Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

SUKCES MŁODYCH KRWIODAWCÓW
Podsumowano IX EdycjÄ™ Turnieju SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie
pod hasÅ‚em "MÅ‚oda Krew Ratuje Å»ycie". Ogromny sukces odnieÅ›li w nim uczniowie i ich opiekunowie z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w OleÅ›nicy. Na szczeblu wojewódzkim ZSP wygraÅ‚o w trzech kategoriach, a na szczeblu ogólnopolskim triumfowaÅ‚o w dwóch: "Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa" i "Wskaźnik aktywnoÅ›ci - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju". W Turnieju uczestniczyÅ‚o 360 szkóÅ‚ i uczelni. - Do tego sukcesu przyczynili siÄ™, obok uczniów, szczególnie Jacek Stala, StanisÅ‚aw Różycki, Katarzyna Markiewicz, Andżelika Åšwider, Jadwiga TowarzyÅ„ska, StanisÅ‚aw Giemza i Andrzej KrzemiÅ„ski - powiedziaÅ‚ Panoramie Tadeusz Jamróz, prezes ZarzÄ…du PCK w OleÅ›nicy.

Bal Trójki
Jak uczniowie z Gimnazjum nr 3 bawili siÄ™ we wÅ‚asnej szkole na balu absolwentów?
Zobacz FOTORELACJE z tego wydarzenia - na dole strony.

Tuzin parafiad
XII Parafialny Festyn Rodzinny otworzyli wspólnie proboszcz ZdzisÅ‚aw Paduch i prezes Akcji Katolickiej Roman FaryÅ›. Przez scenÄ™ przewijaÅ‚y siÄ™ zespoÅ‚y, gÅ‚ównie dzieciÄ™ce i mÅ‚odzieżowe. WokóÅ‚ Å›wiÄ…tyni rozlokowano stoiska i kiermasze. ByÅ‚y przygotowane konkurencje dla dzieci, można byÅ‚o sobie pomalować twarz i zagrać w kosza. Nagrodami gÅ‚ównymi w loterii (losy po 5 zÅ‚) byÅ‚y drukarka, robot kuchenny, krajacz do warzyw, akumulator i opony samochodowe. Festyn odbywaÅ‚ siÄ™ pod hasÅ‚em "KoÅ›cióÅ‚ naszym domem". ProwadziÅ‚ go Aleksander Chrzanowski. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Koko koko piknik spoko
Dopisała i frekwencja, i pogoda, i humory. W organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 17 czerwca w Smardzowie Europikniku z kulturą bawiono się znakomicie. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

50 podreptało
PięćdziesiÄ™ciu uczestników, gÅ‚ównie mÅ‚odzieży, stanęło na starcie II OleÅ›nickiego Rajdu Pieszego "Dreptaki". W sobotÄ™ 16 czerwca pokonali 10-kilometrowÄ… trasÄ™ OleÅ›nica - Boguszyce - OleÅ›nica. WiodÅ‚a malowniczymi Å›cieżkami parkowymi i wzdÅ‚uż rzeki OleÅ›nica, mostkiem nad jazem, drogami polnymi i Å‚Ä…kowymi oraz mostkiem nad Potokiem Boguszyckim. Komandorem rajdu byÅ‚ Jakub Makowski, a jego organizatorami sÄ… MIKS Junior, PSZS, PCEIK i MOKiS. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

31 nowych pomników?
13 czerwca Stowarzyszenie Dla OleÅ›nicy przekazaÅ‚o przewodniczÄ…cemu Rady Miasta OleÅ›nicy wnioski o ustanowienie pomników przyrody. CzÅ‚onkowie i sympatycy stowarzyszenia odszukali rosnÄ…ce w OleÅ›nicy drzewa, które - w myÅ›l ustawy o ochronie przyrody - można byÅ‚oby objąć szczególnÄ… ochronÄ…. Z pomocÄ… profesora Dariusza Tarnawskiego, prezesa Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi OleÅ›nickiej, wytypowali, zmierzyli i opisali 31 drzew speÅ‚niajÄ…cych wszystkie warunki, by uznać je za pomniki przyrody. Decyzje w tej kwestii podejmuje rada gminy w drodze uchwaÅ‚y. 22 czerwca o 18 w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Reja odbÄ™dzie siÄ™ konferencja "Pomnik przyrody, Å›wiadek historii". W jej trakcie prof. dr hab. Dariusz Tarnawski omówi rolÄ™ i znaczenie ochrony przyrody w obszarach zabudowy miejskiej oraz sens ustanawiania pomników przyrody w miastach, dr Damian Siedlecki przedstawi wytypowane do uznania za pomniki przyrody drzewa, a o postaciach zwiÄ…zanych z historiÄ… OleÅ›nicy, których imiona miaÅ‚yby nosić nowo ustanowione pomniki przyrody, opowie dr Marek NienaÅ‚towski.

