Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
Felietony w Panoramie
fot
O równouprawnienie kobiet

 

15 kobiet zajmujÄ…cych najwyższe stanowiska w Instytucjach Unii Europejskiej podpisaÅ‚o wspólne oÅ›wiadczenie.

Dokument podpisany w Strasburgu 16 wrzeÅ›nia br. jest skierowany do nowego PrzewodniczÄ…cego Komisji Europejskiej Jose Menuela Barosso oraz do rzÄ…dów paÅ„stw czÅ‚onkowskich. W gronie 15 sygnatariuszek oÅ›wiadczenia znalazÅ‚o siÄ™ także moje nazwisko.

ZebraÅ‚yÅ›my siÄ™ w Parlamencie Europejskim, dosÅ‚ownie chwilÄ™ po wyborze nowego przewodniczÄ…cego Komisji Europejskiej, którym ponownie zostaÅ‚ Jose Menuel Barosso, aby przedyskutować strategiÄ™ zapewnienia równowagi pÅ‚ci w polityce europejskiej.

PochodzÄ…c z różnych krajów, majÄ…c różne doÅ›wiadczenia polityczne, jesteÅ›my jednak tak samo zdecydowane bronić równouprawnienia w praktyce. Demokracja europejska powinna w peÅ‚ni korzystać z talentów, pomysÅ‚ów i wyksztaÅ‚cenia kobiet. A gdy kobiety zasiadajÄ… przy stole - istnieje gwarancja, iż decyzje polityczne bÄ™dÄ… odzwierciedlaÅ‚y również ich potrzeby.

Stworzenie lepiej reprezentowanej w swej różnorodnoÅ›ci Europy zależy od zbliżajÄ…cych siÄ™ bardzo ważnych wyborów. Wkrótce zostanie powoÅ‚any nowy skÅ‚ad Komisji Europejskiej. Ta dotychczasowa (Komisja Barosso) wyróżniaÅ‚a siÄ™ najwyższÄ… jak dotÄ…d liczbÄ… kobiet-komisarzy. Jednakże wraz ze zmianami, jakie miaÅ‚y miejsce w ostatnim czasie, „ubyÅ‚y” z niej już dwie kobiety, które zastÄ…piono mężczyznami. Z pracy w Komisji zrezygnowaÅ‚a polska komisarz, zostajÄ…c europosÅ‚ankÄ…, i litewska, która zostaÅ‚a prezydentem swojego kraju. Zapewnienie równowagi pÅ‚ci w przyszÅ‚ej Komisji musi być politycznym celem, który zostanie uwzglÄ™dniony przez wszystkie kraje czÅ‚onkowskie. 

Jeżeli Traktat z Lizbony wejdzie w życie, zostanÄ… utworzone nowe, ważne stanowiska, zostanÄ… nominowani PrzewodniczÄ…cy Rady Europejskiej i Wysoki Przedstawiciel/wiceprzewodniczÄ…cy Komisji. Jak dotÄ…d nazwisko żadnej kobiety nie zostaÅ‚o nawet wymienione w tym kontekÅ›cie. 

DoszÅ‚yÅ›my do wniosku, że nadszedÅ‚ najwyższy czas, żeby naprawić tÄ™ sytuacjÄ™, zatem wezwaÅ‚yÅ›my nowego PrzewodniczÄ…cego Komisji Europejskiej, aby zapewniÅ‚, że w kolejnym skÅ‚adzie Kolegium Komisarzy zostanie zapewniona równowaga pÅ‚ci. By jednak mógÅ‚ mieć jakikolwiek na to wpÅ‚yw, rzÄ…dy paÅ„stw czÅ‚onkowskich, powinny przedstawić PrzewodniczÄ…cemu nazwiska zarówno kobiety, jak i mężczyzny, jako kandydatów na stanowisko Komisarza.

IdÄ…c dalej, wzywamy również Parlament Europejski, by w ocenie przyszÅ‚ej Komisji uwzglÄ™dniÅ‚ kryterium równowagi pÅ‚ci i polityki równouprawnienia.  

ZdecydowaÅ‚yÅ›my siÄ™ kontynuować nasze spotkania i wspóÅ‚dziaÅ‚ać w przyszÅ‚oÅ›ci. BÄ™dziemy aktywne w ramach naszych rodzin politycznych i grup parlamentarnych.

Ta sprawa nie dotyczy tylko kobiet. Wzywamy wszystkich pozostaÅ‚ych posÅ‚ów oraz osoby zaangażowane w tworzenie polityki, aby do nas doÅ‚Ä…czyli. Bardziej reprezentatywna demokracja europejska przyniesie korzyÅ›ci caÅ‚emu spoÅ‚eczeÅ„stwu.

PrzekazujÄ…c PaÅ„stwu zaÅ‚ożenia naszej strategii wdrażania równouprawnienia, serdecznie pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

autor: Lidia Geringer De Oedenberg

 
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X