Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

ZÅ‚odziej spirytusu
Policjanci z WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali 52-letniego oleÅ›niczanina, który w przeciÄ…gu dwóch tygodni, na przeÅ‚omie lutego i marca, kradÅ‚ z jednego z oleÅ›nickich marketów alkohol. Jego Å‚upem padaÅ‚ gÅ‚ownie spirytus w póÅ‚litrowych butelkach. Policjanci udowodnili mu kilkanaÅ›cie kradzieży. Łączna kwota strat, na jakie naraziÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciela sklepu, to ponad 550 zÅ‚. Skradziony alkohol mężczyzna na bieżąco spożywaÅ‚ wspólnie ze swoimi znajomymi. ZostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Mieszkanie na bibliotekÄ™
33.850 zÅ‚ bÄ™dzie kosztowaÅ‚a przebudowa lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biblioteki w Gimnazjum nr 3. Jej wykonawca bÄ™dzie firma Romana ChowaÅ„skiego z Sycowa. PokonaÅ‚ w przetargu 7 oferentów z OleÅ›nicy, Bierutowa, Ostrzeszowa, Jelcz-Laskowic, Prusic i Koźmina Wlkp. Najdroższa oferta opiewaÅ‚a na 56 tys. zÅ‚. ZBK liczyÅ‚o siÄ™  z wydatkiem na poziomie 59 tys. zÅ‚. Adaptacja zostanie wykonana do 30 maja.

Atol paniom
8 marca panie bÄ™dÄ… mogÅ‚y kupic bilety jednorazowe do Atola z 10-procentowym rabatem. Od 5 marca w saunarium dziaÅ‚a gabinet masażu, proponujÄ…cy 17 rodzajów zabiegów relaksacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz fizykoterapii.

Nie ustąpiła
We wtorek 6 marca ok. 8.30 w Bierutowie kierujÄ…ca citroenem berlingo 28-letnia mieszkanka gminy Bierutów, wÅ‚Ä…czajÄ…c siÄ™ do ruchu na skrzyżowaniu ulic SÅ‚owackiego i KrasiÅ„skiego, nie ustÄ…piÅ‚a pierwszeÅ„stwa przejazdu bÄ™dÄ…cemu na drodze gÅ‚ównej mercedesowi. DoszÅ‚o do zderzenia siÄ™ dwóch pojazdów. KierujÄ…ca citroenem doznaÅ‚a niewielkich obrażeÅ„ ciaÅ‚a, a kierowcy mercedesa nic siÄ™ nie staÅ‚o. Oboje byli trzeźwi. Sprawczyni kolizji zostaÅ‚a ukarana mandatem.

Orzeł mistrzem
W Åšwidnicy odbyÅ‚y siÄ™ Mistrzostwa Dolnego ÅšlÄ…ska kadetów i juniorów w boksie. WalczyÅ‚o 81 zawodników z 12 dolnoÅ›lÄ…skich klubów. W kategorii kadet do 70 kg Krzysztof Szymanek z OrÅ‚a OleÅ›nica w eliminacjach wypunktowaÅ‚ bardzo pewnie Karola Logyana z OÅ‚awy, a w finale nie daÅ‚ żadnych szans wrocÅ‚awianinowi Adrianowi Orkowskiemu, wygrywajÄ…c na punkty i zdobywajÄ…c tytuÅ‚ mistrza Dolnego ÅšlÄ…ska, a tym samym zapewniÅ‚ sobie udziaÅ‚ w finaÅ‚ach Ogólnopolskiej Olimpiady MÅ‚odzieży.

Nabór elektroniczny
Na stronie www.e-oswiata.olesnica.pl można dokonac zgÅ‚oszenia do miejskich placówek oÅ›wiatowych w OleÅ›nicy drogÄ… elektronicznÄ…. Formularze zgÅ‚oszeniowe sÄ… dostÄ™pne dla wszystkich zainteresowanych, a nie tylko rodziców majÄ…cych zaÅ‚ożone konta. Nabory przeprowadzane sÄ… w okresach: szkoÅ‚y podstawowe - od 1.03 do 30.06, gimnazja - od 1.04 do 10.07, przedszkola - od 1.04 do 30.04. Nabór do szkóÅ‚ podstawowych oraz gimnazjów bÄ™dzie odbywaÅ‚ siÄ™ w formie papierowej oraz elektronicznej, a do przedszkoli i grupy żłobkowej tylko w formie elektronicznej (dziecko może być zgÅ‚oszone tylko do jednego przedszkola).

