Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Milion na muzeum
RozstrzygniÄ™to przetarg na przebudowÄ™, rozbudowÄ™ i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na miejskÄ… placówkÄ™ wystawienniczÄ… przy Bocianiej 11. ZakÅ‚ad Budynków Komunalnych przeznaczyÅ‚ na to 1.215.190 zÅ‚. NajtaÅ„szÄ… ofertÄ™ zÅ‚ożyÅ‚a spóÅ‚ka cywilna Pablo z Teklinowa (gmina Wieruszów) - 999.141 zÅ‚. Droższe byÅ‚y oferty firm: Edwarda Bardadyna z Lubanowa - 1,137 mln, Domek Barbary Chwilki z KÄ™pna - 1,694 mln zÅ‚ i Piko Jacka Krajewskiego z WrocÅ‚awia - 1,009 mln zÅ‚. Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2013 r.

Podinspektor ds odpadów
Urząd Miasta ogłosił konkurs na stanowisko podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym, prawnym lub ekonomicznym. Mile widziany jest staż pracy na stanowisku związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Dokumenty można składać w Urzędzie do 15 maja do godz. 12.

Pijana trzynastka
Od piÄ…tku 27 kwietnia do niedzieli 6 maja na drogach powiatu oleÅ›nickiego policja zatrzymaÅ‚a 13 pijanych kierowców, w tym 5 rowerzystów. Odnotowano 15 kolizji, w tym 2 spowodowane przez pijanych kierujÄ…cych. MiaÅ‚ też miejsce 1 wypadek - w Dalborowicach 4 maja zderzyÅ‚y siÄ™ volkswagen golf i ford mondeo. Sprawca - kierowca golfa - miaÅ‚ aż 3,02 promila alkoholu. Policja zatrzymaÅ‚a w tym okresie również 26 dowodów rejestracyjnych.

PoÅ‚knÄ™li WoÅ‚ów
2:0 oleÅ›nicka PogoÅ„ pokonaÅ‚a MKP WoÅ‚ów. Bramki dla MKS-u strzelili Mateusz PÅ‚uska w 27. min i Krzysztof Bezak w 89. min. PogoÅ„ jest już wiceliderem klasy okrÄ™gowej.

Strażacy świętowali
W piątek 4 maja w Sycowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W ich trakcie nadano stopnie oficerskie, aspiranckie oraz podoficerskie. Wręczono także medale za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Więcej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Samochodowy rajd rodzinny
Fundacja Åšw. Jana ApostoÅ‚a i Ewangelisty, Katolicka SzkoÅ‚a Podstawowa w OleÅ›nicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszajÄ… 26 maja do udziaÅ‚u w Rodzinnym Rajdzie Samochodowym. Jego uczestnikami rajdu mogÄ… być wszyscy amatorzy dobrej zabawy. ZgÅ‚oszenia sÄ… przyjmowane do 22 maja (tel. 509-944-162 lub w sekretariacie Katolickiej SzkoÅ‚y Podstawowej). Organizatorzy zapowiadajÄ… atrakcyjne nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników. Wpisowe wynosi 50 zÅ‚ od samochodu. Na zakoÅ„czenie rajdu odbÄ™dzie wspólne pieczenie kieÅ‚basek przy ognisku.

Śmierć honorowego obywatela
1 maja, po dÅ‚ugiej chorobie, zmarÅ‚ doktor Krzysztof Zielnica, etnolog, badacz regionu Sycowa, do którego zabraÅ‚a go żona, jeszcze w okresie narzeczeÅ„stwa. Osiedli w Wielowsi k. Sycowa. Zielnica byÅ‚ autorem m.in. monografii koÅ›cioÅ‚a Å›w. Marka, a jego ostatnim dzieÅ‚em, stworzonym wespóÅ‚ z żonÄ… AleksandrÄ… HoÅ‚ubeckÄ…-ZielnicÄ…, byÅ‚o „ByÅ‚ taki czas...”, traktujÄ…ce o pograniczu polsko-niemieckim w Sycowie, KÄ™pnie i Ostrzeszowie w 1918 roku. W 2002 roku powoÅ‚ali Towarzystwo Å›w. Marka, które zajmuje siÄ™ przeszÅ‚oÅ›ciÄ… regionu. Pogrzeb honorowego obywatela Sycowa odbÄ™dzie siÄ™ 5 maja o 11 w ÅšwiÄ™tym Marku.

