Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Nie chcial żyć
We wtorek 10 lipca 52-letni Henryk D. ze Stradomi Wierzchniej odebrał sobie życie przez powieszenie. Wiszące w domu ciało odnalazł syn. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

4 mistrzowie, 1 turniej
DolnoÅ›lÄ…ski ZPN informuje, że istnieje możliwość zakupu dwudniowych biletów na turniej Polish Masters, który odbÄ™dzie siÄ™ 21 i 22 lipca na stadionie miejskim we WrocÅ‚awiu.W turnieju, obok gospodarzy piÅ‚karzy ÅšlÄ…ska WrocÅ‚aw, wystÄ…piÄ… trzy europejskie drużyny: portugalska Benfica Lizbona, holenderski PSV Eindhoven oraz hiszpaÅ„skie Athletic Bilbao. Bilety do nabycia sÄ… w nastÄ™pujÄ…cych cenach: II kategoria - 60 zÅ‚, III kategoria - 55 zÅ‚, IV kategoria - 50 zÅ‚. Zamówienia można skÅ‚adać na adres: bilety@dolnoslaskizpn.pl.

"Brudny Harry" pod EuphoriÄ…
OkoÅ‚o godz. 2 w nocy z soboty na niedzielÄ™ policjanci otrzymali zgÅ‚oszenie, że pod pubem Euphoria przy MÅ‚ynarskiej w OleÅ›nicy pijany mężczyzna terroryzuje klientów lokalu przedmiotem przypominajÄ…cym broÅ„. Na miejsce przyjechaÅ‚o kilka radiowozów. Z ustaleniem podejrzanego nie byÅ‚o problemów, bo staÅ‚ na parkingu przed lokalem. ByÅ‚ pod wpÅ‚ywem alkoholu - 1,5 promila. WidzÄ…c stróżów prawa, odrzuciÅ‚ w krzaki pistolet pneumatyczny. ZostaÅ‚ zatrzymany - to Jacek J., 41-letni mieszkaniec powiatu milickiego. Tej samej nocy pod lokalem doszÅ‚o sprzeczki, zakoÅ„czonej bójkÄ…. W konflikt z mÅ‚odzieÅ„cami z OleÅ›nicy wdaÅ‚o siÄ™ dwóch żądnych wrażeÅ„ przyjezdnych, których rozdzielili ochroniarze. Policja nie interweniowaÅ‚a.

Z GOK-iem do Turawy
Gminny OÅ›rodek Kultury (tel. 71/3140239) informuje, że ma jeszcze ostatnie wolne miejsca na kolonii w Turawie (nad jeziorem) w Zajeździe „Jowisz”. Termin: I turnus: 17 – 23 lipca, II turnus: 23 - 29 lipca. Wiek uczestników: 8 - 16 lat. OdpÅ‚atność 450 zÅ‚.

1 dzień - 3 wypadki
Fatalna passa na drogach powiatu we wtorek 3 lipca zaczęła się o godz. 14.50. Wtedy na obwodnicy Oleśnicy kierujący citroenem na zwężeniu drogi nie zachował należytej ostrożności, wpadł w poślizg i uderzył w barierę dźwiękochłonną. Pasażerka pojazdu odniosła niewielkie obrażenia i po opatrzeniu opuściła szpital. Kierowca został ukarany mandatem.
O godz. 15.53 na ulicy NamysÅ‚owskiej w Bierutowie kierujÄ…cy ciÄ…gnikiem siodÅ‚owym renault z naczepÄ… na Å‚uku jezdni zahamowaÅ‚, w wyniku czego naczepa pojazdu zjechaÅ‚a na przeciwny pas ruchu, uderzajÄ…c w prawidÅ‚owo jadÄ…cego citroena. KierujÄ…ca nim 38-letnia mieszkanka gminy Bierutów zostaÅ‚a przewieziona do szpitala, w którym pozostaÅ‚a na obserwacji. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
A o 16.22 w Solnikach Wielkich, na wysokoÅ›ci skrzyżowania z drogÄ… prowadzÄ…cÄ… do GrÄ™boszyc, kierowca mitshubisi lancera podczas skrÄ™tu w lewouderzyÅ‚ czoÅ‚owo w prawidÅ‚owo jadÄ…cego vw golfa, który wpadÅ‚ do rowu i uderzyÅ‚ w ogrodzenie posesji. KierujÄ…ca volkswagenem 24-letnia bierutowianka z obrażeniami ciaÅ‚a trafiÅ‚a do szpitala. KierujÄ…cy mitshubisi 28-letni mieszkaniec Bierutowa nie odniósÅ‚ żadnych obrażeÅ„. Kierowcy byli trzeźwi.

