Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

ZNTK wygrywa
PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na naprawę 45 lokomotyw za ponad 25 mln zł. Jak poinformował w poniedziałek przewoźnik, postępowanie przetargowe było podzielone na siedem odrębnych zadań. "W każdym z siedmiu odrębnych zadań najniższą cenę brutto zaoferowały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i właśnie one do końca 2012 roku naprawią 45 lokomotyw elektrycznych" - poinformowało PKP Intercity.

Olsnographia na e-booku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy zaprasza 29 lutego na promocję pochodzącego z XVIII wieku dzieła Jana Sinapiusa Olsnographia oder Eigentliche Beschreibung des Oelsnischen [...] wydanego w formie e-booka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w dużej sali PiMBP w Oleśnicy. Poprowadzi je dr Lucyna Harc z Instytutu Historycznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kurs Filipa
Wspólnota ewangelizacyjna Koinonia Jana Chrzciciela zaprasza na Kurs Filipa do salki parafialnej przy Łużyckiej. Kurs Filipa to weekendowe spotkanie ewangelizacyjne. To odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do wspóÅ‚czesnego czÅ‚owieka. Organizatorzy zapraszajÄ… w piÄ…tek 24 lutego o 18 i sobotÄ™ o 19. W razie pytaÅ„ można dzwonic do oleÅ›nickich organizatorów Lucyny i Krzysztofa Hnatio (tel. 601-770-990).

Biznes dla starosty
Podczas uroczystej gali OleÅ›nickiego Sukcesu Gospodarczego starosta Zbigniew PotyraÅ‚a otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ od przedsiÄ™biorców powiatu oleÅ›nickiego. Specjalne wyróżnienie przyznane zostaÅ‚o za wieloletniÄ… dziaÅ‚alność na rzecz przedsiÄ™biorczoÅ›ci w powiecie. NagrodÄ™ staroÅ›cie wrÄ™czyÅ‚ Bogdan Szewczyk, wÅ‚aÅ›ciciel Fabryki Mebli Bodzio, najwiÄ™kszy pracodawca z naszego terenu. Gratulacje zÅ‚ożyli poseÅ‚ Platformy MichaÅ‚ Jaros oraz starszy Cechu RzemiosÅ‚ Różnych w OleÅ›nicy Henryk Kruszelnicki.

Randka męża z.. żoną
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna i Akcja Katolicka przy parafii NMP Matki MiÅ‚osierdzia w OleÅ›nicy zapraszajÄ… na "RandkÄ™ MałżeÅ„skÄ…" - w czwartek 23 lutego do kaplicy Å›w. Franciszka przy WileÅ„skiej. BÄ™dzie można obejrzeć film "Ognioodporny". Jego bohaterami sÄ… Caleb i Catherine, małżeÅ„stwo, które przechodzi poważny kryzys. Po jednej z kÅ‚ótni, postanawiajÄ… siÄ™ rozwieść. Kiedy o sytuacji dowiaduje siÄ™ ojciec Caleba, spotyka siÄ™ z nim i prosi go, aby postaraÅ‚ siÄ™ uratować swój zwiÄ…zek, stosujÄ…c siÄ™ przez 40 dni do zasad z książki, którÄ… mu w trakcie spotkania podarowaÅ‚...

Osiem konkursów
Burmistrz OleÅ›nicy ogÅ‚osiÅ‚ 8 konkursów na dyrektorów oÅ›wiatowych placówek samorzÄ…dowych. To przedszkola nr 1, 3 i 4, szkoÅ‚y podstawowe nr 2 i 7 oraz gimnazja nr 1, 2 i 3. Oferty można skÅ‚adać do  27 kwietnia w sekretariacie ZespoÅ‚u OÅ›wiaty SamorzÄ…dowej. Konkursy przeprowadzi komisja powoÅ‚ana przez burmistrza.

Noc żywych trupów

O godzinie 20 w piÄ…tek 24 lutego rozpocznie siÄ™ w I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cym w OleÅ›nicy „Straszna noc filmowa". Maraton filmowy, w czasie którego prezentowane bÄ™dÄ… horrory, potrwa do godz. 6 rano. "W czasie spotkania poznamy krótkÄ… historiÄ™ gatunku i bÄ™dziemy rozmawiać o obejrzanych filmach" - zapowiadajÄ… organizatorzy, którzy planujÄ… również konkursy m.in. na najlepsze przebranie,  zachÄ™cajÄ…c do przyjÅ›cia w strojach nawiÄ…zujÄ…cych do przewodniego tematu imprezy. Bilety kosztujÄ… 2 zÅ‚. W imprezie mogÄ… uczestniczyć tylko uczniowie I LO w OleÅ›nicy. W programie maratonu sÄ…: „LÅ›nienie”, „Dziecko Rosemary”, „Noc żywych trupów”, „Nieustraszeni pogromcy wampirów”, "Nosferatu-symfonia grozy”, „Frankenstein“ i „Kwaidan czyli opowieÅ›ci niesamowite“.