Ósemka na gazie
W miniony weekend policjanci z powiatu oleÅ›nickiego zatrzymali 8 kierujÄ…cych, którzy prowadzili swój pojazd pod wpÅ‚ywem alkoholu. WÅ›ród zatrzymanych byÅ‚ 1 rowerzysta, 1 motocyklista oraz 6 kierujÄ…cych samochodami. WÅ›ród tych ostatnich byÅ‚ m.in. 64-letni mieszkaniec gminy Syców, którego policjanci zatrzymali w piÄ…tek wieczorem. MiaÅ‚ blisko 2 promile... Funkcjonariusze Ruchu Drogowego oleÅ›nickiej policji zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych, gÅ‚ównie z powodu zÅ‚ego stanu technicznego pojazdów oraz braku badaÅ„ technicznych. W ciÄ…gu 3 dni na terenie powiatu doszÅ‚o do 6 kolizji drogowych oraz 1 wypadku. Mimo ocieplenia w ostatnich dniach, należy wciąż zachować ostrożność i zwracać szczególnÄ… uwagÄ™ na nocne przymrozki oraz Å›liskÄ… nawierzchniÄ™.

Nastolatek z amfetaminÄ…
W piÄ…tek 2 marca ok. 22 policjanci ZespoÅ‚u Wywiadowczego zatrzymali 18-latka, który miaÅ‚ przy sobie ponad 10 porcji amfetaminy. Nastolatek byÅ‚ jednym z pasażerów kontrolowanego przez funkcjonariuszy pojazdu. Jego nerwowe zachowanie wzbudziÅ‚o podejrzenie. Policjanici, sprawdzajÄ…c jego odzież, w bieliźnie ujawnili woreczki z amfetaminÄ…. MÅ‚ody oleÅ›niczanin zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Za posiadanie Å›rodków odurzajÄ…cych odpowie przed sÄ…dem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Autowandale
W sobotniÄ… noc 3 marca oleÅ›niccy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy chwilÄ™ wczeÅ›niej uszkodzili pojazd. Mężczyźni w wieku 20 - 33 lata (mieszkaÅ„cy miasta i gminy OleÅ›nica), bÄ™dÄ…c pod wpÅ‚ywem alkoholu uszkodzili busa - porysowali karoseriÄ™, uÅ‚amali wycieraczki oraz lusterka. Straty, na jakie narazili wÅ‚aÅ›ciciela, to ponad 4 tysiÄ…ce zÅ‚. Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Mieli od 1,15 do prawie 3 promili. Za przestÄ™pstwo zniszczenia mienia grozi im do 5 lat wiÄ™zienia.

Ręczni z tarczą
Z tarczą wracali z Polkowic szczypiorniści Pogoni Oleśnica. Podopieczni Błażeja Szpicha wygrali po zaciętej walce 28:26 (16:17). POGOŃ: Mikołaj Krekora, P. Piwnicki - Sawicki 11 (4/4), Węcek 5, Grela 3 (1/2), Ł. Piwnicki 3, Rzepecki 3, Maciej Krekora 2, Paryna 1 oraz Bagiński, Janus, Woś. Kary: 8 minut.

Lelas sekretarzem
Na wrocÅ‚awskim zjeździe regionu DolnoÅ›lÄ…skiego Stowarzyszenia MÅ‚odzi Demokraci (przybudówka Platformy Obywatelskiej) sekretarzem regionu zostaÅ‚ Sebastian Lelas, przewodniczÄ…cy oleÅ›nickiego koÅ‚a MÅ‚odych Demokratów. Funkcje statutowe objÄ™li też inni przedstawiciele koÅ‚a z Olesnicy: Piotr Sobiela zostaÅ‚ czÅ‚onkiem Konwentu Regionalnego Regionu DolnoÅ›lÄ…skiego, Olga Cybulska czÅ‚onkiniÄ… SÄ…du KoleżeÅ„skiego, a Marcin Karczewicz wiceprzewodniczÄ…cym komisji rewizyjnej.

Do szpitala z kłopotami
Rozpoczęły siÄ™ prace modernizacyjne i remontowe w szpitalach w OleÅ›nicy i Sycowie. PowstanÄ… nowe toalety na oddziaÅ‚ach wewnÄ™trznym i chirurgicznym w szpitalu w OleÅ›nicy oraz rehabilitacyjnym w szpitalu w Sycowie (zbudowany bÄ™dzie tu też podjazd dla niepeÅ‚nosprawnych). Dyrekcja Powiatowego ZespoÅ‚u Szpitali informuje, że w zwiÄ…zku z pracami mogÄ… wystÄ…pić utrudnienia w funkcjonowaniu oddziaÅ‚ów i zwiÄ…zane z tym ograniczenia przyjęć planowych. Remonty potrwajÄ… do 30 kwietnia.

