocÅ‚awiu. W programie: pokazy sztuk walki w wykonaniu olimpijczyków, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk LÄ…dowych, wystawa sprzÄ™tu wojskowego i wiele innych atrakcji. Czas i miejsce akcji: 15 wrzeÅ›nia, godz. 11 - 17, Rynek WrocÅ‚awski. WiÄ™cej informacji na  www.wroclaw.wku.wp.mil.pl.

Dożynkowy maraton
W miniony weekend na Å›wiÄ™cie plonów bawiono siÄ™ w CieÅ›lach, Ostrowinie i MiÄ™dzyborzu. W tym ostatnim odbyÅ‚y siÄ™ powiatowe dożynki. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Zagrali dla Pana Janka
Szósty MemoriaÅ‚ Jana Kuliga zgromadziÅ‚ na kortach w Twardogórze ponad 20 miÅ‚oÅ›ników tenisa ziemnego. W tym roku zagrali też mÅ‚odzi zawodnicy. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Niepełnosprawni podbili plac
NiepeÅ‚nosprawność nie musi oznaczać wykluczenia. Udowodnili to podopieczni placówek pracujÄ…cych z tymi osobami w minionÄ… niedzielÄ™ na oleÅ›nickim placu ZwyciÄ™stwa. V DzieÅ„ GodnoÅ›ci Osób z NiepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… byÅ‚ udanÄ… impreza przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. FOTORELACJA NA DOLE STRONY. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Pijana trójka
Podczas minionego weekendu oleÅ›niccy policjanci zatrzymali 3 kierowców pod wpÅ‚ywem alkoholu oraz 2 kierujÄ…cych samochodem, pomimo orzeczonego przez sÄ…d zakazu. WÅ›ród zatrzymanych byÅ‚ jeden rowerzysta, 39-letni mieszkaniec gminy MiÄ™dzybórz, kontrolowany przez funkcjonariuszy w sobotÄ™ wieczorem na ulicy Komorowskiej w Sycowie. MiaÅ‚ ponad 2,3 promila. Drugi z zatrzymanych to 31-letni mieszkaniec Sieradza, kontrolowany również w Sycowie w sobotÄ™ w nocy. Funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny woÅ„ alkoholu, ten odmówiÅ‚ przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i zostaÅ‚ przewieziony do szpitala, w którym pobrana zostaÅ‚a mu krew do badania.

Kryk najszybszy
Mateusz Kryk (RDI Yureco OleÅ›nica) wygraÅ‚ w open i kategorii M2 bardzo trudny, dwunasty, etap Pucharu Polski w maratonach szosowych z metÄ… w Podgórzynie (powiat jeleniogórski). W 6,33 godz. przejechaÅ‚ 192 km, pokonujÄ…c 2. na mecie Tomasza Gajowskiego z Bystrzycy KÅ‚odzkiej o ponad 7 minut. Kolarze mieli do pokonania 7 podjazdów, w tym sÅ‚ynnÄ… 14-kilometrowÄ… przeÅ‚Ä™cz Okraj. Ryszard Kryk zwyciężyÅ‚ w kat. M5, w open zajÄ…Å‚ 14. lokatÄ™, jednoczeÅ›nie wygrywajÄ…c klasyfikacjÄ™ górskÄ… w trzech wyÅ›cigach Radków, Zieleniec, Jelenia Góra.

Łużyce wyjechały na tarczy
...z Brzozowej. PogoÅ„ pokonaÅ‚a zespóÅ‚ z Lubania 3:0. Gospodarze prowadzili 1:0 w 7. min po golu samobójczym. Na 2:0 podwyższyÅ‚ Tomasz Nowak w 57. min (asysta Sajewicza). W 70. min ponownie po podaniu Sajewicz na 3:0 strzela Arkadiusz SmyczyÅ„ski. Wygrana MKS-u mogÅ‚a byc wyższa, ale w 90. min Grzegorz Sajewicz przestrzeliÅ‚ jedenastkÄ™, którÄ… sam wywalczyÅ‚...

Kustosz zewidencjonuje
Bożena Danielska z Jeżowa Sudeckiego, historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik oddziaÅ‚u Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej PorÄ™bie, wykona GminnÄ… EwidencjÄ™ Zabytków w OleÅ›nicy. Miasto zapÅ‚aci za niÄ… 6.000 zÅ‚ brutto. W przetargu startowaÅ‚o 6 podmiotów, z Warszawy i WrocÅ‚awia, w tym "Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Holownik Parowy Naboru cumowany w górnym awanporcie Å›luzy Szczytniki"... Najdroższa oferta opiewaÅ‚a na 15.910 zÅ‚.