Policja ma zastępcę
Rozstrzygnięty został konkurs na I zastępcę komendanta powiatowego policji w Oleśnicy (nadzorującego służbę kryminalną). Został nim (obecnie pełniący tę funkcję) Sławomir Tracz.

Eurodoping na placu
Mobilne Strefy Kibica odwiedzÄ… podczas Euro 2012 (od 8 czerwca do 2 lipca) sto miejscowoÅ›ci. Pięć nowoczesnych ciężarówek z wielkimi ekranami o wymiarach 5 x 2,8 metra bÄ™dzie jednoczeÅ›nie wizytowaÅ‚o pięć różnych miast. SpÄ™dzÄ… w nich jeden dzieÅ„, aby nastÄ™pnego dnia zawitać do kolejnych. Do OleÅ›nicy Strefa zawita 18 czerwca o godzinie 15. Od 18 rozpocznie siÄ™ oglÄ…danie rozgrywek live na specjalnym wysuwanym ekranie diodowym najnowszej generacji. Fani futbolu obejrzÄ… dwa mecze, decydujÄ…ce o awansie do ćwierćfinaÅ‚u: Chorwacja - Hiszpania oraz WÅ‚ochy - Irlandia. Ciężarówki wyposażone sÄ… w rozkÅ‚adane sceny - a wiÄ™c kibice mogÄ… liczyć na wystÄ™py, animacje i konkursy (np. na obstawianie wyników meczów danego dnia, najpiÄ™kniej wymalowane twarze, na podbijanie piÅ‚ki nożnej, a także na najliczniejszÄ… rodzinÄ™, która przyjdzie do Strefy). Organizatorzy zadbajÄ… również o podniebienia kibiców - w "kuchni piÅ‚karza" przygotowywane bÄ™dÄ™ specjalne potrawy i napoje. ZakoÅ„czenie imprezy planowane jest ok. 23. MobilnÄ… StrefÄ™ Kibica organizujÄ… wspólnie powiat oleÅ›nicki oraz firma Prowokator Euro Truck z Warszawy.

Z ekonomiÄ… za pan brat
W auli ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w OleÅ›nicy odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podsumowanie 10 lat Konkursu Wiedzy o Gospodarce, organizowanego dla uczniów szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w OleÅ›nicy. To już dekada aktywnego propagowania tematyki ekonomicznej i jej praktycznego wykorzystania. Inicjatorkami udanego przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚y Henryka Malerek (wicedyrektor ZSP) oraz Anna Kosik (doradca metodyczny PCEiK). FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Gala Korczakowska
W ramach obchodów Roku Korczakowskiego specjalnÄ… galÄ™ przygotowaÅ‚a SzkoÅ‚a Podstawowa nr 6, która imiÄ™ Janusza Korczaka nosi od 10 czerwca 2005 r. SpoÅ‚eczność szkoÅ‚y spotkaÅ‚a siÄ™ w miejskiej sali widowiskowej, aby w 70. rocznicÄ™ Å›mierci patrona w obozie zagÅ‚ady w Treblince oraz w 100. rocznicÄ™ zaÅ‚ożenia Domu Sierot w Warszawie przywoÅ‚ać sylwetkÄ™ oraz idee lekarza, pedagoga, wychowawcy, dziennikarza i publicysty. W trakcie gali uhonorowano również wyróżniajÄ…cych siÄ™ uczniów. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dodatkowe poprawki
W trakcie usuwania usterek w kompleksie rekreacyjno-sportowym na Brzozowej w branży "wentylacja i klimatyzacja" okazaÅ‚o siÄ™, że trzeba wykonać roboty dodatkowe. Miasto zleciÅ‚o prace oleÅ›nickiej spóÅ‚ce Chatex, która poprawiaÅ‚a już inne usterki generalnego wykonawcy.

Żwirki i Wigury z Balonową utwardzone
Miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi o nawierzchni utwardzonej (etap I) w ulicy Żwirki i Wigury z kanalizacją deszczową (plus uzupełnienie kanalizacji sanitarnej) oraz drogi o nawierzchni utwardzonej (etap I) w ulicy Balonowej z kanalizacją deszczową. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 września.

