Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Wpadka dilerów
Policjanci z ZespoÅ‚u dw. z PrzestÄ™pczoÅ›ciÄ… Pseudokibiców i NarkotykowÄ… z oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali dwóch mężczyzn, mieszkaÅ„ców OleÅ›nicy i gminy Twardogóra, podejrzanych o rozprowadzenie ponad 5.000 porcji marihuany. Funkcjonariusze w chwili zatrzymania u jednego z mężczyzn ujawnili okoÅ‚o 20 porcji narkotyku. 41-letni oleÅ›niczanin oraz 32-letni mieszkaniec gminy Twardogóra, kibic WKS ÅšlÄ…sk WrocÅ‚aw (wczeÅ›niej karany za przestÄ™pstwa narkotykowe) zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Mężczyźni rozprowadzali narkotyki na terenie powiatu oleÅ›nickiego i milickiego. Wobec 32-latka sÄ…d zastosowaÅ‚ Å›rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zatrzymania. Natomiast wobec oleÅ›niczanina Prokuratura Rejonowa zastosowaÅ‚a dozór policyjny.

Włamywacz złapany

Najpierw kilka razy zadzwoniÅ‚ do drzwi jednego z domków jednorodzinnych w OleÅ›nicy. Potem próbowaÅ‚ wyważyć  drzwi z tyÅ‚u domu. Ale na ten haÅ‚as zareagowaÅ‚ wÅ‚aÅ›ciciel domu, który - jak siÄ™ jednak okazaÅ‚o - byÅ‚ w Å›rodku. WÅ‚aÅ›ciciel zaalarmowaÅ‚ sÄ…siadkÄ™ i wspólnie spÅ‚oszyli zÅ‚odzieja. Ten w trakcie ucieczki przewróciÅ‚ siÄ™, doznajÄ…c niegroźnych obrażeÅ„ - obecnie przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów. WÅ‚amywacz ma 43 lata, przyjechaÅ‚ do OleÅ›nicy na "goÅ›cinne wystÄ™py". PrzestÄ™pstwo popeÅ‚niÅ‚ w warunkach recydywy.

Rozbój koÅ‚o Biedronki
24-letni mieszkaniec OleÅ›nicy poinformowaÅ‚ policjÄ™, że w rejonie marketu Biedronka zostaÅ‚ zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy kopali go, szarpali i ukradli telefon komórkowy. Jeden z powiadomionych o rozboju policyjnych patroli zatrzymaÅ‚ podejrzanych. To 24-letni oleÅ›niczanin i 22-letni mieszkaniec gminy Bierutów. U jednego z nich znaleziono skradzionÄ… komórke. Oba podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiÄ…ce.

Kradzione paliwo
Policjanci z Komisariatu Policji w Sycowie, patrolujÄ…cy parking na terenie gminy, na skrzyni Å‚adunkowej stojÄ…cego tam auta ujawnili plastikowe pojemniki - byÅ‚o w nich 150 litrów oleju napÄ™dowego. Mężczyźni przebywajÄ…cy w pojeździe, mieszkaÅ„cy Milicza i jego okolic, nie chcieli powiedzieć, skÄ…d majÄ… paliwo. Dopiero po zatrzymaniu w areszcie przyznali siÄ™ do jego kradzieży z aut zaparkowanych na stacji paliw.

Taniec powiatowy
4 lutego w miejskiej sali widowiskowej odbyÅ‚ siÄ™ XIV Powiatowy Turniej TaÅ„ca o Puchar Starosty OleÅ›nickiego. OrganizowaÅ‚ go PCEiK. Rywalizacja przebiegaÅ‚a w 3 kategoriach wiekowych: szkoÅ‚y podstawowe, gimnazja, szkoÅ‚y ponadgimnazjalne oraz 5 kategoriach tanecznych: formacje powyżej 7 osób, miniformacje, duety, soliÅ›ci, cheerleaders. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Amfa w Bierutowie

Policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkaÅ„ca Bierutowa, podejrzewanego o posiadanie narkotyków, który na ich widok zaczÄ…Å‚ uciekać. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli woreczki foliowe z 20 procjami amfetaminy. Bierutowianin trafiÅ‚ do policyjnego aresztu.

