Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Julian Bartosz
Felietony w Panoramie
fot
Czy Go słuchaliśmy?

 

Przykro mi, bardzo przykro, że ostatni felieton, poÅ›wiÄ™cony po części moim wÄ…tpliwoÅ›ciom odnoszÄ…cym siÄ™ do treÅ›ci pierwszych trzech rozdziaÅ‚ów PamiÄ™ci i tożsamoÅ›ci, ostatniej książki Jana PawÅ‚a II, ukazaÅ‚ siÄ™ w chwili, gdy Ojciec ÅšwiÄ™ty rozpoczÄ…Å‚ ostatni etap swej drogi na Ziemi. Nie mogÅ‚em przypuszczać, że tak siÄ™ stanie i żaÅ‚ujÄ™ tego zbiegu okolicznoÅ›ci. MyÅ›lÄ™, że jeÅ›li Karol WojtyÅ‚a jest tam, gdzie jest, spojrzy kiedyÅ› i na mnie, profana i agnostyka, zaÅ›piewa po krakowsku: Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei... i powie: „dobrze, synu, że czytasz to, co napisaÅ‚em, że zajmujesz siÄ™ tym, przemyÅ›liwasz to i nawet nie zgadzajÄ…c siÄ™ ze mnÄ…, żyjesz na tej Widawie po bożemu”. Bo, w rzeczy samej, sporo czytaÅ‚em z tego, co wyszÅ‚o spod jego pióra. I niektóre encykliki, zwÅ‚aszcza te, które skÅ‚adajÄ… siÄ™ na SpoÅ‚ecznÄ… NaukÄ™ KoÅ›cioÅ‚a, i jego poezje, jak ostatnie w Tryptyku rzymskim, a także Jego nauczanie o CzÅ‚owieku zawartym w Przekroczyć próg nadziei. Nie każdy, sÄ…dzÄ™, zawarÅ‚ tak bliskÄ… znajomość z Jego myÅ›lami, nawet najzagorzalsi wyznawcy religii rzymskokatolickiej. I nie piszÄ™ tego wiedziony pychÄ…, lecz dla podkreÅ›lenia, że warto byÅ‚o poÅ›wiÄ™cać siÄ™ tym lekturom i powstaÅ‚ym na ich tle refleksjom. Albowiem myÅ›licielem, filozofem byÅ‚ Karol WojtyÅ‚a tÄ™gim, ogarniaÅ‚ swym umysÅ‚em i sercem najważniejsze sprawy Ziemi, także t e j ziemi, z której byÅ‚ wyszedÅ‚, aby sÅ‚użyć caÅ‚emu Å›wiatu. ZapisaÅ‚ siÄ™ w dziejach myÅ›li ludzkiej jako jeden z tych Gigantów, którzy chcieli, aby ludzie byli lepsi, aby Å›wiat staÅ‚ siÄ™ bardziej ludzki. Chociaż wszyscy, którzy siÄ™ wypowiadajÄ… od nocy z soboty na niedzielÄ™ o Wielkich DzieÅ‚ach Jana PawÅ‚a II, podkreÅ›lajÄ…, że pod Jego pontyfikatem zaistniaÅ‚ym w specyficznej miÄ™dzyepoce nastÄ…piÅ‚y poważne zmiany na caÅ‚ym globie, to Ojciec ÅšwiÄ™ty u kresu swej ziemskiej drogi Å›wiadom byÅ‚ chyba tego, że nie wszystko potoczyÅ‚o siÄ™ wedle Jego nauk i wedle intencji Jego modlitwy. To, co zawarÅ‚ w swoim wkÅ‚adzie do SpoÅ‚ecznej Nauki KoÅ›cioÅ‚a, byÅ‚o i jest nadal nie przyjmowane. Praca nie jest ważniejsza od mamony. CzÅ‚owiek mniej siÄ™ liczy od zysku. Neoliberalne teorie gospodarcze Å›wiÄ™cÄ… triumfy, a posiadacze i dysponenci kapitaÅ‚u goniÄ… za ZÅ‚otym Cielcem, a dogoniwszy go, taÅ„czÄ… wokóÅ‚ niego, jak opisano w starotestamentowym PiÄ™cioksiÄ™gu. Gdy wÅ‚aÅ›nie czytam litaniÄ™ uÅ‚ożonÄ… przez Jego ÅšwiÄ…tobliwość w czasie pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej: Dla ubogich