Panorama Oleśnicka

Artykuły w Panoramie
Świadectwo współpracowników prezydenta

„Robiono wszystko, żeby ta wizyta nie doszÅ‚a do skutku, a potem, żeby umniejszyć jej rangÄ™” – twierdzi Jacek Sasin

Pokaz gÅ‚oÅ›nych filmów „MgÅ‚a” i „Solidarni 2010” zorganizowaÅ‚  w sali parafialnej przy koÅ›ciele Å›w. Trójcy w OleÅ›nicy powiatowy Klub Gazety Polskiej. Te dokumentalne filmy poÅ›wiÄ™cone tragedii smoleÅ„skiej obejrzaÅ‚o prawie stu widzów. I „MgÅ‚Ä™”, i „Solidarnych 2010” można (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (18)
Takie będzie muzeum

Przedstawiamy koncepcjÄ™ zagospodarowania budynku na Bocianiej dla potrzeb oleÅ›nickiej placówki muzealno-wystawienniczej

Opracowali ją architekci Maciej Małachowicz i Anna Małachowicz. Na 319 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej będzie ok. 131 m2 powierzchni wystawienniczych (piwnica, 2 pomieszczenia na parterze i 4 na I piętrze) oraz 25-metrowa sala konferencyjna na poddaszu. Znajdzie się tu też sklep z pamiątkami umieszczony na parterze.
Najciekawsza w budynku na (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (11)
Mróz duży, zwroty małe

W minionym roku Zacisze grzało aż przez 237 dni!

Do spóÅ‚dzielców Zacisza trafiajÄ… wÅ‚aÅ›nie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2010 rok. Niestety, wielu czeka przykra niespodzianka - zwrot za ciepÅ‚o, jak to siÄ™ potocznie okreÅ›la, bÄ™dzie w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków mniejszy niż przed rokiem, a wielu spóÅ‚dzielców zamiast zwrotu, czeka jeszcze (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (6)
W kościele o seksie

– Współżycie seksualne nie jest owocem grzechu pierworodnego – mówiÅ‚ ojciec dr Ksawery Knotz

WykÅ‚ad zatytuÅ‚owany „Seks jest boski” wygÅ‚osiÅ‚ w czwartek 14 kwietnia w oleÅ›nickim koÅ›ciele pw. NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Matki MiÅ‚osierdzia kapucyn o. dr Ksawery Knotz. W skupieniu wysÅ‚uchaÅ‚o go ponad 250 osób, na ogóÅ‚ w mÅ‚odym wieku. Do OleÅ›nicy przyjechaÅ‚ on z inicjatywy parafian Joanny i Piotra Mireckich (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (7)
1.884 bez pracy

Tylu jest bezrobotnych w Oleśnicy. Więcej niż przed rokiem

Na koniec marca liczba bezrobotnych w OleÅ›nicy wynosiÅ‚a 1.884, w tym 967 kobiet. Z prawem do zasiÅ‚ku zarejestrowanych byÅ‚o 307 osób. To wynik lepszy niż na koniec lutego, kiedy bez pracy pozostawaÅ‚o 1.960 osób, czyli w marcu nastÄ…piÅ‚ spadek o 76, ale wiÄ™cej niż w grudniu 2010 roku, kiedy na bezrobociu byÅ‚o 1.839 mieszkaÅ„ców (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (8)
Fotorelacja: Czerwony Kapturek i inne bajeczki
 
zobacz
Archiwalne numery
wydanie gazety nr 16 (1368) 20-26 kwietnia 2011 r.
JARMARK WRZE, ALE NIE ZGINIE

Wydaje się, że Henryk Fleiter ma już plan, jak przechytrzyć miasto i obronić się przed wysoką stawką opłaty targowej

 

Na Jarmarku od wrzeÅ›nia ubiegÅ‚ego roku, kiedy radni zróżnicowali stawki za handel na Jarmarku (wysokie) i na targu przy WrocÅ‚awskiej (o wiele niższe), atmosfera jest nieustannie gorÄ…ca. Teraz wybuchÅ‚a wojna pomiÄ™dzy sprzedajÄ…cymi warzywa i owoce a wÅ‚aÅ›cicielem targowiska. Z kolei na wysokie kaucje (bezzwrotne) i ogromne koszty prÄ…du skarżą siÄ™ najemcy stosik w Centrum Zielony. PoznaliÅ›my racje obu stron i chyba już wiemy, jak wÅ‚aÅ›ciel Jarmarku chce przechytrzyć miasto. MogÄ… na tym stracić drobni kupcy...