Przedsiębiorczy festiwal
W tym roku Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego obchodzi 10-lecie istnienia. - To szczególny jubileusz, z okazji którego 19 maja organizujemy na placu ZwyciÄ™stwa „Festiwal PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci”. Swoje produkty i usÅ‚ugi zaprezentuje 50 oleÅ›nickich przedsiÄ™biorców - powiedziaÅ‚ Panoramie Leszek Lenartowicz, prezes SPPO. Festiwal uatrakcyjnia zespoÅ‚y Hangovers i Paprika Corps, zobaczymy też pokaz szkoÅ‚y taÅ„ca Arko i wystÄ™py przedszkolaków. Wszystkich ma zaskoczyć  skrzypaczka grajÄ…ca laserowym smyczkiem oraz wielkoformatowa projekcja laserów i ognia. Nie zabraknie parady motocykli i prezentacji samochodów rajdowych.

Charytatywnie w weekend
Miniony piÄ…tek i sobota upÅ‚ynęły pod znakiem dwóch przedsiÄ™wzięć zwiÄ…zanych ze zbiórkÄ… funduszy dla potrzebujÄ…cych. Jako pierwsza wystartowaÅ‚a bierutowska Gala Disco Polo, zorganizowana dla poszkodowanej w kolejowym wypadku Ewy Kieryk. Gala skoÅ„czyÅ‚a siÄ™ po póÅ‚nocy, a jej plonem byÅ‚a uzbierana kwota 8.229 zÅ‚, która w caÅ‚oÅ›ci trafi na subkonto Ewy w DolnoÅ›lÄ…skiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. A w sobotÄ™ na boisku w Ligocie MaÅ‚ej odbyÅ‚ siÄ™ festyn charytatywny na rzecz poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego domu w Krzeczynie. Poza odbywajÄ…cymi siÄ™ w tropikalnym upale rozgrywkami piÅ‚karskimi najwiÄ™cej emocji przyniosÅ‚a rywalizacja w rzucie beretem. Tu niezrównany okazaÅ‚ siÄ™ mieszkaniec Krzeczyna Krzysztof Lasota. Konto pogorzelców wzbogaci siÄ™ o 2.682 zÅ‚. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Absolwenci się żegnali
W minionym tygodniu żegnali siÄ™ ze swoimi placówkami absolwenci szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych. FOTORELACJE Z ZSP OLEÅšNICA I LO SYCÓW NA DOLE STRONY.

Pogoń na walnym
W czwartek 10 maja w hotelu Perła odbędzie się walne zebranie MKS Pogoń Oleśnica. I termin - godz. 18, II - 18.15.

Kto zgubiÅ‚ stówÄ™?
25 kwietnia do Komendy Powiatowej Policji zgÅ‚osili siÄ™ dwaj 13-latkowie, którzy na ulicy Hallera w OleÅ›nicy znaleźli na chodniku banknto stuzÅ‚otowy. Policja poszukuje jego wÅ‚aÅ›ciciela. Informacje w tej sprawie można uzyskać u kierownika referatu dzielnicowych asp. SÅ‚awomira Gierlacha (pokój nr 115, tel. 71/397-62-70.

Babski kabaret
"Old Spice Girls'" to tytuÅ‚ spektaklu, jaki 22 maja o 18.30 bÄ™dzie można zobaczyć w miejskiej sali widowiskowej. WystÄ™pujÄ… Lidia StanisÅ‚awska, Emilia Krakowska i Barbara WrzesiÅ„ska. Teksty w wiÄ™kszoÅ›ci napisaÅ‚a Maria Czubaszek. Wykorzystano fragmenty utworów Juliana Tuwima, Zbigniewa Korpolewskiego i Krzysztofa JaroszyÅ„skiego. "Oto polskie kobiety 2010 w krzywym zwierciadle satyry. SÄ… mÄ…dre, ale robiÄ… straszne gÅ‚upstwa. SÄ… piÄ™kne, ale potrafiÄ… dopiec. SÄ… Å‚agodne, ale bywajÄ… diablicami. ProwadzÄ… wielkie firmy, ale nie potrafiÄ… same przejść przez ulicÄ™. SÄ… szlachetne, ale nie daj Bóg im podpaść" - tak reklamujÄ… kabaret jego realizatorzy. Bilety w cenie 30 zÅ‚ od 8 maja w kasie MOKiS-u.