i cierpiÄ…cych otwieraj serca zamożnych, bezrobotnym daj spotkać pracodawcÄ™, wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad gÅ‚owÄ…, rodzinom daj miÅ‚ość, która pozwala przetrwać wszelkie trudnoÅ›ci, otóż, gdy czytam sÅ‚owa tej litanii, to myÅ›lÄ™ sobie, że Jan PaweÅ‚ II liczyÅ‚ przede wszystkim i bardziej na miÅ‚osierdzie Boskie i ludzkie niż na zrozumienie u rzÄ…dzÄ…cych. PozostajÄ…c na Piotrowej Stolicy wielkim patriotÄ… i przejmujÄ…c siÄ™ sprawami swej Ojczyzny, przyjmowaÅ‚ na prywatnych audiencjach wszystkich polskich prezydentów, kolejnych premierów, wielu znaczÄ…cych ministrów i innych polityków, niektórych z nich nawet po kilka razy, napominaÅ‚ ich, aby nie marnowali dokonaÅ„ „SolidarnoÅ›ci” i daru wolnoÅ›ci, domagaÅ‚ siÄ™ od nich prawego wobec ludzi postÄ™powania. I co? - chciaÅ‚oby siÄ™ zapytać. Mówi siÄ™, że Polacy go kochali, ubóstwiali, co jest prawdÄ…, ale czy postÄ™powali wedle Jego nauk w codziennym życiu? Czy go sÅ‚uchali? Nie sÅ‚uchali go przede wszystkim rzÄ…dzÄ…cy, zasÅ‚aniajÄ…c siÄ™ racjÄ… stanu i lichym budżetem. Mówi siÄ™, że odmieniÅ‚ Å›wiat. Å»e jako GÅ‚owa uniwersalistycznego KoÅ›cioÅ‚a wpÅ‚ywaÅ‚ na dziejbÄ™ rodu ludzkiego. To też jest prawda, ale wypada zapytać, czy miaÅ‚o to na przykÅ‚ad wpÅ‚yw na to, żeby byÅ‚o mniej ludzkiej nÄ™dzy i żeby nie byÅ‚o wojen? Papież z caÅ‚Ä… stanowczoÅ›ciÄ… wypowiadaÅ‚ siÄ™ przeciw wojnie w Iraku i co? Ci, którzy odbierali wraz z różaÅ„cami z Jego rÄ…k także jego bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo - najważniejsi polscy politycy wszelkich partyjnych barw - poparli tÄ™ wojnÄ™, wysÅ‚ali na niÄ… polskich żoÅ‚nierzy. A prezydent USA, który także chwaliÅ‚ wielkość Pontifexa, jedzie teraz do Rzymu, by ronić sztuczne Å‚zy przy Jego doczesnych szczÄ…tkach. Oj, Å›wiecie, Å›wiecie niedoskonaÅ‚y i zakÅ‚amany! Już zÅ‚ożony chorobÄ… Jan PaweÅ‚ II wykreÅ›liÅ‚ z ostatniej, zatwierdzonej w Watykanie, wersji katechizmu tezÄ™ o dopuszczalnoÅ›ci w niektórych wypadkach wojen. WykreÅ›liÅ‚ wzburzony nierozumieniem swoich nauk. BÄ™dÄ… Go nazywali Janem PawÅ‚em Wielkim. ZapracowaÅ‚ na tÄ™ nazwÄ™ caÅ‚ym swym życiem. ByÅ‚a to postać promienna, nieprzeciÄ™tna, o wielu czÅ‚owieczych cnotach, z której także ja na tej naszej Widawie byÅ‚em dumny, a teraz jestem po Nim w smutku. Napisawszy to, pójdÄ™ z Å»onÄ… do lasu posÅ‚uchać ptaków, wypatrywać pierwszych pÄ…ków na drzewach, podziwiać czmychajÄ…ce sarny, pogrzać siÄ™ na polanie w sÅ‚oÅ„cu, poczuć dech universum, którego jesteÅ›my czÄ…stkÄ…... Z panteistycznym pozdrowieniem Wasz felietonista

autor: Julian Bartosz

 
Skomentuj ten artykuł! (6)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X