Najemcy: Chce nas wyrzucić!
Właściciel: Trzeba ratować siebie...


- Pan Fleieter chce nas wyrzucić, ponieważ on sam chce handlować warzywami! - zaalarmowaÅ‚a PanoramÄ™ jedna z osób prowadzÄ…ca na SkÅ‚odowskiej takie stoisko. I ona, i niemal wszyscy nasi rozmówcy godzÄ… siÄ™ na rozmowÄ™ wyÅ‚Ä…cznie pod warunkiem zachowania anonimowoÅ›ci i absolutnie nie na terenie targowiska. Strach przed jego wÅ‚aÅ›cicielem jest tu ogromny...
- Mam dużo do stracenia, bo mam stoisko jeszcze w Centrum Zielony i tam wpÅ‚aciliÅ›my wÅ‚aÅ›cicielowi duże pieniÄ…dze, a dostaliÅ›my tylko KP, nie dostaliÅ›my żadnych faktur - opowiada inny sprzedawca. - Ale w tej chwili muszÄ™ postawić wszystko na jednÄ… kartÄ™. Chodzi mi o to, żeby to nagÅ‚oÅ›nić w OleÅ›nickiej, żeby ktoÅ› zaczÄ…Å‚ coÅ› z tym robić, przecież ten czÅ‚owiek nie może tak dziaÅ‚ać! On do każdego, jak coÅ› mu mówimy, stwierdza, że może robić, co chce, bo on jest wÅ‚aÅ›cicielem placu...
- KiedyÅ› byÅ‚o to okoÅ‚o 80 stoisk z warzywami i owocami. Teraz jest chyba 10. To z jednej strony oczywiÅ›cie wysoka opÅ‚ata targowa, ten haracz, który narzuciÅ‚o miasto, ale z drugiej też podwyżki wÅ‚aÅ›ciciela Jarmarku, który podnosi stawki np. z 40 do 70 zÅ‚otych dziennie. Jak doliczyć 40 zÅ‚ dla miasta, to mamy 110 zÅ‚ opÅ‚at dziennie. Jak w tej sytuacji zarobić? To, bez niedziel, 2.400 zÅ‚otych miesiÄ™cznie - narzeka inny sprzedawca. - Ja mam 100 zÅ‚otych dla niego i 40 dla miasta - dodaje kolejny.
SÄ… i tacy, handlujÄ…cy pod wiatÄ…, którzy dostali podwyżki do 200 zÅ‚otych za stoisko. - Każdemu szkoda tego stanowiska opuÅ›cić, ale widać, że on chce nas z placu wyrzucić! PoseÅ‚ tyle nie zarabia, co on w tej chwili! - narzeka nastÄ™pna nasza rozmówczyni.
- Wszystko nagle, bez uprzedzenia. Pan Henryk przyszedÅ‚ i powiedziaÅ‚: „Handlujecie tylko do koÅ„ca marca!”. Ja mówiÄ™: To chociaż do soboty [to byÅ‚ 2 kwietnia]. „Nie - odpowiedziaÅ‚ - w piÄ…tek już nikogo nie widzÄ™”. BÄ…dź czÅ‚owiekiem, mówiÄ™, chociaż do soboty. „Nie ma takiej możliwoÅ›ci” - dodaÅ‚. No i część siÄ™ wyprowadziÅ‚a. Potem dzwoniÄ… do mnie koledzy i mówiÄ…, że możemy stać, sytuacja siÄ™ zmieniÅ‚a. Teraz mamy czas do koÅ„ca kwietnia. Dlaczego? Bo jeden z handlujÄ…cych tu zadeklarowaÅ‚, że weźmie caÅ‚ość na wyÅ‚Ä…czność, stÄ…d ten marcowy termin, ale w ostatniej chwili siÄ™ wycofaÅ‚ i zrezygnowaÅ‚. A teraz to pan Flejter mówi, że on to sobie weźmie na wyÅ‚Ä…czność. PostawiÅ‚ wielki namiot i wÅ‚aÅ›nie on jest na warzywa i owoce - wyjaÅ›nia nam kulisy jeden z handlujÄ…cych.
- Ja się tylko dziwię, żałuję, że miasto nie mogło tego odkupić - wzdycha kolejny kupiec. - Że na tego właściciela nie ma bata, ani lekarstwa...
Co na to wÅ‚aÅ›ciciele? MajÄ… też swoje argumenty. SpóÅ‚kÄ… Handlex, prowdzÄ…cÄ… Jarmark i Centrum Zielony, zawiadujÄ… Henryk Flejter i Agnieszka Kozubek. Wiele mówiÄ…ce sÄ… sÅ‚owa tej ostatniej, która powiedziaÅ‚a do handlujÄ…cych warzywami po informacji o pożegnaniu z nimi: „Trzeba mysleć o sobie, ratować siebie”... A sam Henryk Flejter mówi Panoramie tak: Dzisiaj nie jestem jeszcze w stanie okreÅ›lić, ile te stoiska tu bÄ™dÄ…. Może caÅ‚y kwiecieÅ„, a może i maj, nie wiem. A czemu takie dziaÅ‚ania? A dlatego, że UrzÄ…d Miasta nas tak zaÅ‚atwiÅ‚, że ja tego placu nie jestem w stanie w tych realiach utrzymać. Przez zdzierstwo UrzÄ™du straciliÅ›my wielu handlowców. Ja bym siÄ™ nie bawiÅ‚ w takie dziaÅ‚ania nigdy w życiu, gdybym mógÅ‚ ten plac utrzymać, ale w tym momencie, z tymi kupcami, jakich mamy, nie jesteÅ›my w stanie. I prawdÄ… jest, że myÅ›limy o warzywach, o hurcie warzyw. Ale kiedy to bÄ™dzie, sprecyzować dzisiaj nie mogÄ™. Nie przesÄ…dziÅ‚em tego na 100%, bo owszem, namiot jest, ale mam też innego najemcÄ™, który by coÅ› tam chciaÅ‚ otworzyć - dodaje.

