Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Konrad Szymański
Felietony w Panoramie
fot
Negocjacje wizowe z USA to porażka Unii

 

Czy już wkrótce bÄ™dziemy mogli wybrać siÄ™ do Stanów Zjednoczonych bez wizy? Być może. Jednak Unia Europejska, która obiecaÅ‚a w tej sprawie swojÄ… pomoc, nie wpÅ‚ynie na postawÄ™ Ameryki.

Jestem szczerze wdziÄ™czny Komisji Europejskiej za wszystkie wysiÅ‚ki na rzecz równego traktowania obywateli paÅ„stw Unii na granicy amerykaÅ„skiej. MówiÅ‚em o tym w debacie plenarnej w ubiegÅ‚ym tygodniu wprost. Jednak myÅ›lÄ™, że sprawa negocjacji w sprawie zniesienia wiz do USA bardzo dobrze pokazuje ograniczenia Unii Europejskiej. PowinniÅ›my o tym pamiÄ™tać, kiedy wielokroć zbyt optymistycznie lokujemy swoje oczekiwani w Brukseli. UE pomaga nam w wielu sprawach, ale sÄ… i takie w których jest bezsilna.

Przy caÅ‚ym poparciu dla Komisji Europejskiej, w szczególnoÅ›ci ze strony krajów takich jak Polska, które przystÄ…piÅ‚y do Unii w 2004 i 2007 roku, spotkaliÅ›my siÄ™ z porażkÄ… rozmów amerykaÅ„sko-unijnych. Ameryka bÄ™dzie podpisywaÅ‚a wÅ‚asne porozumienia wizowe z każdym krajem czÅ‚onkowskim po kolei. Warunkiem bÄ™dzie speÅ‚nienie wyÅ‚Ä…cznie kryteriów prawa amerykaÅ„skiego w tym zakresie.

Amerykanie nie chcÄ… znosić wiz wobec krajów, skÄ…d pochodzi zbyt duża liczba wadliwych, odrzucanych wniosków wizowych. W wypadku Polski mamy zatem dwa wyjÅ›cia. Możemy z jednej strony czekać na dalszy spadek odrzucanych wniosków wizowych skÅ‚adanych przez obywateli polskich. Drugim rozwiÄ…zaniem jest zmiana prawa amerykaÅ„skiego w tym wzglÄ™dzie, na co mamy maÅ‚y wpÅ‚yw, mimo licznej Polonii. WÅ›ród kandydatów do urzÄ™du prezydenta USA tylko John McCain obiecaÅ‚ takÄ… zmianÄ™. Nie znam ani jednego amerykaÅ„skiego polityka, który nie byÅ‚by zawstydzony politykÄ… imigracyjnÄ… Stanów wobec Polski. Czasem padajÄ… ostre sÅ‚owa. Jednak jest i druga ich grupa. Zdecydowana wiÄ™kszość kongresmenów boi siÄ™ debaty o poluzowaniu rygorów imigracyjnych. Zmiana prawa imigracyjnego to zatem proces bardzo trudny. Otwiera bowiem okazjÄ™ do ujawnienia siÄ™ roszczeÅ„ wszystkich innych grup, które czekajÄ… u amerykaÅ„skich granic.

Jak widać, Komisji Europejskiej jest Å‚atwo ograniczyć - czasem traktatowo, czasem przez praktykÄ™ - kompetencje paÅ„stw czÅ‚onkowskich. Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z paÅ„stwami trzecimi. Mimo tak dużego poparcia dla prawa Komisji do wyÅ‚Ä…cznej reprezentacji, niektóre paÅ„stwa czÅ‚onkowskie zdecydowaÅ‚y siÄ™ na osobne negocjacje. Dotyczy to Czech, Estonii, Łotwy, WÄ™gier i SÅ‚owacji. Mimo że nie ma wÅ›ród tych krajów Polski, zupeÅ‚nie siÄ™ tym paÅ„stwom nie dziwiÄ™.

Komisja Europejska bÄ™dzie oczywiÅ›cie kontynuować rozmowy z USA na temat uÅ‚atwieÅ„ w polityce imigracyjnej i wizowej. BÄ™dÄ… one jednak dotyczyÅ‚y spraw o wiele mniej istotnych z punktu widzenia obywateli polskich. Zapewne - na wzór Kanady i Australii - zacznie dziaÅ‚ać system elektronicznego powiadamiania o możliwoÅ›ci podróży, który potwierdzi nam pozwolenie na wjazd jeszcze w porcie lotniczym przed jej podjÄ™ciem. Zapewne Unia Europejska ustali wymagania maksymalne w zakresie przekazywania danych osobowych pasażerów. Amerykanie w zwiÄ…zku z politykÄ… antyterrorystycznÄ… oczekujÄ… ich znacznie wiÄ™cej niż to jest dopuszczalne z punktu widzenia europejskich standardów ochrony danych osobowych. To ważne elementy.

Jednak ciężar negocjacji prowadzących do zniesienia obowiązku wizowego leży na naszych własnych barkach.

autor: Konrad Szymański

 
Skomentuj ten artykuł! (3)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X