Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Beata Kempa
Felietony w Panoramie
fot
Polski Związek Działkowy – relikt do likwidacji!

 

6 maja 1981 roku Sejm uchwaliÅ‚ UstawÄ™ o pracowniczych ogrodach dziaÅ‚kowych, w której zapisano, że ogrody dziaÅ‚kowe bÄ™dÄ… prowadzone na zasadzie wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci przez Polski ZwiÄ…zek DziaÅ‚kowców. Wówczas obligatoryjne zgodnie z tÄ… ustawÄ… zmuszono wszystkich dziaÅ‚kowców, aby zostali czÅ‚onkami PZD.

Zatem każdy użytkownik dziaÅ‚ki przymusowo zostawaÅ‚ czÅ‚onkiem jednego w kraju zwiÄ…zku dziaÅ‚kowców i dodatkowo - pod groźbÄ… odebrania dziaÅ‚ki - zmuszony byÅ‚ pÅ‚acić PZD corocznÄ… skÅ‚adkÄ™ za dziaÅ‚kÄ™. Takie niesprawiedliwe prawo stanowione w czasach PRL, ale takie też prawo obowiÄ…zywaÅ‚o przez caÅ‚y dotychczasowy okres III RP. Pomimo uchwalenia w 1997 roku Konstytucji RP, której art. 58 mówi, że każdemu zapewnia siÄ™ wolność zrzeszenia siÄ™, w porzÄ…dku prawnym III RP do dziÅ› obowiÄ…zuje ustawa, obecnie pod nazwÄ… „o rodzinnych ogrodach dziaÅ‚kowych”, która wymusza na dziaÅ‚kowcach zrzeszanie siÄ™ w „jedynie sÅ‚usznym zwiÄ…zku”. Na dodatek za ten „luksus” – przymusowÄ… przynależność - dziaÅ‚kowcy byli zmuszeni pÅ‚acić skÅ‚adki na rzecz monopolisty. Pewnie myÅ›licie sobie PaÅ„stwo, że te opÅ‚aty sÄ… przecież niewielkie, bo 12 groszy za metr kwadratowy. Należy jednak zauważyć, że ogrody dziaÅ‚kowe w Polsce zajmujÄ… 44 tysiÄ…ce hektarów, a wiÄ™c PZD Å›ciÄ…ga od dziaÅ‚kowców 44 miliony zÅ‚otych rocznie, z czego 35 procent, czyli 15 milionów, trafia do wyÅ‚Ä…cznej dyspozycji zwiÄ…zku.

Na poczÄ…tku lipca wraz kilkoma innymi posÅ‚ami zÅ‚ożyÅ‚am projekt Ustawy o ogrodach dziaÅ‚kowych. Ustawa, jeÅ›li wejdzie w życie gÅ‚osami posÅ‚ów RP, bÄ™dzie okreÅ›laÅ‚a zasady zakÅ‚adania ogródków dziaÅ‚kowych i zarzÄ…dzania nimi, prawa i obowiÄ…zki wÅ‚aÅ›cicieli i użytkowników dziaÅ‚ek w ogrodach dziaÅ‚kowych, oraz preferencyjne zasady zbywania dziaÅ‚ek na rzecz ich użytkowników. Na poczÄ…tku projektu zapisaliÅ›my w art. 2 Ustawy, że „ogrody dziaÅ‚kowe jako miejsce wypoczynku wÅ‚aÅ›cicieli i użytkowników oraz ich rodzin, uprawy i pielÄ™gnowanie roÅ›lin, obcowania z piÄ™knem natury, upowszechniania wiedzy ekologicznej sÅ‚użącej ochronie zdrowia oraz integracji spoÅ‚ecznej, znajdujÄ… siÄ™ pod szczególnÄ… opiekÄ… paÅ„stwa”.

Projekt przewiduje, że zakÅ‚adanie ogrodów dziaÅ‚kowych jest zadaniem wÅ‚asnym gmin. Kompetencje gminy w powyższym zakresie realizować bÄ™dzie ustanowiony w tym celu peÅ‚nomocnik. Projekt zakÅ‚ada, iż uprawa i korzystanie z dziaÅ‚ki bÄ™dÄ… możliwe wyÅ‚Ä…cznie w dwóch formach prawnych: prawa wÅ‚asnoÅ›ci oraz prawa użytkowania. Za pomocÄ… tego projektu umożliwiono dotychczasowym użytkownikom dziaÅ‚ek możliwość odpÅ‚atnego przeksztaÅ‚cenia prawa użytkowania w prawo wÅ‚asnoÅ›ci tej dziaÅ‚ki. Jedyny warunek, jaki trzeba speÅ‚niać, żeby tego dokonać, to zÅ‚ożenie wniosku odpowiednim organom wymienionym w art. 21 ust. 2 w ciÄ…gu dwóch lat od wejÅ›cia w życie ustawy. Osobom, które uzyskujÄ… dziaÅ‚ki, ustawa daje możliwość bonifikaty 10% za każdy rok użytkowania, przy czym Å‚Ä…czna obniżka nie może przekroczyć 99% ceny dziaÅ‚ki. Emeryt, rencista, wdowa i wdowiec obligatoryjnie swojÄ… dotychczasowÄ… dziaÅ‚kÄ™ otrzymujÄ… za 1% ceny dziaÅ‚ki na wÅ‚asność. Tak wiÄ™c projekt nadaje podmiotowość prawnÄ… wspólnocie ogrodu - coÅ› na wzór wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota ogrodu może wiÄ™c nabywać i zaciÄ…gać zobowiÄ…zania, pozywać i być pozwanym.

Celem nadrzÄ™dnym ustawy jest likwidacja czegoÅ›, co nazywa siÄ™ Polskim ZwiÄ…zkiem DziaÅ‚kowców, i oddanie ogrodów dziaÅ‚kowych ich wÅ‚aÅ›cicielom, bez koniecznoÅ›ci utrzymywania - niejednokrotnie zbÄ™dnych - pracowników, prezesów w Polskim ZwiÄ…zku DziaÅ‚kowców.   

 

autor: Beata Kempa

 
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X