Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

PANORAMA JUÅ» WE WTOREK!
NAJBLIŻSZE WYDANIE PANORAMY OLEŚNICKIEJ W KIOSKACH I SKLEPACH JUŻ WE WTOREK 14 SIERPNIA. NIE PRZEGAP!

Zabytki zewidencjonowane
Miasto ogÅ‚osiÅ‚o przetarg na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków. Ma ona zostać wykonana w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w 2 na noÅ›niku elektronicznym (pÅ‚yta cd lub dvd). Termin wykonania zamówienia - do 20 grudnia.

PotrÄ…cony przez pociÄ…g
W piÄ…tek 10 sierpnia ok. 4.30 na Å‚uku szlaku kolejowego w okolicy oleÅ›nickiego dworca PKP maszynista dostrzegÅ‚ mężczyznÄ™ leżącego na torach. ZdążyÅ‚ wyhamować na tyle, że potrÄ…ciÅ‚ go, ale mężczyzna doznaÅ‚ tylko zÅ‚amania nogi i urazu gÅ‚owy. OkazaÅ‚ siÄ™ nim 28-letni Wojciech Z. ByÅ‚a od niego wyczuwalna woÅ„ alkoholu. Z ustaleÅ„ policji wynika, że nie byÅ‚a to próba samobójcza.

Pani na bani
Podczas minionego weekendy policjanci powiatu oleÅ›nickiego ujawnili 14 pojazdów, które nie miaÅ‚y ważnych badaÅ„ technicznych bÄ…dź ich stan techniczny nie byÅ‚ dostatecznie dobry. Podczas kontrolo funkcjonariusze zatrzymali też 3 nietrzeźwych kierujÄ…cych. Jeden z nich to rowerzysta, zatrzymany przez policjantów z komisariatu w Bierutowie. 58-letni mężczyzna jechaÅ‚ rowerem, majÄ…c w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierujÄ…cy to 20-letni mieszkaniec OleÅ›nicy, zatrzymany do kontroli w sobotÄ™ w nocy - miaÅ‚ ponad 2,2 promila alkoholu. W niedzielÄ™ w nocy skontrolowano kierujÄ…cÄ… skodÄ…. 48-letnia mieszkanka gminy Dobroszyce prowadziÅ‚a swój pojazd, majÄ…c w wydychanym powietrzu ponad 0,7 promila.

23 tysiÄ…ce dla Ignasia
U Ignasia FrÄ…ckiewicza z BiaÅ‚ego BÅ‚ota (gmina Dobroszyce) stwierdzono nowotwór - neuroblastoma. Po zakoÅ„czeniu leczenia w Klinice Hematologii i Onkologii DzieciÄ™cej we WrocÅ‚awiu planowane jest dalsze leczenie chÅ‚opca w klinice w Niemczech. Jego rodzice i przyjaciele zwracajÄ… siÄ™ z proÅ›bÄ… o pomoc - każdy grosz jest cenny. Potrzeba... 400 000 zÅ‚. 11 sierpnia w BiaÅ‚ym BÅ‚ocie zorganizowano festyn rodzinny, z którego dochód, przeznaczony na leczenie Ignasia, wyniósÅ‚ 23.090,85 zÅ‚. FOTORELACJA NA DOLE STRONY. A chÄ™tni wpÅ‚at mogÄ… dokonywać na rachunek:

Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobÄ… nowotworowÄ…"
ul. O. Bujwida 42
50-368 Wrocław
nr konta 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z tytułem wpłaty: IGNACY FRĄCKIEWICZ

Åšciganie na rolkach
Wyścig na rolkach dla mężczyzn i kobiet powyżej 15 roku życia odbędzie się w ramach Festynu organizowanego przy Parafii p.w. NMP Fatimskiej 15 sierpnia o godz. 13.15. Zapisy prowadzi Mieczysław Modliński, tel. 502-758-525.

Kontuzja Michalca
Wychowanek Pogoni OleÅ›nica, obecnie zawodnik drugoligowego Chrobrego GÅ‚ogów, MichaÅ‚ Michalec nie zagra przez kilka miesiÄ™cy. Powodem absencji piÅ‚karza jest uraz wiÄ™zadÅ‚a krzyżowego w kolanie. Michalec kontuzji doznaÅ‚ w 7. minucie meczu rundy wstÄ™pnej Pucharu Polski z MiedziÄ… Legnica. PiÅ‚karz przejdzie operacjÄ™. - Michalec byÅ‚ pewniakiem do skÅ‚adu, wystÄ™powaÅ‚ nie tylko na obronie. ByÅ‚ alternatywÄ… na kilka pozycji - mówi trener Chrobrego Ireneusz Mamrot.