Teraz liga
4:1 pokonali piÅ‚karze Pogoni OleÅ›nica WidawÄ™ Bierutów w ostatnim sparingu prze rozgrywkami ligi okrÄ™gowej. Oba nasze zespoÅ‚y rozegrajÄ… pierwsze mecze wiosny już w najbliższy weekend.

Borowa marcowa
Rozegrano pierwsze turnieje kolejnej edycji „Marca z piÅ‚kÄ… rÄ™cznÄ…”, tradycyjnie organizowanego przez SKS przy ZSP OleÅ›nica i MOKiS. GraÅ‚y drużyny dziewczÄ…t i chÅ‚opców reprezentujÄ…cych gimnazja. WÅ›ród dziewczÄ…t rywalizowaÅ‚y gimnazja nr 1, 2 i 3 z OleÅ›nicy, a także dwie drużyny z Dobroszyc i reprezentacja Publicznego Gimnazjum z Borowy OleÅ›nickiej. ZespoÅ‚y chÅ‚opcy reprezentowaÅ‚y wszystkie oleÅ›nickie szkoÅ‚y gimnazjalne, Gimnazjum Gminy OleÅ›nica oraz gimnazja z Borowy i Dobroszyc. Oba turnieje wygraÅ‚a Borowa.

Klimatyzacja jednostek
507 metrów kwadratowych powierzchni ZakÅ‚adu Budynków Komunalnych i Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej bÄ™dzie klimatyzowane. ZBK ogÅ‚osiÅ‚ przetarg na sporzÄ…dzenie dokumentacji klimatyzacji budynku biurowego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zostanie ona wykonana do koÅ„ca kwietnia.

Nowy plac zabaw

Powstanie przy ul. Nowowiejskiej - PóÅ‚nocnej.  BÄ™dzie ogrodzony, wyposażony w piaskownicÄ™, stóÅ‚ pingpongowy, zestaw zabawowy, karuzelÄ™ dla maÅ‚ych dzieci, huÅ›tawki. Dokumentacja na jego wykonanie i wyposażenie bÄ™dzie prezentem dla milusiÅ„skich na 1 czerwca. Na sam plac bÄ™dÄ… musieli jeszcze poczekać.

MGK dwudziestolatkÄ…
20 lat temu, 1 marca 1992 roku powstaÅ‚a Miejska Gospodarka Komunalna SpóÅ‚ka z o.o. w OleÅ›nicy. PodstawÄ… jej powoÅ‚ania byÅ‚a uchwaÅ‚y Rady Miejskiej OleÅ›nicy z 27 maja 1991 roku w sprawie zarzÄ…dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania dziaÅ‚alnoÅ›ci Miejskiemu PrzedsiÄ™biorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OleÅ›nicy nowych form organizacyjno-prawnych. Prezesem spóÅ‚ki w drodze konkursu zostaÅ‚ wybrany Waldemar ZarÄ™bski, który tÄ™ funkcjÄ™ peÅ‚ni do dzisiaj.

GrajÄ… dla Ewy
ZespoÅ‚y Coherence, Dubster, Erato, Lumen, S.I.N., Stiwen i Wiaderko wystÄ…piÅ‚y 3 marca na koncercie charytatywnym na rzecz Ewy Kieryk z Bierutowa. Jego organizatorami byli zespóÅ‚ Dubster z Bierutowa, II Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce w OleÅ›nicy oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w OleÅ›nicy. Z kolei 10 marca w klubie „Kolorowa” przy Lotniczej w OleÅ›nicy odbÄ™dzie siÄ™ koncert zespoÅ‚ów The Forty Niners, Fit To Eat, Melting Pot, Maigra i Formacja In. 42. WstÄ™p kosztuje 10 zÅ‚. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc dla bierutowianki, która na poczÄ…tku roku straciÅ‚a obie nogi w wypadku kolejowym. PoczÄ…tek koncertu o godz. 18. ZapraszajÄ… OleÅ›nicka Scena Alternatywna oraz Miejski OÅ›rodek Kultury i Sportu.