Śmierć związkowca
30 czerwca zmarÅ‚ Piotr Graf, czoÅ‚owy dziaÅ‚acz SolidarnoÅ›ci w OleÅ›nicy. CaÅ‚a jego zawodowa kariera zwiÄ…zana byÅ‚a z ZNTK. PracowaÅ‚ tu od 1963 do 1997 jako Å›lusarz, mistrz produkcji, specjalista technolog. WczeÅ›nie wÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ w dziaÅ‚ania przeciwko komunistycznemu reżimowi - już lutym 1971 r. byÅ‚ uczestnikiem strajku okupacyjnego w ZNTK. ByÅ‚ wspóÅ‚zaÅ‚ożycielem i przewodniczÄ…cym Komisji ZakÅ‚adowej w ZNTK. 13 grudnia 1981 zostaÅ‚ internowany na 4 miesiÄ…ce. W latach 1982 - 1985 organizowaÅ‚ pomoc dla internowanych i aresztowanych. W 1989 r. znów zostaÅ‚ szefem Komitetu ZaÅ‚ożycielskiego „S” w ZNTK i przewodniczÄ…cym Komitetu Obywatelskiego Ziemi OleÅ›nickiej. ByÅ‚ jednym z kandydatów na burmistrza OleÅ›nicy - zostaÅ‚ nim wówczas Ryszard Zelinka. Po 1990 czÅ‚onek Porozumienia Centrum, nastÄ™pnie Prawa i SprawiedliwoÅ›ci. ZmarÅ‚ w wieku 63 lat. Rodzina i przyjaciele pożegnali go we wtorek 3 lipca na cmentarzu przy WileÅ„skiej.

Wpadł w altanie
W sobotniÄ… noc oleÅ›niccy policjanci zatrzymali mężczyznÄ™, który chwilÄ™ wczeÅ›niej wÅ‚amaÅ‚ siÄ™ do altany na jednej z dziaÅ‚ek w OleÅ›nicy i ukradÅ‚ z niej przewód elektryczny. Policjanci udowodnili mu ponadto, że w od poÅ‚owy czerwca wÅ‚amaÅ‚ siÄ™ do 7 ogrodów dziaÅ‚kowych. Zatrzymany przyznaÅ‚ siÄ™, że z altanek kradÅ‚ przewody elektryczne, które nastÄ™pnie opalaÅ‚, oraz elektronarzÄ™dzia. Zdobyty Å‚up sprzedawaÅ‚ w skupie zÅ‚omu albo na targowiskach jako sprzÄ™t używany. Policjanci odzyskali skradzione przewody, które trafiÅ‚y już do rÄ…k wÅ‚aÅ›ciciela. Mężczyzna usÅ‚yszaÅ‚ już zarzuty. SÄ…d zastosowaÅ‚ wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesiÄ™cy. Zatrzymany to 49-latek - mieszkaniec województwa warmiÅ„sko-mazurskiego. Już kilkakrotnie karany za podobne przestÄ™pstwa.

