Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Janusz Krasoń
Felietony w Panoramie
fot
Nie chcÄ™ tarczy i rakiet Patriot

 

JeÅ›li oÅ›wiadczenie Donalda Tuska z poczÄ…tku lipca - w którym powiedziaÅ‚, że amerykaÅ„ska oferta rozmieszczenia w Polsce elementów „tarczy antyrakietowej” nas nie satysfakcjonuje - jest krokiem do wycofania siÄ™ Polski z wczeÅ›niejszych zobowiÄ…zaÅ„ - to ma Premier u mnie plus. JeÅ›li jednak celem tego zabiegu dyplomatycznego jest osiÄ…gniÄ™cie nowych korzystnych warunków w zamian za „tarczÄ™”, to bÄ™dzie znaczyÅ‚o, że nie ma różnicy w polityce polsko – amerykaÅ„skiej miÄ™dzy Jego Gabinetem a RzÄ…dem JarosÅ‚awa KaczyÅ„skiego. Propozycja zlokalizowania w Polsce baterii Patriot, z którÄ… pojechaÅ‚ do Condoleezzy Rice Minister Sikorski, jest również niesatysfakcjonujÄ…cÄ… oraz w moim przekonaniu jeszcze bardziej niż „tarcza” niekorzystnÄ… i niepotrzebnÄ…. Rakiety Patriot nie zwiÄ™kszyÅ‚yby bowiem bezpieczeÅ„stwa Polski, wrÄ™cz odwrotnie, paradoksalnie, naraziÅ‚yby na wiÄ™ksze ryzyko potencjalnego ataku. Polska jest dużym paÅ„stwem - stÄ…d jedna lub dwie baterie nie zaÅ‚atwiajÄ… obrony caÅ‚ego terytorium. Aby mówić o skutecznej osÅ‚onie caÅ‚ej Polski, konieczne byÅ‚oby zainstalowanie kilkunastu baterii. Po drugie - rakiety Patriot sÄ… skuteczne w sytuacji ataku rakietowego, natomiast w obronie przed atakiem lotniczym, bardziej prawdopodobnym - ich skuteczność jest ograniczona. Obecność w Polsce elementów tarczy i rakiet Patriot, choć w zaÅ‚ożeniu systemów obronnych, w oczywisty sposób lokowaÅ‚aby nas w gronie amerykaÅ„skich satelitów militarnych narażonych na potencjalny atak paÅ„stw niezadowolonych z miÄ™dzynarodowej polityki Stanów Zjednoczonych.

Polska jest przede wszystkim czÅ‚onkiem Unii Europejskiej, stÄ…d w polityce miÄ™dzynarodowej pierwszeÅ„stwo należy siÄ™ Unii. Nie znaczy to, że nie możemy mieć dobrych stosunków z USA, znaczy jedynie, że inicjatywy podejmowane przez UE winny posiadać priorytet. Zamiast „amerykaÅ„skiej tarczy i rakiet Patriot” proponujÄ™ debatÄ™ na temat perspektywy „Europejskich SiÅ‚ Zbrojnych” i naszego w nich udziaÅ‚u. Nie negujÄ™ bliższych stosunków z USA. Mam nadziejÄ™, że doczekam siÄ™ odwzajemnienia ze strony administracji amerykaÅ„skiej za nasze bezwarunkowe atencje, ale chciaÅ‚bym, abyÅ›my budowali również poprawne stosunki z RosjÄ… i Niemcami.

ZobowiÄ…zaniem sojuszniczym w ramach NATO jest polskie uczestnictwo w zagranicznych misjach wojskowych. SÄ…dzÄ™ jednak, że nie musimy w nich odgrywać zawsze roli wiodÄ…cej i partnerskiej wobec USA, przekroczyliÅ›my bowiem granice naszych możliwoÅ›ci. WÅ›ród żoÅ‚nierzy wysyÅ‚anych w kolejnych kontyngentach do Afganistanu i Iraku byli tacy, którzy na przestrzeni trzech ostatnich lat wyjeżdżali 5-6-krotnie. Konieczna jest wiÄ™c w przyszÅ‚oÅ›ci powÅ›ciÄ…gliwość w kolejnych zobowiÄ…zaniach dotyczÄ…cych naszego udziaÅ‚u w misjach. Najbliższe lata trzeba poÅ›wiÄ™cić procesowi uzawodowienia i modernizacji polskiej armii oraz okreÅ›lenia rozsÄ…dnych granic angażowania naszych siÅ‚ zbrojnych w zagraniczne misje wojskowe.

Mam nadziejÄ™, że Amerykanie odrzucÄ… propozycje Ministra Sikorskiego dotyczÄ…cÄ… rakiet Patriot i kolejnych już nie bÄ™dzie. Mam nadziejÄ™, że nowym Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie wybrany Barack Obama. Mam nadziejÄ™, że nowy Prezydent wycofa siÄ™ z instalacji na terenie paÅ„stw UE elementów kontrowersyjnej „tarczy”.

autor: Janusz Krasoń

 
Skomentuj ten artykuł! (1)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X