Łazuka w Bierutowie
11 marca wystąpi w Bierutowie Bogdan Łazuka. Artysta zaśpiewa w sali przy ulicy Polnej (dawny hotel). Początek koncertu o godz. 16 - wstęp wolny. Przypomnijmy, że trzy dni wcześniej Łazuka będzie gościł w oleśnickiej sali widowiskowej. Bilety - po 20 zł - wciąż do nabycia.

Tymon w Bramie
10 marca w restauracji Brama wystÄ…pi Tymon TymaÅ„ski. Bilety w przedsprzedaży sÄ… po 30 zÅ‚, a przed koncertem po 35 zÅ‚. TymaÅ„ski to kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, prozaik, twórca pojÄ™cia yass. ByÅ‚ zaÅ‚ożycielem i liderem m.in. zespoÅ‚ów MiÅ‚ość, Kury, Tymon i Trupy, MasÅ‚o, Poganie. Jest buddystÄ… zen. Koncert rozpocznie siÄ™ o godz. 20.

Olsnographia na e-booku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy zaprasza 29 lutego na promocję pochodzącego z XVIII wieku dzieła Jana Sinapiusa Olsnographia oder Eigentliche Beschreibung des Oelsnischen [...] wydanego w formie e-booka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w dużej sali PiMBP w Oleśnicy. Poprowadzi je dr Lucyna Harc z Instytutu Historycznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zmiana organizacji
ZmieniÅ‚a siÄ™ - w zwiÄ…zku z przekwalifikowaniem dróg wewnÄ™trznych w okolicach sali widowiskowej i hali sportowej na drogi publiczne - organizacja ruchu drogowego w tym rejonie. Przy każdym wjeździe zostaÅ‚y zdjÄ™te tablice informacyjne „droga wewnÄ™trzna”, a strefa ograniczonej prÄ™dkoÅ›ci do 30 km/h oraz strefa skrzyżowaÅ„ równorzÄ™dnych zostaÅ‚y rozszerzone o przekwalifikowane ulice. A to oznacza, że obecnie strefa obowiÄ…zuje na caÅ‚ym przebiegu ulicy Kochanowskiego, jak również na jej Å‚Ä…cznikach do WileÅ„skiej i Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że na skrzyżowaniach równorzÄ™dnych kierujemy siÄ™ zasadÄ… „prawej rÄ™ki” - należy ustÄ…pić pierwszeÅ„stwa pojazdowi nadjeżdżajÄ…cemu z prawej strony.

Uwolnią książki
W ramach MiÄ™dzynarodowego MiesiÄ…ca Bibliotek Szkolnych I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce przyÅ‚Ä…czyÅ‚o siÄ™ do akcji „Uwolnij książki”. Inicjatywa ta narodziÅ‚a siÄ™ w Stanach Zjednoczonych (bookcrossing), a obecnie zyskaÅ‚a status ogólnoÅ›wiatowej idei popularyzowania czytelnictwa. Polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociÄ…g, pub, sklep, teatr, kawiarnia, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych, po to, by znalazca mógÅ‚ je przeczytać i przekazać dalej. Takie miejsce powstanie w I LO. Na parterze zostanie przygotowany specjalnie oznaczony regaÅ‚, z którego każdy bÄ™dzie mógÅ‚ „uwalniać” książki. Wszystkie zostanÄ… oznaczone charakterystycznÄ… naklejkÄ… z numerem ewidencyjnym, dziÄ™ki któremu bÄ™dzie można Å›ledzić ich losy. Koordynatorzy akcji to: Marta Faiga, Anna Krawczyk, Agata Pietrzak.

Praca na targu
29 marca Powiatowy UrzÄ…d Pracy w OleÅ›nicy zorganizuje Targi Pracy dla Pracodawców i PrzedsiÄ™biorców oraz mieszkaÅ„ców powiatu. OdbÄ™dÄ… siÄ™ one w auli ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych w OleÅ›nicy, w godz. 10 - 14. Zainteresowane podmioty gospodarcze mogÄ… siÄ™ zgÅ‚aszać pod numerem tel.: 71/399 50 60 lub na adres e-mail: alina.turkosz@praca-olesnica.pl lub katarzyna.sowa@praca-olesnica.pl do 7 marca.