Pali(ła) się stodoła
26 kwietnia w Siekierowicach spaleniu ulegÅ‚ budynek stodoÅ‚y wraz z maszynami rolniczymi i sianem. Straty wyniosÅ‚y ok. 20.000 zÅ‚. Na razie nie ustalono przyczyny pożaru. Policjanci z udziaÅ‚em technika kryminalistyki oraz biegÅ‚ego z zakresu pożarnictwa wykonywali czynnoÅ›ci na miejscu pożaru. GasiÅ‚o go 8 zastÄ™pów straży pożarnej.

Wpadka włamywaczy
26 kwietnia policjanci z ZespoÅ‚u Wywiadowców KPP w OleÅ›nicy zatrzymali dwóch 17-latków, podejrzewanych o wÅ‚amanie do jednej z piwnic na terenie miasta. WÅ‚amanie miaÅ‚o miejsce w nocy z 23 na 24 kwietnia. Skradziono rower wartoÅ›ci ok. 5 tysiÄ™cy zÅ‚. Sprawcy, majÄ…c Å›wiadomość, że szukajÄ… ich policjanci, poprzez znajomÄ… zwrócili wÅ‚aÅ›cicielowi skradziony jednoÅ›lad. Chcieli, aby wÅ‚aÅ›ciciel wycofaÅ‚ zawiadomienie o popeÅ‚nionym przestÄ™pstwie. Funkcjonariusze sprawdzajÄ… obecnie, czy zatrzymani nie majÄ… na swoim koncie innych podobnych przestÄ™pstw. Za kradzież z wÅ‚amaniem grozi do do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Poszukiwany - odnaleziony
Poszukiwany od 2 kwietnia Piotr KubryÅ„ zostaÅ‚ odnaleziony przy drodze w Siekierowicach. MężczyznÄ™ znaleźli czÅ‚onkowie rodziny. ByÅ‚ przytomny. ZostaÅ‚ zabrany przez zespóÅ‚ pogotowia na badanie do szpitala. ZewnÄ™trznie nie miaÅ‚ żadnych obrażeÅ„. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, przez kilkanaÅ›cie dni unikaÅ‚ ludzi i ukrywaÅ‚ siÄ™ w kompleksie leÅ›nym.

Siódemka radosna
Do koÅ„ca wakacji powstanie plac zabaw w ramach programu „Radosna SzkoÅ‚a”, rozebrany bÄ™dzie budynek gospodarczy i częściowo zagospodarowany teren w Szkole Podstawowej nr 7. przy ul.11 Listopada 10 w OleÅ›nicy. PowstanÄ… elementy maÅ‚ej architektury, wymieniona zostanie nawierzchnia w ciÄ…gach pieszych. Na placu zabaw stanÄ… m.in. karuzela, 2 huÅ›tawki, 2 przeplotnie, równoważnia, zestawy sprawnoÅ›ciowy i zabawowy.

Popływamy na stawach
W sobotę 28 kwietnia w samo południe uruchomiona została przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Do wyboru były: łodzie, kajaki i rowerki wodne.