Taneczny koniec roku
Dwie wspóÅ‚pracujÄ…ce ze sobÄ… szkoÅ‚y - Centrum TaÅ„ca Arko i Centrum JÄ™zykowe Koma - 28 czerwca czerwca w miejskiej sali widowiskowej uroczyÅ›cie podsumowaÅ‚y rok szkolny i sezon taneczny 2011/2012. Mali tancerze i instruktorzy szkoÅ‚y taÅ„ca pokazali efekty swojej pracy. MieliÅ›my okazjÄ™ zobaczyć wystÄ™py dzieci i mÅ‚odzieży w formacjach: balet, hip-hop, jazz, taniec nowoczesny, breakdance. SÅ‚uchacze z Komy odebrali certyfikaty, wieÅ„czÄ…ce caÅ‚y rok nauki, a na koniec zostaÅ‚y rozlosowane bardzo atrakcyjne nagrody dla najlepszych. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dom Dziecka bawi siÄ™
Boisko przy bierutowskiej Placówce OpiekuÅ„czo-Wychowawczej na kilka godzin zamieniÅ‚o siÄ™ w miniony czwartek w miejsce plenerowego pikniku pod hasÅ‚em DzieÅ„ Sukcesu. Czerwcowe spotkania, poÅ‚Ä…czone z poczÄ™stunkiem, zabawÄ… i prezentacjÄ… osiÄ…gnieć najbardziej uzdolnionych wychowanków, majÄ… wieloletniÄ… tradycjÄ™ i sÄ… podsumowaniem rocznej pracy dzieci i ich opiekunów. Na Dniu Sukcesu pojawili m.in. siÄ™ wicestarosta SÅ‚awomir Pytel, zastÄ™pca burmistrza Bierutowa Andrzej Czechowski, metodyk Kamila Stemplewska. Sponsorów reprezentowaÅ‚a Aleksandra Kaliszka, a wolontariuszy Teresa Podgórska. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

NAPAD NA BANK
W piÄ…tek ok. godz. 13.30 mÅ‚ody mężczyzna w kominiarce wszedÅ‚ do oddziaÅ‚u Banku SpóÅ‚dzielczego w Sycowie na placu WolnoÅ›ci. AtrapÄ… pistoletu sterroryzowaÅ‚ kasjerkÄ™ i kazaÅ‚ sobie wydac pieniÄ…dze z kasy. ZabraÅ‚ je, po czym pieszo oddaliÅ‚ siÄ™ z miejsca przestÄ™pstwa.

Skórzewski sekretarzem
PotwierdziÅ‚y siÄ™ podane przez nas w papierowym wydaniu Panoramy informacje o tym, że gÅ‚ównym kandydatem na sekretarza gminy OleÅ›nica jest Krzysztof Skórzewski. To wÅ‚aÅ›nie jego kandydaturÄ™ komisja konkursowa rekomendowaÅ‚a wójtowi do ostatecznej akceptacji. W konkursie Skórzewski pokonaÅ‚ Andrzeja Wojtkowiaka, DorotÄ™ MÄ…czkÄ™ (z Bierutowa)e i EwÄ™ Wójcik z OleÅ›nicy. Najprawdopodobniej K. Skórzewski bÄ™dzie Å‚Ä…czyÅ‚ funkcje sekretarza i zastÄ™pcy wójta.

Mama pijana. Tata też...
W sobotÄ™ okoÅ‚o 18 kurator sÄ…dowy powiadomiÅ‚ policjÄ™, że podczas kontroli jednej z rodzin ujawniÅ‚, iż rodzice trójki maÅ‚oletnich dzieci sprawujÄ… nad nimi opiekÄ™, bÄ™dÄ…c pod wpÅ‚ywem alkoholu. Po zbadaniu matka w wydychanym powietrzu miaÅ‚a 2,3, a ojciec 3,3 promila alkoholu. Oboje zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. 5- i 6-letnia dziewczynka z 3-miesiÄ™cznym chÅ‚opcem trafili pod opiekÄ™ babci.