Komórki na misje

Akcja Katolicka im. ks. SudoÅ‚a przy parafii NMP Matki MiÅ‚osierdzia w OleÅ›nicy prosi mieszkaÅ„ców o przekazywanie starych telefonów komórkowych oraz stemplowanych znaczków pocztowych, wyciÄ™tych z kopert/widokówek. SÄ… one zbierane na cel misyjny do 27 lutego. Można je skÅ‚adać w koÅ›ciele do specjalnych kartonów. ZostanÄ… one przekazane księżom salwatorianom, którzy prowadzÄ… misje wÅ›ród ubogich dzieci na Wybrzeżu KoÅ›ci SÅ‚oniowej. Telefon(najlepiej z bateriÄ…) jest odnawiany i trafia do jednego z mieszkaÅ„ców. W ten sposób uÅ‚atwiamy komunikacjÄ™ osób tam zamieszkaÅ‚ych. Jeżeli komórka nie nadaje siÄ™ do użycia, jest poddawana recyklingowi i wtedy firma zajmujÄ…ca siÄ™ takÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… przekazuje pieniÄ…dze salwatorianom, a nastÄ™pnie Å›rodki sÄ… przeznaczane na wsparcie dla misji. Z kolei znaczki sÄ… sprzedawane jako tzw.makulatura filatelistyczna, a pieniÄ…dze wspierajÄ… dziaÅ‚alność misyjnÄ….

Pogoń wygrywa

...kolejny sparing. Tym razem po golach Krzysztofa Bezaka MKS pokonaÅ‚ 2:0 PoloniÄ™ KÄ™pno, czoÅ‚owy zespóÅ‚ kaliskiej okrÄ™gówki.

Wypadek na przejeździe

W piÄ…tek 17 lutego ok. godz. 12.15 doszÅ‚o do wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nieciszowie. KierujÄ…cy renault megane kombi wjechaÅ‚ pod pasażerski pociÄ…g jadÄ…cy od strony WrocÅ‚awia do Kluczborka. Auto zostaÅ‚o zniszczone, a kierujÄ…cy nim 58-letni Tadeusz B. z WrocÅ‚awia, z niewielkimi obrażeniami, zostaÅ‚ odwieziony do szpitala. To już kolejne zdarzenie w tym miejscu. PociÄ…gi jeżdżą drugim torem. SprawÄ™ bada policja oraz komisja z PKP. 

Wojtkowiak zdymisjonowany

Zarząd Powiatu w poniedziałek 13 lutego podjął decyzję o zdymisjonowaniu Andrzeja Wojtkowiaka, dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Dlaczego? - Formalna decyzja nie została podjęta, natomiast Zarząd Powiatu ma dużo uwag co do jego koncepcji wychodzenia z tej kryzysowej trochę sytuacji, czyli projektu zbilansowania działalności - wyjaśnia Panoramie Zbigniew Potyrała. Szerzej o przyczynach dymisji dyrektora w papierowym wydaniu Panoramy.

Złodziej kabli złapany
Rycerska 23-24-25, Sinapiusa 13a,b,c, DaszyÅ„skiego 10-10f oraz 8-8c, 11 Listopada 7, Sucharskiego 10g i Wojska Polskiego 18f to budynki, w których w ciÄ…gu ostatniego tygodnia doszÅ‚o do dewastacji i kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej oleÅ›nickiej firmy Yureco. ZnajdowaÅ‚a siÄ™ ona w piwnicach domów. Skradziono kable (telekomunikacyjne oraz prÄ…dowe) o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci ponad 2.000 m. Straty zwiÄ…zane z kradzieżami oraz nakÅ‚ady poczynione, aby przywrócić poprawne funkcjonowanie sieci, firma szacuje na ponad 7 tysiÄ™cy zÅ‚otych. W czwartek 16 lutego zÅ‚odziej zostaÅ‚ zÅ‚apany. 42-latka, który wycinaÅ‚ kable telekomunikacyjne, pracownicy Yureco zatrzymali na gorÄ…cym uczynku.