Pożegnanie absolwentów
W piÄ…tek 25 kwietnia 200 absolwentów pożegnaÅ‚o siÄ™ z ZespoÅ‚em SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych. Na placu apelowym zÅ‚ożyli przysiÄ™gÄ™ na sztandar, w obecnoÅ›ci m.in. starosty powiatu. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Nowi dyrektorzy
48-letni Grzegorz Pfeiffer z OleÅ›nicy wygraÅ‚ konkurs na dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Dziadowej KÅ‚odzie (to SzkoÅ‚a Podstawowa w Dziadowej KÅ‚odzie i jej filia w Dalborowicach). G. Pfeiffer jest obecnie dyrektorem SzkoÅ‚y Podstawowej we WszechÅ›wiÄ™tem. ZastÄ…pi ZdzisÅ‚awa BaÅ‚wasa. Z kolei w konkursie na dyrektora Gimnazjum w Dziadowej KÅ‚odzie komisja postawiÅ‚a na RenatÄ™ Kokot, obecnÄ… dyrektor SzkoÅ‚y Podstawowej w Szczodrowie. Zajmie ona miejsce ZdzisÅ‚awa Nowaka.

Wspinamy siÄ™
Od soboty 28 kwietnia uruchomiona zostaÅ‚a Å›cianka wspinaczkowa w kompleksie Atol. Do dyspozycji wszystkich klientów byli instruktorzy, którzy uczyli podstaw bezpiecznego wspinania.

Gimnazjaliści na egzaminie
W OleÅ›nicy 432 uczniów przystÄ…piÅ‚o do egzaminu gimnazjalnego. O godzinie 9 rozpoczÄ™li uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych rozpoczÄ™li pisanie części humanistycznej egzaminu. ZaczÄ™li od od testu sprawdzajÄ…cego wiedzÄ™ z historii i WOS-u. Potem czeka ich egzaminu z jÄ™zyka polskiego. Ma siÄ™ skÅ‚adać tylko z pytaÅ„ zamkniÄ™tych. W drugiej części uczniowie koÅ„czÄ…cy gimnazjum muszÄ… wykazać siÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ciÄ… zastosowania formy użytkowej, np. podania, życiorysu, CV, listu motywacyjnego, dedykacji, listu oficjalnego, ogÅ‚oszenia lub zaproszenia.

Marycha 21
Na podstawie materiaÅ‚ów operacyjnych sycowscy policjanci ustalili, że 21-letni mężczyzna może mieć narkotyki w swoim domu. Przeszukanie mieszkania w piÄ…tkowy ranek potwierdziÅ‚o te przypuszczenia. Funkcjonariusze znaleźli kilka porcji marihuany. MarihuanÄ™ ujawnili także w nocy z piÄ…tku na sobotÄ™ policjanci z posterunku w Dobroszycach. Znaleziono jÄ… u 21-latka podczas kontroli auta w Dobrzeniu. Obaj mÅ‚odzi mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Grozi im kara do 3 lat wiÄ™zienia.

Napad na jubilera
Policja poszukuje kwartetu bandytów, którzy w piÄ…tek 20 kwietnia okoÅ‚o godz. 13 napadli na sklep jubilerski w Sycowie na ul. ks. Rudy. Trzech z nich, ubranych w kominiarki, sterroryzowaÅ‚o (prawdopodobnie broniÄ…) i zwiÄ…zaÅ‚o pracownicÄ™. Ukradli znacznÄ… ilość zÅ‚otej biżuterii. Uciekli kradzionym autem, które potem porzucili w lesie i podpalili. Potem uciekali innym samochodem. Policja zarzÄ…dziÅ‚a blokady dróg na terenie trzech województw...
W ostatnich tygodniach dochodziÅ‚o do niespotykanych na tak szerokÄ… skalÄ™ wÅ‚amaÅ„ i kradzieży na terenie Sycowa. Pod koniec marca wÅ‚amano siÄ™ do dwóch kantorów w Sycowie. Łupem padÅ‚ kantor przy ul. Jana PawÅ‚a II i ul. Okrężnej. TydzieÅ„ później wÅ‚amano siÄ™ na tzw. Å›piocha do domu jednego z wÅ‚aÅ›cicieli kantorów w Sycowie. W Å›rodÄ™ 18 kwietnia w godzinach popoÅ‚udniowych próbowano wyÅ‚udzić od jednej z mieszkanek Sycowa 25.000 zÅ‚ metodÄ… „na wnuczka”, a w nocy okradziono bankomat znajdujÄ…cy siÄ™ w sycowskim Polomarkecie przy ul. Kaliskiej.