Podwórko po nowemu
Do 15 wrzeÅ›nia potrwa remont podwórza przedszkolnego przy wjeździe na posesjÄ™ w Przedszkolu nr 4 przy Kazimierza Wielkiego. Planowane sÄ…: rozbiórka istniejÄ…cej murowanej osÅ‚ony Å›mietnikowej, rozbiórka nawierzchni betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. Za 43 tys. zÅ‚ remont wykona ZakÅ‚ad Robót Budowlanych Wojciecha Rapp z Czeszowa. W przetargu pokonaÅ‚ on 5 oferentów, z ZÄ…bkowic, OleÅ›nicy i Bierutowa. Najwyższa oferta opiewaÅ‚a na 68 tys. zÅ‚.

Comenius licealny
Agencja Narodowa programu Comenius potwierdziÅ‚a przyznanie II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cemu dofinansowanie projektu Impact of human activities on aquatic resources and water quality w ramach Partnerskich Projektów SzkóÅ‚. Projekt otrzymaÅ‚ dofinansowanie w wysokoÅ›ci 20.000 euro. Projekt liceum bÄ™dzie realizowaÅ‚o we wspóÅ‚pracy ze szkoÅ‚ami z Francji, Finlandii i Rumunii. Start dwuletniego przedsiÄ™wziÄ™cia - we wrzeÅ›niu 2012.

Kolejna rozbiórka
ZakÅ‚ad Budowlano-Remontowy Budus Krzysztofa ÅšlÄ…zaka z OleÅ›nicy rozbierze budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 63. Zadanie wykona za 33.500 zÅ‚. W przetargu startowaÅ‚o 11 oferentów, z Sosnowca, WrocÅ‚awia, OÅ‚awy, Krotoszyna, Strzelina, OleÅ›nicy i Bierutowa. 85.854 zÅ‚ - tyle wynosiÅ‚a najdroższa oferta.

Plantator konopi
Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej komendy zatrzymali 19-latka, którego podejrzewali o zabronionÄ… uprawÄ™ konopi indyjskich. Na podstawie zgromadzonych materiaÅ‚ów operacyjnych policjanci dokonali sprawdzenia posesji na terenie gminy OleÅ›nica, w której mieszka podejrzany. Tam ujawnili 4 krzaki konopi o wysokoÅ›ci 125 -195 centymetrów. RoÅ›liny zostaÅ‚y zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a mÅ‚ody mężczyzna zatrzymany w policyjnym areszcie. Za uprawÄ™ konopi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Wypadek w Ose
W piÄ…tek okoÅ‚o godziny 9.10 w miejscowoÅ›ci Ose niedaleko MiÄ™dzyborza kierujÄ…cy pojazdem ciężarowym marki Mercedes, obywatel Litwy, nie zachowaÅ‚ należytej odlegÅ‚oÅ›ci od poprzedzajÄ…cego go pojazdu oraz nie dostosowaÅ‚ prÄ™dkoÅ›ci do warunków panujÄ…cych na drodze, w wyniku czego najechaÅ‚ na tyÅ‚ fiata 126, którego kierujÄ…cych zamierzaÅ‚ wykonać skrÄ™t w lewo. W wyniku zdarzenia obrażenia odniósÅ‚ kierujÄ…cy fiatem mieszkaniec MiÄ™dzyborza, który zostaÅ‚ przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zderzenie motocykli
W niedzielÄ™ okoÅ‚o godziny 16.30 w Osadzie LeÅ›nej (gmina OleÅ›nica) na Å‚uku drogi doszÅ‚o do zderzenia dwóch motocykli jadÄ…cych w tym samym kierunku. KierujÄ…cy motocyklem MZ 24-latek z nieustalonych dotÄ…d przyczyn zderzyÅ‚ siÄ™ z drugim motocyklem, którym kierowaÅ‚ 43-letni mieszkaniec WrocÅ‚awia. W wyniku zderzenia jeden z motocyklistów zostaÅ‚ przewieziony do szpitala. Obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Nieostrożny kierowca TiRa
Do groźnego wypadku doszÅ‚o w piÄ…tek 3 sierpnia ok. 12.30 na Å‚uku drogi pomiÄ™dzy Solnikami Wielkimi a Bierutowem. 24-letni kierowca TiR-a podjÄ…Å‚ manewr wyprzedzania na drodze z podwójnÄ… liniÄ… ciÄ…gÅ‚Ä… i zderzyÅ‚ siÄ™ z jadÄ…cym z naprzeciwka busem. Oba auta wylÄ…dowaÅ‚y w rowie. Do rowu wpadÅ‚y też dwa samochody osobowe, których kierowcy byli zmuszeni do gwaÅ‚townego hamowania. Na szczęście żaden z kierowców nie odniósÅ‚ poważniejszych obrażeÅ„.

