Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
Felietony w Panoramie
fot
Polskich przedsiębiorców przed „opcjami” mogło od dwóch lat chronić unijne prawo

 

PracujÄ…c w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, niedawno zakoÅ„czyÅ‚am pracÄ™ nad raportem dotyczÄ…cym implementacji prawa wspólnotowego w poszczególnych krajach czÅ‚onkowskich oraz konsekwencji braku takowej. Otóż np. w przypadku Polski poza oczywistym partactwem podejmujÄ…cych strategiczne decyzje najwiÄ™kszym winowajcÄ… „niewydawania unijnych pieniÄ™dzy” byÅ‚a niezgodność polskiej ustawy o ochronie Å›rodowiska z dyrektywami UE. JakoÅ› w rzÄ…dzie i Sejmie przez ostatnie lata nie kojarzono faktów, że bez tej ustawy nie bÄ™dzie można wydawać unijnych pieniÄ™dzy. Przepychanki przy KRRiT, lustracje i polityka historyczna okazaÅ‚y siÄ™ ważniejsze...

I tak to do wymogów UE w zakresie ochrony Å›rodowiska Polska dostosowaÅ‚a siÄ™ dopiero 17 listopada 2008 r., kiedy ustawa o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko - dokument, który przekÅ‚adany przez różnych politycznych mÄ…drali odleżaÅ‚ na pólkach i szufladach ponad 4 lata, nareszcie udrożniÅ‚ 68 miliardów euro unijnych funduszy na budowÄ™ potrzebnych nam od dawna inwestycji infrastrukturalnych!

W miÄ™dzyczasie po wielu ponagleniach Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce sprawy o naruszenie dyrektywy w kontekÅ›cie ocen oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (2008/2029) oraz ze wzglÄ™du na niezgodność polskiego prawa z dyrektywÄ… o ocenach strategicznych (2008/2236).

Brak należytej implementacji prawa wspólnotowego w swoim najczarniejszym scenariuszu przekÅ‚ada siÄ™ na konkretne straty finansowe - liczone nie tylko zwrotem wypÅ‚aconej przez UniÄ™ zaliczki (wraz z odsetkami), ale utratÄ… przyznanych już dotacji i dodatkowo karÄ… pieniężnÄ… za Å‚amanie prawa. Tak to jest, jak siÄ™ daje wÅ‚adze amatorom nie rozumiejÄ…cym konsekwencji swoich decyzji. Łatwo jest być krzykaczem i destruktorem – budowniczy musi już coÅ› umieć!

Konsekwencje braku wÅ‚aÅ›ciwej implementacji prawa wspólnotowego w Polsce widoczne sÄ… obecnie także w kontekÅ›cie problemów z tzw. opcjami walutowymi. Wiele polskich przedsiÄ™biorstw poniosÅ‚o poważne straty (szacowane nawet na okoÅ‚o 30 mld. zÅ‚) w zwiÄ…zku z zawieranymi z bankami umowami na tzw. opcje walutowe. W Polsce przyczyniÅ‚ siÄ™ do tego brak implementacji Dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dokument ten, okreÅ›lajÄ…c standardy postÄ™powania banków, zakazuje im m.in. wykorzystywania swojej przewagi wobec przedsiÄ™biorców w przypadku stosowania instrumentów finansowych.

Polska byÅ‚a zobowiÄ…zana do implementacji dyrektywy MiFID do 1 listopada 2007 r., jednak z powodu polityki ówczesnego rzÄ…du (PiS-LPR-Samoobrona) i skrócenia kadencji parlamentu tak siÄ™ nie staÅ‚o. Obecny Sejm grubo po upÅ‚ywie terminu uchwaliÅ‚ stosowne przepisy, lecz ustawa, w której siÄ™ one znalazÅ‚y, nie weszÅ‚a w życie, ponieważ (jak wiele innych) nie spodobaÅ‚a siÄ™ prezydentowi i zostaÅ‚a skierowana do TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego. Efekt? Polscy przedsiÄ™biorcy, nie bÄ™dÄ…c chronieni jak inni unijnym prawem, ponieÅ›li ogromne straty. I nie ma co ich obwiniać, że ryzykowali, grali w ruletkÄ™ itd. Ta „gra” jest zabroniona w Unii i należaÅ‚o przed niÄ… chronić wÅ‚asnych obywateli, a nie tracić czas na idiotyczne przepychanki samolotowe, „podróż życia” czy grÄ™ w piÅ‚kÄ™.

Winni sÄ… ci, którzy swojÄ… niefrasobliwoÅ›ciÄ… dopuÅ›cili do wystawienia na miÄ™dzynarodowy Å‚up polskich przedsiÄ™biorców i nie znaleźli czasu, by ustawÄ™ na czas wdrożyć. PrzychodzÄ… Wam do gÅ‚owy jakieÅ› nazwiska? A powinny.

autor: Lidia Geringer De Oedenberg

 
Skomentuj ten artykuł! (5)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X