Kubacki odwołany
W poniedziaÅ‚ek 13 lutego komendant gÅ‚ówny OHP odwoÅ‚aÅ‚ z funkcji dyrektora Centrum KsztaÅ‚cenia i Wychowania OHP w OleÅ›nicy RafaÅ‚a Kubackiego. PeÅ‚niÅ‚ jÄ… przez 4 lata. P.o. dyrektora zostaÅ‚a dotychczasowa wicedyrektor Danuta Milej. Szerzej o dymisji w papierowym wydaniu Panoramy.

Miłośnik Jasia Wędrowniczka
Policjanci z KPP w OleÅ›nicy zatrzymali oleÅ›niczanina, który z jednego z miejscowych supermarketów ukradÅ‚ 6 butelek whisky. Mężczyzna alkohol ukryÅ‚ pod kurtkÄ…. Później go wypiÅ‚. Za kradzież alkoholu wartoÅ›ci blisko 300 zÅ‚ odpowie przed sÄ…dem.

PóÅ‚metek w Arabesce
Uczniowie I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w OleÅ›nicy i zaproszeni goÅ›cie (Å‚Ä…cznie 170 osób) bawili siÄ™ na poÅ‚owinkach w Arabesce. goszczÄ…c ok 170 osób. Dla nauczycieli byÅ‚y kwiaty i koszulki z napisami, np. „Super dyrektor”, „Super wychowawca”. AtrakcjÄ… dla uczniów i zaproszonych goÅ›ci byÅ‚a loteria. Do wygrania byÅ‚y 3 pluszaki, smycze do kluczy, kalendarz, koszulki z logo szkoÅ‚y oraz 3 karnety na basen o wartoÅ›ci 120 zÅ‚ każdy. Zabawa przyszÅ‚orocznych maturzystów trwaÅ‚a od 18 do 24. Niestety, w nastÄ™pny dzieÅ„ uczniowie musieli iść do szkoÅ‚y. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Bez badań, ale z amfą
OleÅ›niccy policjanci zatrzymali do kontroli opla vectrÄ™, którym kierowaÅ‚ 22-latek. Podczas kontroli pojazdu okazaÅ‚o siÄ™, że kierowca nie ma aktualnych badaÅ„ technicznych, jak również obowiÄ…zkowego ubezpieczenia OC. A na tylnym siedzeniu pojazdu znaleziono woreczek z amfetaminÄ…. Mieszkaniec gminy OleÅ›nica zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Za swoje czyny odpowie przed sÄ…dem.

Awanturnik aresztowany

Dyżurny jednostki policji otrzymaÅ‚ telefoniczne zgÅ‚oszenie o awanturze domowej w jednym z twardogórskich mieszkaÅ„. Na miejsce zostaÅ‚ skierowany patrol. Agresywny awanturnik nie podporzÄ…dkowywaÅ‚ siÄ™ wydawanym przez funkcjonariuszy poleceniom, używaÅ‚ wobec nich sÅ‚ów wulgarnych, znieważaÅ‚, utrudniajÄ…c wykonywanie czynnoÅ›ci sÅ‚użbowych. W pewnej chwili zaatakowaÅ‚ jednego z policjantów, naruszajÄ…c jego nietykalność cielesnÄ…. 27-letni mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. We wtorek 14 lutego SÄ…d Rejonowy w OleÅ›nicy zastosowaÅ‚ wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Cztery medale

W hali w WaÅ‚brzychu rozegrano halowe Mistrzostwa Dolnego ÅšlÄ…ska mÅ‚odzików w lekkiej atletyce. Liczna grupa zawodników w różnych dyscyplinach reprezentowaÅ‚a WKS OleÅ›niczankÄ™. NajwiÄ™cej powodów do radoÅ›ci miaÅ‚ uczeÅ„ z Gimnazjum Gminnego w OleÅ›nicy PaweÅ‚ Lis, który na dystansie 600 m zdobyÅ‚ zÅ‚oty medal z wynikiem 1.39,70. Na tym samym dystansie w kategorii mÅ‚odziczek Wiktoria Stojanowska (1.57,00) zajęła 3. miejsce, zdobywajÄ…c brÄ…zowy medal. Wiktoria jest uczennicÄ… Gimnazjum nr 3 w OleÅ›nicy. Srebrny medal wywalczyÅ‚ w skoku w dal Damian Przybytek, uczeÅ„ Gimnazjum nr 2 w OleÅ›nicy. Dużą niespodziankÄ™ sprawiÅ‚ Eryk Sapa (G2 OleÅ›nica), który na 60 m wywalczyÅ‚ brÄ…zowy medal, uzyskujÄ…c czas 7,62.