Nadzór nad (budowÄ…) muzeum
ZBK szuka firmy, która obejmie nadzór inwestorski i koordynowaÅ‚a bÄ™dzie inwestycjÄ™ polegajÄ…ca na adaptacji budynku mieszkalnego na miejskÄ… placówkÄ™ wystawienniczÄ… przy ulicy Bocianiej. Przypomnijmy, że jest już zatwierdzony projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania przygotowany przez AutorskÄ… PracowniÄ™ architekta Macieja MaÅ‚achowicza z WrocÅ‚awia.

Trzech rannych
W niedzielÄ™ 10 czerwca ok. 5.30 w Kolonii Strzelce kierujÄ…cy fordem escortem z nieustalonych przyczyn wjechaÅ‚ do przydrożnego rowu, uderzajÄ…c w drzewo. W pojeździe znajdowaÅ‚o siÄ™ jeszcze trzech mÅ‚odych mężczyzn - mieszkaÅ„ców Twardogóry i gminy Twardogóra, którzy zostali przewiezieni do szpitala we WrocÅ‚awiu.

Rozbój w biaÅ‚y dzieÅ„
W niedzielÄ™ 10 czerwca okoÅ‚o 18.30 do jednego ze sklepów w centrum Twardogóry wszedÅ‚ mężczyzna i zażądaÅ‚ wydania pieniÄ™dzy, grożąc personelowi sklepu użyciem przedmiotu przypominajÄ…cego broÅ„. Sprzedawczyni, obawiajÄ…c siÄ™ speÅ‚nienia groźby, wydaÅ‚a mu niewielkÄ… kwotÄ™ gotówki . Mężczyzna wybiegÅ‚ ze sklepu i uciekÅ‚. Funkcjonariusze KP w Twardogórze kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali podejrzewanego o ten czyn 24-letniego mieszkaÅ„ca Twardogóry. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przedmiot przypominajÄ…cy broÅ„ palnÄ…, który najprawdopodobniej zostaÅ‚ użyty przy popeÅ‚nieniu tego przestÄ™pstwa. Grozi za nie do 12 lat wiÄ™zienia.

Rolkarze na starcie
32 uczestników wzięło udziaÅ‚ w I Otwartych Mistrzostwach OleÅ›nicy w jeździe szybkiej na Å‚yżworolkach. Zawody odbyÅ‚y siÄ™ w niedzielÄ™ 10 czerwca w okolicach amfiteatru nad stawami. Startowali zawodnicy w wieku od 7 lat wzwyż, podzieleni na kategorie wiekowe. Każdy musiaÅ‚ byc wyposażony w ochraniacze i kask.Organizatorami byli OleÅ›nicki Klub Hokejowy MOKiS OrÅ‚y OleÅ›nica oraz MOKiS. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Festynowa sobota
ByÅ‚o sportowo, byÅ‚o tanecznie, byÅ‚o "militarnie". Trzy oleÅ›nickie szkoÅ‚y podstawowe zorganizowaÅ‚y w sobotÄ™ 2 czerwca festyny dla uczniów i rodziców. W SP8 przygotowano z rozmachem "oleÅ›nickie Euro". W SP7 byÅ‚ atrakcyjny pokaz taneczny. W SP4 rywalizowano na torze sprawnoÅ›ciowo-militarnym. WszÄ™dzie byÅ‚y konkursy, gry, loterie. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Różany start
W piÄ…tek 1 czerwca deszczowa aura spowodowaÅ‚a, że rozpoczÄ™cie Dni OleÅ›nicy 2012 zostaÅ‚o przeniesione z Rynku do hali sportowej. Setki uczniów i przedszkolaków wrÄ™czyÅ‚y w niej burmistrzowi przygotowane w szkoÅ‚ach kompozycje różane, nawiÄ…zujÄ…ce do hasÅ‚a tegorocznych Dni - "ÅšwiÄ™to miasta wież i róż". Wieczorem na Biesiadzie Różanej, mimo zimna i deszczu, bawiono siÄ™ na zamkowym dziedziÅ„cu. FOTORELACJE NA DOLE STRONY.

Basen: dobra wiadomość
Przetarg na usuniÄ™cie w branży sanitarnej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym wygraÅ‚ Intertech PrzedsiÄ™biorstwo Instalacyjne Waldemar Sielicki z WrocÅ‚awia. PokonaÅ‚ oleÅ›nicki Chatex. Od czasu podpisania umowy firma bÄ™dzie miaÅ‚ 21 dni na usuniÄ™cie usterek. Teraz rozpocznie siÄ™ walka z czasem. Czy uda siÄ™ zwyciÄ™zcy naprawić wszystko w 3 tygodnie? Niepokoić może też różnica cenowa. Chatex proponowaÅ‚ wykonanie zadania za 940 tysiÄ™cy. Intertech wygraÅ‚ z cenÄ… 591 tysiÄ™cy, czyli aż o 350 tysiÄ™cy niższÄ….