Zderzenie, rozszczelnienie

W poniedziaÅ‚ek 6 lutego ok. godz. 14 doszÅ‚o do czoÅ‚owego zderzenia forda mondeo z samochodem ciężarowym scania. Wypadek miaÅ‚ miejsce na obwodnicy drogi nr 8 miÄ™dzy Smardzowem a DÄ…browÄ… OleÅ›nickÄ…. 26-letni twardogórzanin, kierowca forda, który z niewyjaÅ›nionych przyczyn zjechaÅ‚ na przeciwlegÅ‚y pas ruchu, zostaÅ‚ odwieziony do szpitala. W ciężarówce rozszczelniÅ‚o siÄ™ paliwo, w wyniku czego doszÅ‚o do zapalenia trawy na poboczu.

Ręczni tylko towarzysko

Delegat Polskiego ZwiÄ…zku PiÅ‚ki RÄ™cznej zakwestionowaÅ‚ badania lekarskie piÅ‚karzy rÄ™cznych Pogoni OleÅ›nica i Olimpu Grodków przed majÄ…cym siÄ™ odbyć w sobote 4 lutego meczem II ligi szczypiorniaka. StwierdziÅ‚, że badania powinny być wykonane przez lekarza medycyny sportowej. Spotkanie zostanie powtórzone. W rozegranym meczu towarzyskim MKS wygraÅ‚ 22:18... Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Pali siÄ™, pali siÄ™...
Najprawdopodobniej zÅ‚e podÅ‚Ä…cznie pieca do przewodu wentylacyjnego byÅ‚o przyczynÄ… pożaru, do którego doszÅ‚o w sobotÄ™ 4 lutego ok. 21.40 w wielorodzinnym (mieszkaÅ‚y w nim 3 rodziny) budynku w Ligocie Polskiej. Strażacy gasili ogieÅ„ do godz. 5.14 nastÄ™pnego dnia. Ewakuowano 15 mieszkaÅ„ców. Spaleniu ulegÅ‚y dach i dwa mieszkania w obiekcie. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Zmarła siostra Henrietta

Miała 76 lat. Od wielu lat siostra felicjanka Henrietta prowadziła kancelarię parafialną w kościele NMP Matki Miłosierdzia. Zmarła w sobotę 4 lutego. Jej pogrzeb odbył się w środę 8 lutego.

Ogień w Lamarze

W piÄ…tek 3 lutego w godzinach popoÅ‚udniowych wybuchÅ‚ pożar w jednej z hal w starszej części firmy Lamar w Smardzowie. GasiÅ‚o go kilka jednostek straży pożarnej, GÅ‚ówne produkty spóÅ‚ki Lamar to spilery, kabiny sypialne, podwyższenia dachu. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Zieleń bez zmian

Przetarg na konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie Oleśnicy wygrał po raz kolejny Zakład Zieleni Wiesława Niedzielskiego z Oleśnicy. Był jedynym oferentem.

Info sms
Miasto ponownie uruchomiÅ‚o miejski system smsowy. Za jego poÅ›rednictwem mieszkaÅ„cy na swoje telefony komórkowe co pewien czas otrzymujÄ… informacje o najważniejszych wydarzeniach w OleÅ›nicy. Korzystanie z serwisu jest bezpÅ‚atne. Aby wyrazić chęć otrzymywania smsów należy wysÅ‚ać wiadomość o treÅ›ci ZAPISZ pod numer 664-079-933. W każdej chwili można zrezygnować z usÅ‚ugi, wysyÅ‚ajÄ…c na ten sam numer sms o treÅ›ci WYPISZ. Cena smsa aktywujÄ…cego usÅ‚ugÄ™ zależy od taryfy abonenta.