Wpadka dilerów

Policjanci z ZespoÅ‚u dw. z PrzestÄ™pczoÅ›ciÄ… Pseudokibiców i NarkotykowÄ… z oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali dwóch mężczyzn, mieszkaÅ„ców OleÅ›nicy i gminy Twardogóra, podejrzanych o rozprowadzenie ponad 5.000 porcji marihuany. Funkcjonariusze w chwili zatrzymania u jednego z mężczyzn ujawnili okoÅ‚o 20 porcji narkotyku. 41-letni oleÅ›niczanin oraz 32-letni mieszkaniec gminy Twardogóra, kibic WKS ÅšlÄ…sk WrocÅ‚aw (wczeÅ›niej karany za przestÄ™pstwa narkotykowe) zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Mężczyźni rozprowadzali narkotyki na terenie powiatu oleÅ›nickiego i milickiego. Wobec 32-latka sÄ…d zastosowaÅ‚ Å›rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zatrzymania. Natomiast wobec oleÅ›niczanina Prokuratura Rejonowa zastosowaÅ‚a dozór policyjny.

Włamywacz złapany

Najpierw kilka razy zadzwoniÅ‚ do drzwi jednego z domków jednorodzinnych w OleÅ›nicy. Potem próbowaÅ‚ wyważyć drzwi z tyÅ‚u domu. Ale na ten haÅ‚as zareagowaÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciel domu, który - jak siÄ™ jednak okazaÅ‚o - byÅ‚ w Å›rodku. WÅ‚aÅ›ciciel zaalarmowaÅ‚ sÄ…siadkÄ™ i wspólnie spÅ‚oszyli zÅ‚odzieja. Ten w trakcie ucieczki przewróciÅ‚ siÄ™, doznajÄ…c niegroźnych obrażeÅ„ - obecnie przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów. WÅ‚amywacz ma 43 lata, przyjechaÅ‚ do OleÅ›nicy na "goÅ›cinne wystÄ™py". PrzestÄ™pstwo popeÅ‚niÅ‚ w warunkach recydywy.

Rozbój koÅ‚o Biedronki
24-letni mieszkaniec OleÅ›nicy poinformowaÅ‚ policjÄ™, że w rejonie marketu Biedronka zostaÅ‚ zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy kopali go, szarpali i ukradli telefon komórkowy. Jeden z powiadomionych o rozboju policyjnych patroli zatrzymaÅ‚ podejrzanych. To 24-letni oleÅ›niczanin i 22-letni mieszkaniec gminy Bierutów. U jednego z nich znaleziono skradzionÄ… komórkÄ™. Oba podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiÄ…ce.

Kradzione paliwo
Policjanci z Komisariatu Policji w Sycowie, patrolujÄ…cy parking na terenie gminy, na skrzyni Å‚adunkowej stojÄ…cego tam auta ujawnili plastikowe pojemniki - byÅ‚o w nich 150 litrów oleju napÄ™dowego. Mężczyźni przebywajÄ…cy w pojeździe, mieszkaÅ„cy Milicza i jego okolic, nie chcieli powiedzieć, skÄ…d majÄ… paliwo. Dopiero po zatrzymaniu w areszcie przyznali siÄ™ do jego kradzieży z aut zaparkowanych na stacji paliw.

Taniec powiatowy
4 lutego w miejskiej sali widowiskowej odbyÅ‚ siÄ™ XIV Powiatowy Turniej TaÅ„ca o Puchar Starosty OleÅ›nickiego. OrganizowaÅ‚ go PCEiK. Rywalizacja przebiegaÅ‚a w 3 kategoriach wiekowych: szkoÅ‚y podstawowe, gimnazja, szkoÅ‚y ponadgimnazjalne oraz 5 kategoriach tanecznych: formacje powyżej 7 osób, miniformacje, duety, soliÅ›ci, cheerleaders. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Zmarła siostra Henrietta

Miała 76 lat. Od wielu lat siostra felicjanka Henrietta prowadziła kancelarię parafialną w kościele NMP Matki Miłosierdzia. Zmarła w sobotę 4 lutego. Jej pogrzeb odbył się w środę 8 lutego.