Jubileusz proboszcza
KsiÄ…dz infuÅ‚at WÅ‚adysÅ‚aw Ozimek Å›wiÄ™towaÅ‚ 45-lecie kapÅ‚aÅ„stwa. W niedzielÄ™ 27 maja wÅ›ród sióstr felicjanek, rodziny (byÅ‚y dwie siostry jubilata, rodzice i jedna siostra nie żyjÄ…, brat jest "za wielka wodÄ…"), księży, wÅ‚adz miasta i powiatu, wiernych odprawiÅ‚ mszÄ™ w bazylice Å›w. Jana. Nie zabrakÅ‚o na niej licznych życzeÅ„ i podziÄ™kowaÅ„. - ChciaÅ‚em tÄ™ rocznice obchodzić skromnie w gronie najbliższych. Ale ksiÄ…dz Jan z wikariuszami "zmusili" mnie do obchodzenia jej w koÅ›ciele. Jestem wdziÄ™czny i... skrÄ™powany. Nie wiem, co powiedzieć... - stwierdziÅ‚ wzruszony proboszcz, wywoÅ‚ujÄ…c pierwsze w tym dniu rzÄ™siste oklaski w Å›wiÄ…tyni. W której spontanicznie rozlegÅ‚o siÄ™ też "Plurimos annos, plurimos!", czyli "Sto lat!" po Å‚acinie. Jubilat dziÄ™kowaÅ‚ wszystkim, którzy pamiÄ™tali o jego rocznicy i zÅ‚ożyli mu życzenia. UroczystÄ… mszÄ™ uÅ›wietniÅ‚ Å›piewem, w tym piÄ™knie wykonanym "Alleluja" Haendla z Oratorium Mesjasz, chór Maksymilianum z wrocÅ‚awskiej parafii Å›w. Maksymiliana Kolbego, a przy wyjÅ›ciu z bazyliki wierni odbierali obrazki, przygotowane specjalnie na kapÅ‚aÅ„ski jubileusz. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Husyci - Boży bojownicy
"Najazd husytów na OleÅ›nicÄ™ 1432/2012” to inscenizacja, która odbyÅ‚a siÄ™ 25 - 27 maja na podzamczu. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Wyniki szóstoklasistów
W kwietniu szóstoklasiÅ›ci w caÅ‚ej Polsce pisali ogólnopolski sprawdzian na koniec podstawówki. W godzinÄ™ musieli siÄ™ uporać z 26 zadaniami sprawdzajÄ…cymi umiejÄ™tność czytania ze zrozumieniem, pisania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia mieli 40 punktów. Znamy już wyniki:

ÅšREDNIA
SZKOLNA

KSP - 26,6
SP2 - 25,5
SP6 - 23,8
SP4 - 23,4
SP8 - 23,1
SP7 - 22,8

Dodajmy, że Å›rednia wojewódzka wyniosÅ‚a 22,5 pkt., a w SP Gminy OleÅ›nica - 25,3.

Młodzi przedsiębiorcy
Reprezentacje kilkunastu szkóÅ‚ z Dolnego ÅšlÄ…ska uczestniczyÅ‚y w XI Regionalnych Targach PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, organizowanych przez Naukowe KoÅ‚o Marketingu Focus przy Zespole SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych, którego opiekunem jest WiesÅ‚aw Szymczykiewicz. Targi odbywaÅ‚y siÄ™ tradycyjnie pod patronatem starosty oleÅ›nickiego. Tym razem na szkolnym placu apelowym swojÄ… ofertÄ™ zaprezentowaÅ‚o 35 szkolnych mikroprzedsiÄ™biorstw, m.in. z OleÅ›nicy, MiÄ™dzyborza, Sycowa. Twardogóry, Dobroszyc, Ostrowa Wielkopolskiego, Åšwidnicy, Polkowic i Lubina. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Na rajdowej trasie
395 uczestników stanęło na starcie X OleÅ›nickiego Rajdu Rowerowego. NajmÅ‚odsza - Martynka BieÅ„ - ma zaledwie roczek. Najstarszy - Jan Kotowicz - liczy sobie 83 wiosny. RowerzyÅ›ci pokonali 34-kilometrowÄ… malowniczÄ… trasÄ™. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X