Zderzenie mazd w Nieciszowie
W czwartek 2 sierpnia okoÅ‚o godziny 19.10 nieopodal Nieciszowa (gmina OleÅ›nica) kierujÄ…cy mazdÄ… z nieustalonych dotÄ…d przyczyn zderzyÅ‚ siÄ™ czoÅ‚owo z jadÄ…cy prawidÅ‚owo z naprzeciwka samochodem tej samej marki, którym poruszaÅ‚o siÄ™ małżeÅ„stwo w wieku 85 i 86 lat - oboje z obrażeniami ciaÅ‚a zostali przetransportowani Å›migÅ‚owcem ratownictwa medycznego oraz karetkÄ… pogotowia do szpitali. MazdÄ… nr 1 jechaÅ‚ 31-letni mieszkaniec gminy OleÅ›nica. Policjanci w trakcie wykonywania oglÄ™dzin miejsca ustalili, że w pojeździe tym podczas wypadku znajdowaÅ‚ siÄ™ jeszcze jeden mężczyzna, który zaraz po zdarzeniu oddaliÅ‚ siÄ™ w nieznanym kierunku. W odnalezieniu 36-latka niezbÄ™dna byÅ‚a pomoc psa tropiÄ…cego, dziÄ™ki któremu funkcjonariusze mogli zatrzymać mężczyznÄ™ niedaleko miejsca zdarzenia. Jak siÄ™ później okazaÅ‚o, obaj mężczyźni poruszajÄ…cy siÄ™ mazdÄ…, byli pijani, 31-latek miaÅ‚ w wydychanym powietrzu ponad 2, a 36-latek niespeÅ‚na 3 promile alkoholu. Obaj zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

Nowy wicekomendant straży pożarnej
1 sierpnia w Komendzie Powiatowej PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w OleÅ›nicy odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość przekazania obowiÄ…zków mÅ‚. bryg. Andrzejowi Fischerowi, który piastowaÅ‚ bÄ™dzie funkcjÄ™ zastÄ™pcy komendanta powiatowego PSP w OleÅ›nicy. W uroczystoÅ›ci udziaÅ‚ wziÄ™li: starosta Zbigniew PotyraÅ‚a, wójtowie i burmistrzowie lokalnych samorzÄ…dów.zastÄ™pca dolnoÅ›lÄ…skiego komendanta PaÅ„stwowej Straży Pożarnej we WrocÅ‚awiu st.bryg. Andrzej Abulewicz. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

PróbowaÅ‚ wyÅ‚udzić pożyczkÄ™
Policjanci z zespoÅ‚u do walki z przestÄ™pczoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… oleÅ›nickiej komendy na podstawie zgromadzonych materiaÅ‚ów operacyjnych zatrzymali mężczyznÄ™ podejrzanego o próbÄ™ wyÅ‚udzenia pożyczki - tysiÄ…ca zÅ‚ - na szkodÄ™ jednej z instytucji finansowych w OleÅ›nicy. Mężczyzna, posÅ‚ugujÄ…c siÄ™ podrobionym zaÅ›wiadczeniem o zarobkach, usiÅ‚owaÅ‚ zaciÄ…gnąć pożyczkÄ™. Obecnie funkcjonariusze prowadzÄ… czynnoÅ›ci pozwalajÄ…ce ustalić, czy 27-letni oleÅ›niczanin w podobny sposób nie dokonaÅ‚ już innych oszustw. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Awans komendanta
Dionizy Dyjak, komendant Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy awansował. Był podinspektorem, a otrzymał nominacje na stopień młodszego inspektora.

