Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Janusz Krasoń
Felietony w Panoramie
fot
Oszukani?

 

MieszkaÅ„cy budynku przy ulicy CieszyÅ„skiego w OleÅ›nicy, należącego do Telekomunikacji Polskiej S.A., majÄ… prawo czuć rozgoryczenie. Przez lata byli przez wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci zwodzeni, a w efekcie - jak mi niektórzy z nich powiedzieli - zostali oszukani. Lokatorzy tego budynku, w wiÄ™kszoÅ›ci emeryci, wczeÅ›niej pracownicy Telekomunikacji, od 2001 roku, próbujÄ… wykupić zajmowane przez siebie mieszkania.

W 2001 roku, po zÅ‚ożeniu stosownych wniosków, Telekomunikacja Polska przyrzekÅ‚a im sprzedaż mieszkaÅ„ z zastosowaniem należnych byÅ‚ym pracownikom przywilejów. MijaÅ‚y lata, wzbogacaÅ‚a siÄ™ korespondencja pomiÄ™dzy zainteresowanymi wykupem i TP S.A. Nic nie wskazywaÅ‚o, że transakcje nie zostanÄ… dokonane. Telekomunikacja wprawdzie permanentnie zmieniaÅ‚a terminy podpisania umów sprzedaży, jednak z zobowiÄ…zania siÄ™ nie wycofywaÅ‚a.

Nagle w lipcu 2006 roku sprzedaż zostaÅ‚a wstrzymana. WÅ‚aÅ›ciciel postanowiÅ‚ przeprowadzić wizjÄ™ lokalnÄ… i sprawdzić stan techniczny lokali. Przez czterdzieÅ›ci lat Telekomunikacja nie inwestowaÅ‚a w nieruchomość, pozostawiajÄ…c mieszkaÅ„ców samym sobie. Lokatorzy zaÅ› w ostatnich latach, majÄ…c przyrzeczonÄ… sprzedaż, inwestowali swoje oszczÄ™dnoÅ›ci w remonty i modernizacje.

W finale 30 stycznia bieżącego roku mieszkaÅ„cy otrzymali od TP S.A. pisma z zupeÅ‚nie innymi warunkami niż poprzednio im oferowano oraz zaskakujÄ…co krótkim terminem na podjÄ™cie decyzji - jedynie dwa dni. Dodatkowo 21 lutego wÅ‚aÅ›ciciel przysÅ‚aÅ‚ zainteresowanym wycenÄ™ zajmowanych mieszkaÅ„ - od 4,5 do 5 tysiecy zÅ‚ za m2.

PiszÄ™ o tej sprawie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mieszkaÅ„cy zwrócili siÄ™ do mnie, za poÅ›rednictwem Mirka PaÅ‚ki i Maćka Syty, przewodniczÄ…cego i sekretarza oleÅ›nickiego SLD, z proÅ›bÄ… o pomoc. PodzielajÄ…c ich racjÄ™, interweniowaÅ‚em u prezesa TP S.A. Czekam na jego reakcjÄ™. JeÅ›li bÄ™dzie dla mieszkaÅ„ców niesatysfakcjonujÄ…ca, rozważymy wspólnie skierowanie sprawy na drogÄ™ sÄ…dowÄ…. Nie wykluczam również zawiadomienia prokuratora o możliwoÅ›ci popeÅ‚nienia przez TP S.A. przestÄ™pstwa polegajÄ…cego na oszustwie. Po drugie sprawa budynku przy ul. CieszyÅ„skiego może być dobrym przykÅ‚adem pazernoÅ›ci tzw. niewidzialnej rÄ™ki rynku oraz ubocznym efektem prywatyzacji. Telekomunikacja Polska S.A. jest od 1992 spóÅ‚kÄ… skarbu paÅ„stwa, a od 2000 roku firmÄ… należącÄ… w wiÄ™kszoÅ›ci do Konsorcium France Telecom i Kulczyk Holding S.A. W rÄ™kach Skarbu PaÅ„stwa pozostaÅ‚o niecaÅ‚e 4 procent akcji.

Budynek przy CieszyÅ„skiego wybudowany zostaÅ‚ w latach sześćdziesiÄ…tych przez przedsiÄ™biorstwo paÅ„stwowe Poczta, Telegraf i Telefon dla swoich pracowników i przy znacznym ich udziale. Lokatorzy przez wiele lat dbali o obiekt, czujÄ…c siÄ™ w pewnym sensie jego wÅ‚aÅ›cicielami, z drugiej strony jako byli pracownicy Telekomunikacji mieli prawo oczekiwać korzystnych warunków wykupu zajmowanych od lat lokali. PojawiÅ‚y siÄ™ bowiem, wraz z postÄ™pem polskiej transformacji, możliwoÅ›ci wykupów mieszkaÅ„. W swoim czasie lokatorzy mieszkaÅ„ np. spóÅ‚dzielczych czy komunalnych powszechnie nabywali na korzystnych warunkach zajmowane przez siebie lokale.

AnalizujÄ…c zachowania TP S.A. w latach 2001 -2006, kiedy obiecywaÅ‚a sprzedaż mieszkaÅ„ na korzystnych warunkach, widać w jej dziaÅ‚aniach brak konsekwencji i zmienność decyzji. WÅ‚aÅ›ciciel budynku nie kwestionowaÅ‚ jednakże praw lokatorów i korzystnych warunków sprzedaży im lokali. Natomiast ostatnie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du Telekomunikacji Å›wiadczÄ… już tylko o ekonomicznym punkcie widzenia transakcji. W ostatnich kilku latach ceny nieruchomoÅ›ci bardzo znacznie wzrosÅ‚y i sprzedaż jakiegokolwiek lokalu lub nieruchomoÅ›ci jest dobrym interesem. Rynek doprowadziÅ‚ do sytuacji, w której sprzedaż mieszkaÅ„ i handel nieruchomoÅ›ciami przynosi niebotyczne zyski. SÄ…dzÄ™ wiÄ™c, że interes ekonomiczny, który w tym przypadku nazywam zwykÅ‚Ä… pazernoÅ›ciÄ…, zwyciężyÅ‚ nad normalnym ludzkim interesem byÅ‚ego pracownika.

Mam jednak nadziejÄ™, że intencjÄ… Telekomunikacji jest jedynie uzyskanie korzystnej dla firmy ceny, a tÄ™ można negocjować. JeÅ›li jednak chodzi o coÅ› innego i trudne warunki stawiane lokatorom majÄ… być zaporÄ… zniechÄ™cajÄ…cÄ… ich do wykupów, bo TP S.A. ma inne plany wobec budynku - to bÄ™dzie skandal i już na pewno sprawÄ… zajmie siÄ™ prokurator.

autor: Janusz Krasoń

 
Skomentuj ten artykuł! (3)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X