Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
Felietony w Panoramie
fot
Przyganiał kocioł garnkowi

 

Po ostatnich awanturach z „prostytucjÄ… politycznÄ…” w kontekÅ›cie funduszy strukturalnych wypada przypomnieć parÄ™ faktów z niedawnej przeszÅ‚oÅ›ci.

Po pierwsze: caÅ‚a oferowana nam unijna finansowa pomoc na okres siedmiolecia 2007-2013 to nie 67,3 mld, ale niemal roczny budżet caÅ‚ej Unii - czyli ponad 97 mld, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™:

-  wspomniane już 67,3 mld w ramach funduszy strukturalnych i spójnoÅ›ci,

- 13,2  mld na rozwój obszarów wiejskich,

- 12 mld na dopłaty bezpośrednie,

- 5 mld na pozostaÅ‚e polityki (m.in. ryboÅ‚ówstwo, kultura, media i in.)

Warto także przypomnieć, że w okresie przedakcesyjnym (2003 i 2004) niejako „na rozgrzewkÄ™” otrzymaliÅ›my (i sprawnie wydaliÅ›my) 1,1 mld, a na lata 2004-2006 byÅ‚o to już 12,8 mld (do dzisiaj jeszcze nie wydane) na realizacjÄ™ polityki regionalnej.

Po drugie: Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dawno już ostrzegaÅ‚a, że Polska sÅ‚abo wydaje unijne pieniÄ…dze, zamówiono nawet specjalne studium dotyczÄ…ce Polski - jako najwiÄ™kszego beneficjenta Unii: The Structural Funds’ implementation in Poland - Challenges for 2007-2013, w którym dokÅ‚adnie okreÅ›la siÄ™ przyczyny zÅ‚ej absorpcji Å›rodków, m.in:

1. Zbyt późne stworzenie niezbÄ™dnych ram prawnych dla absorpcji Å›rodków. Uchwalone w 2004 i 2005 r. ustawy o finansach publicznych nie pozwalaÅ‚y na efektywnÄ… realizacjÄ™ zasady wspóÅ‚finansowania.

2. Brak istnienia wieloletnich ram finansowych oraz jasnych zapisów dotyczÄ…cych partnerstwa publiczno-prywatnego.

3.Ogromne trudnoÅ›ci zwiÄ…zane z niezwykle skomplikowanÄ… procedurÄ… przetargów w Polsce skutkujÄ…ce poważnymi opóźnieniami.

4. NieefektywnÄ… strukturÄ™ organizacyjnÄ… Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

- niedostatecznie rozwinięty monitoring,

- chaotycznÄ… kontrolÄ™ wykorzystania Å›rodków i wynikajÄ…ce z niej opóźnienia w transferach Å›rodków do beneficjentów.

5. Brak wykwalifikowanego personelu na poziomie wÅ‚adz samorzÄ…dowych i liczne bÅ‚Ä™dy przy wypeÅ‚nianiu wniosków.

6. Brak odpowiednich szkoleÅ„ z zakresu przetargów publicznych dla personelu i beneficjentów. itd....

Cały raport przetłumaczony na język polski dostępny jest pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21477

Dotyczy uchybieÅ„, za które odpowiedzialny jest przede wszystkim poprzedni rzÄ…d. Wydaje siÄ™ jednak, że tenże nie zdążyÅ‚ jeszcze dokumentu przeczytać...

autor: Lidia Geringer De Oedenberg

 
Skomentuj ten artykuł! (5)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X