Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Beata Kempa
Felietony w Panoramie
fot
Spółdzielcy mają większe prawa

 
W Sejmie na ukończeniu są prace związane z poselskim projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali całkiem nowe rozdział w projektowanej ustawie o nazwie Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
Wbrew temu, co się mówi, proponowane zmiany nie są skierowane przeciwko władzom spółdzielni, ale mają ułatwić życie spółdzielcom. Jak wyjaśniają posłowie PiS, proponowanych zmian powinny się bać spółdzielnie, które łamią prawa swoich członków. Po wprowadzeniu ustawy każdy członek spółdzielni będzie mógł bez uzasadnienia wystąpić do zarządu spółdzielni o dostarczenie mu statutu i regulaminu oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad spółdzielni. Jeśli członkowie zarządu na wezwanie pisemne spółdzielcy odmówią ww. dokumentacji spółdzielni, będzie im groziła odpowiedzialność karna.
Nowelizacja ustawy ma również wprowadzić limity wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych. Z wyjątkiem zarządu pozostała cześć funkcji pełnionych w spółdzielni będzie miała charakter społeczny (bez wynagrodzenia). Dzięki temu do rad nadzorczych wejdą ludzie, którym zależy na dobru spółdzielni.
Ponadto proponowana nowelizacja ustawy wprowadza zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej z pracą w tej spółdzielni. W przypadku nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej. Ponadto nie będzie można być członkiem rady nadzorczej przez 3 kolejne kadencje rady nadzorczej. A kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata. Zarząd spółdzielni zobowiązany będzie prowadzić odrębnie dla każdego budynku ewidencję i rozliczenie kosztów. Ustawa znosi możliwość ustanawiania własnościowego prawa do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe) na rzecz pełnego prawa własności. Nabycie mieszkania nastąpi po tzw. cenie nominalnej. Będzie to wartość mieszkania wyznaczona przed denominacją i obniżona o wartość spłat dokonywanych przez lokatora i budżet państwa na rzecz spółdzielni. Lokator będzie musiał pokryć jedynie nominalną wartość spłaty umorzonej części kredytu udzielonego przez państwo. Ustawa wychodzi naprzeciw orzeczeniu TK, który zakwestionował dotychczasowy sposób naliczania ceny wykupu przez spółdzielnie. Spółdzielnia ustala wartość mieszkania przez odjęcie od jego wartości rynkowej wysokości wpłaconego wkładu budowlanego. Powodowało to, że koszt wykupu mieszkania w dużym mieście sięgał kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nasza ustawa wprowadza sprawiedliwy i realny system wyceny wartości mieszkania. Przywróciliśmy zgodnie z orzeczeniem TK możliwość podziału spółdzielni w drodze uchwały zainteresowanych członków. Pozwoli to na podział tzw. spółdzielni molochów (liczących nieraz kilkadziesiąt tysięcy członków). Tak potężne twory (spółdzielnie) są niesprawne, a pojedynczy członek nie ma wpływu na los swojego majątku i spółdzielni. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada zmniejszenie opłaty wpisowej na członka spółdzielni mieszkaniowej oraz obniża koszty notarialne związane z przekształceniem własności lokalu do najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowa procedura udostępniania dokumentów spółdzielni:
1. Pisemny wniosek do zarządu o udostępnienie dokumentów.
2. ZarzÄ…d przekazuje odpis lub sporzÄ…dza decyzjÄ™ odmownÄ… z uzasadnieniem.
3. W razie otrzymania nieuzasadnionej odmowy albo braku terminowej odpowiedzi spółdzielca składa zawiadomienie do właściwej rejonowej prokuratury.
4. Prokurator stawia zarzuty członkom zarządu spółdzielni na podstawie art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (przestępstwo nieudostępnienia członkowie spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów spółdzielni).
5. Sąd orzeka karę grzywny dla członka zarządu spółdzielni (od 100 do 720 tys. zł).

Jakie dokumenty będą dostępne dla spółdzielcy:
- faktury i umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
- roczne sprawozdania finansowe,
- statut i regulamin spółdzielni,
- protokoły lustracji,
- protokoły obrad organów spółdzielni,
- uchwały organów spółdzielni.

Do jakich dokumentów dostęp będzie zakazany:
- umowy zawierane z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronioną prawem tajemnicę tych osób (jeśli zarząd tak zdecyduje),
- umowy o budowÄ™ lub o ustanowienie prawa do lokalu,
- umowy stanowiÄ…ce podstawÄ™ stosunku pracy,
- uchwały organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni

autor: Beata Kempa

 
Skomentuj ten artykuł! (6)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X