Najemcy: Kaucje i prÄ…d sÄ… strasznie wysokie!
Właściciel: Mogą być wyższe...


NarzekajÄ… też najemcy stoisk w Centrum Zielony. Tu sÄ… dwa punkty zapalne: bezzwrotne kaucje, o których mówiÅ‚a już jedna ze sprzedawczyÅ„ warzyw, i wysokie ceny za prÄ…d.
- Od nas Å›ciÄ…gnÄ…Å‚ 45 tysiÄ™cy takiej kaucji - mówi jeden z najemców. - Jak rezygnujemy, kaucja przepada. JeÅ›li on wypowiada umowÄ™, to pieniÄ…dze ma zwrócić. To niby byÅ‚ taki fundusz organizacyjno-techniczny. On to tak nazwaÅ‚. No a teraz zaczÄ…Å‚ zawyżać swojÄ… stawkÄ™ za kilowatogodzinÄ™, bo podejrzewam, że ten ogólny swój licznik ma jako budowÄ™, czyli ma innÄ… taryfÄ™. No i wszyscy siÄ™ wkurzajÄ…, że pÅ‚acÄ… innÄ… taryfÄ™ niż powinno siÄ™ nas obciążać - dodaje.
- Prąd moim zdaniem jest źle dzielony! - dodaje inny.
- JesteÅ›my niezadowoleni, jak chyba wszyscy na tej hali - mówi Aleksandra Bielawska, dyrektor we wrocÅ‚awskim oddziale Kawiksu, firmy miÄ™snej, która też dzierżawi tu stoisko. - Nie jest do ukrycia, że każdy, kto tam chce handlować, musi wpÅ‚acić tzw. kaucjÄ™. A czy ona bÄ™dzie zwracana, czy nie, to nie wiem - myÅ›my jeszcze ze stoiska nie zrezygnowali... Problemów ogólnie jest dużo: bardzo wysoki czynsz, no i teraz te bardzo wysokie rachunki za prÄ…d. Z tego, co siÄ™ wszyscy orientujÄ…, pan Flejter nalicza sobie stawki za 1 kilowat nie takie, jakie okreÅ›lajÄ… to przepisy. Te stawki naliczane sÄ… chyba bezprawnie i moja firma siÄ™ tym zajmie. Wiem, że piekarnia Hert chyba też, bo też pÅ‚acÄ… kolosalne rachunki za prÄ…d. Nasze szefostwo zastanawia siÄ™, czy w ogóle nie zrezygnować.... No ale jest kwestia wÅ‚aÅ›nie tej tzw. kaucji - jeżeli byÅ‚aby nam zwrócona, to nie byÅ‚oby problemu, byÅ›my zrezygnowali, ale jeżeli nie zostanie zwrócona, to  musielibyÅ›my znaleźć kogoÅ›, kto od nas odkupi stoisko za tÄ™ naszÄ… wpÅ‚aconÄ… kaucjÄ™... - wyjaÅ›nia nasza rozmówczyni.