Funkcjonariusz na medal (i nawigacjÄ™...)
5 i 6 wrzeÅ›nia WydziaÅ‚ Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we WrocÅ‚awiu zorganizowaÅ‚ wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2012”. Konkurs maiÅ‚ na celu m.in. sprawdzenie wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci policjantów, a także ich sprawnoÅ›ci w prowadzeniu pojazdów sÅ‚użbowych. 27 funkcjonariuszy ruchu drogowego zmagaÅ‚o siÄ™ o miano najlepszego, m.in. w takich konkurencjach, jak jazda sprawnoÅ›ciowa motocyklem i samochodem sÅ‚użbowym na czas, kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu, strzelanie z broni sÅ‚użbowej. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli również przystÄ…pić do testu wiedzy z prawa o ruchu drogowym, prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych przepisów sÅ‚użbowych. Pytania obejmowaÅ‚y też zakres znajomoÅ›ci zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z udzielaniem pomocy ofiarom wypadków. Najlepszymi funkcjonariuszami ruchu drogowego z terenu Dolnego ÅšlÄ…ska okazali siÄ™: aspirant Marek Łazowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we WrocÅ‚awiu oraz aspirant Marek Merchut z Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy. Otrzymali puchary i nagrody finansowe z rÄ…k komendanta wojewódzkiego Policji oraz nawigacje samochodowe ufundowane przez Krajowe Centrum BezpieczeÅ„stwa Ruchu Drogowego w Warszawie.Obaj wezmÄ… udziaÅ‚ w finale krajowym.

Hotel wciąż na sprzedaż
W wyniku dwóch przetargów nie powiodÅ‚a siÄ™ sprzedaż nieruchomoÅ›ci zabudowanej budynkiem hotelu poÅ‚ożonego w Sycowie przy ul. Jana PawÅ‚a II. Oczekiwanych rezultatów nie przyniosÅ‚y także ogÅ‚oszone rokowania, mimo iż cena wywoÅ‚awcza nieruchomoÅ›ci wynosiÅ‚a 807.600 zÅ‚. Nikt nie zgÅ‚osiÅ‚ siÄ™ do rokowaÅ„. Może warto byÅ‚o sprzedać hotel dotychczasowemu dzierżawcy, który gwarantowaÅ‚ po zakupie hotelu jego remont?

Metalowi złodzieje
Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o kradzież elementów metalowych. Jeden z zatrzymanych to 56-letni oleÅ›niczanin. PrzyznaÅ‚ siÄ™ do kilkukrotnej kradzieży różnych elementów metalowych, które nastÄ™pnie sprzedaÅ‚ w punkcie skupu zÅ‚omu. Drugi zatrzymany to również oleÅ›niczanin w wielu 57 lat. Funkcjonariusze udowodnili mu, że w okresie od poÅ‚owy lipca do poczÄ…tku wrzeÅ›nia ukradÅ‚ kraty zsypowe znajdujÄ…ce siÄ™ przy chodnikach oraz inne elementy metalowe sÅ‚użące jako barierki przy balkonach. Łączna kwota strat, na jakie zatrzymani narazili poszkodowanych, to ponad 5 tysiÄ™cy zÅ‚otych. CaÅ‚ość skradzionego Å‚upu mężczyźni sprzedali w punkcie skupu zÅ‚omu. Za swoje czyny odpowiedzÄ… przed sÄ…dem. Za przestÄ™pstwo tego typu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Dziewiąta Biała Niedziela
Po raz 9. bierutowianie spotkali siÄ™ na BiaÅ‚ej Niedzieli. Przez te 9 lat przebadano 1.500 mieszkaÅ„ców. A 2 wrzeÅ›nia - 120. Gośćmi byli m.in. eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenber i wicemarszaÅ‚ek województwa RadosÅ‚aw MoÅ‚oÅ„. W licytacji przedmiotów najaktywniejsi byli Monika Szewczyk-Gierszon z mężem RafaÅ‚em. Ten ostatni wylicytowaÅ‚ m.in. piÅ‚kÄ™ a autografami piÅ‚karzy ÅšlÄ…ska WrocÅ‚aw za 300 zÅ‚. Na protezy dla Ewy Kieryk zebrano 14.950 zÅ‚. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Åšmierć  biznesmena, sponsora, dziaÅ‚acza
Nasz portal jako pierwszy podaje tÄ™ smutnÄ… wiadomość... W sobotÄ™ 1 wrzeÅ›nia zmarÅ‚ Marek GajÄ™cki, wÅ‚aÅ›ciciel ZakÅ‚adu Galwanizacyjnego w DÅ‚ugoÅ‚Ä™ce, eks-prezes Pogoni OleÅ›nica, wieloletni dziaÅ‚acz WKS OleÅ›niczanka. ByÅ‚ laureatem Nagrody OleÅ›nicy w 2007 roku. ZmarÅ‚ po dÅ‚ugiej i ciężkiej chorobie. MiaÅ‚ 59 lat. 