Jazzowa wieÅ›
Takiej frekwencji na ósmej edycji ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej nocy jazzowej, organizowanej przez Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, chyba nikt siÄ™ nie spodziewaÅ‚. Wszak piÄ…tkowy koncert zbiegÅ‚ siÄ™ w czasie z meczem Niemcy - Grecja. Mimo to w amfiteatrze, przed dobroszyckÄ… muszlÄ… koncertowÄ…, zjawiÅ‚o siÄ™ blisko póÅ‚ tysiÄ…ca sÅ‚uchaczy, w tym spora grupa oleÅ›nickich miÅ‚oÅ›ników jazzowych klimatów. Magia nazwisk wykonawców, Å‚askawa aura oraz nowoczesny obiekt, wprost wymarzony do plenerowych imprez - to klucz do sukcesu, jakim byÅ‚ udany muzyczny wieczór. Szerzej w papierowym wydaniu. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Marysia w majtkach
W czwartek wieczorem funkcjonariusze dokonali kontroli osobistej mieszkaÅ„ca Dobroszyc. W bieliźnie miaÅ‚ schowany woreczek z 12 porcjami marihuany. 20-latek zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Odpowie przed sÄ…dem za posiadanie Å›rodków odurzajÄ…cych.

Mazda na czerwonym
W sobotÄ™ okoÅ‚o 12 kierujÄ…cy mazdÄ… 19-letni oleÅ›niczanin wjechaÅ‚ na skrzyżowanie Hallera i 11 Listopada w OleÅ›nicy, mimo czerwonego Å›wiatÅ‚a, i uderzyÅ‚ w prawidÅ‚owo jadÄ…cego forda mondeo, którym kierowaÅ‚a 31-letnia oleÅ›niczanka. Oboje kierujÄ…cy zostali odwiezieni do szpitala. Byli trzeźwi. W wynikuwypadku uszkodzony zostaÅ‚ również ford focus, który staÅ‚ prawidÅ‚owo na jezdni.

Auto małe, promili dużo
Podczas minionego weekendu policjanci zatrzymali 8 nietrzeźwych kierujÄ…cych. W piÄ…tek rano w Goszczu kierowca cinquecento, mieszkaniec gminyTwardogóra, miaÅ‚ 3,5 promila alkoholu. W sobotÄ™ w OleÅ›nicy spadÅ‚ 24-letni motorowerzysta - w wydychanym powietrzu miaÅ‚ 

BASENY - REAKTYWACJA!
Poprawki wykonane. Laboratorium w Ostrzeszowie potwierdziło, że woda spełnia wszelkie normy. I dzięki temu w sobotę 23 czerwca, po dłuuuugiej przerwie, basen otwarty w Oleśnicy zaczął w końcu działa
ć. Z kolei po ponad rocznej przerwie, 29 czerwca, nastÄ…pi oficjalne otwarcie zmodernizowanego basenu w Sycowie. WedÅ‚ug zapowiedzi administratora obiektu w tym dniu wejÅ›cie bÄ™dzie za darmo. W pozostaÅ‚e dni ceny biletów bÄ™dÄ… wynosiÅ‚y: 6 zÅ‚ - normalny i 4 zÅ‚ ulgowy. Basen w Sycowie bÄ™dzie czynny od 10-18.

Ostatni miting
Zawodnicy WKS-u OleÅ›niczanka Dariusz Hoffman i Marcin LoryÅ› wystartowali Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym we WrocÅ‚awiu, ostatnim przed przerwÄ… wakacyjnÄ…. LoryÅ› zajÄ…Å‚ 3. miejsce na 1500 m (4.02.51). Bardzo dobrze spisaÅ‚ siÄ™ na 1,5 km Hoffman (junior mÅ‚odszy), który poprawiÅ‚ swój rekord życiowy o 12 sekund (4.06.35) i już na trzecim dystansie uzyskaÅ‚ prawo startu w finaÅ‚ach Ogólnopolskiej Olimpiady MÅ‚odzieży w Krakowie. ZostaÅ‚ powoÅ‚any na lipcowy obóz kadry Dolnego ÅšlÄ…ska w Szklarskiej PorÄ™bie, na którym bÄ™dzie siÄ™ przygotowywaÅ‚ do tego startu.