Wybił szybę wystawową
W poniedziaÅ‚ek 30 lipca okoÅ‚o godziny 5.30 w OleÅ›nicy policjanci wydziaÅ‚u patrolowego zatrzymali mężczyznÄ™, który chwilÄ™ wczeÅ›niej wybiÅ‚ szybÄ™ wystawowÄ… w sklepie przy ulicy Lwowskiej. Mężczyzna nie potrafiÅ‚ wytÅ‚umaczyć swojego zachowania. MiaÅ‚ niemal 2,5 promila. Wartość strat, na jakie naraziÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciela sklep, to 350 zÅ‚. 27-letni oleÅ›niczanin nie po raz pierwszy popeÅ‚niÅ‚ przestÄ™pstwo przeciwko mieniu. Już wczeÅ›niej kilkakrotnie byÅ‚ karany za podobne naruszenia prawa. Grozi mu kara do 5 lat pozbawiania wolnoÅ›ci.

Megane w rowie
W niedzielÄ™ wieczorem ok. godziny 20.30 na drodze krajowej nr K-25, na wysokoÅ›ci DroÅ‚towic, kierujÄ…cy renaultem megan 24-letni mieszkaniec Sieradza na Å‚uku jezdni wpadÅ‚ w poÅ›lizg, wjechaÅ‚ do rowu i dachowaÅ‚. W wyniku tego zdarzenia obrażenia odnieÅ›li 2 pasażerowie tego pojazdu: 27- letnia kobieta oraz 23- letni mężczyzna, również mieszkaÅ„cy Sieradza. Kierowca byÅ‚ trzeźwy.

Zatrzymany z gandziÄ…
W piÄ…tek 27 lipca okoÅ‚o 17.30 oleÅ›niccy policjanci podczas kontroli mÅ‚odego mężczyzny w kieszeni jego spodni ujawnili woreczek z kilkoma porcjami marihuany. Zatrzymany to 22-letni oleÅ›niczanin. Za posiadanie Å›rodków odurzajÄ…cych odpowie przed sÄ…dem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Wjazd utrudniony
Od środy 25 lipca utrudniony jest wjazd do Sycowa z oleśnickiego kierunku, Kłopoty mają związek z budową węzła trasy S-8. Utrudnienia potrwają miesiąc.

Wypadek na S-8
Do groźnego wypadku doszÅ‚o na terenie budowanej trasy S-8 w pobliżu Jenkowic. W czwartek 26 lipca ok. 16.50 bus z 4 pracownikami uderzyÅ‚ w ciężarówego mana. Trzej ranni zostali odwiezieni do szpitala w OleÅ›nicy, a najciężej rannego przetransportowano Å›migÅ‚owcem do wrocÅ‚awskiego szpitala.

Powiedział, że ją zabije...
W poniedziaÅ‚ek 23 lipca o 15.15 do wychodzÄ…cej z gmach sÄ…du pracownicy SÄ…du Rejonowego podszedÅ‚ mężczyzna, który zagroziÅ‚, że jÄ… zabije, jeÅ›li nie otrzyma pieniÄ™dzy. Kobieta zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. KtoÅ› zadzwoniÅ‚ na policjÄ™. Funkcjonariusze zatrzymali napastnika. OkazaÅ‚ siÄ™ nim 46-letni Mariusz N. Mężczyzna leczy siÄ™ psychiatrycznie. Na wniosek prokuratury sÄ…d zastosowaÅ‚ wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesiÄ™cy.

Użył pistoletu pneumatycznego
Policjanci WydziaÅ‚u Patrolowego powiatu oleÅ›nickiego zatrzymali mężczyznÄ™, który przy pomocy pistoletu pneumatycznego przypominajÄ…cego broÅ„ palnÄ… groziÅ‚ 20-letniemu mieszkaÅ„cowi gminy OleÅ›nica pozbawieniem życia, a w konsekwencji pobiÅ‚ go. Policjanci chwilÄ™ po zdarzeniu zatrzymali podejrzanego. OkazaÅ‚ siÄ™ nim 24-letni oleÅ›niczanin Robert O., który niejednokrotnie w przeszÅ‚oÅ›ci dopuszczaÅ‚ siÄ™ podobnych przestÄ™pstw. Mężczyzna byÅ‚ trzeźwy. ZostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. SÄ…d zastosowaÅ‚ wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiÄ…ce.

PÅ‚ywaj doskonalej
OleÅ›nicki Kompleks Rekreacyjny Atol zaprasza wszystkie dzieci i mÅ‚odzież na bezpÅ‚atne doskonalenie pÅ‚ywania na basenie krytym, które odbywać siÄ™ bÄ™dzie przez caÅ‚y sierpieÅ„. ZajÄ™cia zaplanowano w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 14 do 16. Poprowadzi je profesjonalny trener pÅ‚ywania. Warunkiem uczestnictwa jest kupienie biletu wstÄ™pu na basen. W ofercie Atola pojawiÅ‚ siÄ™ też tenis stoÅ‚owy.