Ratowali ryby
W ramach rewitalizacji oleÅ›nickich stawów rozpoczęło siÄ™ kompleksowe czyszczenie wodnego akwenu. Pierwsze od 40 lat... W poniedziaÅ‚ek i wtorek na dnie osuszonego stawu pokazaÅ‚y siÄ™ ogromne sumy, toÅ‚pygi, liny, karpie i wiele innych ryb. WÄ™dkarze wyciÄ…gali je i umieszczali w specjalnych basenach, a potem przewozili do innych stawów. Na Kruczej, na gliniankach, w Boguszycach warto teraz zapuÅ›cić spÅ‚awik... Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Pokonali przeszkody i słabości
Arkadiusz Ankiel z WrocÅ‚awia wygraÅ‚ II Pogrom Wichra. 6-kilometrowÄ… trasÄ™ pokonaÅ‚ w 59 minut i 6 sekund. Po niezwykle zaciÄ™tej walce o 4 sekundy pokonaÅ‚ Artura Olszewskiego z Sarnowa. UbiegÅ‚oroczny triumfator - Grzegorz Kupczak - byÅ‚ 7. A najszybszy z reprezentantów OleÅ›nicy - Krzysztof Domaradzki z Klubu Hokejowego OrÅ‚y - zameldowaÅ‚ siÄ™ na 6. miejscu (1:01:22). Do mety dobiegÅ‚o 87 panów. WÅ›ród paÅ„ najszybsza byÅ‚a Monika Jakubaszek z Warszawy - 1:13:35. Na 9. miejscu uplasowaÅ‚a siÄ™ najlepsza z reprezentantek naszego powiatu - Beata DÄ™bska z OleÅ›nicy (1:19:55). Bieg ukoÅ„czyÅ‚o 15 paÅ„. W klasyfikacji mundurowych triumfowaÅ‚ Piotr Bartoszewski z WSOWL WrocÅ‚aw (59:50). Szósty w niej byÅ‚ Daniel Zagórski z oleÅ›nickiej Straży Pożarnej (1:05:18). 

Pożar w Taurusie
25 sierpnia ok. 14 policyjny oficer dyżurny otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o pożarze zaplecza przy zakÅ‚adzie meblowym Taurus w Dobrzeniu. Policjanci ustalili, że spaleniu ulegÅ‚a wiata - magazyn odpadów drewnianych o konstrukcji drewnianej, pokryta papÄ… o rozmiarach 5 x 2 x 2,5 metra. Zdarzenia nie zagrażaÅ‚o życiu i zdrowiu osób oraz mieniu znacznej wartoÅ›ci. SpaliÅ‚a siÄ™ wiata i znajdujÄ…ce siÄ™ w niej Å›mieci . Przyczyna powstania pożaru nie jest znana.

Rokoko na głowie
26 sierpnia w miejskiej sali widowiskowej Cech RzemiosÅ‚ Różnych w OleÅ›nicy i MOKiS zorganizowali VI OleÅ›nicki Konkurs Fryzjerski. W tym roku odbyÅ‚a siÄ™ prezentacja fryzur "Fryzura 2050" i "Rokoko". TowarzyszyÅ‚ jej pokaz kolekcji "Jersa" jesieÅ„ - zima 2012 -2013 "Miejski Szyk", przygotowanej przez KatarzynÄ™ SakowskÄ…-WójciÅ„skÄ… i Pauline SakowskÄ…. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