Kto na dyrektora?
ZarzÄ…d Powiatu OleÅ›nickiego ogÅ‚osiÅ‚ konkursy na stanowiska dyrektorów II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego i Powiatowego Centrum KsztaÅ‚cenia Zawodowego w OleÅ›nicy. Oferty można skÅ‚adać do 27 czerwca w Starostwie Powiatowym. Dyrektorem II LO jest obecnie Jolanta KwaÅ›niewska, a PCKZ WiesÅ‚aw Smerd.

Sportowy remont
W wakacje rozpocznie się remont nawierzchni bieżni i skoczni w dal z rozbiegiem o łącznej długości około 110 m w Szkole Podstawowej nr 4. przy ul. Paderewskiego 2 w Oleśnicy. Zakończenie prac zaplanowano na 24 sierpnia.

SUKCES MŁODYCH KRWIODAWCÓW
Podsumowano IX EdycjÄ™ Turnieju SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasÅ‚em "MÅ‚oda Krew Ratuje Å»ycie". Ogromny sukces odnieÅ›li w nim uczniowie i ich opiekunowie z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w OleÅ›nicy. Na szczeblu wojewódzkim ZSP wygraÅ‚o w trzech kategoriach, a na szczeblu ogólnopolskim triumfowaÅ‚o w dwóch: "Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa" i "Wskaźnik aktywnoÅ›ci - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju na 1 peÅ‚noletniego ucznia". W Turnieju uczestniczyÅ‚o 360 szkóÅ‚ i uczelni. - Do tego sukcesu przyczynili siÄ™, obok uczniów, szczególnie Jacek Stala, StanisÅ‚aw Różycki, Katarzyna Markiewicz, Andżelika Åšwider, Jadwiga TowarzyÅ„ska, StanisÅ‚aw Giemza i Andrzej KrzemiÅ„ski - powiedziaÅ‚ Panoramie Tadeusz Jamróz, prezes ZarzÄ…du PCK w OleÅ›nicy.

Bal Trójki
Jak uczniowie z Gimnazjum nr 3 bawili siÄ™ we wÅ‚asnej szkole na balu absolwentów?
Zobacz FOTORELACJE z tego wydarzenia - na dole strony.

Tuzin parafiad
XII Parafialny Festyn Rodzinny otworzyli wspólnie proboszcz ZdzisÅ‚aw Paduch i prezes Akcji Katolickiej Roman FaryÅ›. Przez scenÄ™ przewijaÅ‚y siÄ™ zespoÅ‚y, gÅ‚ównie dzieciÄ™ce i mÅ‚odzieżowe. WokóÅ‚ Å›wiÄ…tyni rozlokowano stoiska i kiermasze. ByÅ‚y przygotowane konkurencje dla dzieci, można byÅ‚o sobie pomalować twarz i zagrać w kosza. Nagrodami gÅ‚ównymi w loterii (losy po 5 zÅ‚) byÅ‚y drukarka, robot kuchenny, krajacz do warzyw, akumulator i opony samochodowe. Festyn odbywaÅ‚ siÄ™ pod hasÅ‚em "KoÅ›cióÅ‚ naszym domem". ProwadziÅ‚ go Aleksander Chrzanowski. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Koko koko piknik spoko
Dopisała i frekwencja, i pogoda, i humory. W organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 17 czerwca w Smardzowie Europikniku z kulturą bawiono się znakomicie. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

50 podreptało
PięćdziesiÄ™ciu uczestników, gÅ‚ównie mÅ‚odzieży, stanęło na starcie II OleÅ›nickiego Rajdu Pieszego "Dreptaki". W sobotÄ™ 16 czerwca pokonali 10-kilometrowÄ… trasÄ™ OleÅ›nica - Boguszyce - OleÅ›nica. WiodÅ‚a malowniczymi Å›cieżkami parkowymi i wzdÅ‚uż rzeki OleÅ›nica, mostkiem nad jazem, drogami polnymi i Å‚Ä…kowymi oraz mostkiem nad Potokiem Boguszyckim. Komandorem rajdu byÅ‚ Jakub Makowski, a jego organizatorami sÄ… MIKS Junior, PSZS, PCEIK i MOKiS. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