Przestępczy sekstet

Policjanci ZespoÅ‚u ds. Nieletnich i Patologii z oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 20 do 21 lat, którzy wspólnie z 2 nieletnimi w wieku 11 i 13 lat dwukrotnie wÅ‚amali siÄ™ do różnych obiektów oraz uszkodzili pojazd. Do zdarzeÅ„ tych doszÅ‚o w okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia bieżącego roku w OleÅ›nicy. Podczas wÅ‚amania do domu jednorodzinnego ukradli z niego wartoÅ›ciowe przedmioty, biżuteriÄ™ oraz pieniÄ…dze, powodujÄ…c straty na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ blisko 23.000 zÅ‚otych. Ci sami mężczyźni z poczÄ…tkiem tego roku wÅ‚amali siÄ™ do jednego z oleÅ›nickich punktów skupu zÅ‚omu i z pomieszczenia biurowego zabrali elektronarzÄ™dzie o wartoÅ›ci okoÅ‚o 1.300 zÅ‚otych. Ponadto funkcjonariusze udowodnili zatrzymanym uszkodzenie pojazdu, do którego doszÅ‚o w ubiegÅ‚ym roku poprzez oblanie go farbÄ…. Straty, jakie wówczas wyrzÄ…dzili, to ok. 4.000 zÅ‚otych. PiÄ™cioro zatrzymanych to mieszkaÅ„cy OleÅ›nicy, a jeden z 20-latków to mieszkaniec gminy Bierutów.

Laskowik + Fedorowicz
W spektaklu "Tego jeszcze nie byÅ‚o" zobaczymy w Twardogórze Zenona Laskowika i Jacka Fedorowicza. MuzykÄ™ na żywo zaprezentuje na scenie gminnej hali widowiskowo-sportowej zespóÅ‚ Promile zaÅ‚ożony przez Laskowika. Bilety w cenie 40 zÅ‚ sprzedaje w swojej siedzibie Gminny OÅ›rodek Sportu i Rekreacji (ul. WrocÅ‚awska 39, tel. 71/315-99-10). Spektakl odbÄ™dzie siÄ™ w niedzielÄ™ 11 marca o 17.

Lenartowicz za Babiarza

Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego powstaÅ‚o wiosnÄ… 2002 roku. Od poczÄ…tku jego dziaÅ‚alnoÅ›ci prezesem byÅ‚ Zygmunt Babiarz, wÅ‚aÅ›ciciel Fabryki Wikliny w CieÅ›lach. Po niespeÅ‚na dekadzie szefowania organizacji postanowiÅ‚ ustÄ…pić i zrezygnowaÅ‚ z prezesury. Przez aklamacjÄ™ na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia nowym prezesem zostaÅ‚ wybrany Leszek Lenartowicz.. CaÅ‚kowicie zmieniÅ‚y siÄ™ też wÅ‚adze Stowarzyszenia. DotÄ…d wiceprezesem byÅ‚ WacÅ‚aw Kuźma, a w skÅ‚ad ZarzÄ…du wchodzili Krzysztof WiÄ™ckiewicz i Bogdan Sabat, skarbnikiem byÅ‚a Stefania KrzemiÅ„ska, a sekretarzem Ryszard Siwecki. Obecnie ZarzÄ…d, obok prezesa, tworzÄ… Aneta Kowalczyk i Józef Gnych.

Studniówkowa dwudziestka

Rockowe ballady, twisty, piosenki z przyjęć weselnych, a nawet disco polo, rozgrzewaÅ‚y uczniów ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych dla dorosÅ‚ych z OleÅ›nicy. O dobre nastroje do taÅ„ca troszczyÅ‚ siÄ™ wrocÅ‚awski zespóÅ‚ Future, który z chÄ™ciÄ… speÅ‚niaÅ‚ muzyczne życzenia bawiÄ…cych siÄ™ osób. SiÅ‚y do zabawy dostarczaÅ‚y zimne i gorÄ…ce dania. Uczniowie oraz zaproszeni goÅ›cie - Å‚Ä…cznie 110 osób - mogli siÄ™ również wzmocnić kawÄ… i herbatÄ…. Powoli staje siÄ™ tradycjÄ… tort studniówkowy, który pojawiÅ‚ siÄ™ także 28 stycznia w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Mona Mo. Nie zabrakÅ‚o podziÄ™kowaÅ„ dla dyrektora Jacka Stali, wychowawców: Ewy PiÄ…tkowskiej-Mider, Sylwii NowogoÅ„skiej- BerÅ‚owskiej, Aleksandry Szyszki oraz Aleksandry Porażki. Bal wyprawiÅ‚ Komitet Organizacyjny: Wioletta Effinowicz, Eliasz Jankowski oraz Ewelina ZygaÅ‚a. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X