Przestępczy sekstet
Policjanci ZespoÅ‚u ds. Nieletnich i Patologii z oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 20 do 21 lat, którzy wspólnie z 2 nieletnimi w wieku 11 i 13 lat dwukrotnie wÅ‚amali siÄ™ do różnych obiektów oraz uszkodzili pojazd. Do zdarzeÅ„ tych doszÅ‚o w okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia bieżącego roku w OleÅ›nicy. Podczas wÅ‚amania do domu jednorodzinnego ukradli z niego wartoÅ›ciowe przedmioty, biżuteriÄ™ oraz pieniÄ…dze, powodujÄ…c straty na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ blisko 23.000 zÅ‚otych. Ci sami mężczyźni z poczÄ…tkiem tego roku wÅ‚amali siÄ™ do jednego z oleÅ›nickich punktów skupu zÅ‚omu i z pomieszczenia biurowego zabrali elektronarzÄ™dzie o wartoÅ›ci okoÅ‚o 1.300 zÅ‚otych. Ponadto funkcjonariusze udowodnili zatrzymanym uszkodzenie pojazdu, do którego doszÅ‚o w ubiegÅ‚ym roku poprzez oblanie go farbÄ…. Straty, jakie wówczas wyrzÄ…dzili, to ok. 4.000 zÅ‚otych. PiÄ™cioro zatrzymanych to mieszkaÅ„cy OleÅ›nicy, a jeden z 20-latków to mieszkaniec gminy Bierutów.

Zmiany w policji
30 stycznia zastępcy komendanta powiatowego Policji podinspektorowi Dariuszowi Kokornaczykowi powierzone zostały obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Policji we Wrocławiu. Jego miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy ma zająć nadkomisarz Sławomir Tracz.

Otworzyli w nausznikach
O godzinie 15 w Å›rodÄ™ 1 lutego, przy 12-stopniowym mrozie, zostaÅ‚ oficjalnie otwarty OleÅ›nicki Kompleks Rekreacyjny.  Wszyscy obecni na otwarciu otrzymali na pamiÄ…tkÄ™ grantowe nauszniki i szalik. Obiekt poÅ›wiÄ™ciÅ‚ ksiÄ…dz infuÅ‚at WÅ‚adysÅ‚aw Ozimek. AtrakcjÄ… otwarcia byÅ‚ póÅ‚godzinny wystÄ™p - taniec na lodzie - toruÅ„skiej formacji Le Soleila.

Laskowik + Fedorowicz
W spektaklu "Tego jeszcze nie byÅ‚o" zobaczymy w Twardogórze Zenona Laskowika i Jacka Fedorowicza. MuzykÄ™ na żywo zaprezentuje na scenie gminnej hali widowiskowo-sportowej zespóÅ‚ Promile zaÅ‚ożony przez Laskowika. Bilety w cenie 40 zÅ‚ sprzedaje w swojej siedzibie Gminny OÅ›rodek Sportu i Rekreacji (ul. WrocÅ‚awska 39, tel. 71/315-99-10).  Spektakl odbÄ™dzie siÄ™ w niedzielÄ™ 11 marca o 17.

Lenartowicz za Babiarza

Stowarzyszenie PrzedsiÄ™biorców Powiatu OleÅ›nickiego powstaÅ‚o wiosnÄ… 2002 roku. Od poczÄ…tku jego dziaÅ‚alnoÅ›ci prezesem byÅ‚ Zygmunt Babiarz, wÅ‚aÅ›ciciel Fabryki Wikliny w CieÅ›lach. Po niespeÅ‚na dekadzie szefowania organizacji postanowiÅ‚ ustÄ…pić i zrezygnowaÅ‚ z prezesury. Przez aklamacjÄ™ na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia nowym prezesem zostaÅ‚ wybrany Leszek Lenartowicz. To oleÅ›nicki przedsiÄ™biorca, przez wiele lat prowadzÄ…cy sklep Llenar z częściami samochodowymi na placu ZwyciÄ™stwa. W latach 2002 - 2006 byÅ‚ radnym z komitetu My OleÅ›niczanie. OrganizowaÅ‚ samochodowe rajdy, byÅ‚ wspóÅ‚zaÅ‚ożycielem i aktywnym dziaÅ‚aczem Fundacji im. ks. SudoÅ‚a i Fundacji Å›w. Jana ApostoÅ‚a. Ma 64 lata. CaÅ‚kowicie zmieniÅ‚y siÄ™ też wÅ‚adze Stowarzyszenia. DotÄ…d wiceprezesem byÅ‚ WacÅ‚aw Kuźma, a w skÅ‚ad ZarzÄ…du wchodzili Krzysztof WiÄ™ckiewicz i Bogdan Sabat, skarbnikiem byÅ‚a Stefania KrzemiÅ„ska, a sekretarzem Ryszard Siwecki. Obecnie ZarzÄ…d, obok prezesa, tworzÄ… Aneta Kowalczyk i Józef Gnych.