50 awansów
50 policjantów Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy uzyskaÅ‚o awans na wyższe stopnie. Najwyżej - z komisarza na podinspektora awansowaÅ‚ Mariusz Kramarz, komendant komisariatu w Sycowie.  Nominacje wrÄ™czono w poniedziaÅ‚ek 23 lipca, w przededniu ÅšwiÄ™ta Policji. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Konkurs na dyrektora
Starostwo Powiatowe ogÅ‚osiÅ‚o konkurs na dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych im. OrÅ‚a BiaÅ‚ego w MiÄ™dzyborzu. Dokumenty można skÅ‚adać do 8 sierpnia w Biurze Podawczym Starostwa.

Ryk motocykli
Po raz trzeci na rynku w Sycowie odbyÅ‚ siÄ™ zlot motocyklowy. Zaprezentowano ponad 100 maszyn spoÅ›ród których najpiÄ™kniejsza okazaÅ‚a siÄ™ Honda VTX 1.8. Po prezentacji swoich „piÄ™knoÅ›ci” motocykliÅ›ci przejechali ulicami Sycowa a nastÄ™pnie udali siÄ™ nad zalew w Stradomi Wierzchniej. CzekaÅ‚y tam na nich przygotowane przez sycowski MOSiR konkurencje „ zlotowe” oraz koncert zespoÅ‚u Wielebny Blues Band. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Janiak ordynariuszem
Papież Benedykt XVI mianowaÅ‚ biskupa Edwarda Janiaka nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej - poinformowaÅ‚o PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. ZastÄ…pi bp StanisÅ‚awa NapieraÅ‚Ä™, który zÅ‚ożyÅ‚ rezygnacjÄ™ w zwiÄ…zku z osiÄ…gniÄ™ciem wieku emerytalnego.

ZbierajÄ… na karetkÄ™
Katarzyna Jakubowicz, lekarz anestezjolog sycowskiego Pogotowia Ratunkowego, zwróciÅ‚a siÄ™ do wszystkich ludzi dobrej woli z proÅ›bÄ… o przyÅ‚Ä…czenie siÄ™ do akcji majÄ…cej na celu zakup karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Sycowie. Obecna karetka jest wyeksploatowanym
5-letnim pojazdem, majÄ…cym 240 tys. km przebiegu. Dla dziesiÄ™ciu sponsorów z najwyższymi wpÅ‚atami zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. A najhojniejsi bÄ™dÄ… uwidocznieni na karetce. Organizatorka akcji prosi o telefoniczne powiadamianie jej o każdej wpÅ‚acie telefonicznie (nr 662-011-906).

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica
BS Oleśnica 10 9584 0008 2001 0012 4878 0001
„Zakup karetki dla Sycowa”

CBA bada
Od 5 lipca agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzÄ… kontrolÄ™ w Starostwie Powiatowym w OleÅ›nicy. - Dotyczy ona zgodnoÅ›ci z prawem decyzji dotyczÄ…cych rozporzÄ…dzania mieniem komunalnym powiatu oleÅ›nickiego, w szczególnoÅ›ci prawidÅ‚owoÅ›ci postÄ™powania w zwiÄ…zku z finansowaniem zamówienia publicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od Åšlizowa do granicy powiatu namysÅ‚owskiego Etap I Åšlizów-Dziadowa KÅ‚oda" przez ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w OleÅ›nicy - powiedziaÅ‚a Panoramie MaÅ‚gorzata Matuszak z CBA. O kÅ‚opotach z tÄ… inwestycjÄ… pisaliÅ›my wielokrotnie. Temat nagÅ‚oÅ›niÅ‚ radny Wojciech KociÅ„ski (PiS). WczeÅ›niejsza kontrola wykazaÅ‚a, że powiat naruszyÅ‚ zapisy umowy o dofinansowanie, wprowadzajÄ…c zmiany w projekcie (zastÄ…piÅ‚ mieszankÄ™ SMA betonem asfaltowym) - to przyczyna wstrzymania 3 mln zÅ‚ dotacji unijnej i zablokowania możliwoÅ›ci ubiegania siÄ™ o kolejne. Planowy termin zakoÅ„czenia kontroli przez CBA to poczÄ…tek października.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X