Oleśnica jubilatka
W oleÅ›nickiej sali widowiskowej odbyÅ‚y siÄ™ obchody 757. „urodzin” OleÅ›nicy, których organizatorem byÅ‚a MÅ‚odzieżowa Rada Miasta. Podczas uroczystoÅ›ci wyemitowano film promocyjny o mieÅ›cie (byÅ‚a w nim mowa m.in. o niskiej stopie bezrobocia, Å›wietnym poÅ‚ożeniu przy wÄ™zÅ‚ach komunikacyjnych, o ciÄ…gÅ‚ym rozwijaniu siÄ™ OleÅ›nicy pod wzglÄ™dem gospodarczym i rekreacyjnym). Katarzyna Ostrowska, wiceprzewodniczÄ…ca MRM zaÅ›piewaÅ‚a, akompaniujÄ…c sobie na fortepianie, a potem przemawiali m.in. starosta Z. PotyraÅ‚a, zastÄ™pca burmistrza H. Bernacki, radna i opiekunka MRM K. Jurzyk. Po części oficjalnej miaÅ‚y miejsce pokazy artystyczne uczniów oleÅ›nickich szkóÅ‚ oraz zespoÅ‚u Bierutowianie.

Kwartet póÅ‚finalistów

Rozegrano mecze ćwierćfinaÅ‚owe popularnej zakÅ‚adówki. Sportowy Life Styl gÅ‚adko pokonaÅ‚ Wyborowych 4:1. 5:1 Promax ograÅ‚ ZetkÄ™, 4:1 Penny Gondek zespóÅ‚ Kerry. A w najciekawszym spotkaniu GKN 4:3 (0:3) zwyciężyÅ‚ Deportivo. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Verva dla SÅ‚omiana?
Verva Racing Team to pierwszy w polskiej historii sportów motorowych zespóÅ‚ wyÅ›cigowy PKN Orlen. Rywalizuje on z zawodnikami z caÅ‚ego Å›wiata w zawodach Porsche Supercup, rozgrywanych tuż przed wyÅ›cigami FormuÅ‚y 1. W tym roku rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ otwarty nabór kierowcy do zespoÅ‚u Orlenu. SpoÅ›ród 20 Rada Ekspertów wybraÅ‚a trójkÄ™ najbardziej obiecujÄ…cych zawodników. WÅ›ród nich znalazÅ‚ siÄ™ 22-letni oleÅ›nicki kierowca MichaÅ‚ SÅ‚omian, znany z wyÅ›cigów Seat Leon Supercopa. PozostaÅ‚a dwójka to 18-letni Patryk SzczerbiÅ„ski i 21-letni Mateusz Lisowski. Przed tÄ… trójka testy na torze wyÅ›cigowym w Niemczech. Najlepszy z nich doÅ‚Ä…czy do Jakuba Giermaziaka i teamu Verva. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

ZNTK wygrywa
PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na naprawę 45 lokomotyw za ponad 25 mln zł. Jak poinformował w poniedziałek przewoźnik, postępowanie przetargowe było podzielone na siedem odrębnych zadań. "W każdym z siedmiu odrębnych zadań najniższą cenę brutto zaoferowały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i właśnie one do końca 2012 roku naprawią 45 lokomotyw elektrycznych" - poinformowało PKP Intercity.

Biznes dla starosty
Podczas uroczystej gali OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego starosta Zbigniew PotyraÅ‚a otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ od przedsiÄ™biorców powiatu oleÅ›nickiego. Specjalne wyróżnienie przyznane zostaÅ‚o za wieloletniÄ… dziaÅ‚alność na rzecz przedsiÄ™biorczoÅ›ci w powiecie. NagrodÄ™ staroÅ›cie wrÄ™czyÅ‚ Bogdan Szewczyk, wÅ‚aÅ›ciciel Fabryki Mebli Bodzio, najwiÄ™kszy pracodawca z naszego terenu. Gratulacje zÅ‚ożyli poseÅ‚ Platformy MichaÅ‚ Jaros oraz starszy Cechu RzemiosÅ‚ Różnych w OleÅ›nicy Henryk Kruszelnicki.

Osiem konkursów
Burmistrz OleÅ›nicy ogÅ‚osiÅ‚ 8 konkursów na dyrektorów oÅ›wiatowych placówek samorzÄ…dowych. To przedszkola nr 1, 3 i 4, szkoÅ‚y podstawowe nr 2 i 7 oraz gimnazja nr 1, 2 i 3. Oferty można skÅ‚adać do  27 kwietnia w sekretariacie ZespoÅ‚u OÅ›wiaty SamorzÄ…dowej. Konkursy przeprowadzi komisja powoÅ‚ana przez burmistrza.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X