Panorama Oleśnicka

Artykuły w Panoramie
JARMARK WRZE, ALE NIE ZGINIE

Wydaje się, że Henryk Fleiter ma już plan, jak przechytrzyć miasto i obronić się przed wysoką stawką opłaty targowej

Na Jarmarku od wrzeÅ›nia ubiegÅ‚ego roku, kiedy radni zróżnicowali stawki za handel na Jarmarku (wysokie) i na targu przy WrocÅ‚awskiej (o wiele niższe), atmosfera jest nieustannie gorÄ…ca. Teraz wybuchÅ‚a wojna pomiÄ™dzy sprzedajÄ…cymi warzywa i owoce a wÅ‚aÅ›cicielem targowiska. Z kolei na wysokie kaucje (bezzwrotne) i ogromne koszty prÄ…du (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (28)
Świadectwo współpracowników prezydenta

„Robiono wszystko, żeby ta wizyta nie doszÅ‚a do skutku, a potem, żeby umniejszyć jej rangÄ™” – twierdzi Jacek Sasin

Pokaz gÅ‚oÅ›nych filmów „MgÅ‚a” i „Solidarni 2010” zorganizowaÅ‚  w sali parafialnej przy koÅ›ciele Å›w. Trójcy w OleÅ›nicy powiatowy Klub Gazety Polskiej. Te dokumentalne filmy poÅ›wiÄ™cone tragedii smoleÅ„skiej obejrzaÅ‚o prawie stu widzów. I „MgÅ‚Ä™”, i „Solidarnych 2010” można (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (18)
Takie będzie muzeum

Przedstawiamy koncepcjÄ™ zagospodarowania budynku na Bocianiej dla potrzeb oleÅ›nickiej placówki muzealno-wystawienniczej

Opracowali ją architekci Maciej Małachowicz i Anna Małachowicz. Na 319 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej będzie ok. 131 m2 powierzchni wystawienniczych (piwnica, 2 pomieszczenia na parterze i 4 na I piętrze) oraz 25-metrowa sala konferencyjna na poddaszu. Znajdzie się tu też sklep z pamiątkami umieszczony na parterze.
Najciekawsza w budynku na (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (11)
Mróz duży, zwroty małe

W minionym roku Zacisze grzało aż przez 237 dni!

Do spóÅ‚dzielców Zacisza trafiajÄ… wÅ‚aÅ›nie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2010 rok. Niestety, wielu czeka przykra niespodzianka - zwrot za ciepÅ‚o, jak to siÄ™ potocznie okreÅ›la, bÄ™dzie w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków mniejszy niż przed rokiem, a wielu spóÅ‚dzielców zamiast zwrotu, czeka jeszcze (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (6)
W kościele o seksie

– Współżycie seksualne nie jest owocem grzechu pierworodnego – mówiÅ‚ ojciec dr Ksawery Knotz

WykÅ‚ad zatytuÅ‚owany „Seks jest boski” wygÅ‚osiÅ‚ w czwartek 14 kwietnia w oleÅ›nickim koÅ›ciele pw. NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Matki MiÅ‚osierdzia kapucyn o. dr Ksawery Knotz. W skupieniu wysÅ‚uchaÅ‚o go ponad 250 osób, na ogóÅ‚ w mÅ‚odym wieku. Do OleÅ›nicy przyjechaÅ‚ on z inicjatywy parafian Joanny i Piotra Mireckich (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (7)
Fotorelacja: Czerwony Kapturek i inne bajeczki
 
zobacz
Archiwalne numery
wydanie gazety nr 16 (1368) 20-26 kwietnia 2011 r.
1.884 bez pracy

Tylu jest bezrobotnych w Oleśnicy. Więcej niż przed rokiem

 

Na koniec marca liczba bezrobotnych w OleÅ›nicy wynosiÅ‚a 1.884, w tym 967 kobiet. Z prawem do zasiÅ‚ku zarejestrowanych byÅ‚o 307 osób. To wynik lepszy niż na koniec lutego, kiedy bez pracy pozostawaÅ‚o 1.960 osób, czyli w marcu nastÄ…piÅ‚ spadek o 76, ale wiÄ™cej niż w grudniu 2010 roku, kiedy na bezrobociu byÅ‚o 1.839 mieszkaÅ„ców OleÅ›nicy (wzrost o 45).
Kim sÄ… bezrobotni? 333 z nich ma mniej niż 25 lat. Aż 777 to dÅ‚ugotrwale bezrobotni. Bez kwalifikacji zawodowych jest 480 oósb, z doÅ›wiadczeniem zawodowym 376, a bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego aż 1.041. 179 bezrobotnych to osoby samotne, wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. 15 jest niepeÅ‚nosprawnych.
W minionym roku 155 bezrobotnych wzięło udziaÅ‚ w pracach interwencyjnych, 50 w pracach spoÅ‚ecznie użytecznych, 46 w robotach publicznych. Na staże skierowano 572 osby, a na szkolenia 494. 176 osób skorzystaÅ‚o z jednorazowych Å›rodków na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. 73 osobom zrefundowano koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
1.170 bezrobotnych skorzystaÅ‚o z poradnictwo zawodowego, a w zajÄ™ciach aktywizacyjnych w klubach pracy braÅ‚o udziaÅ‚ 846 bezrobotnych. Przez rok szkoleniami objÄ™to 474 osoby, w tym 203 z OleÅ›nicy. Efektywność szkoleÅ„ grupowych wyniosÅ‚a 23%, a indywidualnych 39%. Powiatowy UrzÄ…d Pracy zorganizowaÅ‚ też 11 gieÅ‚d pracy, w których udziaÅ‚ wzięły 263 osoby, a zatrudnienie znalazÅ‚o 12 osób. W 2 gieÅ‚dach pracy w minionym roku uczestniczyÅ‚y 34 osoby - zatrudnienie znalazÅ‚o 5 osób. Ostatnie targi miaÅ‚y miejsce w marcu tego roku.
(dm)


STOPA BEZROBOCIA 
                       luty       luty

                      2010     2011
powiat           16,3  17,2
województwo 13,0  13,9
kraj                12,3  13,2


DYNAMIKA BEZROBOCIA
miasto OleÅ›nica     1.839    1.879      40     102,1%*
powiat OleÅ›nica     6.109    6.328     219     103,5%
             *grudzieÅ„ 2010/marzec 2011/przyrost/dynamika

 
Skomentuj ten artykuł! (8)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X