Wiceburmistrz wraca czy nie?
Jak ujawniÅ‚a Panorama OleÅ›nicka, od 9 lipca Henryk Bernacki, wiceburmistrz OleÅ›nicy, przebywa na zwolnieniu lekarskim. PojawiÅ‚y siÄ™ pogÅ‚oski, że może już nie wrócić do pracy w UrzÄ™dzie Miasta i przejść na wczeÅ›niejszÄ… emeryturÄ™. ZweryfikowaliÅ›my je.
- Jestem rzeczywiÅ›cie chory. Jak to choroba - nie wybiera. Jest poważna, ale to nie znaczy, że z czegoÅ› rezygnujÄ™ czy odchodzÄ™ - powiedziaÅ‚ Panoramie 61-letni Henryk Bernacki. - MyÅ›lÄ™, że leczenie potrwa jeszcze miesiÄ…c. I za miesiÄ…c siÄ™ to rozstrzygnie. Ja uważam, że wrócÄ™ do pracy, no ale różnie to bywa... - dodaje zastÄ™pca burmistrza.

Nowy naczelnik
Aneta Sosnowska, naczelnik WydziaÅ‚u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy, odchodzi do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji WrocÅ‚awiu, do dziaÅ‚u prewencji kryminalnej. Komendant powiatowy Dionizy Dyjak powierzyÅ‚ peÅ‚nienie obowiÄ…zków naczelnika WydziaÅ‚u Prewencji Piotrowi Nieckarzowi. Na stanowisko to zostanie ogÅ‚oszony konkurs. Piotr Nieckarz to najlepszy biegacz wÅ›ród powiatowych policjantów, wielokrotnie zajmowaÅ‚ czoÅ‚owe lokaty w biegach Å›rednio- i dÅ‚ugodystansowych w rywalizacji zarówno resortowej, jak i open. Reprezentuje Klub Biegacza Lupus OleÅ›nica.

Ekshibicjonistka na Maczka
19 sierpnia okoÅ‚o godz. 1 patrol policji zostaÅ‚ poinformowany przez przechodniów, że w okolicach ulicy Maczka spaceruje nagÄ… kobieta. Funkcjonariusze na wysokoÅ›ci placu zabaw zobaczyli rozebranÄ… osobÄ™. Zabrali jÄ… do radiowozu. Z uwagi na fakt, iż kobieta zachowywaÅ‚a siÄ™ nieracjonalnie i wykazywaÅ‚a objawy zaburzeÅ„ psychicznych, policjanci wezwali zespóÅ‚ pogotowia ratunkowego. Kobieta zostaÅ‚a przetransportowana do jednego ze szpitali psychiatrycznych.

SalÄ™ zbuduje developer
Przetarg na budowÄ™ sali gimnastycznej z Å‚Ä…cznikiem, budowÄ™ boiska wielofunkcyjnego i przebudowÄ™ istniejÄ…cego budynku wraz z przyÅ‚Ä…czami przy Szkole Podstawowej nr 8 wygraÅ‚a firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Jej specjalnoÅ›ciÄ… jest budowa boisk piÅ‚karskich, stadionów, kortów tenisowych, bieżni, boisk wielofunkcyjnych, hal oraz innych obiektów sportowych. Ale 8 sierpnia telefonicznie przedstawiciele firmy poinformowali, że rezygnujÄ… z realizacji inwestycji. Nowym wykonawcÄ… ma być firma developerska MPM Development sp. z o.o. z z NamysÅ‚owa. ZrealizowaÅ‚a dwa osiedla mieszkaniowe.

23 tysiÄ…ce dla Ignasia
U Ignasia FrÄ…ckiewicza z BiaÅ‚ego BÅ‚ota (gmina Dobroszyce) stwierdzono nowotwór - neuroblastoma. Po zakoÅ„czeniu leczenia w Klinice Hematologii i Onkologii DzieciÄ™cej we WrocÅ‚awiu planowane jest dalsze leczenie chÅ‚opca w klinice w Niemczech. Jego rodzice i przyjaciele zwracajÄ… siÄ™ z proÅ›bÄ… o pomoc - każdy grosz jest cenny. Potrzeba... 400 000 zÅ‚. 11 sierpnia w BiaÅ‚ym BÅ‚ocie zorganizowano festyn rodzinny, z którego dochód, przeznaczony na leczenie Ignasia, wyniósÅ‚ 23.090,85 zÅ‚. A chÄ™tni wpÅ‚at mogÄ… dokonywać na rachunek:

Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobÄ… nowotworowÄ…"
ul. O. Bujwida 42
50-368 Wrocław
nr konta 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z tytułem wpłaty: IGNACY FRĄCKIEWICZ

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X