31 nowych pomników?
13 czerwca Stowarzyszenie Dla OleÅ›nicy przekazaÅ‚o przewodniczÄ…cemu Rady Miasta OleÅ›nicy wnioski o ustanowienie pomników przyrody. CzÅ‚onkowie i sympatycy stowarzyszenia odszukali rosnÄ…ce w OleÅ›nicy drzewa, które - w myÅ›l ustawy o ochronie przyrody - można byÅ‚oby objąć szczególnÄ… ochronÄ…. Z pomocÄ… profesora Dariusza Tarnawskiego, prezesa Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi OleÅ›nickiej, wytypowali, zmierzyli i opisali 31 drzew speÅ‚niajÄ…cych wszystkie warunki, by uznać je za pomniki przyrody. Decyzje w tej kwestii podejmuje rada gminy w drodze uchwaÅ‚y. 22 czerwca w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Reja odbyÅ‚a siÄ™ konferencja "Pomnik przyrody, Å›wiadek historii". W jej trakcie prof. dr hab. Dariusz Tarnawski omówiÅ‚ rolÄ™ i znaczenie ochrony przyrody w obszarach zabudowy miejskiej oraz sens ustanawiania pomników przyrody w miastach, dr Damian Siedlecki przedstawiÅ‚ wytypowane do uznania za pomniki przyrody drzewa, a o postaciach zwiÄ…zanych z historiÄ… OleÅ›nicy, których imiona miaÅ‚yby nosić nowo ustanowione pomniki przyrody, opowiadaÅ‚ dr Marek NienaÅ‚towski.

Policja ma zastępcę
Rozstrzygnięty został konkurs na I zastępcę komendanta powiatowego policji w Oleśnicy (nadzorującego służbę kryminalną). Został nim (obecnie pełniący tę funkcję) Sławomir Tracz.

Z ekonomiÄ… za pan brat
W auli ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w OleÅ›nicy odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podsumowanie 10 lat Konkursu Wiedzy o Gospodarce, organizowanego dla uczniów szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w OleÅ›nicy. To już dekada aktywnego propagowania tematyki ekonomicznej i jej praktycznego wykorzystania. Inicjatorkami udanego przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚y Henryka Malerek (wicedyrektor ZSP) oraz Anna Kosik (doradca metodyczny PCEiK). FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Gala Korczakowska
W ramach obchodów Roku Korczakowskiego specjalnÄ… galÄ™ przygotowaÅ‚a SzkoÅ‚a Podstawowa nr 6, która imiÄ™ Janusza Korczaka nosi od 10 czerwca 2005 r. SpoÅ‚eczność szkoÅ‚y spotkaÅ‚a siÄ™ w miejskiej sali widowiskowej, aby w 70. rocznicÄ™ Å›mierci patrona w obozie zagÅ‚ady w Treblince oraz w 100. rocznicÄ™ zaÅ‚ożenia Domu Sierot w Warszawie przywoÅ‚ać sylwetkÄ™ oraz idee lekarza, pedagoga, wychowawcy, dziennikarza i publicysty. W trakcie gali uhonorowano również wyróżniajÄ…cych siÄ™ uczniów. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Żwirki i Wigury z Balonową utwardzone
Miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi o nawierzchni utwardzonej (etap I) w ulicy Żwirki i Wigury z kanalizacją deszczową (plus uzupełnienie kanalizacji sanitarnej) oraz drogi o nawierzchni utwardzonej (etap I) w ulicy Balonowej z kanalizacją deszczową. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 września.

Nadzór nad (budowÄ…) muzeum
ZBK szuka firmy, która obejmie nadzór inwestorski i koordynowaÅ‚a bÄ™dzie inwestycjÄ™ polegajÄ…ca na adaptacji budynku mieszkalnego na miejskÄ… placówkÄ™ wystawienniczÄ… przy ulicy Bocianiej. Przypomnijmy, że jest już zatwierdzony projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania przygotowany przez AutorskÄ… PracowniÄ™ architekta Macieja MaÅ‚achowicza z WrocÅ‚awia.

 


 

 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X