Demokrata na wakacjach
Od soboty 21 kwietnia w serialu "PamiÄ™tniki z wakacji" zagra mieszkaniec OleÅ›nicy Marcin Karczewicz, czÅ‚onek MÅ‚odych Demokratów. Serial jest nadawany o godz. 17.45 w weekendy na antenie Polsatu. W każdym odcinku widzowie poznajÄ… dwie historie grupy przyjacióÅ‚, którzy spÄ™dzajÄ… wakacje w egzotycznych miejscach na poÅ‚udniu Europy.

Przedszkolaki o zdrowiu.
W czwartek 19 kwietnia odbył się Festiwal Piosenki o Zdrowiu. W miejskiej sali widowiskowej zorganizowało go Przedszkole nr 3. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Kradł paliwo
Policjanci wydziaÅ‚ów kryminalnych w OleÅ›nicy i Jelczu-Laskowicach w wyniku wspólnej pracy operacyjnej zatrzymali mężczyznÄ™, którego podejrzewali o kradzież paliwa z maszyn budujÄ…cych drogÄ™ S8. Mężczyzna, bÄ™dÄ…cy pracownikiem jednej z firm, w przeciÄ…gu trzech ostatnich miesiÄ™cy ubiegÅ‚ego roku ukradÅ‚ z terenu stacjonowania pojazdów i maszyn Å‚Ä…cznie 200 litrów oleju napÄ™dowego. Kwota strat, na jakie naraziÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciela, to 1.100 zÅ‚. Zatrzymany mężczyzna to 28-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic. PrzyznaÅ‚ siÄ™ do zarzucanego mu czynu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

HEJ - koncert!
Zdzisław Janiak (ex-Budka Suflera) zaprasza na koncert oleśnickiej legendarnej grupy HEJ - 24 maja w klubie Liverpool we Wrocławiu. Gość specjalny - Jacek Krzaklewski (Perfect).
Zdzisław Janiak poinformował nas przy okazji, że dostał zaproszenie od Budki Suflera do udziału w koncertach z okazji 40-lecia tej supergrupy.

Spacerkiem po Oleśnicy
Rozpoczęła siÄ™ kolejna edycja akcji zwiedzania OleÅ›nicy. W trakcie zwiedzania, pod kierunkiem przewodnika, uczestnicy odwiedzajÄ… zamek, bazylikÄ™ (kaplicÄ™ i kryptÄ™ Wirtembergów oraz bibliotekÄ™ Å‚aÅ„cuchowÄ…), BramÄ™ WrocÅ‚awskÄ…, oraz koÅ›cioÅ‚y - Zbawiciela, Å›w. Trójcy i NajÅ›wiÄ™tszej Marii Panny. Kolejne terminy zwiedzania: 5 i 12 maja, 2 i 9 czerwca. Zapisywać siÄ™ można w punkcie informacyjnym w ratuszu lub pod numerem tel. 71/798-21-86. Zwiedzanie rozpoczyna siÄ™ o 10 w Rynku. Jest bezpÅ‚atne.

Kod na plac - 289
„ZagÅ‚osuj na swoje miasto” - to tytuÅ‚ ogólnopolskiego konkursu organizowanego po raz trzeci przez GrupÄ™ Muszkieterów. Każde biorÄ…ce w nim udziaÅ‚ miasto może wygrać nowy plac zabaw dla dzieci. W ramach plebiscytu sms-owego mieszkaÅ„cy miejscowoÅ›ci, w których znajdujÄ… siÄ™ sklepy Intermarché i Bricomarché, wybiorÄ… dwie lokalizacje, w których powstanÄ… place zabaw o wartoÅ›ci 30 tys. zÅ‚, ufundowane przez FundacjÄ™ Muszkieterów. GÅ‚osowanie potrwa do 31 maja. MieszkaÅ„cy oraz sympatycy OleÅ›nicy mogÄ… zagÅ‚osować, wysyÅ‚ajÄ…c smsa o treÅ›ci PLAC289 pod numer 7168. Koszt smsa to 1 zÅ‚ + VAT. W gÅ‚osowaniu mogÄ… wziąć udziaÅ‚ osoby peÅ‚noletnie.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X