Co na to wÅ‚aÅ›ciciel Centrum Zielony? - Rozliczenie za prÄ…d? Ja powiem tak: mnie przelicznikowo, kiedy policzÄ™ abonament, wychodzi powyżej 2 zÅ‚otych za kilowat - powiedziaÅ‚ Henryk Fleiter. - Ja jestem rozliczany nie standardowo, ale przemysÅ‚owo. Na prÄ…dzie nie mam nic! NajchÄ™tniej bym go „zdaÅ‚”, niech sobie go rozliczajÄ…, ale nie mogÄ™, bo mam umowy.
Pytany zaÅ› o kaucjÄ™, wyjaÅ›nia: Jest jakaÅ› umowa najmu, która opiewa na kogoÅ› na ileÅ› lat, a kaucja to opÅ‚ata amortyzacyjna. JeÅ›li ja kogoÅ› wpuszczam, to on jutro może uważać, że coÅ› tam po swojemu robiÅ‚, coÅ› zmieniaÅ‚ i dlatego jest taka umowa na 10 lat, żeby ta kaucja siÄ™ zamortyzowaÅ‚a. I powiem jeszcze tak - dodaje - powinienem kaucjÄ™ wziąć takÄ… stawkÄ™ jak we WrocÅ‚awiu - to jest 20 razy wiÄ™cej. U nas kaucja przeciÄ™tna byÅ‚a gdzieÅ› po 15 tysiÄ™cy, a kaucja na ulicy Widnej we WrocÅ‚awiu, w Hali Kupców, wynosi 150 tysiÄ™cy!

Wydaje siÄ™, że Henryk Flejter ma już plan, jak przechytrzyć miasto i obronić siÄ™ przed wysokÄ… stawka opÅ‚aty targowej. JeÅ›li np. skupi w swoim rÄ™ku caÅ‚y handel warzywami i owocami pod jednym namiotem, to zapÅ‚aci miastu tylko 40 zÅ‚ dziennie. Tyle wynosi opÅ‚ata dla sprzedawcy za jego stoisko. WÅ‚aÅ›ciciel Jarmarku zrobi jedno wielkie stoisko. Albo - to byÅ‚oby dla niego jeszcze lepsze - znajdzie podmiot, który zapÅ‚aci jemu wysokÄ… dzierżawÄ™ w zamian za wyÅ‚Ä…czność handlu warzywami i owocami, a ów najemca też wpÅ‚aci do kasy miasta tylko 40 zÅ‚. Podobnie może postapić z innymi branżami, np. odzieżowo-obuwniczÄ…. Jeden podmiot, jedno duże stoisko. Wykluczenie konkurencji spowoduje, że monopolista w danej branży bÄ™dzie miaÅ‚ szansÄ™ - pod warunkiem dużego asortymentu towaru i jego atrakcyjnych cen - utrzymania siÄ™ nawet za stawkÄ™ 40 zÅ‚ dziennej opÅ‚aty targowej. JeÅ›li ten patent wypali, to Jarmark, ale już bez drobnych kupców, przetrwa, a paradoksalnie najwiÄ™kszym przegranym obok nich okaże siÄ™ PogoÅ„ OleÅ›nica, która miaÅ‚ mieć 40% inkasa z opÅ‚aty targowej...  
A sam Henryk Flejter, pytany o przyszÅ‚ość Jarmarku, mówi zdecydowanie: My z niego na pewno nie zrezygnujemy!
(ror)
fot. Grzegorz Huk

 
Skomentuj ten artykuł! (28)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X