ZajÄ…c kupi warsztaty?
OleÅ›nicka spóÅ‚ka z o.o. ZajÄ…c zÅ‚ożyÅ‚a ofertÄ™ kupna danych warsztatów szkolnych na ulicy Spacerowej w OleÅ›nicy. Firma chce jÄ… kupić, pÅ‚acÄ…c ustalonÄ… stawkÄ™ w 2012 r. w dwóch ratach. ZarzÄ…d Powiatu postanowiÅ‚ wszcząć procedury negocjacji sprzedaży.
SpóÅ‚ka ZajÄ…c, które prezesem jest PaweÅ‚ Rogowski, w ostatnim okresie kupiÅ‚o kamienicÄ™ na KiliÅ„skiego. W niej - po wykonaniu kapitalnego remontu - sprzedaje sprzÄ™t AGD i RTV.

Narkotyki w biurze

Funkcjonariusze WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji zatrzymali 36-letniego mężczyznÄ™, którego podejrzewali o posiadanie narkotyków w miejscu pracy. W pomieszczeniu biurowym znaleźli foliowe woreczki - byÅ‚o to kilka porcji amfetamina oraz ponad 160 dziaÅ‚ek marihuany. Mieszkaniec Bierutowa trafiÅ‚ do policyjnego aresztu.

Studniówkowa dwudziestka

Rockowe ballady, twisty, piosenki z przyjęć weselnych, a nawet disco polo, rozgrzewaÅ‚y uczniów ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych dla dorosÅ‚ych z OleÅ›nicy. O dobre nastroje do taÅ„ca troszczyÅ‚ siÄ™ wrocÅ‚awski zespóÅ‚ Future, który z chÄ™ciÄ… speÅ‚niaÅ‚ muzyczne życzenia bawiÄ…cych siÄ™ osób. SiÅ‚y do zabawy dostarczaÅ‚y zimne i gorÄ…ce dania. Uczniowie oraz zaproszeni goÅ›cie - Å‚Ä…cznie 110 osób - mogli siÄ™ również wzmocnić kawÄ… i herbatÄ…. Powoli staje siÄ™ tradycjÄ… tort studniówkowy, który pojawiÅ‚ siÄ™ także 28 stycznia w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Mona Mo. Nie zabrakÅ‚o podziÄ™kowaÅ„ dla dyrektora Jacka Stali, wychowawców: Ewy PiÄ…tkowskiej-Mider, Sylwii NowogoÅ„skiej- BerÅ‚owskiej, Aleksandry Szyszki oraz Aleksandry Porażki. Bal wyprawiÅ‚ Komitet Organizacyjny: Wioletta Effinowicz, Eliasz Jankowski oraz Ewelina ZygaÅ‚a. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

5 stówek z kieszeni

Policja zatrzymaÅ‚a mieszakaÅ„ca gminy OleÅ›nica, który wyciÄ…gnÄ…Å‚ innemu mężczyźnie 500 zÅ‚ z kieszeni jego kurtki. Łup przeznaczyÅ‚ gÅ‚ównie na alkohol. Ma 51 lat.

Kradł prąd

Na podstawie materiaÅ‚ów operacyjnych policjanci ustalili i zatrzymali 36-letniego oleÅ›niczanina, który kradÅ‚ prad. Mężczyzna przyznaÅ‚, że od pewnego czasu, pomimo Å›ciÄ…gniÄ™tego przez zarzÄ…dcÄ™ licznika, korzystaÅ‚ z energii elektrycznej poprzez zÅ‚Ä…czenie kabli przypÅ‚ywu i odpÅ‚ywu.

DziaÅ‚ki pod szeregówkÄ™
W lutym miasto bÄ™dzie sprzedawaÅ‚o kolejne dziaÅ‚ki na Lotniczej (róg z Reymonta) pod zabudowÄ™ szeregowÄ…. 4 dziaÅ‚ki o powierzchni 430 m2 sÄ… wystawione do przetargu za cenÄ™ 72.000 zÅ‚, a dziaÅ‚ka 6-arowa za 95.000 zÅ‚. 


 

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X